Onderwerp: Besteding 1/3-regeling sport 2005Dovnload 8.7 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte8.7 Kb.
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Besteding 1/3-regeling sport 2005
Notanr: 2005.06193

Datum: 22-03-2005

Sector: WCO/VZ

Portefeuillehouder: Berkelder


Agenda B&W

05-04-2005


Besluit:

1. op grond van artikel 3.4 van de ‘Nadere subsidieregels subsidiëring verenigingssportaccommodaties’ (1/3-regeling sport) de volgende subsidies te verstrekken:

a. Voetbalvereniging Activia € 1.750,-

b. Deventer Gymnastiekvereniging SVOD € 15.000,-

2. het restant van de beschikbare ruimte à € 108.768,- te reserveren voor de nog komende aanvragen;

3. de overige aanvragen af te wijzen op basis van de argumentatie genoemd in de bijlage;

4. dit besluit openbaar te maken nadat betrokkenen zijn geïnformeerd.


OPENBAARMAKING:

Dit besluit openbaar te maken nadat betrokkenen zijn geïnformeerd.


COMMUNICATIE:

Extern, Media, toelichting tijdens wekelijkse persconferentie


FINANCIELE ASPECTEN:

Financiële gevolgen voor de gemeente:

Ja

Gevolgen worden opgevangen door:Binnen het desbetreffende productbudget


toelichting/overwegingen:
Inleiding

De 1/3-regeling is een subsidieregeling voor investeringen in sportaccommodaties die eigendom zijn van sportverenigingen en door de vereniging worden geëxploiteerd. Jaarlijks kunnen verenigingen aanvragen voor deze subsidie indienen.


Beoogd resultaat

Creëren en instandhouden eigen wedstrijdaccommodaties van sportverenigingen.


Kader

De 1/3-subsidieregeling is 20-12-1990 door de gemeenteraad vastgesteld en opgenomen in de “Nadere subsidiëring verenigingssportaccommodaties“ van de Algemene Subsidieverordening.

Elk jaar voor 1 oktober kunnen verenigingen voor het jaar daarop aanvragen indienen.

Argumenten

Zie bijlage.
Draagvlak

Beoordeling op basis van ingediende schriftelijke aanvragen van verenigingen.

Voorstel is vooraf overlegd met en akkoord bevonden door een vertegenwoordiger van de Vereniging Deventer Sportraad.

Financiële consequenties

Dit jaar is een bedrag van € 55.025,- voor de 1/3-regeling in de begroting opgenomen. Doordat één vereniging geen gebruik maakt van de toegezegde subsidie en doordat enkele afrekeningen lager uitvallen dan de toezeggingen, is er over de afgelopen jaren nog een restant van € 70.493,- beschikbaar.

Totale ruimte is derhalve € 125.518,-.

Voorgesteld wordt om nu voor een bedrag van € 16.750 toezeggingen te doen en het restant van € 108.768,- te reserveren voor nog komende aanvragen (TC De Schapekolk, DLTC, SV Schalkhaar, Diepenveense Sportclub) zoals verwoord in de bijlage..
Aanpak/uitvoering

Voor de toezeggingen worden subsidiebeschikkingen gemaakt.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina