Onderneming/instelling: Werkpost/Functie/groep van functies: benamingDovnload 1.21 Mb.
Pagina7/8
Datum22.02.2018
Grootte1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Glyceroftalaatharsen
11

25

3
Polystyrenen
11

25

4
Polyurethanen
11

25

5
Polycarbonaten
11

25

6
Epoxyharsen
11

25

7
Polyvinylchloride (PVC)
11

25

8
Polyolefinen - Polyetheen - Polypropeen
11

25

9
Acrylpolymeren - Polyacrylonitril - Polycyanoacrylaten - Polymethylmethacrylaat - Polyacrylamides
11

25

10
Polyamides – Caprolactam polymeer
11

25

11
Fluorpolymeren - Polytetrafluorethyleen (PTFE)
11

25

12
Siliconen - Polydimethylsiloxaan
11

25

13
Poly-esters (PETP)
11

25

14
Synthetische elastomeren – Polymeren van butadieen - Styreen – Polymeer van chloropreen
11

25

15
Natuurlijke elastomeren – natuurrubber - Latex
11

26

0

PESTICIDEN, INSECTICIDEN, HERBICIDEN, FUNGICIDEN


11

26

1
Organochloor esters (chlordaan, dieldrin)
11

26

2
Organofosfor esters (malathion, diazinon)
11

26

3
Carbamaten (dimetan, propoxur)
11

26

4
Thiocarbamaten - Dithiocarbamaten (sulfallaat, maneb)
11

26

5
Pyrethrum - Pyrethrinoiden (flumethrine, permethrine)
11

26

6
Anticoagulanten (coumarine, difenacoum)
11

26

7
Bipyridilium (diquat, paraquat)
11

26

8
Isothiazolinonen derivaten (kathon)
Organische verbindingen van arseen, zink, aluminium, mangaan, tin, kwik (zie metalen, metalloïden en hun organische verbindingen)
11

27

0

GENEESMIDDELEN


11

27

1
Antibiotica (penicilline, chloramfenicol)
11

27

2
Cytostatica (cyclophosphamide, cisplatine)

U

11

27

3
Proteolytische enzymes
11

27

4
Psychotrope stoffen
11

27

5
Hormonen (dexamethason, groeihormoon, diethylstilbestrol)
11

28

0

LAS- EN SOLDEERROOK


11

28

1
Zacht soldeer - Lood - Tin
11

28

2
Vlambooglassen
11

28

3
Argonlassen
11

28

4
Elektrisch puntlassen
11

29

0

ZEPEN - DETERGENTEN - OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOFFEN: ANIONISCH KATIONISCH EN NIET IONISCH
11

30

0

ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN IN HET ALGEMEEN
11

31

0

SYNTHETISCHE KLEURSTOFFEN IN HET ALGEMEEN
11

32

0

PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OF DIERLIJKE OORSPRONG


11

32

1
Houtstof
11

32

2
Graanstof
11

32

3
Meelstof
11

32

4
Compoststof - beschimmeld hooi - silo’s
11

32

5
Katoenstof
11

32

6
Plantaardige oliën
11

32

7
Kurkstof
11

32

8
Zetmeel
11

32

9
Cellulose
11

32

10
Haren - Haarfragmenten - Huid - Veren
Procédés tijdens dewelke een stof of een preparaat vrijkomt (bijlage II van het KB van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk)


11

xx

01
Vervaardiging van auramine.
11

xx

02
Werkzaamheden die blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen, aanwezig in roet, teer of pek van steenkool, met zich brengen
11

xx

03
Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof, dampen of nevels die vrijkomen bij roosting en elektroraffinage van nikkelsteen
11

xx

04
Procédé met sterk zuur bij de fabricage van isopropylalcohol
11

xx

05
Werkzaamheden waarbij nitrosamines kunnen vrijkomen:

  1. vulkanisering en de erna volgende procédés van technische rubberartikelen en banden (inclusief opslag), tenzij door metingen wordt aangetoond dat de concentratie in de lucht van nitrosamines lager ligt dan 1 μg per m³;

  2. bereiding van polyacrylnitril met het droogspinproces bij gebruik van N,Ndimethylformamide
11

xx

06
Procédés waarbij uit N,N-dimethylformamide (of stoffen met een vergelijkbare structuur, zoals N,N-dimethylacetamide) N,N-dimethylcarbamoylchloride kan ontstaan
11

xx

07
Blootstelling aan dieselrook boven de 100 μg elementaire koolstof per m³ (inadembare fractie)
11

xx

08
Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan hexavalente chroomverbindingen die vrijkomen bij elektrolytische chromeringsprocessen, inclusief passivering
11

xx

09
Rubberverwerking waarbij stof en rook afkomstig van rubber vrijkomt
11

xx

10
Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout.EFFECTEN


11

33

1
Carcinogeen
11

33

2
Mutageen
11

33

3
Vergiftig voor de voortplanting (R)BLOOTSTELLING


11

34

1
Pulmonair (I)
11

34

2
Huid- (D)
11

34

3
Algemeen (G)
11

35

0

NIET GESPECIFICEERDE CHEMISCHE AGENTIA
Bijlage 3: Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
Is het risico aanwezig op de werkpost?

Is er hierdoor een risico voor de gezondheid van de werknemer?

Aard en inhoud van het gezondheidstoezicht
JA

JA
Cytostatische geneesmiddelen

Geen routine onderzoeken beschikbaar

Overige stoffen

Beroepsanamnese

Vroegtijdige effecten op doelorganen (biomonitoring)

Houtstof
Asbest

AKO Spirometrie met FV curve


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina