Ondernemingsplan Klas: 1u groepDovnload 477.68 Kb.
Pagina8/8
Datum14.04.2018
Grootte477.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Macro-analyse


In de macro-omgeving hebben we te maken met de DESTEP. Dit zijn de invloeden waar onze organisatie geen invloed op heeft. Deze invloeden hebben op hun beurt wel invloed op onze organisatie. Wat we hieraan kunnen doen is dus op een positieve manier gebruik maken en inspelen op deze invloeden.
Demografische: Op dit moment is er in Nederland sprake van een enorme vergrijzing. Dit heeft van invloed op ons bedrijf dat wij over een aantal jaar minder afnemers kunnen verwachten. Dit komt doordat al die mensen die nu tegen de 60-65 lopen, straks met pensioen gaan.
Economische:

Op dit moment is er sprake van de economische crisis. Bedrijven hebben minder te besteden en passen hier hun uitgavenpatroon op aan. Dit kan tot gevolg hebben dat de kleine bedrijven minder snel naar ons toekomen voor promotiematerialen.


Politieke:

Wij komen als startende onderneming in aanmerking voor startersaftrek.


Technologische:

De technologie gaat steeds meer vooruit en daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Door steeds gebruik te maken van de nieuwe technologieën in onze onderneming zorgen wij ervoor dat we voor blijven op onze concurrenten. Zo zullen onze klanten eerder voor ons kiezen dan voor de concurrentie.


Sociaal culturele:

Nederland is een multiculturele samenleving. Dit houdt voor ons bedrijf in dat we hier rekening mee moeten houden. Onze concepten kunnen hierop worden aangepast en ook met onze promotiematerialen zullen we rekening moeten houden dat ze toegankelijk moeten zijn voor meerdere bevolkingsgroepen.


Ecologische:

Het is op dit moment een enorme trend om milieuvriendelijk te produceren. Wij spelen hier als bedrijf op in door groene stroom aan te schaffen.


De analyses samengevat

Interne analyse


Objectivo is een onderneming die bestaansrecht wil verkrijgen. Er heerst een informele sfeer en de werknemers zijn initiatiefrijk, flexibel en nauwkeurig. Onze missie is om een erkend en bekende bedrijf te worden voor het ontwikkelen van televisiecontent, het liefst internationaal. Onze visie is dan ook om te beginnen met het verkrijgen van naamsbekendheid op de nationale markt. Het marketingbeleid is gericht op de klant. Wij willen toegankelijk zijn en benaderen de klant zelf. Ten slotte hebben we nog te maken met enkele publieksgroepen als de vennoten en eventuele partners daarvan.

Externe analyse


De afnemers bestaan uit televisieproducenten, kleine ondernemingen en cursisten uit de omgeving. De concurrentie bestaat uit productenten van televisieformats, reclamebureaus en aanbieders van cursussen. We hebben hiernaast ook te maken met externe publieksgroepen als afnemers, toeleveranciers, banken en brancheorganisaties. De leveranciers bestaan uit een drukker, de copyshop en leveranciers van cursusmateriaal en kennis over het onderwerp van de cursus. We hebben nauwelijks te maken met intermediairs.

Voor de DESTEP-invloeden hebben we een schema gemaakt, inclusief hoe we met die invloeden moeten omgaan.Hoe om te gaan met DESTEP invloeden
De invloed

Voorbeeld

Hoe gaan we hier mee om?

Demografisch

Vergrijzing

Proberen programma’s/tijdschriften/reclame te ontwerpen die ook ouderen aanspreekt.

Economisch

Economische crisis

Programma’s waar men geld kan winnen, Programma’s over budget huishouden, reclame voor vermogensverschaffers die nog wel leningen bieden. De producten niet te duur proberen te maken.

Sociaal

Multiculturele samenleving

Programma’s over samenleving in andere landen , producten produceren die iedereen aanspreekt

Technologisch

Modernisering

Met de tijd mee gaan en trends en ontwikkelingen in de gaten houden. Proberen de eerste te zijn.
Web 2.0

Concepten ontwikkelen waar web 2.0 elementen aan toegevoegd zijn

Ecologisch

Milieubewustheid

Bijvoorbeeld papier gebruiken wat recyclebaar is , zuinige apparatuur gebruiken, producten maken voor afnemers die zich hier mee bezig houden. Groene energie gebruiken.

Politiek

Rookverbod

Extreem rechts
Reclamecampagnes maken voor kleine horecabedrijven waar nu wel gerookt mag worden.
Wat je naar buiten draagt aan klanten hierop afstemmen. Inspelen op de standpunten.

SWOT-analyse


Van de voorgaande gegevens hebben we een SWOT-analyse en confrontatiematrix gemaakt om verschillende strategieën te ontwikkelen voor het marketingbeleid. Deze analyse vindt u in de bijlage.
Van alle ontwikkelde strategieën zijn deze als beste uit de bus gekomen:


 • uniek worden in het produceren van concepten van nu, zo kunnen afnemers zich profileren t.o.v hun concurrenten

 • onderhandelen met bekende tv-producenten om naamsbekendheid te krijgen en het balletje te laten rollen

 • profileren als jong, innovatief en flexibel

 • informatie verkrijgen van de concurrenten door bijv. ze te bezoeken. Tevens kunnen wij hiermee leren van de concurrenten over ondernemen

 • onderzoek doen naar wat klanten missen bij de concurrentie en daar op inspelen

Omdat dit er nogal veel zijn hebben we al deze strategieën samengevoegd tot één strategie:


“Een imago creëren dat staat voor jong, innovatief, flexibel en van nu. Het blijft niet alleen bij een imago maar we gaan er ons ook zo naar gedragen. Voor de rest gaan we onderhandelen met bekende tv-producenten om naamsbekendheid te krijgen. Ten slotte houden we de concurrenten in gaten en leren we van ze.”

De marketingdoelstellingen


Wat willen we nu bereiken met ons marketingplan? Daarvoor hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld. We hebben ze onderverdeeld in kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen.

Kwantitatieve doelstellingen


 • We willen per jaar 4 concepten ontwikkelen en 3 daarvan verkopen

 • Er worden per jaar 4 cursussen gegeven, met elk maximaal 15 deelnemers

 • De omzet zal het eerste jaar… bedragen, wat niet wil zeggen dat er winst is.

 • We nemen minimaal 2x per jaar opdrachten voor promotieactiviteiten aan.

 • Na 5 jaar is ons marktaandeel op alle activiteiten gestegen met 5%

 • Binnen 10 jaar is het grootste deel van de schulden afgelost(exclusief hypotheek)

Kwalitatieve doelstellingen


 • De concepten hebben een zodanig goede kwaliteit dat we onze naamsbekendheid vergroten.

 • De cursisten hebben na de cursus voldoende kennis zodat ze de activiteiten ook zonder onze hulp uit kunnen voeren

 • De promotieactiviteiten moeten voor de opdrachtgever een omzetstijging van minimaal 5% opleveren

 • De concepten zijn vernieuwend en spelen in op de nieuwste trends

Het marketingactieplan


Voor de gekozen strategie zijn de 4 P’s ingevuld. Deze bestaan uit: Prijs, Product, Plaats(Distributie)en Promotie.

Prijs


De prijsstrategie zal voor ieder product anders zijn. Daarom hebben wij ook dit deel verdeeld per product.

Concepten

Voor de concepten is het lastig een prijs vast te stellen. Ten eerste hebben we nauwelijks kosten, de bodemprijs is dus erg laag. Vervolgens is het, zoals een spreekwoord dat zegt, wat een gek er voor geeft. De waarde van het concept zal tijdens de onderhandelingen tot uiting komen. Het ligt er dus aan wat men er bereid voor is te betalen. Wel is er een prijs gegeven die aangeeft wanneer het concept het bedrijf voldoende oplevert. Die prijs voor een concept varieert van ongeveer 60.000 tot 120.000 euro voor een uitgebreid concept. Wij proberen dan ook tijdens de onderhandelingen deze prijzen aan te houden.Promotieactiviteiten

Voor deze activiteiten is de prijsperceptie belangrijk. Wij willen daarom niet dat de afnemers de prijs te hoog vinden. Als ze de prijs genoeg vinden, zullen ze ook eerder bereid zijn die prijs er voor te betalen. Omdat we voor de afnemers luxeproducten aanbieden, zijn onze producten prijsgevoelig. Als de prijs te hoog wordt voor de afnemers, zullen ze niet van onze activiteiten gebruik maken. De prijsbepaling doen we allereerst op basis van de kosten. Als eerste willen we de kosten er uit halen. Vervolgens kijken we naar de prijzen van de concurrentie, en gaan daar iets onder zitten. Uiteindelijk zijn we zo tot 300 euro gekomen voor een kleine project.Cursussen

Ook hiervoor is de prijsacceptatie belangrijk. Als de cursisten niet bereid zijn om de prijs te betalen voor de cursus omdat ze bijvoorbeeld de inhoud niet voldoende vinden, dan zullen ze zich ook niet inschrijven. Voor deze prijs hebben we dan ook dezelfde manier gebruikt om de prijs vast te stellen als bij de promotiematerialen. De prijs voor deelname van 1 persoon aan een volledige cursus is schriftelijke communicatie of basiscursus reclame kost 400 euro. Een cursus webdesign kost voor 1 persoon 900 euro.


Producten


Zoals duidelijk mag zijn, bieden wij verschillende producten aan. Van ieder product beschrijven we nu de core- actual- en augmented product.

Concepten

Core product: actueel, up-to-date, uniekActual product: crossmediaal televisieformat, goede kwaliteit, Objectivo, gedetailleerd beschreven, doelgroep gericht

Augemented product: service/ondersteuning(afnemers kunnen altijd voor vragen terecht), garantie, vertegenwoordigers komen op bezoek, voordelen bij onderhandelingen volgende aankoop.

Promotieactiviteiten

Core product: naamsbekendheid, aandacht, meer klanten, meer te besteden, boodschap komt overActual product: advertenties, flyers, duidelijk, hoge kwaliteit, goede prijs/kwaliteitsverhouding

Augmented product: korting bij herhaling aankoop, service(wij doen alle activiteiten voor de afnemer), na aankoop regelmatig nieuwe aanbiedingen per e-mail,

Cursussen

Core product: zelf doen, onafhankelijk, professioneel,

Actual product:goedkoop, praktijkgericht, eendaags,

Augmented product:service(voor vragen en problemen is er altijd iemand beschikbaar), materiaal mee naar huis nemen om na te kijken,


Plaats (Distributie)


Wij maken gebruik van uitsluitend directe kanalen. Afnemers kunnen altijd direct ons kantoor bereiken zonder dat er een tussenhandelaar is. Voor de concepten komen wij zelf als vertegenwoordiger op bezoek of, indien mogelijk, andersom. Voor de promotieactiviteiten kunnen de afnemers een afspraak maken om samen over het project te overleggen. Ten slotte kunnen de cursisten via onze website zich aanmelden voor de cursus.

Promotie

Concepten


Voor de concepten willen we aan massacommunicatie doen. We zetten samenvattingen van de concepten op onze website en vermelden onze contactgegevens. Als het concept een afnemer aanspreekt, kan die meteen een afspraak maken. Voor de rest gaan we adverteren bij andere websites en bezoeken we vakbeurzen etc. Als een bedrijf al een bij ons een aankoop heeft gedaan, zullen we het adres opnemen in ons klantenbestand en krijgt het bedrijf regelmatig een nieuwsbrief en samenvattingen van nieuwe concepten toegestuurd. Bij de het aankoopcontract zal staan dan onze naam en logo duidelijk vermeld moet worden.

Promotieactiviteiten


Ook hiervoor gebruiken we massacommunicatie. We gaan adverteren in vakbladen en regionale bladen. Ook voor deze producten kunnen de afnemers bij onze website terecht. Afnemers kunnen via de website contact opnemen als ze interesse hebben in ons werk. Daarnaast maken we gebruik van persoonlijke communicatie door de kleine ondernemingen in de buurt een bezoek te brengen of te bellen of mailen. Om naamsbekendheid te krijgen in het allereerste begin, sturen we een persbericht uit.

Cursussen


Voor deze cursussen maken we gebruik van direct marketing. We sturen bedrijven uit het handelsregister (die binnen onze doelgroep vallen) een brief op met daar een antwoordkaart bij om direct in te kunnen schrijven. De persoonlijke verkoop hiervan gebeurd door middel van het opbellen van mogelijke bedrijven. We hopen dat onze cursussen mond-tot-mond reclame oplevert. Ten slotte adverteren we op internet en in vakbladen, en is er een mogelijkheid tot inschrijven via de website.


Organiseer je onderneming

Productieproces


Objectivo maakt niet het daadwerkelijke product zelf. Alles wordt uitbesteed. Hierbij kun je denken aan verschillende professionals zoals: drukkerijen, media bedrijven om televisieprogramma’s verder te ontwikkelen.

Nogmaals objectivo creëert en realiseert concepten. Het daadwerkelijk uitvoeren en visueel maken van deze concepten doen andere specialists. We besteden dat gedeelte dus uit. En daarom is er ook geen sprake van een productieproces.


Automatiseringshulpmiddelen


De software die we nodig hebben is:

snelstart (administratie)

De hardware die we nodig hebben:

laptops:

We hebben gekozen voor Imac, omdat deze bekend staan als goede kwalitatieve laptops. Ook het is het mogelijk je eigen laptop samen te stellen.

Printer:
We hebben gekozen voor een bedrijfsprinter, omdat deze printers meer vermogen hebben en meer pagina’s per minuut kunnen printen. Ook hebben we gekozen voor een alles in een printer. Dit wil zeggen een printer, kopieermachine, scanner en fax in één.


Beveiligen van gegevens door middel van back-up: acronis true image home 2009


http://www.acronis.nl/promo/ATIH/true-image-2009.html/?source=nl_google&ad=backup&c=2831869674&k=back%20up&gclid=CLqikr6O-JoCFUF_3godVynUcw

 • Maak slechts eenmaal instellingen voor uw besturingssysteem en toepassingen en herstel deze wanneer u wilt vanaf het image;

 • De mogelijkheid om op een eenvoudige manier gegevensback-ups maken dankzij helder toegewezen assistants en smart scheduler;

 • Bescherming van gevoelige gegevens die op een betrouwbare manier van het systeem kunnen worden verwijderd.;

 • Geen tijdverlies doordat back-up en herstel kunnen worden uitgevoerd zonder de werkzaamheden te onderbreken;

 • Migratiehulpmiddelen — Migreer eenvoudig van uw oude harde schijf en de nieuwe zonder telkens het systeem opnieuw te hoeven installeren;

 • Het maken van een schijf-image — Voer back-up en herstel van het volledige systeem uit zonder de werkzaamheden te hoeven onderbreken;

 • Smart Scheduling — Plan back-ups automatisch op een bepaalde tijd of tijdens een bepaalde systeemactivitei;

 • Bestandscategorieën — Vooraf ingestelde of aangepaste bestandscategorieën voor afzonderlijke gegevens, images enz.;

 • Dubbele back-up — Archiveer uw bestanden tegelijkertijd op zowel een schijf als een USB-station;

 • Acronis Startup Recovery Manager — Zorgt dat het systeem kan worden opgestart en hersteld zonder andere opstartmedia te hoeven gebruiken;

 • Acronis Secure Zone — Een verborgen partitie op uw schijf waar u uw back-ups veilig kunt opslaan;

 • Bestandsversnipperaar — Niemand kan uw vertrouwelijke gegevens herstellen;

 • Windows Vista®-achtige interface — Een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke interface;

 • Systeem wissen — Wis de gebruikshistorie van uw computer.

Boekhouding


Alles op het gebied van boekhouding besteden we uit aan een administratiekantoor. Administratiekantoor Rogema. http://www.rogema.com/

 • De taken van het administratiekantoor zijn:
  de administratie opzetten;

 • de administratie invoeren;

 • de jaarrekening samenstellen;

 • de omzetbelastingaangifte verzorgen;

 • de vennootschapsbelastingaangifte verzorgen;

 • de maandelijkse verwerking van de salarisstroken;

 • de loonjournaalpost;

 • de (concept)aangifte loonheffing;

 • andere door u gewenste overzichten;

 • het jaarwerk (aanlevering bij de Belastingdienst en het UWV);

 • de jaaropgaven voor de werknemers.

 • adviseren bij het toepassen van de CAO;

 • het maken van arbeidscontracten;

 • het verzorgen van de ziek- en hersteldmeldingen;

 • het aan- en afmelden bij het UWV en het ziekenfonds;

 • de administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.);

 • het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten;

 • controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies;

 • de aangifte inkomstenbelasting verzorgen;

 • de aangifte loonbelasting verzorgen;

 • de aangifte omzetbelasting verzorgen;

 • de aangifte vennootschapsbelasting verzorgen;

 • een second opinion verzorgen.

 • automatisering;

 • administratief en fiscaal advies;

 • investeringen;

 • kredietaanvragen;

 • personeelsvraagstukken;

 • ondersteuning en begeleiding bij externe organisaties (banken, advocaten, etc.).

personeelsplan


Managing director :Twan Lammers
Account/traffic :Ghioya Berkers
Account/traffic :Shanti Lasonder
Office manager :Anneke Vermeulen
RTV Producer/Art :Nathalie van Nispen

Functieoverzicht

Dienstverband

Opleiding

Kosten/jaar (€)

Taken

Managing director

vast

HBO

50.000

Leiding geven

Account/traffic

vast

HBO

30.000

maken van presentaties voor onze klanten. Secundair verantwoordelijk voor de coördinatie en oplevering van alle werkzaamheden voor onze klanten

Account/traffic

vast

HBO

30.000

maken van presentaties voor onze klanten. Secundair verantwoordelijk voor de coördinatie en oplevering van alle werkzaamheden voor onze klanten

Office manager

vast

HBO

30.000

In deze veelzijdige functie ben je hét aanspreekpunt voor klanten en adviseurs (planning en organisatie). Je hebt veel telefonisch contact met klanten. Je ondersteunt de adviseurs door agendabeheer en correspondentieverwerking. Daarnaast verricht je ‘BackOffice’-activiteiten bestaande uit de verwerking van rapporten, het verzorgen van offertes en presentaties en (financiële) administratie.


RTV Producer/Art

vast

HBO

30.000

Producten ontwikkelen en realiseren op het gebied van radio en televisie

Organisatiemodel:
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina