Officieel: New WindsorDovnload 19.27 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte19.27 Kb.

Engeland.Windsor

 • officieel: New Windsor, plaats in Groot-Brittannië, in het Engelse graafschap Berkshire, aan de Theems, tegenover Eton (Buckinghamshire), ca. 35 km ten westen van (het centrum van) Londen, met 31!000 inw.

 • De stad heeft vnl. een woonfunctie voor forensen die naar Londen of Slough pendelen. Enige industrie (metaal en drukkerijen).

 • De stad is vooral beroemd om Windsor Castle, het in oorsprong door Willem de Veroveraar in 1070 gebouwde koninklijk paleis, waaraan sinds 1917 het Britse koningshuis zijn naam ontleent.

 • In zijn huidige vorm werd het gebouwd onder Hendrik II en Hendrik III (eind 12de en begin 13de eeuw), door hun opvolgers gewijzigd en vergroot en onder Eduard III (14de eeuw) uitgebouwd tot koninklijke residentie.

 • Een van de mooiste onderdelen van het paleis is de door Eduard IV begonnen St. George's Chapel, gebouwd tussen 1475 en 1528, een werk uit de late periode van de perpendicular style; begraafplaats van Britse vorstelijke personen sinds George III.

 • Windsor Castle herbergt de unieke verzameling tekeningen (Leonardo, Holbein) van het Koninklijk Huis, alsmede een belangrijke collectie schilderijen (Van Dyck, Canaletto e.a.).

 • Een deel van het kasteel werd in 1992 door brand zwaar beschadigd. De restauratie ervan werd direct aangevangen.

 • Ten zuiden van het paleis ligt Windsor Great Park (ca. 1920 ha), met het paleis verbonden via een 5 km lange laan, de ‘Long Walk’. Windsor Guild Hall, het in 1686 door Sir Thomas Filtch ontworpen gildehuis, doet tegenwoordig dienst als museum. In de omgeving bevindt zich de Ascot renbaan.

 • Midden-Engeland. - Graefachap: Berkshire.

 • JEUGDHERBERG. - Edgeworth House. Mill Lane. 76 b.

 • EVENEMENTEN. - Ascot Week, opening van het paardenrenseizoen van Ascot (juni).

 • SPORT en RECREATIE. - Roeien, vissen, zwemmen, wandelen en golf.

 • Bij de naam Windsor denkt men onwillekeurig aan: 'Castle'.

 • Hoewel Windsor een aardige plaats is met oude huizen en in een verrukkelijk landschap ligt ten zuiden van de Theems, leeft het van zijn Castle, dat sinds de tijden van Willem de Veroveraar de voornaamste residentie is van buna alle Engelse konin­gen en koninginnen.

 • Het kasteel is een van '5 werelds mooiste koninklijke woonverblijven en het grootste dat thans nog is bewoond.

 • Alleen al de ligging is ideaal. Als de koningin er is, wappert de koninklijke standaard van de toren (Round Tower). Is zij er niet, dan kan men de staatsievertrekken bezichtigen.

 • Het Windsor Great Park is een fantas­tisch mooi park en omvat de beroemde Savol Gardens, evenals het Virginia Wa­ter, een groot kunstmatig meer.

 • Het stadje heeft een door Christopher Wren ontworpen raadhuis en een aantal Georgean huizen.

 • 'Windsor Castle gebouwd of veran­derd. De opzet dateert uit de tijd van Edward III, nadat Willem de Veroveraar er de eerste burcht had gebouwd. Hen­drik I, Hendrik II en Hendrik III lieten veel aan het Castle verbouwen.

 • De ingrij­pendste en grondigste restauraties en veranderingen volgden onder George IV, William IV en Victoria door Sir Jeffry Wyatville.

 • In wezen is Windsor Castle gebouwd rond twee binnenplaatsen, de Upper Warden de Lower Ward. met daar­tussen de Round Tower (ronde toren) aan de Middle Ward. De Lower Ward en de North Terrace, en op bepaalde tuden ook de kapel van St. George. kun­nen worden bezichtigd. De ingang is bij de Henry VIII Gateway (1511).

 • Als men de Lower Ward betreedt, ziet men de 'St. George Chapel voor zich, waar­van de bouw onder Edward Ill in 1477 is begonnen en door Hendrik VIII werd voltooid. Deze kapel vormt een van de beste voorbeelden van de late Perpendi­cular Style.

 • Heel mooi zijn de waaiergewelven in het schip en het koor, die even groot zijn. Het gebrandschilderde glee in het westelijke venster is van 1503-1509. In het koor zijn talrijke monumenten. o.a. voor George V en Oueen Mary. Hier tim  ook de banken voor de

 • Ridders van de Orde van de Kouseband. met hel­men, vlaggen en wapenrusting. Deze orde der 'Knights of the Garter' is gesticht door Edward III; de St. George is da kapel van deze orde.

 • In het ge­welf onder het koor liggen Hendrik VIII en Karel I begraven, terwijl de meeste koningen zijn bijgezet in de Royal Tomb House (1240 gebouwd, onder ko­ningin Victoria veranderd) onder de Albert Memo­rial Cbapel. Van de diverse grafmonumenten waar­aan deze kapel zo rijk is mag men dat van de Ouke of Clarence (1864-1892) niet missen.

 • Uit monument voor de oudste zoon van Edward VII is een week van Sir Alfred Gilbert. Op de feestdag van St. George, de patroon van deze koninklijke kapel (23 april), wordt hier een bijzondere godsdienstoefening ge­houden.

 • Aan de zuidzijde van de Lower Ward staan de gebouwen van de Military Knights of Windsor, die tot de Orde van de Kouseband behoren. De 'Horseshoe Cloisters' zun van 1479-1481 gebouwd van hout en baksteen. Heel pittoresk zun ook de Deans Cloisters en Canon Clois­ters, de kruisgangen voor de deken en de kanunniken. Deze gangen zun van hout.

 • Aan het North Terrace, dat een mooi overzicht biedt, is de toegang tot de staatsievertrekken. Deze zijn ingrijpend gerestaureerd door Wyatville; vele heb­ben er plafondschilderingen Van Verno en houtsnijwerk van Grinling Gibbons.

 • De collectie schilderijen, meubilair, wapens, gobelins en porselein is van grote artistieke waarde.

 • In geen geval mag men het poppenhuis van de koningin missen, het  Queen's Doll House, in 1924 aan Queen Mary geschonken en een meesterwerk van handvaardigheid.

 • Buitengewoon mooi is het uitzicht vanaf de Round Tower, oorspronkelijk opge­trokken door Hendrik II en in 1830 qua lengte verdubbeld door Wyatville. Vanaf de toren zou men twaalf graafschappen kunnen zien.

 • Het Home-Park (huispark) met Frogmore House en mausoleum staan niet ter be­zichtiging, wel echter het uitgestrekte Windsor Great Park, waardoor men naar Ascot kan rijden.

 • OMGEVING van Windsor. - Old Windsor. ca. 2 km ten zuidoosten, was de residentie van de Saksische koningen. Opgravingen heb­ben resten van een gebouw aan het licht ge­bracht dat mogelijkerwijs het paleis is geweest van koning Edward de Beijider.

 • Ascot ligt aan het einde van het Windsor Great Park en is gedurende 11 maanden van het jaar een ingeslapen oord. Tudens de wereldvermaarde Ascot-paarden­rennen in juni komt echter behalve de vele duizenden bezoekers ook de koninklijke familie met alle pracht en praal vanaf Windsor Castle via het park hierheen.

 • Vanuit Windsor kan men ook verscheidene alleraardigste boottochten over de Theems maken. Deze rivier is allesbehalve eentonig, maar vol grillige vertakkingen en kleine eiland­jes, met een levendig parkachtig landschap tot gevolg. De tuinen die tot de rivier lopen zijn vaak ware pronkjuwelen, de bootjes en boothuizen, en de masten met vlag en wimpel verlevendigen het geheel. • Per boot kan men weliswaar niet naar hartje Londen varen, maar we tot Kingston-upon-Thames in Surrey, onder de rook van de Britse hoofdstad. • Tot Oxford (z. aldaar), ca. 112 km, vaart men twee dagen lang door een buitengewoon bekoorlijk landschap. De schepen varen alleen overdag, overnachten kan men in Wallingford of in Henley. Wallingford is een oud stadje met een l7de-eeuwse Town Hall en een veertien bogen brug. Hier stak Willem de Ver­overaar de Theems over om Londen in te nemen. Er zijn nog resten van de burcht.

 • Henley-on-Thames (11400 mw)

 • Friends Meeting House, 45 Northfield End, 28 b.) is een aardig plaatsje aan de rivier, dat beroemd is wegens zijn koninklijke regatta die in de eerste week van juli plaatsvindt en een van de societyevenementen van de Lon­dense Season vormt. Een ander aan tradities rijk feest is het 'Swan-Upping', het tekenen van de zwanen, in de derde week van juli. Henley ligt tussen beboste heuvels en heeft een schilderachtige brug uit de l8de eeuw, die zich met een wijde boog over de Theems spant. Men lette op de vele aanzienlijke Georgean en oudere huizen. In de kerk van Henley zijn talrijke monumenten te zien voor beroemde, zij het heden ten dage voor een deel vergeten persoonlijkheden. • Runnymede (4,8 km ten zuidoosten) is het plaatsje waar King John in 1215 de 'Magna Charta' ondertekende. Het is thans een her­denkingsplaats (veel verkeer van dagjesmen­sen). Tussen de bomen op de Cooper's Hill in het zuiden ligt het Air Force Monument.

 • Maidenhead (9,6 km ten noordwesten; aan­tal mw.: 45400; Hotels: Bear, High Street, C, 12 k.; Maidenhead Eurocrest, Shoppenhan­gers Road, C, 194 k.; Riviera, At the Bridge, 0, 37 k.) is een gezochte vakantieplaats met veel watersport en is speciaal in trek bij jonge mensen. De mooie brug uit de l8de eeuw is door de aanleg van de M 4 gered voor het doorgaande verkeer. • 3,2 km stroomopwaarts staat het vermaarde House of Cliveden, hoog boven de rivier en residentie van de familie Astor. Het is in 1851 gerenoveerd en kan worden bezichtigd. Het ligt temidden van de Cliveden Woods, mooie bossen aan de oever van de Buckingham­shire. • Burnham Breeches. een landschappelijk

 • mooi bos- en heidegebied bil Maidenhead, is door de City of London Corporation in 1879 gekocht voor recreatie van de stadsmensen. De streek van Dorney Wood is hieraan toe­gevoegd, zodat er een buiten de weekeinden niet druk wandelgebied is ontstaan. • Stoke Poges (6,4 km ten noorden) is een bedevaartplaats. Op het mooie kerkhof ligt Thomas Gray (1716-1771) begraven. Zijn standbeeld daar is van Wyatt. De sfeer die Gray inspireerde tot zijn 'Elegy Written in a Country Churchyard' (Elegie, geschreven op een dorpskerkhof) is nauwelijks veranderd. In de kerk het befaamde 'Bicycle Window', een oud venster waarop een man die op een zelf­gemaakte fiets rijdt.Samengesteld door: BusTic.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina