Ontrafeling van de genetische basis van congenitale cardiopathieënDovnload 12.41 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.41 Kb.Toestemmingsformulier

“Ontrafeling van de genetische basis van congenitale cardiopathieën


Volwassene

Ouders van een minderjarige

patiëntgegevens: vul in of kleef adrema

voornaam en naam: .............................................................................................................................................................

geboortedatum: .......... / .......... / ....................

adres: ....................................................................................................................................................................................


Ik geef toestemming voor het uitvoeren van dit onderzoek en begrijp daarbij het volgende:

 1. Er zal bij mijzelf/ mij kind een genetisch onderzoek uitgevoerd worden waarmee de samenstelling (DNA sequentie) zal bepaald worden van een groot aantal of zelfs alle genen. Dit onderzoek heeft als doel de oorzaak van de aangeboren hartafwijking te achterhalen.

 2. Het resultaat van dit onderzoek wordt persoonlijk meegedeeld door mijn arts. Hiervoor wordt ik uitgenodigd op de raadpleging. Gezien dit onderzoek op onderzoeksbasis gebeurt kan geen uitslagtermijn gegeven worden.

 3. Het is mogelijk dat dit onderzoek genetische varianten toont waarvan het op dit moment onduidelijk is of deze met de aangeboren hartafwijking van mezelf/mijn kind te maken hebben. Dit zal dan met mij besproken worden samen met de opties om dit zo mogelijk nader te onderzoeken.

 4. De data bekomen na de exoomsequenering worden gefiltered op genetische veranderingen die enkel bij de patiënt met de de aangeboren hartafwijking voorkomen (en niet bij zijn/haar ouders) of op varianten die enkel in het hart of de grote bloedvaten voorkomen.

 5. Ik besef dat dit onderzoek er niet op gericht is om alle genetische afwijkingen te detecteren die los staan van de hartafwijking en dus geenszins de aanwezigheid van genetische of erfelijke aandoeningen bij mij/mij kind, uitsluit. Dit onderzoek vervangt dus NIET eventuele toekomstige genetische testen die in de toekomst zouden aangewezen zijn.

 6. Zeer zeldzaam kan een genetische verandering vastgesteld worden die niets met de aangeboren hartafwijking te maken heeft, maar die wel kan wijzen op een verhoogd risico om een aandoening te ontwikkelen waarvoor een specifieke opvolging, preventie of interventie mogelijk is of die belangrijk kan zijn ikv van reproductieve opties. Ik weet dat ik op dat moment hierover zal ingelicht worden.

 7. Uiterst zeldzaam kunnen aandoeningen vastgesteld worden die de levenskwaliteit en -duur kunnen beïnvloeden en waarvoor met de huidige kennis van de geneeskunde geen behandeling of opvolging zinvol is. In dit geval wens ik

 hierover ingelicht te worden

 hier NIET over ingelicht te worden

 1. Alle bekomen gegevens en in het kader van dit onderzoek worden strikt confidentieel behandeld.

 2. De stalen die bij mij/mijn kind afgenomen worden en de data die hierop bekomen worden, zullen nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

 3. Ik kan op om het even welk ogenblik in de toekomst beslissen om de analyses stop te zetten. Dan zullen er geen nieuwe gegevens meer gegenereerd worden op basis van het DNA staal en zullen de reeds gegenereerde data niet verder geanalyseerd en niet bewaard worden. Het intrekken van mijn toestemming zal geen schadelijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandeling en opvolging bij mijzelf/mijn kind in het UZ Gent volgens de bestaande kennis.

 4. Ingeval de ondertekenende persoon ouder/een wettelijke vertegenoordiger is van een minderjarige, zal op het moment dat deze onderzochte persoon meerderjarig wordt, opnieuw toestemming van deze persoon gevraagd worden vooraleer het onderzoek verder te zetten indien dit nog lopende is.

 5. Ik heb het algemeen informatieformulier “Ontrafeling van de genetische basis van congenitale cardiopathieën” gelezen en heb de mogelijkheid gehad vragen te stellen. Op mijn vragen heb ik antwoorden gekregen die ik voldoende begrijp. Ik heb voldoende bedenktijd gehad vooraleer met deze test in te stemmen.

 6. Indien de resultaten van dit onderzoek relevant zijn voor de wetenschap, geef ik toestemming om deze te verwerken in wetenschappelijke studies op geanonymiseerde wijze.

 7. Voor alle verdere vragen kan ik terecht bij Dr. Bert Callewaert, arts in het Centrum voor Menselijke Genetica UZGent of bij mijn behandelend (kinder)cardioloog/cardiochirurg van het UZGent.

 8. Ik geeft toestemming om mijn DNA staal en de bekomen DNA sequenties te bewaren in een beveiligde databank. Dit staal kan enkel gebruikt worden in het kader van verder onderzoek naar de initële vraagstelling (m.n. de oorzaak te vinden voor de aangeboren hartafwijking).

Datum: .......... / .......... / ....................


Naam patiënt: Naam arts:

............................................................ ............................................................


Handtekening patiënt: Handtekening arts:
............................................................ ............................................................

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvoor er één bestemd is voor de patiënt.

Versie 1, dd 11/09/2014


secretariaat:

+32 (0)9 332 36 02
Universitair Ziekenhuis Gent

De Pintelaan 185, B-9000 Gentwww.uzgent.be
www.cmgg.be
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina