Onderneming/instelling: Werkpost/Functie/groep van functies: benaming



Dovnload 1.21 Mb.
Pagina2/8
Datum22.02.2018
Grootte1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Luik B

Preventie en beschermingsmaatregelen voor deze fuNCtie

1. Vereiste voorafgaande veiligheidsinstructies: (het volstaat hier te verwijzen naar het document met het programma en de duurtijd)


     

2. Vereiste voorafgaande veiligheidsopleidingen?: (Inhoud/aard/duurtijd/geldigheidsduur/coördinator)


     

3. Vereiste collectieve beschermingsmiddelen:


     

4. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen:


 broek/jas/windpak:     

 ademhalingsbescherming.Type:     

 overall:      

 bril/veiligheidsscherm.Type:     

 kiel of stofjas      

 gehoorsbescherming.Type:     

 veiligheidsschoenen. Type:     

 zalven:     

 veiligheidsharnas. Type:     

 specifieke uitrusting:     

 handschoenen/wanten. Type:      

 andere:     

 helm. Type:     




5. Te volgen noodprocedures (voor welke situaties, verwijzing naar document)

     

6. EHBO (beschikbaarheid, plaatsaanduiding)

noodnummer

     

7. Verplichte inentingen: zie Luik A


     

8. Jaarlijks + voorafgaandelijk af te leveren informatie aan werknemers (form. gezondheidsbeoordeling / veiligheidsinformatieblad): (verwijzen naar beschikbaarheid)


     

9. Vereist rijgeschiktheidsattest chauffeur:

     



Advies preventie-adviseurs (datum, referentie stuk)


     

Advies comité voor preventie en bescherming op het werk (datum)


     

Bezorgd aan (naam werknemer) op …


     



 JA DATUM:      

 NEE



Werd de vereiste veiligheidsopleiding (zie rubriek 2) verstrekt?

Verantwoordelijke voor deze werkpostfiche: (werkgever of aangestelde)

NAMEN:      





DATUM:       HANDTEKENING:      

Bijlage 1: Aanwezigheid van veiligheidstechnische risico’s




Is het risico aanwezig op de werkpost?



JA

Risico op val:

  • op de begane grond (uitglijden/struikelen)

  • en/of van een hoger gelegen vlak (vallen van/in)




Aanwezigheid van gevaarlijke doorgangen (te smal, hindernissen)



Risico op aanrijding door voertuigen



Risico op snijden, stoten, pletten of knellen, klemming of insluiting in machine



Risico op vallende voorwerpen, loskomende of wegvliegende delen:



Risico op brand/explosie, risico oplopen brandwonden



Elektrisch risico



Werken met perslucht



Geïsoleerd werken



Werken in besloten ruimte



Werken in de omgeving van water met risico van verdrinking




1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina