Onderneming/instelling: Werkpost/Functie/groep van functies: benamingDovnload 1.21 Mb.
Pagina6/8
Datum22.02.2018
Grootte1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ethyleenglycolmonoethylether- Ethoxyethanol - Ethylcellosolve


U

11

17

6
Ethyleenglycolmonobutylether - Butoxyethanol - Butylcellosolve

U

11

17

7
Derivaten van ethyleenglycol en van diethyleenglycol
11

17

8
Ethyleenglycolmonofenylether - Fenoxyethanol - Fenylcellosolve
11

17

9
Methoxypropanol

U

11

xx

xx
Halogeenderivaten van glycolen
11

18

0

MERCAPTANEN, THIOLEN, THIOETHERS EN DERIVATEN


11

18

1
Thiolen (methaanthiol, methylmercaptaan, fenylmercaptaan, ethylmercaptaan, butylmercaptaan)
11

18

2
Thioethers, sulfoxides, sulfonen(dimethylsulfide, methylthiomethaan, dimethylsulfoxide, DMSO)
11

18

3
Zwavelhoudende esters(dimethylsulfonaat)
11

19

0

ETHER OXIDES, ETHERS EN DERIVATEN


11

19

1
Ether oxides - Alkyloxides - Aryloxides - Alkylaryloxides en derivaten (diisopropyl oxide, dimethyloxide, methoxymethaan, difenylether)
11

19

2
Fluorethers (isofluraan, forane, enfluraan, ethrane, methoxyfluraan, penthrane)
11

19

3
Chloorethers (chloormethylether, bischloormethylether, dichloorethylether)
11

19

4
Cyclische ethers - Epoxides – Epoxy-derivaten (epichloorhydrine, glycidol, epoxybutaan, butylglycidylether, fenylglycidylether, Bisfenol A diglycidylether)
11

19

5
Diethylether (ether) - Ethoxyethaan
11

19

6
Etheenoxide
11

19

7
Propeenoxide
11

20

0

KETONEN EN DERIVATEN


11

20

1
Halogeenderivaten van ketonen (chlooraceton, chlooroacetofenon, broomaceton)
11

20

2
Cyclische ketonen (cyclohexanon, isoforon, methylpyrrolidon, acetofenon, chinon, benzochinon, anthrachinon)
11

20

3
Aceton - Dimethylketon

U

11

20

4
Methylethylketon - Butanon - MEK

U

11

20

5
Methylbutylketon - Hexanon

U

11

21

0

ALDEHYDEN, ACETALEN, AMIDES EN DERIVATEN


11

21

1
Allifatische aldehyden en dialdehyden (acetaldehyde, keteen, acroleïne, crotonaldehyde, glyoxal, malonaldehyde)
11

21

2
Halogeenderivaten van aldehyden (chlooracetaldehyde, chloral, fluoracetaldehyde)
11

21

3
Acetalen - ketalen (Formal, dimethoxymethaan, diethylacetaal)
11

21

4
Cyclische aldehyden (benzaldehyde, furfural)

U

11

21

5
Amides - diméthylamides (acrylamide, methacrylamide, dimethylacetamide, acetamide, diethyltoluamide, thioacetamide)
11

21

6
Formaldehyde - Methanal
11

21

7
Glutaaraldehyde
11

21

8
Dimethylformamide

U

11

22

0

ORGANISCHE ZUREN, ORGANISCHE PEROXIDEN EN DERIVATEN


11

22

1
Organische zuren - Carboxylzuren (azijnzuur, mierenzuur, oxaalzuur, thioglycolzuur, benzoëzuur, tereftaalzuur)

U

11

22

2
Zuuranhydriden (azijnzuuranhydride, maleïnezuuranhydride, trimellietzuuranhydride, ftaalzuuranhydride)
11

22

3
Halogeniden van zuren (perfluorcarboxylzuren, trichloorazijnzuur, chloormethylbutaanzuur, benzoylchloride, chlooracetylchloride)
11

22

4
Organische peroxiden (benzoylperoxide, dilauriolperoxide, butylperoxide, diacetylperoxide, methylethylketonperoxide)
Stikstofperoxide (zie stikstof en derivaten)
Waterstofperoxide (zie zuurstof en derivaten)
11

23

0

FENOLEN EN DERIVATEN


11

23

1
Fenolen, homologen en hun halogeenderivaten (trichloorfenol, fenylfenol, pentachloorfenol, resorcinol, hydroquinol, pyrogallol, cresol, catechol, tert-butylfenol)
11

23

2
Thiofenolen, homologen en hun halogeenderivaten
Hydrochinon - Chinon - Benzochinon - Anthrachinon (zie ketonen en derivaten)
Naftolen, homologen en hun halogeenderivaten (hydroxynaftaleen, dihydroxynaftaleen)
11

23

3
Fenolen, homologen en hun halogeenderivaten (trichloorfenol, fenylfenol, pentachloorfenol, resorcinol, hydroquinol, pyrogallol, cresol, catechol, tert-butylfenol)
11

24

0

ESTERS EN DERIVATEN


11

24

1
Organische esters (butylacetaat, methylacetaat, isopentylacetaat, diethylftalaat)
11

24

2
Halogeenderivaten van organische esters (ethylbroomacetaat, isopropylchloorformiaat, methylester van fluorzwavelzuur)
Esters van glycolethers (zie glycol en derivaten)
11

24

3
Organofosfor esters (dimethylfosfiet, tributylfosfaat, trifenylfosfaat)
Organofosfor pesticiden (zie pesticiden, insecticiden, herbiciden, fungiciden)
Esters van salpeterzuur (zie amino-, nitro-, chloornitro- en azoderivaten van koolwaterstoffen)
11

25

0

POLYMEREN - STOF – HULPBESTANDDELEN BIJ DE FABRICAGE - AFBRAAKPRODUCTEN, REAGENTIA, THERMISCHE DECOMPOSITIEPRODUCTEN


11

25

1
Fenoplasten en aminoplasten (harsen)
11

25

2

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina