Ondertitel: Onderzoeksrapport Instituut/uitgeverDovnload 2.04 Mb.
Pagina6/26
Datum20.08.2016
Grootte2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Figuur 6: Unster

5.2 Veldgegevens


O
Figuur 7: Veldwerkzaamheden
m aan te geven of er kwantitatieve verschillen per hectare zijn, is hier middels een tabel aangegeven hoe gekomen is tot een gewicht en een gewicht aan kg DS (droge stof). Het meetpunt is bepaald door exact in het midden van alle proefstroken een lijn te legen en dan om de 20 meter telkens vanuit het hart van het meetpunt een bepaalde lengte van het swad (swad is de gemaaide strook), gras bij elkaar te harken. De lengte van het swad wordt bepaald door de swadbreedte. Bij deze bepalingen is constant een oppervlakte aangehouden van 8.1 m² en hier het gewicht van gemeten. Door deze 8.1 m² te delen door 8.1 en te vermenigvuldigen met 250, geeft deze meting een redelijke schatting weer. Daar er telkens 4 bepalingen per strook zijn gedaan kom je op 250 x 4 is 1000 m² en dat is weer de oppervlakte van een strook. Per strook is er een vers gras mengmonster genomen om het

DS percentage te bepalen. Van deze uitkomsten per steenmeelstrook en per referentiestrook is een gemiddelde genomen. Uiteindelijk is dit gemiddelde vermenigvuldigd met 10 om zo tot een gewicht en een gewicht aan kg DS per hectare te komen. De aanvullende gegevens staan in bijlage IV en V. Hieronder volgen de gegevens van de 1ste bepaling.
DS gehalte

GV

AH

TV

MH

JH

Gem.

Gem. Steenmeel

13,00%

13,50%

20,70%

13,70%

15,40%

15,26%

Gem. Referentie

13,70%

12,70%

19,77%

13,00%

15,60%

14,95%


opbrengst in kg per ha

GV

AH

TV

MH

JH

Gem.

Gem. Steenmeel

28066

12222

5360

23128

22572

18270

Gem. Referentie

29424

15802

6111

26975

22634

20189


opbrengst in kg DS per ha

GV

AH

TV

MH

JH

Gem.

Gem. Steenmeel

3660

1646

1103

3144

3470

2605

Gem. Referentie

4050

2007

1130

3506

3502

2839


Tabel 4: uitkomsten en opbrengstbepaling 1ste meting

Uit deze gegevens valt op te maken dat het gemiddelde droge stof gehalte bij de steenmeel stroken hoger is dan de referentiestroken, echter is het verschil relatief gezien maar klein. De opbrengst is echter wel 10% lager waardoor de uiteindelijke kg DS opbrengst ook lager uitvalt.Hieronder volgen de gegevens van de 2de meting.

DS gehalte

GV

AH

TV

MH

JH

Gem.

Gem. Steenmeel

23,70%

38,10%

31,40%

18,50%

23,10%

26,96%

Gem. Referentie

22,20%

35,60%

27,70%

18,80%

21,90%

25,24%


opbrengst in kg per ha

GV

AH

TV

MH

JH

Gem.

Gem. Steenmeel

13807

2752

5360

6914

21204

10007

Gem. Referentie

13498

2243

6121

7047

21677

10117


opbrengst in kg DS per ha

GV

AH

TV

MH

JH

Gem.

Gem. Steenmeel

3264

1050

1666

1275

4859

2423

Gem. Referentie

3024

799

1684

1321

4729

23111   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina