Olympisch plan 2028 Dé acht ambities TopsportambitieDovnload 17.15 Kb.
Datum06.10.2016
Grootte17.15 Kb.Olympisch plan 2028

acht ambities


 1. Topsportambitie

 • Nederland heeft in 2016 een vruchtbaar topsportklimaat.

 • Nederland bezet structureel een top 10 positie op de wereldranglijst.


Deze ambitie willen we bereiken door een excellerende omgeving;

 • Het bieden van centra voor topsport met expertise en begeleiding op alle facetten.

 • Het creëren van een topsportcultuur met mogelijkheden voor een maatschappelijke carrière.

 • Het professionaliseren van topsportprogramma’s door aanstellen van technische directeuren.
 1. Breedtesportambitie

 • Nederland is in 2016 een samenleving waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit is in hun leven.

 • Minimaal 75 procent van de Nederlanders uit alle lagen van de (multiculturele) samenleving, doet in 2016 regelmatig aan sport.


Deze ambitie willen we bereiken door een faciliterende omgeving;

 • Het vergroten van het aantal breedtesportaccommodaties en de bereikbaarheid daarvan.

 • Het creëren van een echte breedtesportcultuur te beginnen met bedrijfssport.

 • Het realiseren van een passend aanbod om senioren (weer) aan het sporten te krijgen.

 • Het professionaliseren van sportorganisaties en begeleidend kader.

 • Het bevorderen van sport op school.
 1. Sociaal maatschappelijke ambitie

 • Nederland heeft in 2016 een sociaal klimaat waarin inwoners met plezier samenleven, trots zijn op het Nederlanderschap en graag iets bijdragen aan de maatschappij.


Deze ambitie willen we bereiken door iedereen mee te laten doen;

 • Het vergroten van de sportparticipatie in achterstandswijken met een brug naar verenigingen.

 • Het ontwikkelen van sportverenigingen tot maatschappelijke organisaties en zelfs tot openbare voorzieningen.

 • Het betrekken van (kansarme) jongeren bij evenementen en vrijwilligerswerk.

 • Het zien van vrijwilligerswerk als re-integratieproject voor mensen met een uitkering.
 1. Welzijnsambitie

 • Nederland heeft in 2016 een gezonde bevolking, fitte werknemers, vitale ouderen en minder mensen met overgewicht. Voldoende beweging en gezonde voeding zijn de norm.


Deze ambitie willen we bereiken door voldoende beweging en gezonde voeding;

 • De doelstellingen bij de breedtesportambitie (2).

 • Het stimuleren van gezonde voeding in sportkantines, bij evenementen en op scholen.

 • Het promoten van gezonde arbeidsomstandigheden.

 • Het bevorderen van lichamelijke activiteit in het kader van gezondheidspreventie.

 • Het maximaliseren van de bijdrage vanuit de sportwereld aan het convenant overgewicht. 1. Economische ambitie

 • Nederland heeft in 2016 een sterke competitieve economie, mede dankzij een grotere arbeidsparticipatie, een toegenomen arbeidsproductiviteit, meer aandacht voor innovatie en een sterk internationaal imago.


Deze ambitie willen we bereiken door toename van prestatie en innovatie:

 • Het bieden van uitdagend onderwijs met betere herkenning en ontwikkeling van talenten.

 • Het maximaliseren van de bijdrage vanuit de sport aan ‘Iedereen doet mee’.

 • Het maximaliseren van de bijdrage vanuit de sport aan ‘Alle kansen voor alle kinderen’.

 • Alert zijn op economisch effecten van overige ambities (onder meer evenementen).
 1. Ruimtelijk Ordening

 • Nederland is in 2028 een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties en een goede mobiliteit, zodat het organiseren van olympische en paralympische spelen nog beter mogelijk is.


Deze ambitie willen we bereiken door een goed leefklimaat en goede mobiliteit;

 • Het uitwerken van een Olympisch hoofdstructuur.

 • Het doortrekken van meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport.

 • Het opstellen en in praktijk brengen van een visie op groen en gezondheid.
 1. Evenementen

 • Nederland staat in 2016 bekend om zijn grote ambitie en talent voor het organiseren van grote sport- en culturele evenementen.


Deze ambitie willen we bereiken door excellente voorwaarden;

 • Het opzetten van een evenementenbureau als expertisecentrum.

 • Het opzetten van fondsen om de evenementen te financieren.

 • Het naar Nederland halen van meer diverse sport- en culturele evenementen.

 • Het werven van meer vrijwilligers voor de organisatie van evenementen.
 1. Media-aandacht

 • Door het vergroten en verbreden van de media-aandacht voor sport is in 2016 de sportbeleving dusdanig toegenomen dat we een top drie positie in Europa innemen.

 • Mede daardoor groeit het aantal mensen dat aan sport doet.


Deze ambitie willen we bereiken door het vergroten en verbreden van de media-aandacht;

 • Het realiseren van een rijk media-aanbod in de breedte en de diepte.

 • Het realiseren van een crossmedia platform sport (TV, webTV, mobiel TV en doelgroepTV).

 • Het doorvoeren van een strategisch marketingplan Sportfans.Oranje Groen
We willen dat komende generaties profiteren van alle verbeteringen van het Olympisch Plan.

Duurzaamheid is een belangrijke randvoorwaarde bij de uitvoering van onze ambities. Dit kan door multifunctioneel bouwen, Energieneutraal en minder reizen voor competities.
Partners Olympisch Netwerk

Midden Nederland:

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina