Olympische sportdagDovnload 67.88 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte67.88 Kb.
OLYMPISCHE SPORTDAG

GROEP 5 t/m 8
Sportonderdeel Materiaal

1. Bal werpen 2 tennisballen of handballen, meetlint

2. Mountainbike 1 mountainbike, markeringsmateriaal, stopwatch

3. Hoogspringen landingsmat, 2 hoogspringstandaards, toversnoer

4. Verspringen 4 pylonen, 3 matten, hark, meetlint

5. Sprint 4 pylonen, 2 stopwatches

6. Hindernisbaan 6 pylonen, lint, 2 hoepels, 2 stokken, 2 stopwatches

7. Estafette 6 pylonen, 2 stokjes

8. Voetbal 4 pylonen, voetbal

9. Judo 5 matten, zachte bal10.Tafeltennis tafeltennistafel, netje, 2 batjes, balletje


1. Bal werpen

De leerlingen gooien om beurten vanachter een lijn. Er staan bordjes met afstanden (5, 10, 15 meter enz.). De afstanden schatten op hele meters.


2. Mountainbike

Zet een klein parcours uit. Elke leerling legt dit zo snel mogelijk af. U noteert de tijd.


3. Hoogspringen

Beginnen op 60 centimeter. Als iedereen is geweest, gaat het koord 5 centimeter hoger. Haalt een leerling de hoogte niet (het toverkoord aanraken is ook fout) dan mag hij nog één keer. Springt hij weer fout dan moet hij stoppen. U noteert dan de laatste hoogte die de leerling wél heeft gehaald. Elke sprong is toegestaan mits de leerling veilig op de voeten landt. Probeer het tempo erin te houden bij dit onderdeel. U kunt er ook voor kiezen de herkansing achterwege te laten.


4. Verspringen

Aanloop vanaf de pylonen. Op de afzetbalk afzetten. De afstand wordt gemeten vanaf de balk (of streep, tape) tot de hakken. Langs de bak ligt een meetlint, u noteert de afstand in centimeters op het scoreformulier. Als er geen springbak aanwezig is, gebruikt u drie gymnastiekmatten achter elkaar. De leerlingen zetten af tussen de pylonen (zie tekening).
5. Sprint

Twee leerlingen lopen over een afstand van 60 meter tegen elkaar. Kies leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn. Er is één starter en twee begeleiders met stopwatch. Geef bij de start het teken “KLAAR”.......”AF”! U noteert de tijd als bijvoorbeeld 9.43 sec.


6. Hindernisbaan

Twee leerlingen lopen tegen elkaar. Achter de lijn starten, over hekje springen, door hoepel kruipen, om de pylon lopen, door hoepel kruipen en weer over het hekje springen. Klok de leerling als hij weer over de startlijn komt. De tijd noteren als bijvoorbeeld 12.15 sec. (zie tekening).
7. Estafette

Er liggen twee estafettestokjes klaar. De groep wordt in tweeën gedeeld. Leerlingen gaan met het stokje in de hand om pylon 1 heen, om pylon 2 heen en geven het stokje in het wisselvak aan de volgende leerling over. Maak ook eens nieuwe groepjes. Dit onderdeel levert geen score op, alleen aftekenen.

wisselvak (6 meter) afstand pylon 1 – pylon 2 = 30 meter


8. Voetbal

U verdeelt de groep van 10 leerlingen in twee partijen die tegen elkaar spelen. Eventueel na 10 minuten nieuwe groepen maken. Dit onderdeel levert geen score op, alleen aftekenen.


9. Judo

De leerlingen werken in tweetallen, liefst leerlingen met gelijk postuur. De leerlingen zitten op knieën en ellebogen naast elkaar (schouders, heupen tegen elkaar) op een gymnastiekmat. Deze oude Griekse worstelaars proberen elkaar van de mat te duwen. Dit onderdeel levert geen score op, alleen aftekenen.


10. Tafeltennis

Telkens spelen twee leerlingen een partijtje tegen elkaar; wie het eerst 7 punten heeft, is winnaar.


Suggesties voor extra onderdelen

 • Voetbal- of hockeyslalom Frisbee mikken

 • Afstandsloop (800 à 1000 meter) Badminton mikken

 • Handbal, slagbal Basketbal, korfbal doelen

 • Skatetocht
De Olympische Spelen in de oudheid

 Bijna 3000 jaar geleden werden één keer in de vier jaar de klassieke Olympische Spelen gehouden. Dat gebeurde in Olympia, een heilige plaats waar de oude Grieken grote tempels voor de goden Zeus en Hera hadden gebouwd.

De oude Grieken geloofden dat er ooit een volk was geweest van hele sterke en moedige helden, die leken op goden. Zeus was de koning van dat godenvolk.

Waarschijnlijk werden de eerste wedstrijden georganiseerd als er een belangrijk iemand overleed, ter ere van Zeus. De wedstrijden hoorden bij de begrafenis-plechtigheden. Vrienden en familieleden gingen tegen elkaar hardlopen en worstelen. Ze wilden laten zien dat ze net zo sterk en moedig waren als Zeus en de andere goden.


Herakles, een echte held

In een oud Grieks verhaal wordt Herakles, de zoon van Zeus, genoemd als de man die de eerste Spelen heeft georganiseerd. Twaalf wonderbaarlijke werken verrichte deze snelle en sterke godenzoon. Hij vocht met een leeuw en een stier, ving een beer en verlegde de loop van een rivier dwars door de stallen van de koning om ze schoon te spoelen.

Of het verhaal echt gebeurd is, weet niemand. Wat we wel weten, is dat de eerste Olympische Spelen werden gehouden in 776 voor Christus. Uit heel Griekenland kwamen de beste atleten om tegen elkaar te strijden.
Opdracht 1

Ga op internet naar de sitehttp://www.geschiedenisvoorkinderen.nl/herakles.htm

Hier vind je een uitgebreider verhaal over Herakles. Lees dit verhaal aandachtig en beantwoord de volgende vragen:

 a. Waar werd Herakles geboren?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________


b. Wat is de Peloponnesos?

­­­­________________________________________________________


c. Wat deed Herakles met het bloed van de waterslang met 100 koppen?

_________________________________________________________


_________________________________________________________
d. Waar kwam Herakles terecht toen hij de rivier de Styx overstak?

_________________________________________________________


e. Wat was de laatste opdracht van Herakles?

_________________________________________________________


_________________________________________________________

Olympische Spelen boven alles

 De Grieken vonden een gezond lichaam heel belangrijk. Atleten die de wedstrijden wonnen, kregen een krans van olijftakken en werden in hun eigen stad of dorp als echte helden ontvangen. Winnaars kregen eeuwige glorie en roem! Behalve winnen was het ook belangrijk om een sportieve strijd te leveren met elkaar. De Olympische Spelen waren zelfs belangrijker dan oorlog voeren. In de zomermaanden werden oorlogen gestaakt, zodat de atleten veilig naar Olympia konden reizen.


Opdracht 2

 Ga op internet naar de sitewww.nocnsf.nl

Klik op deze pagina op Olympisch en vervolgens klik je onder het kopje Olympische Spelen Athene 2004 aan. Ga op zoek naar de volgende data:

 a. Wanneer is de openingsceremonie van de Olympische Spelen dit jaar?

________________________________________________________


b. Wanneer zijn de speeldata?

________________________________________________________


c. Wanneer is de sluitingsceremonie?

________________________________________________________
De Olympische spelen in vijf dagen

 De Spelen duurden in de vroegere tijden vijf dagen. Er werd op de eerste dag begonnen met de openingsceremonie. Op de tweede dag werden in het hippodroom wagenraces gehouden. Ook waren er paardenraces. Dat ging niet altijd even eerlijk.

De Romeinse keizer Nero deed zelf in 65 na Chr. Mee aan de paardenraces. Toen deze sportieve keizer van zijn paard viel, werd de wedstrijd stopgezet. De arme keizer kon de wedstrijd helaas niet uitrijden, maar werd toch tot winnaar uitgeroepen.
Opdracht 3

 Ga op internet naar de sitewww.vandale.nl

Klik in het oranje kader opzoeken aan en vervolgens on-line woordenboek.

 In bovenstaande tekst lees je dat er in het hippodroom wagenraces werden gehouden. Zoek op wat een hippodroom is.

___________________________________________________________

 Later op de tweede dag was er een pentatlon, een vijfkamp. De atleten deden mee aan vijf onderdelen: worstelen, speerwerpen, verspringen, hardlopen en discuswerpen.

In de dagen die volgden waren er hardloopwedstrijden over verschillende afstanden. Op het programma stonden verder nog sporten als: worstelen, boksen en pankration. Pankration betekent alle krachten. Bij deze sport was vrijwel alles toegestaan. De sporters mochten elkaar niet in de ogen steken of bijten. Je had gewonnen wanneer de tegenstander zijn vinger opstak naar de scheidsrechter.

Behalve de wedstrijden waren er erediensten en offerfeesten voor Zeus. De vijfde en laatste dag was er een optocht van de winnaars en werden de lauwerkransen overhandigd.

In het jaar 393 na Chr. Kwam er een einde aan de Spelen, doordat ze werden verboden door de Romeinse keizer Theodosius. Hij vond de Spelen maar een ouderwets gebeuren.


Opdracht 4

 Ga op internet naar de sitehttp://histoforum.digischool.nl/spelen/klasos9.htm

Lees hier het stukje over pankration.

 Waar is pankration een combinatie van?

______________ , __________________ en ____________________De moderne Olympische spelen

 Pas in 1896 werden voor het eerst weer Olympische Spelen gehouden, deze keer in Athene. Hiervoor zorgde een Franse baron, Pierre de Coubertin. Hij hoopte dat het samen sporten van mensen uit vele landen zou leiden tot meer vriendschap tussen verschillende volken. Als mensen elkaar beter kennen, gaan ze ook geen oorlog voeren, was zijn gedachte.

Vanaf 1896 worden om de vier jaar Olympische Zomerspelen gehouden. Daar hoort geen oorlog bij. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vraagt alle landen in oorlogsgebieden om tijdens de Spelen de oorlog te staken.
Opdracht 5

 Ga op internet naar de sitehttp://nl.wikipedia.org/wiki/IOC

 Wie is de huidige voorzitter van het IOC, uit welk land komt hij en vanaf wanneer is hij al voorzitter?

_______________________________________________is de voorzitter.
Hij komt uit __________________ en is voorzitter sinds ______________
.

Opdracht 6

 Ga op internet naar de sitehttp://www.nownederland.org/historie/zomerspelen.htm

 In 1936 werden de Olympische spelen in Berlijn gehouden en in 1948 in Londen. Hoeveel Spelen zijn er tussen berlijn en Londen gehouden en hoe kwam dat?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Opdracht 7

 en  Maak gebruik van de site van opdracht 6 én de atlas. Zoek in de atlas de landen en steden op waar de Olympische Zomerspelen zijn gehouden. Kijk op de volgende bladzijde en kleur deze landen in op de wereldkaart. Vul tevens de jaartallen en steden in.

Voorbereiding op Athene 2004

 De Olympische Spelen keren terug in het land waar het ooit allemaal begon: Griekenland. Dat maakt deze Olympische spelen extra bijzonder.

Voordat de sporters naar Griekenland gaan, moeten ze natuurlijk iets over dat land weten. Bij een goede voorbereiding hoort ook kennis over de bestemming.
Maak bij het maken van de opdrachten 8 en 9 gebruik van je atlas.
Opdracht 8

 Zoek op hoe warm het in de zomer in Griekenland is.

In de zomer is het gemiddeld _______________ ºC.
 ’s Middags zijn veel winkels in Griekenland gesloten, omdat men dan siësta houdt. Later in de middag gaan de winkels weer open. Waarom zouden de winkels sluiten?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________an je atlas.

dat land weten. l voorzitter?eden om tijdens de Spelen

___________________________________________________________


Opdracht 9

 De zeebodem van Griekenland is heel grillig. Op veel plekken rijst het land boven de zee uit. Griekenland heeft dan ook meer dan 2000 eilanden. Op andere plekken is de zee weer heel diep.

Hoe diep is het diepste punt in de zeeën voor de kust van Griekenland?

___________________________________________________________


 In Griekenland vind je ook hoge bergen en bergketens, zoals de Pindos die dwars door het land loopt. De Olympus is de hoogste bergtop. Hier woonden volgens de oude Grieken de goden in het Pantheon (Huis van de Goden). Zoek op hoe hoog de Olympus is.

___________________________________________________________


Opdracht 10

 Het is in Griekenland een uur later dan in Nederland. Als een sportwedstrijd in Athene om drie uur ’s middags  begint, hoe laat is het dan bij ons?

___________________________________________________________
 Waarom is er dat tijdsverschil?

___________________________________________________________


___________________________________________________________
___________________________________________________________
Opdracht 11

 Grieken gebruiken een eigen alfabet. De letters zien er anders uit en de meeste worden ook anders uitgesproken. Sommige letters die wij kennen, kennen zij niet, en andersom.

Hieronder vind je een groot deel van ons alfabet en daaronder de Griekse letter die daarbij hoort. Kun jij lezen wat hier staat?
Οπ δε Ολψμπισχηε Σπελεν σπορτεν μενσεν μετ ελκααρ


Nederlands:

a b c d e f g h i k l m n o p r s S t y z


Grieks:

Α β χ δ ε φ γ η ι κ λ μ ν ο π ρ σ Σ τ ψ ζ

Dit heb ik gevonden:

___________________________________________________________


___________________________________________________________


Olympische idealen

 Vlakbij het centrum van Athene, aan de voet van de berg Parnitha ligt het Olympisch dorp, dat speciaal is gebouwd voor de Spelen. Hier verblijven de 16.000 sporters en hun begeleiders tijdens de Spelen. In het dorp ontmoeten de sporters uit de hele wereld elkaar en ontstaan veel vriendschappen.


Opdracht 12

 Aan oud-Olympische sporters is gevraagd wat zij het meest bijzonder vonden van de Olympische Spelen. De één heeft het over vriendschap, de ander over saamhorigheid en de derde heeft het over elkaar aanmoedigen. Welke uitspraak spreekt jou het meeste aan? Leg uit waarom.

 a. Marion Nijhof (paralympisch zwemster, Sydney 2000):

‘Mijn topprestatie was het belangrijkste, maar daarnaast bracht het fantastische vriendschappen mee. Mijn tegenstanders zijn buiten het zwembad goede vriendinnen geworden!’

 b. Willem Vriend (waterpolo, o.a. Moskou 1980):

‘Voor mij was de sluitingsceremonie het hoogtepunt van de Olympische Spelen. Die saamhorigheid van alle deelnemers uit al die verschillende landen!’

 c. Bob de Jong (schaatsen, o.a. Nagano 1998):

‘Het bijeen zijn in het dorp waar je zo sporters uit andere landen ontmoet én het aanwezig zijn bij de goede prestaties van ploeggenoten.’


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Het vuur en de ringen

 Het Olympisch vuur werd voor het eerst ontstoken tijdens de Spelen van 1928 in Amsterdam. Sinds 1936 wordt het vuur met behulp van zonnestralen ontstoken in Olympia en vandaar in een estafetteloop naar de plaats van de Spelen gebracht.

Dit jaar, op 23 juni, komt het vuur onderweg naar Athene ook in Amsterdam.
Opdracht 13

 Ga op internet naar de sitehttp://nownederland.org/historie/modernespelen/vuur.htm

 Waar is het vuur het symbool van?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Wat was er zo spectaculair aan de ontsteking van de Olympische vlam in Barcelona in 1992?

___________________________________________________________


___________________________________________________________
Opdracht 14

 Ga op internet naar de sitehttp://nownederland.org/historie/modernespelen/vlag.htm

 Wie ontwierp de Olympische vlag?

___________________________________________________________
Wat symboliseert de Olympische vlag?

___________________________________________________________


Welk symbool vormen de ringen?

___________________________________________________________


Opdracht 15

 Ga op internet naar de sitehttp://www.nownederland.org/kinderen/modernespelen/ringen.htm

 Hoe kwam Pierre de Coubertin aan de samenstelling van de kleuren van de verschillende ringen?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Wat beelden de ringen uit?

___________________________________________________________

De ringen staan altijd op een witte achtergrond. Wit is de kleur van de vrede.

Kleur de ringen in.Olympische records

 Bij de moderne spelen wordt de marathon over de vreemde afstand van 42 kilometer en 195 meter gelopen. Maar het is niet altijd die afstand geweest. In 1896 werd de marathon voor het eerst gelopen van het plaatsje Marathon naar Athene. In 1908, tijdens de Spelen in Londen, ging de marathon van het kasteel van de Britse koningin naar het Olympisch stadion. Die afstand was 1 kilometer en 800 meter verder dan in 1896! Maar dat was nog niet genoeg. Prinses Mary vroeg de arme hardlopers nog even 395 meter extra te lopen, zodat ze precies onder de koninklijke loge zouden finishen. Iedereen vond dat goed. Vanaf 1908 is de marathon dus 42 kilometer en 195 meter.


Opdracht 16

 Lees de tekst bovenaan deze pagina. Reken uit hoever de marathon was van Marathon naar Athene in 1896.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Opdracht 17

 Ga op internet naar de sitehttp://www.atletiek.nl/

Klik onder het hoofdmenu baanatletiek aan en vervolgens algemene informatie per onderdeel.

 De marathon is vanaf 1908 altijd even ver. Het gaat erom wie de afstand het snelst aflegt. Bij welke atletiekonderdelen gaat het er juist om wie het verst komt (met zijn eigen lichaam of met een voorwerp) ?

________________________________________________________________


________________________________________________________________Zegetocht naar huis

Het is heerlijk om een held te zijn, een overwinnaar, maar thuiskomen na een grote sportprestatie is voor een sportheld vaak ook een geweldige happening.

Je wordt onthaald op Schiphol en in je woonplaats is het feest. Supporters staan je op te wachten en willen handtekeningen.
Opdracht 18

 Stel je voor, je bent een topsporter die naar de Olympische Spelen is geweest. Je hebt daarover een dagboek bijgehouden. Schrijf een bladzijde uit het dagboek van een topsporter. Kies uit één van de volgende onderwerpen: 1. de voorbereiding voor de Spelen

 2. de openingsceremonie of de sluitingsceremonie

 3. de blessure

 4. de wedstrijd

 5. net niet gewonnen

 6. de eerste plaats

 7. thuiskomst

 ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina