Onderwerp: Speerpunten 2013Dovnload 43.94 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte43.94 Kb.
Overzicht speerpunten jaarplan 2013 gemeente ……….. en werkgroepen Wmo Adviesraad

Onderwerp: Speerpunten 2013

2013


Werkgroep leden:

Planning

gemeentePlanning

gemeenteraadAgenda Wmo

Contactpersoon

contactambtenaarEmail adressen

Leden werkgroep Wmo Raad1.Evaluatie Beleidsplan Wmo


Ja2. Evaluatie beleidskaders Jeugd & onderwijs – nieuwe Jeugdvisie (transitie) Plan van Aanpak uit de regio????

Ja3.Notitie Sport en cultuurstimulering

Ja4.Onderzoek Doelgroepenvervoer

ja5.Beleidsplan Wmo 2013-2016

Ja6. Nota Lokaal gezondheidsbeleid


Ja7.Onderzoek lokale welzijnsorganisaties

Ja8.Nota overheveling begeleiding AWBZ-Wmo / Decentralisatie AWBZ

Ja9. Evaluatie Beleidskader Individuele voorzieningen


Ja


10. Evaluatie Ouderenbeleid
JaGeen werkgroep:
11. Participatiewet (was WWNV)

Ja12.Toekomstige invulling Meestershuus

nee13.Evaluatie Kultuurhusconcept

nee14.Toekomst Kernenaanpak

nee
Onderwerpen 1 t/m 8 vorming werkgroepjes die de nota’s behandelen : Lezen – schriftelijk samenvatten – discussie punten formuleren voor de Wmo vergadering

Aan secretaris doorgeven wanneer het onderwerp op de agenda moet. Afgesproken met beleidsambtenaren dat de Wmo Adviesraad al in het voortraject (beleid maken) wordt opgenomen.

Onderwerpen 9 t/m 12: worden door één of meerdere leden doorgenomen en zo nodig van commentaar voorzien – afspraken m.b.t. reactie worden in de vergadering gemaakt.
Afspraak met Hoofd MO: stukken worden ca. 2 weken voordat het naar het College gaat, aan de betreffende personen gestuurd. De eventuele opmerkingen kunnen dan mee met het concept naar het College.
Werkgroepen: Werkgroepen vragen zelf de benodigde stukken op bij de contactambtenaar voor het betreffende onderwerp


Werkgroep PR en Communicatie

Website updateFinancieel

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina