Ondertitel: Onderzoeksrapport Instituut/uitgever



Dovnload 2.04 Mb.
Pagina7/26
Datum20.08.2016
Grootte2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


Tabel 5: uitkomsten en opbrengstbepaling 2e meting


Omdat bij de 2e meting de DS gehalte wederom hoger is bij de steenmeelstroken en de kg opbrengst vrijwel gelijk is, valt bij de 2e meting te concluderen dat de kg DS opbrengst nu wel meer dan 4% hoger is bij de steenmeelstroken t.o.v. de referentiestroken.



Figuur 8: Veldwerkzaamheden


De uitkomsten van zowel de eerste als de tweede meting die hiervoor in de tabellen staan omschreven worden hier per deelnemer ter verduidelijking grafisch weergegeven.


Grafiek 1: Opbrengst kg product per ha






Grafiek 2: DS gehalte vers gras


Grafiek 3: Opbrengst kg DS per ha

Met behulp van het statistische rekenprogramma SPSS is hier door middel van de paired samples t-test toets de significantie van de verschillen bepaald. Hieruit is gebleken dat er een significant verschil is ontstaan tussen de 1ste meting van de referentie en de 1ste meting van de steenmeelstroken. Namelijk dat er bij de eerste snede minder opbrengst is gekomen bij de met steenmeelstroken t.o.v. de referentiestroken.


5.3 Gewasanalyses


In de onderstaande tabel zijn de verschillen tussen het referentiegras en het steenmeelgras voor wat betreft de sporenelementen en mineralen van de eerste snede omschreven. Deze analyses zijn ontstaan door een mengmonster te maken van alle referentie- meetpunten en steenmeel meetpunten per deelnemend perceel. De verschillen die groter dan 10% zijn, zijn hier met een rood lettertype aangeven. Uiteindelijk is hier een gemiddelde van gemaakt en zijn de verschillen uitgewerkt. De uitwerkingen van zowel een tekort als een overmaat van de sporenelementen en mineralen die meer dan 10% verschillen t.o.v. het referentiegras, staan uitgebreid omschreven in hoofdstuk 6 Uitwerking van sporenelementen en mineralen.

.





GV st

GV ref




AH st

AH ref




MH st

MH ref










Resultaat


































Ds in product

12,6

13




13,7

12,7




13,8

13,3










Natrium

0,9

1,9




1,3

1,5




1,4

1,5










Kalium

41,2

40,8




36,4

34,7




42,4

43,1










Magnesium

2,5

2,5




2,5

2,4




2,8

2,8










Calcium

4

4,2




4,3

3,8




3,6

3,4










Fosfor

4,9

4,9




4,3

4,2




4,1

4,1










Zwavel

3,6

3,5




3,1

2,9




2,7

2,7










Mangaan (mg)

83

85




84

95




102

102










Zink (mg)

32

30




28

33




29

30










IJzer (mg)

542

150




376

288




494

201










Koper (mg)

9,1

8,3




8

8,8




8,4

8,5










Molybdeen (mg)

3,3

3,5




5,6

4




4,7

4










Jodium (mg)

0,2

0,1




0,2

0,4




0,5

0,7










Kobalt (ug)

337

82




255

131




356

111










Seleen (ug)

22

24




26

38




32

28

















































JH st

JH ref




TV st

TV ref




Gem. st

Gem. ref




verschil

verschil in %

Resultaat


































Ds in product

15,3

15,7




20,7

21,8




15,2

15,3




-0,1

-0,7%

Natrium

0,8

0,7




2,8

2,3




1,4

1,6




-0,1

-12,5%

Kalium

44,2

42,3




23,6

21,6




37,6

36,5




1,1

3,0%

Magnesium

2,3

2,1




2,2

2




2,5

2,4




0,1

4,2%

Calcium

3,4

3,5




4,2

3,3




3,9

3,6




0,3

8,3%

Fosfor

4,4

5




3,3

2,3




4,2

4,1




0,1

2,4%

Zwavel

2,5

3




2,1

2,3




2,8

2,9




-0,1

-3,4%

Mangaan (mg)

63

69




134

163




92

103




-10

-10,7%

Zink (mg)

30

32




37

39




31

33




-2

-6,1%

IJzer (mg)

498

321




165

188




415

230




185,4

80,4%

Koper (mg)

7,2

7,5




7,9

8,5




8,1

8,3




-0,2

-2,4%

Molybdeen (mg)

4,3

3,4




4,1

3,9




4,4

3,8




0,6

15,8%

Jodium (mg)

0,3

0,2




0,3

0,4




0,3

0,4




-0,1

-25,0%

Kobalt (ug)

290

99




95

86




267

102




165

161,8%

Seleen (ug)

20

28




32

31




26

30




-3

-13,3%


Tabel 6: Verschillen van referentie en de steenmeelstroken

Al de hiervoor omschreven verschillen van de sporenelementen en mineralen zijn weer berekend met het statistische rekenprogramma SPSS. Ook hier is wederom de paired samples t-test toets op los gelaten om zo weer de significantie te berekenen. Hiervoor is echter eerst berekend of de gemiddelde referentiestroken en de steenmeelstroken bij de 0-meting niet significant verschilden. Hier tussen waren geen significante verschillen tussen gevonden.

Hieronder volgt het kobaltgehalte (azijn oplosbaar) van de bodem van alle proefstroken, van alle deelnemende percelen van de o-meting.




Grafiek 4: Kobalt azijn oplosbaar gehalte bodem

Zoals hierboven is te zien zijn er geen verschillen tijdens de 0-meting geweest.





Grafiek 5: Kobalt gehalte vers gras

Zoals hierboven in grafiek 5 is te zien, zijn er bij de grasanalyses wel verschillen opgetreden. Met behulp van de paired samples t-test toets is dit nog eens berekend en hier kwam een duidelijk significant verschil uit. Namelijk dat het gras waar steenmeel op is aangewend duidelijk meer kobalt bevat dan het referentiegras.

Hieronder volgt het kobaltgehalte (azijn oplosbaar) van de bodem van alle proefstroken, van alle deelnemende percelen van de o-meting.



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina