Onderneming/instelling: Werkpost/Functie/groep van functies: benamingDovnload 1.21 Mb.
Pagina5/8
Datum22.02.2018
Grootte1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Fosfor
11

8

2
Fosforzuur
11

8

3
Fosforoxiden (-pentoxide)
11

8

4
Fosforhydriden - Fosfine
11

8

5
Fosforsulfiden (-pentasulfide )
11

8

6
Fosforchloriden (-trichloride, -pentachloride, -oxytrichloride)
11

9

0

ZUURSTOF EN DERIVATEN


11

9

1
Ozon
11

9

2
Waterstofperoxide
11

9

3
Zuurstofdifluoride
11

10

0

ZWAVEL EN DERIVATEN


11

10

1
Zwavel
11

10

2
Diwaterstofsulfide
11

10

3
Zwaveldioxide
11

10

4
Zwavelzuur
11

10

5
Zwavelhalogeniden (-hexafluoride, -pentafluoride, -tetrafluoride, sulfurylfluoride)
11

10

6
Koolstofdisulfide

U

11

11

0

HALOGENEN EN DERIVATEN


11

11

1

F

Fluor (waterstoffluoride, -oxyfluoride)
11

11

2

Cl

Chloor (waterstofchloride, chloordioxide, hypochloriet, bleekwater, carbonylchloride, fosgeen, -trifluoride )
11

11

3

Br

Broom (waterstofbromide)
11

11

4

I

Jodium (waterstofjodide)
11

12

0

ALIFATISCHE EN CYCLISCHE NIET GESUBSTITUEERDE KOOLWATERSTOFFEN


11

12

1
Ethaan - Methaan - Propaan - Butaan - Aardgas- LPG
11

12

2
Pentaan - Cyclopentaan - Hexaan - Cyclohexaan - Heptaan - Octaan

U

11

12

3
Nonaan - Benzine - White spirit - Kerosine – Lampolie - Brandstoffen voor verwarming – Brandstoffen voor dieselmotoren - Nafta
11

12

4
Minerale oliën - Paraffine - Teer - Brai - Bitume - Asfalt – Snijoliën van minerale oorsprong

U

11

12

5
Aromatische koolwaterstoffen

U

11

12

6
Aromatische polycyclische koolwaterstoffen (fluoreen, antraceen, fenantreen, pyreen, chryseen)

U

11

12

7
Onverzadigde koolwaterstoffen (olefinen, acetyleen, 1-3 butadieen, etheen, cyclohexeen, propeen, pentadieen, methylacetyleen)
11

12

8
Heterocyclische koolwaterstoffen en derivaten (pyrazine, quinoline, pyrrool, dioxaan, furaan, imidazol, tiofeen, hexogeen, ethyleenimine, morfoline, pyridine, piperazine, oxazole, carbazol, thiazol)
11

12

9
Terpenen (terpentijnolie, limoneen, pineen, abiëtinezuur, colofonium, dipenteen, kamfer)
11

12

10
Naftaleen en derivaten (methylnaftaleen, diisopropylnaftaleen, creosoot, decaline, tetraline)
11

12

11
Benzeen

S/U

11

12

12
Tolueen

S/U

11

12

13
Xyleen

S/U

11

12

14
Styreen - Methylstyreen - Ethylbenzeen

U

11

12

15
Trimethylbenzeen - Mesityleen

U

11

12

16
Cumeen
11

12

17
Stilbeen
11

12

18
Difenylen - Bifenylen - Terfenylen - Polypfenylen
11

13

0

HALOGEENDERIVATEN VAN KOOLWATERSTOFFEN


11

13

1
Halogeenderivaten van alifatische koolwaterstoffen (broomchloormethaan, dichlooracetyleen, dichloorethaan)
11

13

2
Halogeenderivaten van cyclische koolwaterstoffen (chloortolueen, dichloorbenzeen, benzylchloride, hexachloorbenzeen), ethidiumbromide
11

13

3
Chloornaftalenen

(pentachloornaftaleen, tetrachloornaftaleen)


11

13

4
Chloorfluorkoolstofverbindingen - Hydrochlorofluorocarbones - Fluorkoolwaterstoffen (dichloortetrafluorethaan, monochloordifluormethaan, HCFC124, HFC 134a)
11

13

5
Gechloreerde bifenylen – gebromeerde bifenylen - Polychlorodibenzo-p-dioxines - Polychloordibenzofuranen

(PCB, PCT, PBB, TCDD)
11

13

6
Dichloormethaan - Methyleenchloride

S

11

13

7
Vinylchloride
11

13

8
Trichloorethyleen

S/U

11

13

9
1,1,1-Trichloorethaan

S/U

11

13

10
Perchloorethyleen - Tetrachlooretheen

S/U

11

13

11
Halothaan

U

11

13

12
Trichloormethaan - Chloroform
11

13

13
Koolstoftetrachloride - Tetrachloormethaan
11

13

14
Monochloormethaan - Methylchloride

U

11

14

0

Amino-, nitro-, chloornitro- en azoderivaten van koolwaterstoffen


11

14

1
Aminoderivaten van alifatische koolwaterstoffen (trimethylamine, triethanolamine, diethylamine, oximen, iminen)
11

14

2
Nitroderivaten van alifatische koolwaterstoffen (nitropropaan, tetranitromethaan, nitroethaan)
11

14

3
Aminoderivaten van cyclische koolwaterstoffen (toluïdine, aniline, parafenyleendiamine, PDA, methyleendianiline, MDA, cyclohexylamine, auramine)

U

11

14

4
Nitroderivaten van cyclische koolwaterstoffen (nitrobenzeen, nitrotolueen, dinitrofenol)
11

14

5
Alifatische nitraten en nitrieten - Esters van salpeterzuur (nitroglycerine, propylnitraat, isoamylnitriet, ethyleenglycoldinitraat)
11

14

6
Hydrazine en derivaten (dimethylhydrazine, maleïnehydrazide, fenylhydrazine, hydrazon, fenylhydrazon)
11

14

7
Azo- en diazoderivaten (diazomethaan, azokleurstoffen, direct blue 25, azobenzeen, diazoniumzouten)
11

15

0

CYANIDEN, NITRILEN EN AANVERWANTE VERBINDINGEN


11

15

1
Waterstofcyanide (Pruissisch zuur, blauwzuur)

S/U

11

15

2
Cyanogeen
11

15

3
Enkelvoudige zouten van waterstofcyanide (natriumcyanide, calciumcyanide, kaliumcyanide, kopercyanide)

S/U

11

15

4
Cyanogeenchloride en Cyanogeenbromide

S/U

11

15

5
Acrylnitril - Vinylcyanide

S/U

11

15

6
Acetonitril - methylcyanide

S/U

11

15

7
Nitrilen (methacrylonitril, propionitril, ethylcyanide, adiponitril, cyanohydrine, butyronitril, lactonitril, glycolzuurnitril)

S

11

15

8
Isocyanaten - Diisocyanaten (methylisocyanaat, tolueendiisocyanaat, TDI, difenylmethaandiisocyanaat, MDI, hexamethyleendiisocyanaat, isoforondiisocyanaat)

U

11

15

9
Thiocyanaten (methylthiocyanaat, ammoniumthiocyanaat)
11

15

10
Natriumdichloorisocyanuraat - Kaliumdichloorisocyanuraat
11

15

11
Natriumdichloorisocyanuraat, dihydraat

- Trichloorisocyanuurzuur
11

16

0

ALCOHOLEN EN DERIVATEN


11

16

1
Methanol - Methylalcohol

U

11

16

2
Ethanol - Propanol – Allylalcohol - Butanol - Amylalcohol - Hexanol - Cyclohexanol - Benzylalcohol - Heptanol

U

11

16

3
Hogere alcoholen (octanol, iso-octylalcohol, ethylhexanol, decanol, triolen, glycerol glycerine)
11

16

4
Halogeenderivaten van alcoholen (Chloorethanol, chloorpropanol, trifluorethanol)

U

11

17

0

GLYCOLEN EN DERIVATEN


11

17

1
Derivaten van ethyleenglycol en van diethyleen lycol - Ethers - Ether esters (ethyleenglycoldiethylether, diethyleenglycolethylether acetaat)
11

17

2
Derivaten van propyleenglycol en van dipropyleenglycol - Ethers - Ether esters (propyleenglycolmethylether acetaat, dipropyleenglycol monomethylether)
11

17

3
Etheenglycol - Ethaandiol

U

11

17

4Ethyleenglycolmonomethylether- Methoxyethanol Methylcellosolve

U

11

17

5

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina