Oefenopgave betalingsbalans / 2Dovnload 22.32 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte22.32 Kb.

OEFENOPGAVE betalingsbalans / 2

Opgave


De betalingsbalans van een land kan de conjuncturele ontwikkelingen in binnen- en buitenland weerspiegelen.

Van het denkbeeldige land Asra zijn de betalingsbalansen van de jaren 2001 en 2002 gegeven (alle bedragen luiden in miljarden geldeenheden).
Ontvangsten 2001 Uitgaven
Ontvangsten 2002 Uitgaven
Goederenrekening
Goederenrekening

102

92
113

101
Dienstenrekening
Dienstenrekening

40

38
42

41
Inkomensrekening
Inkomensrekening

30

25
30

25
Kapitaalrekening
Kapitaalrekening

83

98
101

99


2p 1 Waaruit bestaan de ontvangsten op de Inkomensrekening?
2p 2 Waaruit bestaan de ontvangsten op de Kapitaalrekening?
2p 3 Bereken of het saldo van de lopende rekening in 2002 verbeterd of verslechterd is ten opzichte van 2001.
In 2002 verbeterde de conjunctuur in het buitenland ten opzichte van 2001 hetgeen blijkt uit de verandering van de goederenrekening en de dienstenrekening.

1p 4 Uit welke verandering van de genoemde rekeningen kan de verbetering van de buitenlandse conjunctuur worden afgeleid? Verklaar het antwoord.
In de loop van 2002 is ook de binnenlandse conjunctuur van Asra aanmerkelijk verbeterd.

1p 5 Leg uit hoe een verbetering van de buitenlandse conjunctuur een stijging van de consumptie in Asra kan veroorzaken.
In de loop van 2002 dreigde er in Asra overbesteding te ontstaan. De monetaire autoriteiten besloten tot een verhoging van het officiële rentetarief.

1p 6 Welke verandering op de betalingsbalans wijst erop dat het officiële rentetarief verhoogd is? Verklaar het antwoord.
2p 7 Stel voor het jaar 2002 de Salderingsrekening op.

Uitwerking opgave


2p 1 – Uit het buitenland ontvangen primaire inkomen

– Uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten


2p 2 – Uit het buitenland ontvangen krediet en ontvangen aflossing van krediet

– Buitenlandse (directe) investeringen en beleggingen in Asra


2p 3 Saldo 2001: 10 + 2 + 5 = 17 miljard

Saldo 2002: 12 + 1 + 5 = 18 miljardHet saldo is dus verbeterd.
1p 4 Uit de toegenomen ontvangsten: als in het buitenland de conjunctuur verbetert, zal de vraag in het buitenland toenemen en kan Asra meer exporteren.
1p 5 Een verbetering van de buitenlandse conjunctuur leidt tot meer export van Asra waardoor het nationaal inkomen stijgt en vervolgens de consumptie.
1p 6 De toegenomen kapitaalimport: door de hogere rente wordt Asra aantrekkelijk voor buitenlandse beleggers waardoor er meer kapitaal naar Asra stroomt.
2p 7

Afvloeien

Salderingsrekening

Toevloeien

266

286
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina