Onze vereniging is onderdeel van de maatschappijDovnload 48.53 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte48.53 Kb.

Jeugdbeleidsplan

INLEIDING
Onze vereniging is onderdeel van de maatschappij.

Dus maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ook binnen de vereniging plaatsvinden.

De jeugdcommissie vindt het belangrijk dat de ouders, die hun kinderen voor een periode aan ons afstaan, ook het volledige vertrouwen moeten hebben dat wij goed en op verantwoorde wijze met hun kinderen omgaan.

Daarom hebben wij het jeugdbeleidsplan opgesteld.

In dit jeugdbeleidsplan vindt u alles wat te maken heeft met de jeugd.

Leest u het a.u.b. goed door, en bewaar dit voor het geval u iets of iemand nodig heeft.


Dit jeugdbeleidsplan is dynamisch en zal derhalve jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden.
Om het jaar zal er een enquête gehouden worden onder de jeugdleden. Dit wordt door de jeugdcommissie gedaan, zo halverwege het seizoen.

Punten die hieruit naar voren komen zullen indien nodig besproken worden.

In december 2015 zal deze uitgezet worden.

Af en toe zal er een enquête onder de ouders gehouden worden. Dit om te inventariseren hoe zij tegen de vereniging aankijken. De uitslag hiervan wordt bekend gemaakt op de Tohp-site.

Er zal 1x in de 2 jaar een ouder bijeenkomst zijn waarop ouders hun inbreng naar voren kunnen brengen.

Elk jaar organiseren we een ouder-kind toernooi. Tijdens dit toernooi gaan we ook kort evalueren met u als ouders.

Met vriendelijke groeten,

de jeugdcommissie


Pleun Heutinck

Nienke Hulshof

Iris Weelink

Paula Cuppers

Ingrid Hulshof

Jeannet Stoverinck

Zieuwent, augustus 2015


wetenswaardigheden over de volleybalvereniging tohp te zieuwent
De afkorting tohp staat voor: tevreden over hun prestaties.

De volleybalvereniging is op 1 september 1965 opgericht.


huishoudelijk reglement van de vereniging
leden

Leden van Tohp kunnen zijn alle personen die interesse hebben voor volleybal.


doel

Het doel is het beoefenen van de volleybalsport.


Lidmaatschap

Lid van de vereniging zijn allen die het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier hebben ingevuld.

Afmelding als lid van de vereniging moet schriftelijk geschieden voor eind mei bij de ledenadministratie; Henk Krabbenborg, Anton Mollemanhof 38.

Het afmeldingsformulier is te downloaden via de site www.tohp.nl

Bij geen afmelding blijft men automatisch lid en moet u voor het volgende seizoen blijven betalen.
Contributie

Het bedrag der contributie voor het komende seizoen wordt door het bestuur vastgesteld, na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering aan het einde van het lopende seizoen. Voor niet-speelgerechtigde leden blijft een contributie verschuldigd welke door het bestuur voor ieder lid apart wordt vastgesteld. De hoogte van de contributie wordt per seizoen op de Tohp-site geplaatst.


Speelgerechtigdheid

De trainer en de Jeugdcommissie bepalen in welk team een speler speelt, en of een nieuw lid aan de competitie kan deelnemen. De trainer bepaalt aan welke toernooien en op welk CMV niveau gespeeld gaat worden.


Schorsing

Een speler kan worden geschorst indien de trainingen niet regelmatig en zonder kennisgeving van afwezigheid worden bezocht. Deze bevoegdheid is weggelegd voor de trainer.Schade

Schade welke opzettelijk aan de volleybalmaterialen, zalen of andere voorwerpen worden toegebracht, zijn voor rekening van de veroorzaker.


Ballen

Bij aanvang en bij afsluiting van de training moeten alle ballen door de trainer worden geteld. Klopt dit aantal niet, dan wordt dit gelijk bij de vorige gebruiker gemeld, of er wordt net zo lang gezocht totdat alle ballen er zijn.


VISIE

Dit jeugdbeleidsplan is erop gericht de jeugd een eigen plaats te geven binnen de vereniging met eigen verantwoordelijkheden met als doel betrokkenheid van de jeugdleden te vergroten en te werken aan, zeker op langere termijn, het behoud van deze doelgroep voor de vereniging.


DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST!!!!

Een jeugdvriendelijk sportklimaat is daarom een belangrijke voorwaarde. Hierbij is het individu belangrijker dan de teamprestatie, en waarbij het spelplezier voorop staat.


REGELS OMTRENT TENUE

Er wordt gespeeld tijdens wedstrijden in volleybalshirts. Iedereen heeft een eigen shirt. Deze shirts zijn eigendom van de volleybalvereniging Tohp te Zieuwent.

De spelers dragen een donkerblauw of zwart sportbroekje en witte sokken.

Daarnaast heeft iedereen een fleece vest van de vereniging.


Aan het eind van het seizoen de tassen met shirts (schoon) en fleece vesten (ongewassen) graag inleveren bij:

Jeannet Stoverinck

De Steege 28 Zieuwent
LET OP DAT ALLE SHIRTS EN FLEECE VESTEN NA AFLOOP VAN EEN WEDSTRIJD ER ZIJN!

Is iemand zijn/haar shirt kwijt, zijn we genoodzaakt een bedrag van € 10,- te vragen.ACCOMMODATIE

Wij trainen in het Sourcy center in Zieuwent.

Tel: 0544 – 352222
In verband met blessures is het niet toegestaan om tijdens trainingen en wedstrijden sieraden te dragen (ook geen oorbellen), uitgezonderd is een bril

( dit is wel op eigen risico ).

Lange haren moeten in een staart.
Na de trainingen is er gelegenheid tot douchen, hierbij is het gebruik van badslippers verplicht ivm voetschimmel.
Van ouders wordt verwacht dat blessures en/of lichamelijke beperkingen worden doorgegeven aan de trainer, zodat deze er rekening mee kan houden.

Wanneer tijdens de training of wedstrijd een blessure wordt opgelopen, zal dit altijd aan de ouders worden gemeld.


De trainer heeft het recht om iemand te weigeren om te spelen bij een blessure.

 


GELDEN

De jeugdcommissie beschikt over een eigen budget, deze wordt gebruikt voor de activiteiten van de jeugd.

Leden worden geacht mee te werken aan acties zoals:


 • grote clubactie

 • rommelmarktCOMMUNICATIE

De volleybal vereniging heeft verschillende bronnen waar men informatie kan vinden: • infoboekje gekregen bij aanmelding

 • Tohp-bord in de sporthal; hierop vind je de toernooidatums en activiteitenkalander

 • Jeugdcommissie

 • Tohp – site: www.tohp.nl

 • Piot.

Op de website van Tohp kun je alle informatie vinden over onze vereniging. Op het gastenboek kun je een berichtje achterlaten als je dat wilt. Wel graag leuke en positieve berichtjes.

De jeugdleden kunnen met hun vragen en of problemen in 1e instantie terecht bij hun eigen trainer of coach. Voor zaken die direct met de training of wedstrijden te maken hebben is dit ook de meest geëigende weg. Ook de ouders kunnen met hun vragen of problemen contact opnemen met trainer of coach van het team waarin hun kind speelt.


Er is binnen de vereniging ook gekozen voor een vertrouwenspersoon. Zij behartigt alle belangen van de kinderen, dus ook zaken die niet over volleybal gaan. Hiermee bedoelen we onder andere pesten, intimidatie in welke vorm dan ook, enz.

De vertrouwenspersoon is: Ingrid Hulshof Tel 352240GEDRAGSREGELS

- Laat de zaal als ook het veld schoon achter • Laat de kleedkamer schoon achter

 • Zorg dat je kleding schoon en heel is

 • Iedereen die bij volleybal is wordt voor “vol”aangezien (dus iedereen mag meedoen).

 • We zorgen goed voor onze materialen zoals de netten en ballen.

 • Schade welke opzettelijk aan de volleybal materialen, zaal of andere voorwerpen word toegebracht zijn voor rekening van de veroorzaker.

 • Na een aantal waarschuwingen wordt er contact opgenomen met de ouders, als dit onvoldoende helpt kan er een paar weken schorsing opgelegd worden.

 • Geef kinderen geen geld mee met toernooien (in geval van circulatievolleybal), dit om kwijtraken te voorkomen.

 • Gedraag je ten opzichte van je tegenstander, scheidsrechter en coach, en ook tegen je eigen medespelers.

 • Na de wedstrijd de tegenstander een hand geven en bedanken voor de wedstrijd (goed gespeeld/gefeliciteerd)

 • Geef geen snoep mee naar de trainingen en toernooien, liever een koekje of wat fruit en wat te drinken.

 • Ouders worden verzocht op de tribune plaats te nemen.ACTIVITEITEN

De jeugdcommissie organiseert regelmatig een activiteit voor haar leden. Hierbij wordt geprobeerd rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van de jeugdleden. Ook zal indien nodig de hulp gevraagd kunnen worden van ouders bij een activiteit.


Activiteiten die jaarlijks terugkeren zijn o.a.:
 • zwemmen

 • verrassingsavond

 • kamp

 • ouder/kind toernooi

Voor haar jongste leden wordt tevens aandacht besteed aan Sinterklaas. Van de oudere jeugdleden verwacht de jeugdcommissie dat zij dit zelf regelen (als ze dit willen).

KADER

Voorzitter:

Nico van Boeckel, De Haare 28, 7136 KK Zieuwent

Tel: 0544-352462


Penningmeester:

Nico van Boeckel, De Haare 28, 7136 KK Zieuwent

Tel: 0544-352462
Ledenadministratie:

Henk Krabbenborg, Anton Mollemanhof 38, 7136 MS Zieuwent

Tel: 0544-351875
Wedstrijdcoördinator:

Leonie Beerten, Garvelinkkampweg 27, 7261 CG Ruurlo

Tel: 0573-450103

TRAINERS

Paula Cuppers

Trainer C-jeugd

Oude Maat 1, Zieuwent

Tel:0544-352059
Jeannet Stoverinck

Trainer CMV

De Steege 28, Zieuwent

Tel: 0544-351485


Ondersteunend trainers:

Anita Krabbenborg

Ingrid Hulshof

JEUGDBESTUUR:
Iris Weelink Ingrid Hulshof

Schoppenweg 8a De Steege 27

7136 KH Zieuwent 7136 ML Zieuwent

06-25568117 0544-352240

06-36560299
Paula Cuppers Nienke Hulshof

Oude Maat 1 Dorpsstraat 35

7136 JL Zieuwent 7136 LE Zieuwent

0544-352059 06-51581634

06-12924427
Jeannet Stoverinck Pleun Heutinck

De Steege 28 Ruurloseweg 13A

7136 MP Zieuwent 7136 MC Zieuwent

0544-351485 06-13913399

06-55018856

Techniek Onderarms spelen
Uitgangshouding

- Brede stand

- Iets door de knieën

- V-houding met de armen

- Kijken naar de bal
Beweging naar de bal

- Zijwaarts – Shuffle – Achterwaarts

- Eerder op de plek zijn dan de bal

- Stil staan

- Armen sluiten
Speelhouding

- Schouders hoog

- 1 been achter

- Ellebogen bij elkaar

- Stuwing vanuit het achterste been

- Tussen elleboog en pols komt de bal


Wat doe je na het spelen

- Doorstappen

- Armen weer los en

- Uitgangspositie handhaven

  
Techniek Bovenhands Spelen
Uitgangshouding

- Rechter voet voor

- Klaarstaan om de bal te spelen

- Voet wijst waar je de bal wilt hebben


Bewegen naar de bal

- Korte pasjes

- Bal “moet” op het hoofd vallen
Speelhouding

- Rechter voet in de richting zetten

- Iets door de knieën

- Duimen naar de neus ( driehoekje)

- Ellebogen naar voren

- Armen licht gebogen

- Uitstoten benen/armen strekken
Wat doe je na het spelen

- Nawijzen 10 bier

- Doorstappen
Service Onderhands
Uitgangshouding

- L/R voet voor Spreid / Schrede stand

- Iets door de knieën

- Bal schuin op de hand

- Andere hand naar achteren

- Lichaams zwaartepunt voor


Bewegen naar de bal

- Arm recht naar voren

- Vuist plat

- Bal schuin onder raken


Speelhouding

- Tijdens bal raken, afbuigen voet van hak naar teen

- Gewichtsoverdracht

- Doorzwaaien recht naar voren


Wat doe je na het spelen

- Doorstappen

- Op je plek gaan staan in het veld
Onderarms spelen: Pass recht voorOnderarms spelen: Pass rechts naast het lichaamFoto Jeugdbestuur

Ingrid Hulshof

Paula Cuppers

Nienke Hulshof

Iris Weelink

Pleun Heutinck

Jeannet Stoverinck


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina