Oefenopgaven hoofdstuk Van een rechthoek abcd zijn de zijden 7 en 11 cmDovnload 43.65 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte43.65 Kb.
Oefenopgaven hoofdstuk 5. 

1.
Van een rechthoek ABCD zijn de zijden 7 en 11 cm.


Rechthoek KLMN is een vergroting van rechthoek ABCD met factor 1,5.
A.  Bereken de zijden van rechthoek KLMN.
B.  Hoeveel keer zo groot wordt de oppervlakte?

Van een rechthoek PQRS zijn de zijden 9 en 17 cm. Rechthoek UVWX is een vergroting van rechthoek PQRS met factor 2/5.


C.  Bereken de zijden van rechthoek UVWX.
D.  Hoeveel keer zo groot wordt de oppervlakte?

Een rechthoek is 24 bij 32 cm. Van een vergroting van deze rechthoek is één van de zijden 56 cm.


E.  Hoe groot kan de vergrotingsfactor geweest zijn? Let op: er zijn twee mogelijkheden.
F.  Welke afmetingen kan de vergroting hebben? Geef beide mogelijkheden.

Een rechthoek is 18 bij 27 cm. Van een vergroting van deze rechthoek is één van de zijden 45 cm.


G.  Hoe groot kan de vergrotingsfactor geweest zijn? Let op: er zijn twee mogelijkheden.
H.  Welke afmetingen kan de vergroting hebben? Geef beide mogelijkheden.

2.
Vierhoek ABCD heeft een oppervlakte van 8 cm2 en een omtrek van 12 cm. Van deze vierhoek wordt een vergroting gemaakt met factor 7.


A.  Bereken de omtrek van de vergroting.
B.  Bereken de oppervlakte van de vergroting.
C.  De omtrek van een andere vergroting van vierhoek ABCD is 432 cm. Bereken de oppervlakte van deze vergroting.

Vierhoek KLMN heeft een omtrek van 14 cm en een oppervlakte van 11 cm2. Van deze vierhoek wordt een vergroting gemaakt met factor 9.


D.  Bereken de omtrek van de vergroting.
E.  Bereken de oppervlakte van de vergroting.
F.  De oppervlakte van een andere vergroting is 1331 cm2. Bereken de omtrek van deze vergroting.

3.
Maarten heeft twee dia's van verschillend formaat: dia A is 16 bij 22 mm en dia B is 22 bij 28 mm. Verder heeft hij een projectiescherm van 1,54 bij 1,96 m.


A.  Leg uit of dia B een vergroting van dia A is.
B.  Bereken welke dia bij projectie precies op het scherm past.
C.  Maarten projecteert de andere dia zo, dat hij nog net alles kan zien. Bereken of er op het scherm dan ruimte overblijft in de breedte of in de hoogte.

4.
A.  Teken alle verschillende driehoeken met een zijde van 3 cm, een hoek van 55o en een hoek van 25o.


B.  De grootste driehoek is een vergroting van de kleinste driehoek. Zoek uit wat de vergrotingsfactor is.

5.
Hieronder zie je een groot aantal driehoeken.A.  Welke driehoek is gelijkvormig met driehoek ABC?
B.  Welke driehoek is gelijkvormig met driehoek DEF?
C.  Zijn de twee overgebleven driehoeken ook gelijkvormig met elkaar?

De driehoeken ABC en ADE hieronder zijn gelijkvormig.D.  Schrijf de paren overeenkomstige hoeken op.
E.  Bereken DE.
F.  Bereken CE.

6.
Op een kaart met een schaal van 1:20000 zie je een weiland van 1 cm bij 1,4 cm.


A.  Bereken de oppervlakte van het werkelijke weiland.

Rick heeft een model van de aardbol. De aarde heeft een straal van 6400 km. Het model van Rick heeft een straal van 32 cm.


B.  Het model van Rick is een vergroting van de aarde. Bereken de vergrotingsfactor.
C.  Bereken hoe hoog een berg met een hoogte van 8000 meter op het model van Rick is.
D.  Een land heeft een oppervlakte van 2000000 km2. Bereken de oppervlakte van dat land op het model van Rick.

7.
Een weiland is 100 bij 80 meter. Rondom het weiland wordt een deel van het weiland afgegraven, zodat een sloot van 1 meter breed ontstaat.


A.  Laat zien dat dit nieuwe weiland niet gelijkvormig is met het oorspronkelijke weiland.
B.  De boer wil dat het weiland toch gelijkvormig wordt aan het oorspronkelijke weiland. Daarom maakt hij één van de vier sloten breder. Welke sloot moet hij breder maken en met hoeveel meter?

8.
Rob maakt een draadmodel van een balk van 4 bij 5 bij 6 cm. Alle grensvlakken van de balk beplakt hij met stukken karton.


A.  Bereken hoeveel cm draad hij voor dit draadmodel nodig heeft.
B.  Bereken hoeveel cm2 karton hij voor deze balk nodig heeft.
C.  Bereken de inhoud van deze balk.

Marcel maakt ook een draadmodel van een balk. De balk van Marcel is gelijkvormig aan de balk van Rob en heeft een langste zijde van 12 cm.


D.  Bereken hoeveel cm draad Marcel voor zijn draadmodel nodig heeft.
E.  Bereken hoeveel cm2 karton Marcel voor zijn balk nodig heeft.
F.  Bereken de inhoud van de balk van Marcel.
G.  Hoeveel keer zo groot is de inhoud geworden?

9.
Van een balk is de oppervlakte 48 cm2 en de inhoud is 64 cm3.


A.  Bereken de oppervlakte en de inhoud van de vergroting, als je de balk vergroot met factor 5.
B.  Bereken de oppervlakte en de inhoud van de vergroting, als je de balk vergroot met factor 1/4.
C.  Als de oppervlakte van een vergroting 3072 cm2 wordt, hoe groot wordt dan de inhoud van deze vergroting?

10.
Kijk naar de tekening hieronder.A.  Toon aan dat de driehoeken ABC en CDE in de figuur hierboven gelijkvormig zijn.
B.  Bereken ED.
C.  Bereken BD.
D.  De oppervlakte van driehoek ECD=13 cm2. Bereken de oppervlakte van vierhoek ABDE.

In de tekening hieronder is AB evenwijdig aan EC.E.  Toon aan dat driehoek ECD gelijkvormig is met driehoek ABD.
F.  Bereken EC.
G.  Bereken BC.
H.  Toon aan dat driehoek CEF gelijkvormig is met driehoek ABF.
I.  Bereken FB.
J.  Bereken FC.
Antwoorden oefenopgaven hoofdstuk 5. 

1.
A.  De breedte wordt 7x1,5 = 10,5 cm,de lengte wordt 11x1,5 = 16,5 cm.


B.  De oppervlakte wordt 1,5x1,5 = 2,25 keer zo groot.
C.  De breedte wordt 9x2/5 = 3,6 cm,de lengte wordt 17x2/5 = 6,8 cm.
D.  De oppervlakte wordt 2/5x2/5 = 4/25 keer zo groot.
E.  Als de breedte van 24 naar 56 cm gaat, is de vergrotingsfactor 56:24 = 21/3. Als de lengte van 32 naar 56 cm gaat, is de vergrotingsfactor 56:32 = 1,75.
F.  In de eerste situatie wordt de breedte dus 56 cm en de lengte 32x21/3 = 742/3 cm. In de tweede situatie wordt de lengte dus 56 cm en de breedte 24x1,75 = 42 cm.
G.  Als de breedte van 18 naar 45 cm gaat, is de vergrotingsfactor 45:18 = 21/2. Als de lengte van 27 naar 45 cm gaat, is de vergrotingsfactor 45:27 = 12/3.
H.  In de eerste situatie wordt de breedte dus 45 cm en de lengte 27x21/2 = 671/2 cm. In de tweede situatie wordt de lengte dus 45 cm en de breedte 18x11/3 = 30 cm.
2.
A.  De omtrek wordt ook 7 keer zo groot. De omtrek wordt 12x7 = 84 cm.
B.  De oppervlakte wordt 7x7 = 49 keer zo groot. De oppervlakte wordt 8x49 = 392 cm2.
C.  De omtrek is 432:12 = 36 keer zo groot. De oppervlakte wordt 36x36 = 1296 keer zo groot. De oppervlakte wordt 8x1296 = 10368 cm2.
D.  De omtrek wordt ook 9 keer zo groot. De omtrek wordt 14x9 = 126 cm.
E.  De oppervlakte wordt 9x9 = 81 keer zo groot. De oppervlakte wordt 11x81 = 891 cm2.
F.  De oppervlakte is 1331:11 = 121 keer zo groot. De vergrotingsfactor is dan 11 (want 11x11 = 121). De omtrek wordt 14x11 = 154 cm.

3.
A.  De breedte is 22:16 = 1,375 keer zo groot, de lengte is 28:22 = 1,273 keer zo groot. Dia B is dus geen vergroting van dia A.


B.  Dia A: de breedte is 1540:16 = 96,25 keer zo groot ;de lengte is 1960:22 = 89,09 keer zo groot. Dia B: de breedte is 1540:22 = 70 keer zo groot; de lengte is 1960:28 = 70 keer zo groot. Dia B past precies op het scherm.
C.  Dia A kun je maar 89,09 keer vergroten (kleinste antwoord van de twee factoren). Dan past de dia precies in de lengte. De breedte wordt dan 16x89,09 = 1425,44 mm. Er blijft 1540-1425,44 = 114,56 mm = 11,5 cm aan de zijkant over.

4.
A.  De derde hoek is 180-55-25 = 100o. Niets nameten in de tekening hieronder, de tekening kan vervormd zijn.B.  De langste zijde van 3 cm wordt 7 cm; De vergrotingsfactor wordt 7:3 = 2,33.

5.
A.  Met driehoek PQR. De vergrotingsfactor is 1,8 (9:5 = 1,8; 12,6:7 = 1,8; 14,4:8 = 1,8).


B.  Met driehoek XYZ. (gelijke hoeken: de derde hoek van driehoek DEF = 180-70-58 = 52o ).
C.  Ja, allebei een hoek van 58o met daaraan vast twee zijden die bij STU 2,22 keer zo groot zijn.
D.  Hoek B = hoek D1, hoek C = hoek E1 en hoek A = hoek A.
E.  

driehoek ABC

AB = 15

BC = 8

AC = ...

driehoek ADE

AD = 6

DE = ...

EA = 4

De vergrotingsfactor = 6:15 = 0,4. DE = 8x0,4 = 3,2.
F.  AC = 4:0,4 = 10. EC = 10-4 = 6.

6.
A.  De werkelijke breedte is 1x20000 = 20000 cm = 200 m. De werkelijke lengte is 1,4x20000 = 28000 cm = 280 m. De oppervlakte is 200x280 = 56000 m2 of de oppervlakte wordt 20000x20000 = 400000000 keer zo groot. De oppervlakte van 1,4 cm2 wordt 1,4x400000000 = 560000000 cm2 = 56000 m2.


B.  De vergrotingsfactor is 32:640000000 = 0,00000005.
C.  8000x0,00000005 = 0,0004 m = 0,04 cm.
D.  2000000x0,00000005x0,00000005 = 0,000000005 km2 = 50 cm2.

7.
A.  De breedte van 80 meter wordt 78 meter. De factor is 78:80 = 0,975.


De lengte van 100 meter wordt 98 meter. De factor is 98:100 = 0,98. Het nieuwe weiland is dus niet gelijkvormig met het oude weiland.
B.  Om het nieuwe weiland weer gelijkvormig met het oude weiland te krijgen, moet je de lengte ook keer 0,975 doen. De lengte wordt dan 97,5 meter. Eén van de sloten aan de zijkant moet je daarom een halve meter breder maken.

8.
A.  4x4+4x5+4x6 = 60 cm draad.


B.  4x5+4x5+4x6+4x6+5x6+5x6 = 148 cm2.
C.  4x5x6 = 120 cm3.
D.  De vergrotingsfactor is 12:6 = 2. Martijn heeft daarom 2x60 = 120 cm draad nodig.
E.  De oppervlakte wordt 2x2 = 4 keer zo groot. Martijn heeft daarom 4x148 = 592 cm2 karton nodig.
F.  De inhoud wordt 8x10x12 = 960 cm2.
G.  Dat is 960:120 = 8 keer zoveel (2x2x2 = 8).

9.
A.  De oppervlakte wordt 5x5 = 25 keer zo groot: 48x25 = 1200 cm2. De inhoud wordt 5x5x5 = 125 keer zo groot: 64x125 = 8000 cm3.


B.  De oppervlakte wordt 1/4x1/4 = 1/16 keer zo groot: 48x1/16 = 3 cm2. De inhoud wordt 1/4x1/4x1/4 = 1/64 keer zo groot: 1/64x64 = 1 cm2.
C.  De oppervlakte is 3072:48 = 64 keer zo groot. De vergrotingsfactor is 8, want 8x8 = 64. De inhoud wordt 8x8x8 = 512 keer zo groot: 512x64 = 32768 cm3.

10.
A.  De hoek bij D met de stip is 180-122 = 58o. Nu is hoek Dstip = hoek A en hoek C is hoek C. Omdat de hoeken gelijk zijn, zijn de driehoeken gelijkvormig.


B.  

driehoek DEC

CD = 3

CE = 5

ED = ...

driehoek ABC

CA = 13

CB = ...

AB = 19

De vergrotingsfactor is 13:3 = 4,33. ED = 19:4,33 = 4,38.
C.  CB = 5x4,33 = 21,67. BD = 21,67-3 = 18,67.
D.  De oppervlakte van driehoek ABC is 4,33x4,33 = 18,778 keer zo groot als de oppervlakte van driehoek ECD. De oppervlakte van driehoek ABC = 18,778x13 = 244,11 cm2. De oppervlakte van vierhoek ABDE = 244,11-13 = 231,11 cm2.
E.  Omdat AB en EC evenwijdig zijn: hoek A = hoek E3 en hoek B = hoek C3.
Omdat de hoeken gelijk zijn, zijn de driehoeken gelijkvormig.
F.  

driehoek ECD

EC = ...

CD = 10

DE = 12

driehoek ABC

AB = 18

BD = ...

DA = 27

De vergrotingsfactor is 27:12 = 2,25. EC = 18:2,25 = 8
G.  BD = 10x2,25 = 22,5. BC = 22,5-10 = 12,5.
H.  Omdat AB en EC evenwijdig zijn: hoek A1 = hoek C2 en hoek B1 = hoek E2. De hoeken zijn gelijk, dus de driehoeken zijn gelijkvormig.
I.  

driehoek CEF

CE = 8

EF = 6

FC = ...

driehoek ABF

AB = 18

BF = ...

FA = 12

De vergrotingsfactor is 18:8 = 2,25. FB = 6x2,25 = 13,5.
J.  FC = 12:2,25 = 5,33.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina