Onderneming/instelling: Werkpost/Functie/groep van functies: benamingDovnload 1.21 Mb.
Pagina2/8
Datum22.02.2018
Grootte1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Luik B

Preventie en beschermingsmaatregelen voor deze fuNCtie

1. Vereiste voorafgaande veiligheidsinstructies: (het volstaat hier te verwijzen naar het document met het programma en de duurtijd)


     

2. Vereiste voorafgaande veiligheidsopleidingen?: (Inhoud/aard/duurtijd/geldigheidsduur/coördinator)


     

3. Vereiste collectieve beschermingsmiddelen:


     

4. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen:


 broek/jas/windpak:     

 ademhalingsbescherming.Type:     

 overall:      

 bril/veiligheidsscherm.Type:     

 kiel of stofjas      

 gehoorsbescherming.Type:     

 veiligheidsschoenen. Type:     

 zalven:     

 veiligheidsharnas. Type:     

 specifieke uitrusting:     

 handschoenen/wanten. Type:      

 andere:     

 helm. Type:     
5. Te volgen noodprocedures (voor welke situaties, verwijzing naar document)

     

6. EHBO (beschikbaarheid, plaatsaanduiding)

noodnummer

     

7. Verplichte inentingen: zie Luik A


     

8. Jaarlijks + voorafgaandelijk af te leveren informatie aan werknemers (form. gezondheidsbeoordeling / veiligheidsinformatieblad): (verwijzen naar beschikbaarheid)


     

9. Vereist rijgeschiktheidsattest chauffeur:

     Advies preventie-adviseurs (datum, referentie stuk)


     

Advies comité voor preventie en bescherming op het werk (datum)


     

Bezorgd aan (naam werknemer) op …


      JA DATUM:      

 NEEWerd de vereiste veiligheidsopleiding (zie rubriek 2) verstrekt?

Verantwoordelijke voor deze werkpostfiche: (werkgever of aangestelde)

NAMEN:      

DATUM:       HANDTEKENING:      

Bijlage 1: Aanwezigheid van veiligheidstechnische risico’s
Is het risico aanwezig op de werkpost?JA

Risico op val:

  • op de begane grond (uitglijden/struikelen)

  • en/of van een hoger gelegen vlak (vallen van/in)
Aanwezigheid van gevaarlijke doorgangen (te smal, hindernissen)Risico op aanrijding door voertuigenRisico op snijden, stoten, pletten of knellen, klemming of insluiting in machineRisico op vallende voorwerpen, loskomende of wegvliegende delen:Risico op brand/explosie, risico oplopen brandwondenElektrisch risicoWerken met persluchtGeïsoleerd werkenWerken in besloten ruimteWerken in de omgeving van water met risico van verdrinking
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina