Ontwerpfase / meetprotocolDovnload 12.63 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte12.63 Kb.

Ontwerpfase / meetprotocol


Om onze probleemstelling op te lossen, gaan wij gebruik maken van meerdere proefpersonen.

Één van deze proefpersonen is, Thomas Majchrzak, hij zal in ons onderzoek als één van de proefpersonen fungeren.

De proefpersonen moeten vier keer werpen, om ons onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken. Tijdens onze metingen werken we met acht proefpersonen.

In totaal komen er dus 32 pakketten uit met gegevens. In elk pakket zit de versnelling, snelheid, afstand, hoek en liftkracht van de speer.


Maandag 16 okt. (14.20) en donderdag 19 okt. (10.20) vinden de metingen plaats aan de Laan van Poot.
Schets meetprotocol

De aanloop (3-pas of 5-pas of 7-pas)1 zal genomen worden vanaf de 8 m- punt stip. Vanaf de afwerpboog moet de speer geworpen worden.

De speer moet binnen de sectorlijnen landen. Dit zijn lijnen die hun oorsprong hebben in het zogenaamde 8 meter punt. Vanaf daar maken ze een hoek van 28 graden met elkaar.

Na een worp gebruikt men een meetlint om de gegooide afstand op te meten. De gemeten afstand is de afstand tussen het punt waar de speer neerkomt (het '0-punt') en de afwerpboog.Speerwerpen geschiedt vanaf een aanloopbaan van tussen de 30 en 36,5m. Deze mag evt. de loopbaan overlappen. De landingssector is 100m lang. Speerwerpfaciliteiten worden vaak tegenover elkaar aangelegd in de as van de baan. Zo kan er voor een gunstige windrichting gekozen worden. Binnen het 8 m - punt en de afwerpboog moet een pasworp ingezet worden.

Wij gaan o.a. werken met video analyse. Hiervoor plaatsen wij camera’s nabij de opstelling. Wij plaatsen een camera loodrecht achter het 8 m- punt, een camera in het verlengde van de afwerpboog, vervolgens word er een derde camera geplaatsts om de landing van de speer vast te leggen.

Materiaalkeuze

Voor onze metingen zullen wij gebruik maken van verschillende programma’s om data vast te leggen en te bewerken, bestaande uit: Silicon Coach, Mat Lap, V2h,…..

Voor de proefopstelling gebruiken wij de volgende materialen:


  • Meerdere proefpersonen, o.a. Thomas Majchrzak. Thomas is assistent-docent atletiek aan de Halo.

  • Twee speren 800 gram (heren) en 600 gram (dames) met allebei een lengte van 2.60 m, afkomstig van de Halo.

  • Een 0-punt meetlint, om de speerafstanden mee op te meten vanuit het 0 - punt.

  • 5 Pionnen, er is één pion nodig om het 8 m-punt mee aan te geven, twee pionnen om de afwerpboog mee aan te duiden en twee pionnen om de sectorlijn mee af te zetten.

  • Één baan in de breedte (1.25 m) van de atletiekbaan + deel middenveld. Dit is het sectorveld waarbinnen de speer moet vallen. De afmeting van het sectorveld is 100 m bij 100 m.

  • Film apparatuur, 3 camera's.

  • 3 Personen om de proef te ondersteunen. Camera’s bedienen en afstanden op meten.

Referentiekader

Alle drie de camera’s hebben hun eigen referentiepunt. Deze is nodig om de opgemeten snelheden, versnellingen, hoeken, afstanden en liftkrachten van de speer vast te leggen.Omstandigheden

De proefpersonen zullen onder verschillende weer/ wind omstandigheden de metingen af leggen. De resultaten uit het werpen bij de verschillende omstandigheden, nemen wij mee in het verwerken van de uiteindelijke gegevens.Locatie

Het meetprotocol zal gemaakt worden op de Halo aan de Laan van Poot, Den Haag.Samenwerking

Er wordt samengewerkt met docent atletiek (Halo) Thomas Majchrzak en andere proefpersonen afkomstig van de halo. Verdere uitwerkingen worden op de hoofdlocatie volbracht.

Bijlage I

De pasworpen (3, 5, en 7)

Als het werpen uit stand goed gaat, kan je voor het gooien een aanloop van 3 passen nemen. Rechtshandige beginnen deze aanloop door uit te stappen met het linkerbeen, vervolgens met rechts een grote pas schuin voorwaarts te maken en af te werpen terwijl het linkerbeen naar voren gaat

Hierna kan je verder gaan met de 5-pas en 7-pas worp. Beide worpen eindigen altijd met de 3-pas worp. Begin de 5 en 7-pas worp eerst met respectievelijk 2 en 4 wandelpassen. Als je de beweging door hebt, kun je geheel in looppas gaan aanlopen.Bijlage II
De atletiekbaan

Punt 5 (rechts of links) is het gedeelte van de atletiekbaan waar wij onze meting gaan uitvoeren.1 Zie bijlage I, de pasworpen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina