Ontwerp internet 12. 2007 – Bijvoegsel 6 dDovnload 416.5 Kb.
Pagina1/5
Datum16.08.2016
Grootte416.5 Kb.
  1   2   3   4   5

Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 6 d)


CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44Supplementen

Nr.

Datum
Nr.

DatumS9

1 juli 2008

S51

15 december 2013

S10

15 november 2008

S56

5 februari 2015

S11

17 januari 2009

S57

1 april 2015

S15

1 april 2009

S58

25 juni 2015

S17

25 juni 2009

S59

1 november 2015

S18

1 september 2009

S60

1 december 2015

S20

15 januari 2010

S61

1 maart 2016

S22

1 maart 2010

S62

20 april 2016

S27

1 oktober 2010

S63

1 juli 2016

S31

15 april 2011S35

15 juli 2011S36

1 oktober 2011S39

1 februari 2012S40

20 maart 2012S41

15 mei 2012S42

1 augustus 2012S43

25 oktober 2012S45

15 februari 2013S47

25 juni 2013S48

12 augustus 2013S50

15 oktober 2013Legende (S62)
UCC
Bepalingen van de Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1) (S62)
UCC DA
Bepalingen van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (2) (S62)
Opmerking:
De volgende wijziging is nog niet opgenomen in de onder voetnoot (2) te raadplegen geconsolideerde versie van de UCC DA :


  • Rectificatie van PBEU L 87 van 2 april 2016 (voor wat bijlage 22-13 betreft) (factuurverklaring)) (S63)


UCC IA
Bepalingen van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (3) (S62)
UCC TDA
Bepalingen van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (4) (S62)
Opmerking:
De door de volgende verordening(en) aangebrachte wijzigingen zijn nog niet opgenomen in de onder voetnoot (4) te raadplegen geconsolideerde versie van de UCC TDA:


  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/698 van de Commissie van 8 april 2016 (PBEU L 121 van 11 mei 2016) (voor wat bijlage 12 betreft ((aanvraag van een) vergunning voor het gebruik van vereenvoudigingen)) (S63)

Voorafgaande opmerking (S22)
De tot staving van de aangifte overgelegde nationale documenten, certificaten en vergunningen worden opgegeven door middel van een code bestaande uit een numeriek teken gevolgd door 3 alfanumerieke tekens (bijvoorbeeld 2123, 34d5...), eventueel gevolgd door, hetzij een identificatienummer, hetzij een ander kenmerk.
De codes voor de nationale certificaten, documenten en vergunningen van de verschillende lidstaten zijn opgenomen op de TAXUD-website van de Europese Commissie, te raadplegen via de link

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/article_3054_en.htm (zie de kolom “National codes for certificates, documents and authorizations (box 44)”). (S22)

Inhoudstafel


1) Vergunningen inzake douane en accijnzen 4

2) Lijst van voorgelegde stukken, certificaten en andere vergunningen 22

a) Algemeen 22

b) Specifieke documenten bij invoer en uitvoer van landbouwproducten 26* Voorafgaande opmerkingen : (S27) 26

Op het einde van elke bijlage van het Gebruikstarief (boekwerk) – D.I. 612 wordt desgevallend een overzicht gegeven van de te hanteren codes en/of vermeldingen. (S27) 271° invoer 27

2° uitvoer - in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen (S27) 28

3° uitvoer - niet in Bijlage I van het EG-Verdrag vermelde goederen 29

4° “Andere” (S11) 30

5° Voorafgaande kennisgeving (S17) 31

  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina