Oefenopgaven les 1 financiering ten behoeve van beDovnload 43.64 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte43.64 Kb.

Trainingsles 14 december 2007 BE bezemprogramma Financiering 3

O E F E N O P G A V E N

LES 1

FINANCIERING ten behoeve van BE

Gebaseerd op:

Vermogensmarkt en vermogensstructuur, 6e druk, Dorsman

Colleges:

Vrijdag 14/12  van 15:00 - 18:00 uur

Vrijdag    21/12  van 15:00 - 18:00 uur

Vrijdag    11/01  van 15:00 - 18:00 uur 

Docent: T. Mooibroek

Les 1

Opgave 1 NV BASK

De aandelen van onderneming NV BASK hebben een beurswaarde van Euro 80. Het laatste dividend bedroeg Euro 4. De fondsbèta van de aandelen BASK wordt geschat op 1,6. De risicovrije rentevoet bedraagt 3% en het marktrendement bedraagt 7%. Naar verwachting stijgt het dividend jaarlijks met 5%.


Vraag 1

Bereken op basis van de marktgegevens de kostenvoet van het eigen vermogen met behulp van het dividend discount model.


Vraag 2

Bereken op basis van de marktgegevens de kostenvoet van het eigen vermogen met behulp van het capital asset pricing model.


Vraag 3

Wat wordt verstaan onder de fondsbèta van de aandelen BASK?


Beleggingsanalisten melden dat het verwachte rendement van het aandeel BASK waarschijnlijk 8% zal zijn.
Vraag 4

Welke koersontwikkeling van het aandeel BASK zal te zien zijn volgens het capital asset pricing model (CAPM model)?Opgave 2 Jager NV

De directeur-grootaandeelhouder van Jager BV heeft plannen om de aandelen van concurrent Prooi BV per 1 juli 2004 over te nemen.


De boekwaardebalans (x €1.000) van Prooi BV per 31 december 2003 ziet er als volgt uit:

Vaste activa 2.100 Kapitaal 1.800

Vlottende activa 1.900 Algemene reserve 1.200

Schulden 1.000

Totaal 4.000 4.000


Over 2003 heeft Prooi BV een bedrijfsresultaat van € 400.000 gehaald over het geïnvesteerd vermogen van €4.000.000. Bij Prooi BV is het gebruik om de gehele winst na belasting als dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Voor de komende jaren wordt geen groei van de winst na belasting en daarmee van het dividend verwacht.
De accountant van Jager BV adviseert de directeur-grootaandeelhouder bij de onderhandelingen over de aankoop van de aandelen Prooi BV. Na aanvullend onderzoek komt de accountant tot de volgende conclusies:

 • De stille reserve in de vaste activa van Prooi BV bedraagt € 600.000

 • Het bedrijfsresultaat en de vrije kasstroom van Prooi BV zullen de komende jaar niet veel afwijken van de situatie in 2003;

 • De directeur-grootaandeelhouder van Jager BV wil zijn rendementseis en maximale biedprijs op de aandelen Prooi BV baseren op de optimale vermogensstructuur van Prooi BV;

 • De rendementseis van de directeur-grootaandeelhouder van Jager BV is gelijk aan de kostenvoet van het eigen vermogen bij de bepaling van de rentabiliteitswaarde en marktwaarde van de aandelen;

 • De huisbankier van Prooi BV is bereid een groter deel van Prooi BV te financieren, mits de risico-opslag varieert met de boekhoudkundige debt ratio;

 • Het belastingtarief bedraagt 35%.


Op grond van de opgevraagde rentetarieven bij de huisbankier heeft de accountant de volgende schattingen van de kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen bij Prooi BV gemaakt:


debt ratio Eigen vermogen Kostenvoet Vreemd vermogen bruto eigen kostenvoetvermogen vreemd

vermogen


0 4.000.000 8% 0 3%

0,25 3.000.000 9% 1.000.000 4%

0,50 2.000.000 10% 2.000.000 5%

0,75 1.000.000 15% 3.000.000 8%Toelichting:


 • De bruto kostenvoet van het vreemd vermogen is gelijk aan de nominale interestkosten voor aftrek van de belastingbesparing;

 • De debt ratio wordt berekend met behulp van de boekwaarde van het eigen en vreemd vermogen;

 • De boekwaarde en marktwaarde van het vreemde vermogen is gelijk.

De vermogenskostenvoet (wacc: weighted average cost of capital) van Prooi BV wordt berekend op basis van de verhouding van de boekwaarde van het eigen en vreemd vermogen


Vraag 1

Bereken de intrinsieke waarde van de aandelen Prooi BV.


Vraag 2

In welke situatie zal de boekwaarde en de marktwaarde van de schulden gelijk zijn?


Vraag 3

Bereken de gewogen gemiddelde kostenvoet van het totale vermogen na belasting (of Weighted Average Cost of Capital) bij de gegeven vermogensverhoudingen.
Vraag 4

Welke verklaring(en) heeft u voor het verloop van gemiddelde vermogenskostenvoet na belasting bij de gegeven vermogensverhoudingen?Vraag 5

Leg uit dat de bestaande vermogensstructuur bij Prooi BV niet optimaal is en dat een wijziging van de bestaande vermogensstructuur bij Prooi BV tot waardecreatie kan leiden?


De directeur-grootaandeelhouder van Jager BV besluit zijn maximale biedprijs op de aandelen Prooi BV te baseren op de gemiddelde vermogenskostenvoet na belasting bij de optimale vermogensstructuur in Prooi BV. Wanneer u het antwoord op vraag 3 en 5 niet heeft, dient u een veronderstelling te maken over de hoogte van de gemiddelde vermogenskostenvoet en de kostenvoet van het eigen vermogen ten behoeve van het vaststellen van de maximale biedprijs.
Vraag 6

Bereken de winst na belasting van Prooi BV bij de optimale vermogensstructuur.


Vraag 7

Bereken de rentabiliteitswaarde van de aandelen Prooi BV bij de optimale vermogensstructuur.


Vraag 8

Bereken de vrije kasstroom van Prooi BV bij de optimale vermogensstructuur.


Vraag 9

Bereken de marktwaarde van de aandelen Prooi BV bij de optimale vermogensstructuur


Vraag 10

Waarom zullen de onderhandelingen over de aankoopprijs van de aandelen moeizaam verlopen? Motiveer uw antwoord met behulp van de berekende intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde en marktwaarde van de aandelen Prooi BV.Opgave3 Bouwplaats NV

De beurskoers van het aandeel Bouwplaats NV schommelt direct na betaling van €4 dividend per aandeel rond de €50. Bouwplaats NV past elk jaar haar pay out ratio aan om een constant dividend uit te kunnen keren.


Vraag 1

Geef twee redenen voor de gekozen dividendpolitiek van onderneming Bouwplaats NV.


Vraag 2

Bereken op grond van het Dividend Discount Model de rendementseis van de beleggers in het aandeel Bouwplaats NV.


Onderneming Bouwplaats NV maakt bekend dat het de komende jaren winstgroei verwacht. Bouwplaats NV kondigt aan de pay out ratio te verlagen om daarmee de niet uitgekeerde winst te gebruiken voor herinvestering. Op die manier hoopt het management waarde te creëren. Analisten verwachten dat het dividend per aandeel Bouwplaats dankzij groei de komende jaren gemiddeld met 3% zal stijgen.
Vraag 3

Bereken de nieuwe theoretische beurskoers van het aandeel Bouwplaats na bekendmaking van deze informatie.


Na een jaar schommelt de koers van het aandeel Bouwplaats echter rond de €60 terwijl een dividend per aandeel van €4,20 is uitgekeerd. De analisten verwachten nog steeds een gemiddelde groei van het dividend per jaar van 3%.
Vraag 4

Geef uw verklaring waarom de theoretische beurskoers die u bij vraag 3 heeft berekend niet is uitgekomen. Motiveer uw antwoord met een berekening.


De bèta-coëfficiënt van het aandeel Bouwplaats wordt door de financiële markt geschat op 1,5. De marktrisicopremie bedraagt op dat moment 5%, terwijl op staatsobligaties een rendement van 4% wordt gehaald. Deze informatie is via de media voor alle beleggers beschikbaar. Volgens het Capital Asset Pricing Model (CAPM) geeft de marktrisicopremie alleen een vergoeding voor het lopen van systematisch risico bij aandelenbeleggingen. Beleggingsanalisten verwachten dat aandelen Bouwplaats een rendement van circa 10% zullen geven.
Vraag 5

Welke verklaring geeft het CAPM voor de prijsvorming van aandelen op de vermogensmarkt?


Vraag 6

Waarom geeft de marktrisicopremie geen vergoeding voor het lopen van niet-systematisch risico?


Vraag 7

Wat is het theoretische vereiste rendement van de beleggers in het aandeel Bouwplaats op grond van de CAPM? Motiveer uw antwoord met een berekening van deze rendementseis.


Vraag 8

Wat zal de beurskoers van het aandeel Bouwplaats gaan doen op basis van de uitgangspunten van het CAPM? Motiveer uw antwoord.


Enkele jaren later besluit onderneming Bouwplaats de pay out ratio te verhogen naar 100%. De winst na belasting bedraagt op dat moment €12.500.000 en er zijn 2.500.000 aandelen met een nominale waarde van €10 per stuk geplaatst. De beurskoers van het aandeel schommelt rond de €62,50. Beleggingsanalisten verwachten op basis van de nieuwe informatie geen dividendgroei meer.
De leiding van Bouwplaats NV wil via een voorkeursemissie €10.000.000 eigen vermogen aantrekken om een ander bedrijf over te nemen. Op het nieuwe eigen vermogen wordt in het eerste jaar een rentabiliteit na belasting van 3% verwacht.

De leiding van Bouwplaats NV schat dat de rendementseis van de nieuwe beleggers in aandelen Bouwplaats op dat moment 8% bedraagt.Vraag 9

Bereken de maximale emissiekoers van de nieuwe aandelen. Laat uw berekening zien.


De bestaande aandeelhouders krijgen het recht in te schrijven op de nieuwe aandelen met een emissieprijs van €50 per stuk.
Vraag 10

Bereken de theoretische claimwaarde


Vraag 11

Verklaar het totale waardeverschil tussen de koers van het aandeel Bouwplaats voor de aankondiging van de aandelenemissie en de koers na emissie.


Als alternatief voor de aandelenemissie kan Bouwplaats een converteerbare obligatielening (een convertible bond) uitgeven. Financiële instellingen geven de laatste jaren ook reverse exchangeable bonds uit. Beide schuldtitels zijn samengestelde producten, omdat een optie is gecombineerd met een schuldtitel. Er wordt wel gesteld dat in de convertible bond een long call optie en in een reverse exchangeable bond een short put optie zit ingebakken.
Vraag 12

Leg uit de werking van de optie in deze schuldtitels uit en geef aan hoe de premie voor deze opties tot stand komt.
Opgave 4 BE-HU-AC NV

Voor de onderneming BE-HU-AC N.V. is de volgende (gedeeltelijke ) boekwaardebalans ultimo 2003 bekend.


Creditzijde boekwaardebalans BE-HU-AC N.V. 31-12-2003

( bedragen in Euro's)

________________________________________________________
Aandelenkapitaal 700.000

Reserves 300.000

7% Achtergestelde lening 200.000

6% Hypothecaire lening 300.000

Voorzieningen (1) 1.000.000

Rekening-courant 400.000

Crediteuren 100.000

_________

3.000.000

Toelichting bij de balans:


De voorzieningen zijn als volgt samengesteld:

- voorziening latente belastingverplichting 200.000

- voorziening groot onderhoud 200.000

- voorziening pensioenverplichting 400.000

- voorziening debiteuren 50.000

- voorziening garantieverplichting 150.000
 • De aandelen BE-HU-AC hebben een nominale waarde van €10.

 • De beurskoers bedraagt momenteel € 20.

 • De bètacoëfficiënt van BE-HU-AC N.V. is 1,4.

 • De risicovrije rentevoet bedraagt 3%.

 • Het marktrendement bedraagt momenteel 8%.

BE-HU-AC hanteert een politiek van dividendstabilisatie. Jaarlijks wordt een dividend van € 2 per aandeel uitgekeerd. In principe wordt jaarlijks de hele winst na belasting in de vorm van dividend uitgekeerd. De winst zal de komende jaren naar verwachting gelijk zijn aan de huidige winst.


De huidige marktrente van de achtergestelde lening en de hypothecaire lening bedragen respectievelijk 6% en 5%. Op de achtergestelde lening wordt niet afgelost.

De hypothecaire lening heeft nog een looptijd van 5 jaren en wordt aan het eind van de looptijd in een keer afgelost.


Bij de voorziening pensioenverplichtingen in de boekwaardebalans is rekening gehouden met een rekenrente van 3,5%.
Eenvoudigheidshalve wordt verondersteld dat deze voorziening voor een zelfde bedrag op de marktwaardebalans mag worden opgenomen.
De accountant van BE-HU-AC heeft berekend dat de marktwaarde van de garantieverplichting € 120.000 bedraagt.
Alle vragen moeten gemotiveerd/toegelicht worden. Gemaakte

berekeningen en aannames moeten vermeld worden!!!!!!!!!!!!
Vraag 1

Bereken de kostenvoet van het eigen vermogen op basis van het dividend-discount model.


Vraag 2

Bereken de kostenvoet van het eigen vermogen met behulp van de SML uit het CAPM.


Vraag 3

Is het aandeel BE-HU-AC een agressief of een defensief aandeel en wat wil dit zeggen?


Vraag 4

Bereken de marktwaarde van het eigen vermogen van BE-HU-AC ultimo 2003.


Vraag 5

Welke voorzieningen dienen bij de berekening van de kostenvoet van vreemd vermogen NIET te worden meegenomen?


Vraag 6

Bereken de marktwaarde van het vreemd vermogen ultimo 2003.

Dit jaar ( 2004 ) zullen naar verwachting zich enkele lucratieve investeringsprojecten voordoen. Daar BE-HU-AC N.V. een pay-out-ratio hanteert van 100% zullen eventuele investeringsprojecten geheel extern gefinancierd moeten worden.
In een gesprek met de huisbankier komt duidelijk naar voren,dat de bank het garantievermogen niet toereikend vindt om additioneel vreemd vermogen te verstrekken.
Vraag 7

Bereken het boekhoudkundig garantievermogen ultimo 2003.

Ter versterking van het garantievermogen heeft het management van BE-HU-AC besloten om op 1-1-2004 een aandelenemissie te plaatsen. Deze voorkeursemissie bedraagt nominaal € 400.000 tegen een koers van € 16 per aandeel ( nominale waarde van de nieuw uit te geven aandelen is ook € 10 per stuk ).
De met deze aandelenemissie verkregen financiële middelen zullen geheel voor de financiering van nieuwe investeringsprojecten worden gebruikt.
Het management denkt over de nieuwe projecten een rentabiliteit van 20% voor belasting te behalen. Naar verwachting zal de rentabiliteitseis van de verschaffers van eigen vermogen door de aandelenemissie stijgen tot 12%.
Het belastingtarief van BE-HU-AC N.V. is 35%.
Bij de beantwoording van onderstaande vragen dient ervan te

worden uitgegaan dat de winst 2003 op 31 december wordt verdeeld!
Vraag 8

Bereken de maximale emissiekoers op 1 januari 2004.


Vraag 9

Bereken de theoretische waarde van de claim.


Vraag 10

Verklaar het totale verschil tussen de koers voor aankondiging van de emissie en de koers na emissie.

Toelichten met berekeningen!
Vraag 11

Zullen de impliciete vermogenskosten van het eigen en vreemd vermogen door de aandelenemissie positief of negatief zijn


Vraag 12

Zullen de agency-kosten van het eigen vermogen toe- of afnemen door de emissie?


Einde les 1
Page of
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina