Oefeningen niveau 3 – Reeks 4 Opdracht 1: tekstbegrip zonder tijdverliesDovnload 241.93 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte241.93 Kb.

Oefeningen niveau 3 Reeks 4


Oefeningen niveau 3 – Reeks 4

Opdracht 1: tekstbegrip zonder tijdverlies

Tekstbegrip begint met woordbegrip. Als een ‘goede’ lezer en nieuw woord ontmoet, duikt hij niet onmiddellijk in het woordenboek, cd-rom, internet-zoekmachine of wat dan ook .Hij probeert eerst de context te begrijpen voor hij allerlei hulplijnen inschakelt.

De context verklaart ‘moeilijke woorden’ immers vaak door voorbeelden of illustraties.Ook de woordanalogiemethode is vaak efficiënt. Is het woord gebaseerd op een bekend grondwoord? Lijkt het op iets bekends uit en andere taal?En tenslotte: is kennis wel nodig voor het tekstbegrip? En is je eigen achtergrondkennis bruikbaar?

De strategieën zullen wel bekend in de oren klinken, maar hoe gaat het in de praktijk? Lees de volgende gatentekst aandachtig en kies de juiste mogelijkheid. Gebruik de juiste strategieën en vooral je gezond leesverstand!Op weg naar de Middeleeuwen

Vervagende grenzen, economische 1 _________________ en stijgende 2 _________________ kenmerken de maatschappij van de 21ste eeuw. Een toenemende groep wetenschappers ziet in deze


3 _________________ echter een terugkeer van de middeleeuwse samenleving in een moderne variant.

Twintig jaar geleden suggereerde Hedley Bull, toen professor Internationale Relaties in Oxford dat de nationale staten mogelijk plaats zullen maken voor een modern en 4 _________________


5 _________________ van de universele politieke organisatie die bestond in het westerse christendom tijdens de Middeleeuwen.

Sindsdien hebben steeds meer geleerden de ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij verklaard aan de hand van 6 _________________ met het middeleeuwse Europa. De kern van hun betoog is dat de staatkundige organisatie, die na het verdrag van Westfalen in 1648 gestalte kreeg, ten gevolge van verschillende krachten, zoniet reeds ten onder gegaan dan toch sterk verzwakt is.

Zodra nationale staten absolute 7 _________________ uitoefenen over een duidelijk omlijnd gebied bundelden zij de verantwoordelijkheden voor alle aspecten van het leven van hun onderdanen. Boven de regeerders van de natie, hetzij de koning of het parlement, bestond geen 8 _________________.

Die situatie beantwoordt niet meer aan de werkelijkheid. Vandaag worden de 9 _________________ verantwoordelijkheden van de natie 10 _________________ door een combinatie van krachten.


11 _________________ ondernemingen en 12 _________________ markten beperken de economische macht van de staat . 13 _________________ en 14 _________________ horen aan niemand toe. Een stijgend aantal staten geeft een deel van zijn 15 _________________ prijs voor samenwerking in internationale organisaties. Daarmee erkennen ze dat hun aloude 16 _________________ nog slechts door gemeenschappelijk optreden kunnen worden verwezenlijkt. De hedendaagse burger is thans onderworpen aan vele verschillende en vaak 17 _________________ autoriteiten. Zo is een inwoner van 18 _________________ onderworpen aan beslissingen van de 19 _________________ overheden het
20 _________________ parlement, de eurocraten van de Europese commissie, internationale organisaties en de Europese centrale bank.

Die groeiende 21 _________________ van de gezagsstructuren is te vergelijken met de toestand in de Middeleeuwen, toen de vage grensafbakening verschoof als gevolg van overwinningen op het slagveld en huwelijken, en toen verschillende machtscentra streden voor de invloed. “Politeke 22 _________________ was niet zozeer gebaseerd op 23 _________________ ; Ze was verdeeld over een waaier van 24 _________________ en 25 _________________ instellingen en verschillende


26 _________________ zoals feodale koningen, hertogen, steden en gilden, pausen, bisschoppen en abten,” stelt James Anderson van de Open University in Engeland.

Stephen J. Kobrin van de University of Pennsylvania ,voerde onlangs aan dat ook in een gedigitaliseerde wereld met overlappende 27 _________________ netwerken, politieke macht en gezag niet meer strikt 28 _________________ bepaald zijn. “Nadenken over de Middeleeuwen, de laatste 29 _________________ periode, kan ons helpen om ons de toekomst in te beelden: aldus Kobrin. Naarmate de nationale staten aan belang inboeten, komt volgens Kobrin plaats vrij voor een centrum, een instantie met een 30 _________________ aanvaard gezag, dat eens door de middeleeuwse 31 _________________ werd opgeëist. Hij ziet ook een 32 _________________ tussen de kastelen en de privé legers van de middeleeuwse adel en de toenemende 33 _________________ bewaakte wooncomplexen en privé veiligheidsfirma’s van vandaag, die wijzen op de aantasting van het 34 _________________ van de staat om de veiligheid te handhaven. De rol van het christendom als de universele religie is volgens sommigen nu ingenomen door de algemeen aanvaarde 35 _________________ van 36 _________________ en vrije markt.Richard Matthew van de University of California ziet de 37 _________________ als een moderne versie van het 38 _________________ omdat ook zij het 39 _________________ overstijgt. Maar dat we in de 21ste eeuw oprukken naar de 40 _________________ Middeleeuwen is volgens deze auteurs duidelijk.

Tips!


 1. De actualiteit volgen vergroot je woordenschat en maakt lezen makkelijk

 2. Een woord ‘kennen’ = een woord kunnen gebruiken

 3. Een goede lezer gebruikt hulplijnen alleen als het nodig is

Kies de juiste mogelijkheid:

1
11
21
31

 • globalisering
 • financiële
 • complexiteit
 • emblemen

 • crisis
 • bilaterale
 • independentie
 • vorsten

 • studies
 • lokale
 • efficiëntie
 • graven

 • competitie
 • multinationale
 • transparantie
 • pausen

2
12
22
32

 • armoede
 • ecologische
 • inspraak
 • tussenfase

 • temperaturen
 • kritische
 • pluralisme
 • discrepantie

 • tewerkstelling
 • globale
 • soevereiniteit
 • parallel

 • digitalisering
 • nationale
 • federaliteit
 • cyclus

3
13
23
33

 • decennia
 • de euro
 • campagnes
 • belastingen

 • eeuwen
 • folklore
 • zeevaart
 • ideologie

 • karakteristieken
 • cyberspace
 • territorium
 • milieuhinder

 • citaten
 • multinationals
 • demonen
 • criminaliteit

4
14
24
34

 • westers
 • internet
 • wereldse
 • imago

 • religieus
 • voetbalclubs
 • centrale
 • monopolie

 • liturgisch
 • cultuur
 • vaticaanse
 • rotatieprincipe

 • seculier
 • publiek
 • confederale
 • symbolisme

5
15
25
35

 • embleem
 • autonomie
 • politieke
 • ideologie

 • antoniem
 • afhankelijkheid
 • religieuze
 • elektronica

 • media
 • goudreserves
 • ecologische
 • autonomie

 • equivalent
 • natuurlijke rijkdom
 • collectivistische
 • industrie

6
16
26
36

 • antithesen
 • emblemen
 • gilden
 • democratie

 • analogieën
 • vorstenhuizen
 • ambachten
 • oligarchie

 • voorbeelden
 • aspiraties
 • banken
 • communisme

 • symbolen
 • vlaggen
 • gezagsniveaus
 • imperialisme

7
17
27
37

 • inspraak
 • ultranationalistische
 • liberale
 • pollutie

 • filosofie
 • gecoördineerde
 • socialistische
 • dissidentie

 • soevereiniteit
 • samenwerkende
 • elektronische
 • milieuzorg

 • federaliteit
 • overlappende
 • republikeinse
 • folklore

8
18
28
38

 • autoriteit
 • de NAVO
 • historisch
 • antieke denken

 • god
 • de VS
 • geografisch
 • ethiek
 • de EU
 • psychologisch
 • christendom

 • plurivalentie
 • de republiek
 • sociaal
 • secularisatieproces

9
19
29
39

 • nazistische
 • Europese
 • oudheidkundige
 • multiculturele

 • actuele
 • federale
 • postmoderne
 • nationalisme

 • moderne
 • lokale
 • moderne
 • verleden

 • traditionele
 • overkoepelende
 • premoderne
 • darwinisme

10
20
30
40

 • gebundeld
 • decretale
 • nationaal
 • feodale

 • gefragmenteerd
 • lokale
 • universeel
 • late

 • in stand gehouden
 • politieke
 • lokaal
 • nieuwe

 • gerelateerd
 • nationale
 • relatief
 • hogeDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina