Onregelmatige werkwoorden Groep 1: 3 werkwoordsvormen zijn gelijkDovnload 20.09 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte20.09 Kb.

De lijst met onregelmatige werkwoorden staat vaak achterin je boek op alfabetische volgorde. Die lijst is bedoeld om werkwoorden in op te zoeken. Voor het uit je hoofd leren van de werkwoorden kun je ze beter in groepen verdelen! In de onderstaande lijst zijn de 60 meest voorkomende werkwoorden in 5 groepen verdeeld. Bovendien zijn de werkwoorden zo veel mogelijk op klank gesorteerd, zodat de werkwoorden rijmen als je ze hardop leest. Natuurlijk kun je ook je eigen groepen maken. Het gaat er om wat voor jou het makkelijkste is om te leren!
Onregelmatige werkwoorden

Groep 1: 3 werkwoordsvormen zijn gelijk


Nederlands

Hele werkwoord

Past Simple

Voltooid deelwoord

wedden
lezen
instellen
kosten
knippen/snijden
slaan/raken
pijn doen
plaatsen/zetten
uitzenden

to bet
to read
to set            
to cost
to cut
to hit
to hurt
to put
to broadcast


bet
read
set
cost
cut
hit
hurt
put
broadcast


bet
read
set
cost
cut
hit
hurt
put
broadcast
Groep 2: 2e en 3e vorm zijn gelijk


Nederlands

Hele werkwoord

Past Simple

Voltooid deelwoord

fokken
ontmoeten
hebben
zeggen
brengen
kopen
denken
vangen
voelen
(vast)houden
houden
slapen
leren
verlaten/achterlaten
verliezen
bouwen
(ver)sturen
uitgeven (geld)
betalen
horen
verkopen
staan
vinden
hangen
maken
winnen


to breed
to meet
to have
to say
to bring
to buy
to think
to catch
to feel
to hold
to keep
to sleep
to learn
to leave
to lose
to build
to send
to spend
to pay
to hear
to sell
to stand
to find
to hang
to make
to win


bred
met
had
said
brought
bought
thought
caught
felt
held
kept
slept
learnt/learned
left
lost
built
sent
spent
paid
heard
sold
stood
found
hung
made
won


bred
met
had
said
brought
bought
thought
caught
felt
held
kept
slept
learnt/learned
left
lost
built
sent
spent
paid
heard
sold
stood
found
hung
made
won
Nederlands

Hele werkwoord

Past Simple

Voltooid deelwoord

beginnen
bellen
bijten
schrijven
breken
kiezen
spreken
trekken/tekenen
vliegen
weten
gooien
rijden/besturen
geven
eten
vallen
vergeten
krijgen
schudden
nemen


to begin
to ring
to bite
to write
to break
to choose
to speak
to draw
to fly
to know
to throw
to drive
to give
to eat
to fall
to forget
to get
to shake
to take


began
rang
bit
wrote
broke
chose
spoke
drew
flew
knew
threw
drove
gave
ate
fell
forgot
got
shook
took


begun
rung
bitten
written
broken
chosen
spoken
drawn
flown
known
thrown
driven
given
eaten
fallen
forgotten
gotten
shaken
taken

Groep 3: 3 vormen zijn verschillend
Groep 4: vorm 1 + 3 zijn gelijk


Nederlands

Hele werkwoord

Past Simple

Voltooid deelwoord

komen
rennen


to come
to run


came
ran


come
run
Groep 5: totaal afwijkend


Nederlands

Hele werkwoord

Past Simple

Voltooid deelwoord

zijn
zien
doen
gaan

to be
to see
to do
to go


was/were
saw
did
went


been
seen
done
gone

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina