Ontslag op staande voetDovnload 6.13 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.13 Kb.

Ontslag op staande voetAangetekend versturen


Naam werknemer

Adres

Postcode + plaats


Plaats, datum

Betreft: ontslag


Geachte heer/mevrouw (voorletters + achternaam)

Met deze brief bevestig ik dat u met onmiddellijke ingang op staande voet ontslagen bent. De reden hiervoor is als volgt: (samenvatting van de reden(en) die tot het ontslag geleid hebben).


Deze omstandigheden vormen een dringende reden tot ontslag op staande voet volgens artikel 7:678 BW. Op grond daarvan beƫindig ik uw arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang.
Ontslag op staande voet maakt u schadeplichtig. Derhalve behoud ik mij het recht voor om eventuele schade door de omstandigheden die leidden tot dit ontslag op u te verhalen en/of deze schade te verrekenen met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst.
Om er zeker van te zijn dat u kennis neemt van dit bericht, heb ik deze brief zowel per gewone post als aangetekend verzonden.

Hoogachtend,Handtekening

Naam en functie ondertekenaar

Naam bedrijfDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina