Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en LelystadDovnload 40.88 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte40.88 Kb.


Excursie datum:

2 mei 2009Naam excursie gebied:

Oostvaardersplassen, 5600 ha groot moeraslandschap tussen de steden Almere en LelystadGids(en):

Rik Feije
Nederlandse naam

English name

Scientific name

fuut

great crested grebe

Podiceps cristatus

aalscholver

great cormorant

Phalocrocorax carbo

grote zilverreiger

great egret

Casmerodius albus

blauwe reiger

grey heron

Ardea cinerea

lepelaar

eurasian spoonbill

Platalea leucorodia

knobbelzwaan

mute swan

Cygnus olor

grauwe gans

greylag goose

Anser anser

brandgans

barnacle goose

Branta leucopsis

bergeend

common shelduck

Tadorna tadorna

nijlgans

egyptian goose

Alopochen aegyptiacus

wilde eend

mallard

Anas platyrinchos

krakeend

gadwall

Anas strepera

pijlstaart

northern pintail

Anas acuta

slobeend

northern shoveler

Anas clypeata

wintertaling

common teal

Anas crecca

kuifeend

tufted duck

Aythya fuligula

bruine kiekendief

marsh harrier

Circus aeruginosus

meerkoet

common coot

Fulica atra

scholekster

oystercatcher

Heamatopus ostralegus

kluut

avocet

Recuvirostra avosetta

kievit

northern lapwing

Vanellus vanellus

groenpootruiter

common greenshank

Tringa nebularia

kokmeeuw

black headed gull

Larus ridibundus

zilvermeeuw

herring gull

Larus argentatus

houtduif

wood pigeon

Columba palumbus

gierzwaluw

common swift

Apus apus

boerenzwaluw

barn swallow

Hirundo rustica

witte kwikstaart

white wagtail

Motacilla alba

winterkoning

wren

Troglodytes troglodytes

blauwborst

bluethroat

Luscinia svecica

gekraagde roodstaart

common redstart

Phoenicurus phoenicurus

tapuit

northern wheatear

Oenanthte oenanthe

merel

blackbird

Turdus merula

zanglijster

song trush

Turdus philomelos

rietzanger

sedge warbler

Acrocephalus schoenobaenus

tuinfluiter

garden warbler

Sylvia borin

grasmus

common whithetrhoat

Sylvia communis

zwartkop

blackcap

Sylvia articapilla

fitis

willow warbler

Phylloscopus trochilus

tjiftjaf

chiffchaff

Phylloscopus collybita

matkop

willow tit

Parus montanus

pimpelmees

blue tit

Parus caeruleus

koolmees

great tit

Parus major

boomklever

nuthatch

Sitta eurpopea

boomkruiper

short toed treecreeper

Certhia brachydacttyla

spreeuw

common starling

Strunus vulgaris

ekster

magpie

Pica pica

kraai

carrion crow

Corvus corone

vink

chaffinch

Fringilla coelebs

groenling

greenfinch

Chloris chloris

putter

goldfinch

Carduelis carduelis

rietgors

reed bunting

Emberiza schoeniclus

Total aantal soorten: 52


Hoogtepunten van de dag:soorten hier gezien: pijlstaarteenden op plas ook daar veel slobeenden, kluten en bergeenden. Heck runderen (kruizing van de gebroeders Heck zou het oerrund meest moeten benaderen) en edelherten in het veld.


  • “Zeearend”, wandeling naar de observatie hut de zeearend en wat andere kijkschermen, soorten hier gezien: Gelijk aan het begin van de wandeling een hoog rond circelende zwarte wouw, dit is een bijzondere waarneming want het gaat hier om een schaarse tot zeer schaarse doortrekker. Bij de bruggetjes prachtig een zingende rietzanger. In het bos hebben we goed boomklever kunnen zien, ook boomkruiper en prachtig een mannetje gekraagde roodstaart zingend in de top van een dode boom. Bij kijkscherm, tapuiten bij vossenhol, grote zilverreigers in het water en een verre lepelaar. Ook enkele vossen jagend op grauwe gans jongen. Boven in struik even snel een blauwborst, verder langs het pad meerdere grasmussen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina