Ons Pekela Kijk om je heen en zie de rijkdom!Dovnload 67.41 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte67.41 Kb.
Ons Pekela
Kijk om je heen en zie de rijkdom!

Bibliotheken Menterwolde, Pekela en Veendam

Museumplein 5e, 9641 AD Veendam | 0598 697717


contactpersoon: Wia Huisman-Smeenk

Hoe eenzaam lag het woest oord


daar uitgestrekt in 't rond.
Geen mensenstem werd er gehoord
op dien onvruchtb'ren grond.
De Pekel A doorsneed het land
met veen en hei bedekt.
Natuur werd door geen nijv'vre hand
uit hare rust gewekt.

Een and're tijd brak eind'lijk aan


een toekomst, schoon en groot.
Ons mooie Pekela zou bestaan
t'was Clock, die dat gebood.
Vol moed het werk toen aangevat
het veen moest aan de snee.
De vlijt verwierf een groten schat
zij bracht de welvaart mee.

Een bloeiend landschap zag men dra


waar men het heikruid vond.
Een schone plaats werd Pekela
op dien ontgonnen grond.
Wij eren 't moedig voorgeslacht
gehard in 's levens strijd.
En putten uit hun voorbeeldskracht
aan groei en bloei gewijd.

Wij minnen 't land uit niet gegroeid


de grond door ons bewoond.
Waar nijverheid naast landbouw bloeit
en fiere geestkracht troont.
Hoe of 't ons in de wereld ga
geen liever plek op aard,
dan 't land van ons mooie Pekela,
dat is ons alles waard.

-Volkslied Pekela-

Inleiding

Kijk om je heen en zie de rijkdom!

Cultureel erfgoed ligt op de hoek van elke straat. Bijzondere gebouwen, historische grond, standbeelden en bruggen... Maar zien we alles wel? Beseffen we ons wel voldoende in welke rijkdom we opgroeien?
De gemeente Pekela staat bekend als de armste gemeente van Nederland. Een plek waarvan de inwoners veelal laaggeschoold zijn en gezinnen een laag bestedingsniveau hebben. Een plek waar je niet veel rijkdom zou verwachten.

Toch kent het een bijzondere geschiedenis. Een geschiedenis die veel mensen, en kinderen niet kennen. Wie was bijvoorbeeld Feiko Clock? Wat is de Kiepkerel? Hoe werd turf gewonnen? En waar staat het Kapiteinshuis?

Het project Ons Pekela laat kinderen op ontdekking gaan naar de geschiedenis van hun dorp. Ze ontmoeten tijdreizigers, gaan op zoek naar bijzondere plekken, en nemen een kijkje in het dagelijks leven van eeuwen geleden.

Ons Pekela is een cultureel mediawijsheidproject waarbij leerlingen uit het basisonderwijs hun culturele erfgoed vastleggen in een online erfgoedbank. Het project richt zich op de leerlingen uit groep 7 & 8 van het Primair Onderwijs en de klassen 1 van het Voortgezet Onderwijs.

De geschiedenis van Pekela verteld door honderden leerlingen.

Huidige situatie

De gemeente Pekela is gelegen in Oost-Groningen en kent 12.8371 inwoners. Pekela is een typisch Veenkoloniaal dorp waarvan de moderne geschiedenis in 1599 begint wanneer Hollandse en Friese kooplieden de Pekelcompagnie oprichten. Ze kopen veengronden langs de Pekel A en ontginnen het voor de turfwinning. In de jaren die volgen koopt de stad Groningen de gronden op en neemt de turfwinning ter hand. Het turf wordt via het water vervoert en Pekela ontwikkelde zich, met Veendam, tot het centrum van de Veenkoloniale vaart.

Dit is slechts het begin van de geschiedenis van de gemeente.

Veel mensen kennen Pekela, en de regio Oost-Groningen, van de beelden die via de media worden doorgegeven. En veelal komt Pekela daarbij negatief in het nieuws: krimpgebied, lage inkomens, taalachterstanden, hoge werkloosheid en de armste gemeente van Nederland.

Maar als je opgroeit in een gemeente als Pekela, waar kun je dan trots op zijn? Het project Ons Pekela antwoordt luid en duidelijk: op heel veel zaken!

Partners

Binnen het project Ons Pekela werken de volgende instellingen samen: • Bibliotheken Menterwolde, Pekela & Veendam / Biblionet Groningen

 • Primair Onderwijs in de gemeente Pekela

 • rkbs St. Willibrordus

 • obs Hendrik Wester

 • cbs De 7-Sprong

 • obds Theo Thijssen

 • obs De Linde

 • obs Feiko Clock

 • cbs Groen van Prinsterer

 • Voortgezet Onderwijs in de gemeente Pekela

 • Gemeente Pekela

 • Kunststation C

 • Fotografie op School

De partners in het project hebben zich uitgesproken voor een structurele samenwerking. De bibliotheek werkt sinds nov. 2010 samen met vijf van de zeven scholen in het project De Bibliotheek op School van Stichting Kunst van Lezen.
Het project Ons Pekela is daarmee niet een eenmalig project. De website zal in de jaren die volgen worden uitgebreid.
Kunststation C zal binnen de culturele erfgoedlijn in 2012 een programma ontwikkelen voor de middenbouw van het basisonderwijs (groepen 5 en 6).

Daarnaast zal er binnen het project gebruik worden gemaakt van de expertise van het Veenkoloniaal Museum te Veendam en indien nodig het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal.Projectinhoud

In Oost-Groningen worden taalachterstanden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Het doorbreken van de cycli is lastig. Taalachterstanden vergroten ook de achterstand in de gemedialiseerde maatschappij. Een maatschappij waarin taal nodig is om informatie te consumeren en produceren.
Het project Ons Pekela richt zich daarom niet alleen op het ontdekken van het culturele erfgoed, maar laat kinderen en jongeren ook actief bezig gaan met media en taal. Ze gaan verhalen vastleggen in woorden en beelden.

Het project Ons Pekela is een langlopend project met diverse onderdelen en op te leveren producten. Hieronder een omschrijving van de onderdelen en de bijbehorende doelgroepen. Voor een aantal onderdelen zijn al een aantal gelden verkregen uit andere fondsen. Dit wordt per onderdeel benoemd.Basisonderwijs

Het hing al een tijdje in de lucht, maar sinds kort is er voor het eerst een tijdmachine gesignaleerd boven Pekela. Naar alle verwachting landt de machine in het voorjaar van 2012. De tijdreizigers in de machine komen met hun verhalen naar de zeven basisscholen. Welke verhalen zij meebrengen, is geheim, of toch niet…Terwijl de lente zijn intrede doet, is Arnaut druk in de weer. Dit jaar gaat het eindelijk gebeuren. Hij mag met vader mee! Al jarenlang trekt vader als Kiepkerel van dorp naar dorp. Hij verkoopt zijn handel aan de lokale bevolking.
En dit jaar mag Arnaut mee. Ze gaan naar Pekela. ‘Hoe zou het daar zijn’?, vraagt hij zich af, terwijl hij zijn tas met schone kleding dicht doet…

Uit de tijdmachine Ons Pekela komen kinderen uit diverse perioden in de geschiedenis. Ze gaan op weg naar de scholen om hun verhaal te vertellen. In welke tijd hebben ze geleefd en hoe zag periode eruit? De leerlingen van de basisscholen gaan met deze verhalen aan de slag in twee onderdelen.

De gemeente Pekela heeft zeven basisscholen. Twee in Nieuwe Pekela, vier in Oude Pekela en één in Boven Pekela.

Informatievaardigheden

De leerlingen gaan op zoek naar de geschiedenis van hun dorp. De workshop Informatie-vaardigheden gaat in op het kunnen zoeken, vinden & gebruiken van betrouwbare, volledige & juiste informatie. Hoe doe je dit? Hoe verwerk je deze informatie?


De leerlingen leren gebruik maken van diverse bronnen (digitaal, boeken, experts etc.). Aan de hand van alle gevonden informatie worden de onderwerpen van het cultureel erfgoed opnieuw geschreven.
Zo zullen de leerlingen de inleiding van Arnaut gebruiken om te kijken naar het werk van een Kiepkerel en Pekela in die tijd. Hoe zag het dorp eruit? Hoe leefden de mensen?
De verhalen worden, met de foto’s, geplaatst op de website.

Duur 2x een dagdeel

Door wie mediacoach / bibliothecaris i.s.m. Veenkoloniaal Museum

Waar op schoolFotografie

Kijk en zie de rijkdom om je heen. Dit motto zal voor de leerlingen letterlijk worden gehanteerd tijdens de workshops Fotografie. De leerlingen leren kijken naar objecten, leren de basisprincipes van fotografie (licht, compositie etc.) en maken honderden bijzondere foto’s van Pekela.


De foto’s worden met de verhalen geplaatst op de website. Daarnaast zullen er in de scholen en op bijzondere plekken in het dorp (gemeentehuis, verzorgingshuizen e.d.) fototentoonstellingen worden georganiseerd.

Duur 2x een dagdeel

Door wie Fotografen i.s.m. Fotografie op School

Waar op school en in het dorp


Voor het gedeelte Basisonderwijs is een subsidie toegekend vanuit Mediawijzer.net.Voortgezet Onderwijs

Het Dollard College in Oude Pekela organiseert jaarlijks voor haar eerstejaars leerlingen de Drie Dolle Dollard Dagen.


Drie dagen vol workshops en leuke activiteiten. In juni 2012 staan twee van de drie dagen volledig in het teken van Ons Pekela.
Ongeveer honderd leerlingen gaan aan de slag met het culturele erfgoed van Pekela. Ze borduren voort op de verhalen van de leerlingen uit het Basisonderwijs en gaan aan de slag met filmen en ontwikkelen een app voor smartphones.

Film

De leerlingen gaan aan de slag met de verhalen van het basisonderwijs en krijgen een workshop filmen van professionals. De leerlingen vertolken alle rollen, van regisseur tot cameraman en van redacteur tot editor.

Duur 2 dagen

Door wie professionals op het terrein van filmeducatie

Waar op school en in het dorp


Mobiele website

Naast de website willen we voor Ons Pekela een mobiele site / app maken. Deze applicatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden in toeristische wandelingen. Ook kan iemand met een smartphone informatie opvragen bij een bezienswaardigheid.

De app zal ontwikkeld worden met een QR- en/of een Layer-techniek (zie voorbeelden hieronder).

Bij de QR-code (links) zal de persoon de code met zijn smartphone moeten scannen om vervolgens de informatie te kunnen bekijken. Bij de Layer-techniek (rechts) kan de persoon door het gebruik van zijn camera de informatie laden bij de beelden op straat.

Duur 1 a 2 dagen

Door wie medewerkers Biblionet Groningen2

Waar op school en in het dorp

Website

Voor het project wordt een website gebouwd op het domein www.onspekela.nl.

De website Ons Pekela zal fungeren als een online erfgoedbank. Alle verhalen, foto’s en filmbeelden die de kinderen en jongeren maken worden geplaatst op de website. De website zal continu worden aangevuld.

De website kent twee gedeeltes: • Bezoekers

 • Onderwijs

De onderwijspagina’s zijn afgeschermd van de algemene bezoekers en kunnen alleen bekeken worden met inloggegevens. Op de pagina’s staat het lesmateriaal horende bij het project.

De bezoekers komen terecht op de homepagina van Ons Pekela. Hier hebben ze o.a. de mogelijkheid de achtergronden van het project te lezen en kunnen ze alle verhalen bekijken via een uitgebreide zoekfunctie.

Bezoekers kunnen ook zelf verhalen / foto’s toevoegen. Hiervoor wordt op de website een pagina ontwikkeld. Deze informatie zal wel eerst door de redactie worden beoordeeld voordat de plaatsing wordt goedgekeurd.

Voor het gedeelte Website is een subsidie toegekend vanuit Mediawijzer.netG!DS

G!DS is een vat vol informatie over alles wat er in Nederland plaatselijk op sociaal en cultureel gebied gebeurt. Bibliotheken en plaatselijke, regionale en landelijke organisaties zijn al jaren bezig met het vullen en bijhouden van een enorme database. Wie meedoet aan G!DS kan er selecties van informatie op trefwoord en postcode uitvissen en op een website tonen. 

G!DS bevat:


 • adressen van bijna 100 duizend organisaties.

 • informatie over activiteiten, producten en diensten van deze organisaties.

 • veel goede, betrouwbare en actuele links naar pagina's met achtergrondinformatie (de InternetG!DS).

De G!DS database wordt gevuld en bijgehouden door de bibliotheken én door de organisaties zelf.

Het gaat om landelijke, regionale en plaatselijke informatie. De bibliotheken werken samen met een groot aantal partners, die ook informatie verzamelen, zoals VVV's en de recreatiesector, culturele organisaties, onderwijsorganisaties, MEE en GGD.

Het systeem is beschikbaar bij elke bibliotheek in Nederland. G!DS is eigendom van bibliotheekbranche via de Vereniging Openbare Bibliotheken. De organisatie van G!DS is ondergebracht bij de Stichting Bibliotheek.nl.

Er bestaan vele website in de provincie Groningen die werken met G!DS. Een voorbeeld is het Het Internetplatform Hoogeland. Deze website is een initiatief van de LEADER Actiegroep Hoogeland, een samenwerkingsverband van overheden en diverse vertegenwoordigers uit de regio.Een aantal andere voorbeelden zijn:

Cultuur
www.mijneigenbibliotheek.nl
www.cultuurinjebuurt.nl
www.slaggroningen.nl
www.kunststationcultuur.nl
www.kunst-bedrijven.nlEducatie
www.duurzaamlerenindeveenkolonien.nl
www.spraakmakendgroningen.nl

WMO
www.lokaalloket.nl/hoogezandsappemeer
www.lokaalloket.nl/bellingwedde
www.lokaalloket.nl/groningenOverige
www.kidsbieb.nl
www.regiohoogeland.nl
www.westerkwartier.nl

CJG
www.cjg.groningen.nl

Voor Ons Pekela zal er ook gebruik worden gemaakt van G!DS. Zo kan relevante informatie van bezienswaardigheden in de gemeente Pekela getoond worden op de website Ons Pekela.

Ter illustratie. Een toerist staat met zijn smartphone voor de St. Willibrordus kerk in Oude Pekela. Door de ontwikkelde applicatie kan de toerist niet alleen informatie en foto’s van de leerlingen bekijken, maar ook zien wanneer de kerk open is en welke activiteiten er binnenkort zijn.

Ongeveer 140 organisaties in de gemeente Pekela hebben een vermelding in G!DS. De komende periode zullen deze gegevens worden gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Daarna zullen de organisaties zichtbaar worden gemaakt voor de website Ons Pekela.Eindproducten

In de loop van het project zullen de volgende producten worden opgeleverd:

- Verhalen: geplaatst op de website Ons Pekela


- Foto’s: geplaatst op de website Ons Pekela
- Tentoonstellingen op de scholen en in gemeentehuis / verzorgingshuizen
- Filmpjes: geplaatst op YouTube en de website Ons Pekela
- Mobiele website / app


Planning

periode

onderdeel

Voor wie

Door wie

Gelden aanwezig

Overig

Januari / april 2012

Bouwen van de website

Leerlingen + toekomstige bezoekers

Bibliotheek i.s.m. Biblionet Groningen, onderwijs en Veenkoloniaal Museum

Mediawijzer.net

De website zal beheerd worden door Biblionet Groningen.

Gegevens controleren van lokale organisaties in G!DS

Bibliotheek Veendam
April / mei 2012

Basisonderwijs

Leerlingen 7 scholen
Workshops Informatievaardigheden

Leerlingen BOBibliotheek i.s.m. Veenkoloniaal Museum

Mediawijzer.net

De foto’s en verhalen worden geplaatst op de website. De leerlingen doen dit zelf.

Workshops Fotografie

Leerlingen BO


Fotograaf i.s.m. Fotografie op School

Mediawijzer.net
Fototentoonstellingen

Ouders en familie van leerlingen + andere belangstellende

Bibliotheek, gemeente Pekela, onderwijs

Mediawijzer.net
Juni 2012

Voortgezet Onderwijs

Leerlingen Dollard College
Workshops Film

Leerlingen Dollard College


workshopsleiders3
De filmpjes worden op YouTube geplaatst van waaruit ze worden toegevoegd aan de website.

Ontwikkelingen app / mobiele website

Leerlingen Dollard College

Medewerkers Biblionet GroningenJuli – september 2012

Toerisme

Inwoners Pekela + toeristen

Bibliotheek i.s.m. gemeenteSchooljaar 2012-2013

Nieuwe activiteiten4

Leerlingen BO

Bibliotheek, onderwijs, Kunststation C

nog n.v.t.

In samenspraak met het onderwijs zal gekeken worden naar toekomstige activiteiten

Duurzaamheid

Het project Ons Pekela is een project voor de lange adem. Alle partners hebben toegezegd mee te willen werken aan het project, mits het project ook na 2012 doorgang krijgt. Scholen, bibliotheek, Kunststation C en gemeente willen meer dan een eenmalig project.

Daarom zal de erfgoedbank in de komende jaren blijvend worden aangevuld.

Het project Ons Pekela is overdraagbaar op andere gemeenten (Ons…). De bibliotheek zal hiervoor een projectbeschrijving opstellen. Door de website in het beheer van Biblionet Groningen te ontwikkelen, kan het project zowel binnen als buiten de provincie Groningen worden overgedragen. De koppeling met G!DS maakt het mogelijk om informatie culturele organisaties direct zichtbaar te maken op de website Ons Pekela.

De bibliotheek en haar partners beschouwen het project in 2012 als een eerste fase. Een traject dat wordt gestart met de intentie het de komende jaren voort te zetten. Bij dit project zijn naast de bibliotheek en gemeenten ook alle scholen betrokken, bij monde van de cultuurcoördinatoren.

Met betrekking tot de levendigheid / duurzaamheid van het project, is de mogelijkheid aanwezig om de website extra aan te vullen met andere projecten. Een voorbeeld. Cultureel erfgoed is een onderdeel waar scholen aandacht aan besteden. De scholen in Pekela vinden het namelijk belangrijk dat de kinderen hun achtergrond kennen. Waar groei ik op?


In dit kader is onze partner, Kunststation C, bezig met het ontwikkelen van een project voor groep 5 en 6. Wij stellen ons voor dat beelden van dergelijke projecten (bijv. filmpjes) geplaatst worden op de website Ons Pekela.

Succesfactoren en risicomanagement

De grootste risicofactor is tevens de grootste succesfactor: de bereidheid van de scholen (en andere partners) om blijvend te willen meewerken aan de website.

Om dit risico te ondervangen, hebben wij op de scholen gesprekken gevoerd over de betrokkenheid en bereidheid om deel te nemen aan dit project. Alle gesproken partners willen een project voor de lange termijn. De bereidheid is er om samen te werken!

De bibliotheek is initiatiefnemer van het project en zal hierin blijvend een trekkersrol vervullen.Beheer

De website Ons Pekela zal beheerd worden door Biblionet Groningen. De bibliotheek beschikt over redacteuren die de website kunnen beheren, incl. het beheer van organisaties in G!DS.PR en Marketing

Voor het project Ons Pekela zal veel aandacht worden besteed aan PR & Marketing. Voor het genereren van media-aandacht en het promoten van het project willen wij graag gebruik maken van de inzet van de leerlingen.

In een regio als Pekela is lokale media belangrijk. Een site als prachtigepekela.nl en streekbladen als 't Pekeltje en het Pekelder Streekblad worden goed gelezen. Aangeleverde persberichten worden vaak geplaatst.
Ons idee: laat de kinderen nieuwsberichten schrijven voor het project. Waarbij natuurlijk aandacht geschonken wordt aan 'hoe schrijf je een persbericht': wat is nieuwswaardig, welke informatie is belangrijk voor de lezers e.d.? We willen de lokale media hierin betrekken zodat journalisten de leerlingen gaan begeleiden.

Daarnaast zullen er in de scholen en op het gemeentehuis fototentoonstellingen worden georganiseerd. De ideale plek voor leerlingen om in gesprek te raken met inwoners van de gemeente. Ze kunnen hier hun werken presenteren en de website promoten. Deze tentoonstellingen zouden vervolgens ook getoond kunnen worden in bijvoorbeeld verzorgingshuizen.Een derde element is mensen verleiden de website te bekijken en hier ook betrokken bij te raken. Ook dit element willen we door de leerlingen laten invullen. Er valt te denken aan: een wedstrijd (welk verhaal of foto vond u het beste) en de mogelijkheid voor inwoners om zelf verhalen / foto's in te kunnen sturen (aan de hand van een formulier).  

1 CBS 1 april 2011

2 Voorbeeld ontwikkeld door Biblionet Groningen is de literaire wandeling in Groningen (nog in de experiment-fase) http://literairewandeling.mijneigenbibliotheek.nl/

3 Nog te bepalen

4 Nog te bepalen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina