Onze Vader bidt: En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij die aan anderen vergevenDovnload 5.18 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte5.18 Kb.
Geachte A.G.L. Dols,

Kennelijk is er ruzie in het bestuur van onze landelijke vereniging. Ik leid dat af uit twee dingen: een e-mail van onze ere-voorzitter en een versimpelde website. Er blijkt ook een nieuwe, ad hoc, secretaris aangetreden te zijn, U!

Een aantal dingen verbaast mij:

allereerst mag ik er vanuit gaan, dat wat U, als bestuur, iedere dag in het Onze Vader bidt: En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij die aan anderen vergeven, iedere dag bidt, moeilijk is voor U voor wat betreft het aan anderen hun schuld vergeven.

Welnu, dat is geen fraai voorbeeld voor bestuursleden van een vereniging die zich zo nauw betrokken voelt bij het Roomse Katholicisme. Zoals onze Paus steeds aan iedereen voorhoudt: De Vrede van Christus zij met U allen, zo wensen wij dat elkaar ook toe tijdens iedere Eucharistieviering: Pax vobis! Dat includeert, dat je je problemen die je meent te moeten hebben met je naasten, in dit geval met onze geachte vriend en Uw bestuurslid Hans de Mol, moet bijpraten en uit de weg moet ruimen. Er staat geschreven: Lukas 17:3 Neemt u in acht. Als uw broeder zondigt, berisp hem; en als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Nu is het echter zo, dat de Heer de Mol niet gezondigd heeft: in tegendeel ! Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de goede zaak. Dus dit bijbelvers mag nooit op hem van toepassing zijn.

Ik heb sinds enkele jaren de beste contacten met Uw bestuurslid: kundig, artistiek, uitermate vriendelijk en boven alles: een belangeloze inzet voor de Vereniging.

Ik heb waardering voor onze ere-voorzitter, de Heer de La Porte. Ik heb er waardering voor dat hij geen genoegen neemt met roddel en achterklap; dat hij durft te zeggen hoe onze Vereniging, althans een paar bestuursleden, met elkaar omgaa(t)n. Nu is het normaal gesproken zo, dat een Voorzitter leiding geeft. Maar doe dat dan op een Christelijke wijze. Dat zowel de Heer De La Porte als zijn dochter, de gekozen secretaresse van onze Vereniging, er mee opgehouden zijn, doet mij vermoeden, dat het niet de Heer Hans de Mol is, die te kwader trouw zou zijn geweest, maar eerder onze Voorzitter, de Heer Zuidwijk en misschien een aantal andere bestuursleden.

Hoe dan ook, ik wens de Vereniging de Vrede van Christus toe en vertrouw erop, dat, zoals Christenen betaamt, deze ruziepartij morgen vroeg, nog vóór de Eucharistieviering, is beëindigd. Dàt hoop ik morgen te horen van U ! 

Met vriendelijke groeten, 

Jaap Riewald (niet namens iemand, maar voor zich schrijvend)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina