Onderneming/instelling: Werkpost/Functie/groep van functies: benamingDovnload 1.21 Mb.
Pagina1/8
Datum22.02.2018
Grootte1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
WERKPOSTFICHE

ONDERNEMING/INSTELLING:
Werkpost/Functie/groep van functies: benaming


     

Luik A

Beknopte BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN [per werkpost + waar in de onderneming/instelling, waarmee (arbeidsmiddelen, producten, toestellen); welke taken]

     
SAMENVATTING RESULTATEN RISICO-EVALUATIE VOOR DEZE FUNCTIE (in uitvoering van het KB van 27/3/98: dynamisch risicobeheersingsysteem)Aard en inhoud gezondheids-toezicht
1. Betreft het een veiligheidsfunctie? Zo ja

  • gebruik van arbeidsmiddelen (kranen, rolbruggen, hijstoestellen)

  • besturen van motorvoertuigen

  • dragen van dienstwapens

 JA  NEE

 JA  NEE

 JA  NEE

 JA  NEEAKO1
2. Betreft het een functie met verhoogde waakzaamheid?

(Elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen.) JA

 NEE


AKO

3. Betreft de functie een activiteit verbonden aan voedingswaren?

 JA

 NEE
4. Zijn er bijzondere risico’s aan de functies verbonden in geval van:

  • nachtarbeid

4.bis Zijn er bijzondere risico’s aan de functies verbonden in geval van:

  • ploegenarbeid

 JA

 NEE


 JA

 NEE

AKO
AKO

5. Is het voorafgaand gezondheidstoezicht vereist? (indien op punten 1, 2 en 3 ja werd geantwoord, is het gezondheidstoezicht altijd verplicht)

 JA

 NEE6. Bijzondere risico’s voor zwangere vrouwen?

 JA

 NEE7. Bijzondere risico’s bij borstvoeding?

 JA

 NEE
8. Bijzondere risico’s voor jongeren?

 JA

 NEE
9. Betreft de functie taken die wettelijk verboden zijn aan –18jarigen?

De wetgeving verbiedt aan jongeren en jobstudenten gevaarlijk werk zoals contact met gevaarlijke chemische producten, bedienen van gevaarlijke machines als hefwerktuigen, snijmachines, zagen, persen, las of snijwerk, slopen van gebouwen, oprichten of afbreken van stellingen, … (volledige opsomming in Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II) JA

 NEE

10. Zijn er veiligheidstechnische risico’s aanwezig? Zie hiervoor bijlage 1 en vul inBlootstelling

aan het risico ?

Gezondheids-

risico ?

Aard en inhoud gezondheids-toezicht

11. Chemische stoffen? Zo ja, vul dan bijlage 2 in.

 JA

 NEE


 JA

 NEE


Invullen volgens bijlage

12. Kankerverwekkende stoffen? Zo ja, vul dan bijlage 3 in.

 JA

 NEE


 JA

 NEE


Invullen volgens bijlage

13. Fysische agentia? (lawaai, trillingen, koude, warmte enz.) Zo ja, vul dan bijlage 4 in.

 JA

 NEE


 JA

 NEE


Invullen volgens bijlage
14. Biologische agentia? Zo ja, vul dan bijlage 5 in.

 JA

 NEE


 JA

 NEE


Invullen volgens bijlage
15. Zware ergonomische belasting?

 JA
 NEE

 JA

 NEE


Q2, zonodig AKO
16. Monotoon of tempogebonden werk?

 JA
 NEE

 JA

 NEE


Q, zonodig AKO
17. Fysieke taakbelasting, tillen van lasten?

 JA
 NEE

 JA

 NEE


Q, AKO

18. Psychosociale belasting? (stress, geweld, agressie)

 JA

 NEE


 JA

 NEE


Q

19. Geregeld beeldschermwerk?

 JA

 NEE


 JA

 NEE


Q, gericht onderzoek


  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina