Online studeren overal in Nederland en VlaanderenDovnload 10.29 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte10.29 Kb.
Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor het studiesucces van studenten.

Aan de OU studeren circa 15.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek en zo wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in profielonderzoek op het gebied van onderwijskunde en onderwijstechnologie. 
Bestuursdienst, afdeling Academische Zaken

Binnen de OU worden veel ondersteunende taken door uitgevoerd door de Bestuursdienst. Deze draagt zorg voor de voorbereiding van de (kaderstellende) beleid- en strategieontwikkeling op alle beleidsterreinen en de ondersteuning van de bestuurlijke overlegorganen. De afdeling Academische Zaken (AZ) is onderdeel van de Bestuursdienst en adviseert het College van bestuur, het Universitair Managementteam en de faculteiten. AZ zorgt ook voor afstemming met de faculteiten en participeert in OU-brede project- en werkgroepen.

Bij de afdeling AZ is de functie vacant van:
BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS EN ONDERZOEK

(0,8 fte) tijdelijk, voor de duur van 1 jaar, met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Vacaturenummer BD/16006
Als beleidsmedewerker levert u een actieve bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen uit het meerjarenprogramma van de OU. In het bijzonder bent u actief op het terrein van onderzoek, valorisatie en internationalisering. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsvoorstellen op het terrein van kwaliteitszorg en het ondersteunen van de faculteiten. Bij beleidsontwikkeling en advisering houdt u rekening met interne en externe ontwikkelingen en weegt u verschillende belangen en aspecten tegen elkaar af. Complexe en gevoelige zaken stemt u af met het hoofd academische zaken of de senior- beleidsmedewerkers. U bent een toegankelijk aanspreekpunt voor de faculteiten en werkt in een faciliterende rol mee aan de versterking van het onderzoek van de OU, waarbij u in staat bent zelfstandig te adviseren. U neemt, al dan niet in de rol van secretaris, deel aan interne overlegorganen en desgewenst vertegenwoordigt u de OU in overlegsituaties met andere universiteiten, VSNU, NWO, Ministerie van OCW en organisaties als Nether, EADTU en EUA.

Eisen
U heeft een academische opleiding afgerond. Indien u bent gepromoveerd is dit een pré. U heeft een goed inzicht in ontwikkelingen in het Nederlands hoger onderwijs. Inzicht in de internationale, vooral Europese ontwikkelingen is een pre. U heeft ervaring met het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van beleid en bent bij voorkeur werkzaam geweest in een academische omgeving. U werkt zelfstandig, zorgvuldig en beschikt over een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid, zowel in Nederlands als Engels. U neemt graag initiatief, bent creatief in bedenken van oplossingen en in staat beleid uit te dragen en te verdedigen. U bent een teamspeler en werkt graag met collega’s die uit verschillende disciplines afkomstig zijn.

Salaris
Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.654,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.
Standplaats

Heerlen.
Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. J.W. (Jeroen) Winkels, hoofd beleid en strategieontwikkeling academische zaken, tel.: 045-5762445, email: jeroen.winkels@ou.nl.
Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.
Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.
De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.
Procedure

U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, sturen naar Open Universiteit, GSO/AenO/Personeels-, salaris-, en financiële administratie, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen. U kunt ook per e-mail solliciteren: solliciteren@ou.nl.De inzendtermijn sluit op 10 maart 2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina