Op 31 maart overleed na een lang ziekbed collega-zanger Jan HochstenbachDovnload 26.9 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte26.9 Kb.
Activiteitenoverzicht 2009
Op 31 maart overleed na een lang ziekbed collega-zanger Jan Hochstenbach.

Op 19 november overleed ons koorlid en tweede tenor Thei Dohmen.

Op 28 december overleed plotseling ons lid en bestuurslid Peter Hanssen.
Zangvereniging Oranje had op 1 januari 2009 51 zangers. Gedurende het jaar meldden zich Wilfried Geilenkirchen en Theo Ophelders als lid af en beëindigde Arno Janssen zijn actieve zangersloopbaan. Als aspirant lid meldden zich aan Lou Beeren, Henk Kampstra en Jos de Vries. In punt 7 van de agenda van deze vergadering zal de voorzitter de verkiezing van het nieuwe lid aan de orde stellen. Het aantal zangers komt daarmee per 31 december 2009 op 49.

Zangvereniging Oranje had op 31 december 2008 11 eerste tenoren, 13 tweede tenoren, 15 baritons en 9 bassen.


Tijdens de jaarvergadering op 1 maart 2009 trad Peter Hanssen toe tot het bestuur. In juni moest Noël Thoen op doktersadvies terugtreden als bestuurslid. In de verslagperiode overleed Peter Hanssen plotseling.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: G.D. Cremers

Vicevoorzitter en 2e secretaris: M. Hurkens

Secretaris: J.J.M. Weusten

Penningmeester: W.M. Meuffels

Tweede penningmeester: J.W. Canisius

Archivaris: H.W.M. Marx


Dirigent: A.J. Kropivšek

2e Dirigent: V. Meuffels


De vereniging telt 27 ereleden, waaronder:

Beschermheer: J.W.A.M. Nelissen

Eredirigent: P.J. Gerits

Erevoorzitter: J.P. Kruitz

Erebestuursleden H.J.G. Beuken en F.H.G. Hamaekers

10 kunstlievende leden

4 vrienden van Oranje
Oranje gaf in 2009 5 concertuitvoeringen en luisterde 6 missen op.

Er werden in 2009 42 repetities gegeven.

Repetitiebezoek:

Een verzuim: Martin Hurkens

twee verzuim: Henk van de Burgt, Gerard Manders, Jos Geraets, Harrie Franzen en John Weusten

Aanwezig bij de uitvoeringen:

Alle uitvoeringen: 12 leden
Er werden door het bestuur 11 bestuursvergaderingen gehouden.
Op 2 januari werd de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Na de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter volgde een optreden van de shantizangers Daarna werd de “Gouden Noot” toegekend aan Jan Canisius. Na een korte pauze vervolgden de Shantizangers hun optreden.
In het najaar van 2008 hebben een aantal leden van Oranje zich gebogen over de mogelijkheden om de ledenwerfcampagne van 2007 een vervolg te geven. Hieruit kwam het idee naar voren om potentiële leden kennis te laten maken met ons koor door een repetitiemiddag te organiseren waar iedereen welkom is. Verder denkend is het Open Deur concept ontwikkeld: Laat alle facetten van Oranje zien. Een aantal maanden is door een groep zangers hard gewerkt om dit project te laten slagen. Huis aan huis in Schinveld werden flyers bezorgd om het Open Deur Concert aan te kondigen. Het resultaat mocht er zijn: Een overvolle FASILA en een geweldige happening. Wegens ziekte van de dirigent nam Véronique Meuffels de directie over. Verder werkten mee: de Red Rill Zanger, het Shanti Koor, en de solisten Véronique Meuffels, Math Schiffelers, Martin Hurkens en Marcel Gorissen. De pianobegeleiding werd verzorgd door Margreet Wesseling (Zie bijlage 1).
Op vrijdag 27 februari, 20 maart en 24 april was Oranje in de opnamestudio in Stein voor opnames van deel 2 van de cd.
Zondagmiddag 22 maart vond het voorjaarsconcert plaats in de Fasila. Behalve Oranje onder begeleiding van Margreet Wesseling werkten aan het concert mee het Mandoline Orkest Alpenklank uit Lemiers onder leiding van Leoniek Hermans en de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging Onder leiding van Dion Ritten en begeleiding van pianiste Véron Jongstra. (Zie bijlage 2)
Op zondag 29 maart stond de dagtrip naar Maria Laach en Alfter gepland. Met twee volle bussen vertrokken we om 8.30 uur naar Maria Laach. We arriveerden daar rond kwart voor elf. Na de nodige instructies van onze nieuwe ordecommissaris Math Schiffelers en aanwijzingen over het op het laatste moment op verzoek van de celebrant gewijzigde programma begon ons koor aan de muzikale begeleiding van de hoogmis in de Romaanse abdijkerk. De akoestiek van de kerk was geweldig en de reactie van de toehoorders was na afloop dienovereenkomstig. (Zie bijlage 3). Na de mis vertrokken we per bus naar de rechter Rijnoever naar Linz om op eigen gelegenheid te lunchen. De tijd was te kort om na de lunch Linz met zijn schilderachtige gevels te bekijken; we moesten snel naar de bus om op tijd te zijn voor de geplande opname vóór het concert van Bevor die Sonne sinkt met Michel Fei Sun. Van het zelfde nummer werd ook tijdens het concert een opname gemaakt om voldoende materiaal te hebben voor de cd.

De ervaring van de dirigent en de zangers was dat we hard moesten werken om muziek te maken. De ervaring van het enthousiaste publiek was anders: zij genoten van ons optreden van onze spreker Jo Gielen, die bijzonder in vorm was. (Zie bijlage 4). Na afloop bood de organisatie in Alfter ons een diner aan. De gezellige sfeer deed ons de tijd en de tijd van de buschauffeurs vergeten. Rond 11 uur arriveerden de bussen met de voldane deelnemers aan de trip in Schinveld.


Op zaterdag 4 april was de uitvaartdienst van Jan Hochstenbach in de parochiekerk van Doenrade. De koren en ensembles waarvan Jan deel uitmaakte (Crescendo, Oranje, The Anthony Singers en Red Rill), verzorgden de muzikale begeleiding van deze 2 uur durende dienst. Jan had zelf met Ton Kropivšek de muziek uitgezocht.(Zie bijlage 5).

Op zaterdag 25 april zong Oranje tijdens de mis ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Henk van de Burgt. .(Zie bijlage 6).


Op woensdag 20 mei was de uitvaartdienst van Annie, echtgenote van May Cremers. Ons koor zorgde voor de muzikale opluistering van de dienst. (Zie bijlage 7).
Na de nodige opnames in concertzalen, kerken en de studio, het verwerken daarvan, het maken van de begeleidende teksten en foto’s en de eindmontage was het dan eindelijk zover. Na 3 jaar werken kon het eindresultaat gepresenteerd worden: onze dubbel-cd bij gelegenheid van het 110-jarig bestaan van Zangvereniging Oranje.

Voor het eerst konden we gebruik maken van de mobiele bűhne, die Math Schiffelers voor ons heeft gebouwd. De reclame, die we voorafgaande aan deze avond hadden gemaakt, had zijn werk gedaan. We konden optreden voor een volle zaal. Oranje trad op voor de pauze met begeleiding van Margreet Wesseling en met solist dokter Fei Sun. (Zie bijlage 8).

Ons erebestuurslid Hub Beuken reikte ons koor namens de Military and Hospitaller Order of St. Lazarus of Jerusalem de zeldzame onderscheiding “Erelidmaatschap van de Groot Balije der Lage Landen 2e klasse” uit. Bovendien ontving ons koor het Donat Cross 2nd Class. Deze onderscheidingen onderstrepen de nauwe samenwerking tussen de Order en ons koor.

Onze voorzitter reikte cd’s uit aan onze eregasten: wethouder Ubachs, eredirigent Pierre Gerits, solist Fei Sun, die speciaal voor deze uitreiking uit Koblenz naar Schinveld was gekomen en onze dirigent Ton Kropivšek.

In de pauze was vervolgens gelegenheid om cd’s te kopen.

Na de pauze was de bűhne voor het gemengd koor uit Irschenberg. Zij brachten een repertoire van geestelijke liederen uit de 19e en 20e eeuw.Er was bij de toeschouwers bewondering voor het hoge kwalitatieve niveau van de uitvoering.


Het Marktfestival van Onderbanken werd georganiseerd op zondag 21 juni. Vooral in de ochtend waren er periodes met regen. Daardoor viel het bezoekersaantal tegen. Omdat ook het aantal verkochte kramen minder was, waren de inkomsten per saldo minder.
Op vrijdag 10 juli organiseerde onze Activiteitencommissie de barbecue in het bos. Complimenten waren er alom voor de betere kwaliteit van de barbecue.
De jaarlijkse feestavond op 19 september werd voorafgegaan door een eucharistieviering in de St. Clemenskerk te Merkelbeek. (Bijlage 9)

Na het buffet volgde de huldiging van de jubilarissen:

12 ½ jaar: Will Hunter, John Deserno en Jos Geraets

Ereleden: mevrouw Hanssen-Benders en Arno Janssen

Erebestuurslid: Frans Hamaekers

25 jaar: Henk van de Burgt. Henk ontving tevens de bondsspeld

40 jaar: Harrie Marx. Harrie ontving tevens de bondsspeld en de gemeentespeld.

Het Oranje Shantikoor en de “drie tenoren” brachten daarna de zaal verder in stemming.


Op vrijdag 2 oktober was Rudarski Oktet uit Slovenië onze gast op de repetitie. Niet gepland maar even welkom was een ander octet uit Slovenië, Povodni Mož. Zij waren ook hier op tournee, maar kregen op het allerlaatste moment te maken met een afzegging. Het resultaat was een zeer geslaagde muzikale avond.
Op vrijdag 23 oktober verzorgde ons koor de muzikale omlijsting van de uitvaartdienst van de heer Vincent Eggen te Doenrade (Bijlage 10).
Zondag 15 november presenteerde RedRill haar eerste CD, opgedragen ons overleden koorlid Jan Hochstenbach. Behalve de leden van RedRill onder leiding van Margreet Wesseling werkten aan deze middag mee het Oranje Shanty Koor, de Spaanse dansgroep Goyescas en de gitariste Deborah Berg.
Op vrijdagmiddag 27 november beëindigde Harrie Franzen zijn actieve loopbaan. Ons koor was gevraagd om als verrassing voor Harrie zijn afscheid van een muzikaal accent te voorzien. Dat konden wij natuurlijk niet weigeren.
Zaterdag 12 december verzorgden Z.V. Oranje en het Dameskoor Pro Musica

een buitengewoon eindejaarsconcert in het met kerstsfeer mooi versierde cultureel centrum Fa-Si-La. Voor de pauze kwam: “Muziek voor alle tijden” aan bod en na de pauze werd het kerstrepertoire gebracht ( zie bijlage 11). Ook de RedRill en het Shantykoor gaven hun bijdrage aan dit concert.
Bijlage 1 Open Deur Concert 1 februari1. Ride the Chariot Oranje

2. Openingswoord Voorzitter Dick Cremers

3. Can’t help falling in love Oranje met publiek

4. The great pretender Red Rill Zangers

5. Zuiderzee Ballade Shanti Koor

6. Git on Board Oranje
Pauze
7. Lambscapes Oranje

8. Uit de Zauberflöte

en uit Cosi fan tutte Véronique Meuffels en Math Schiffelers

9. Conte par tiro Martin Hurkens

10. Shenandoah Oranje

11. Bill Bailey Red Rill Zangers

12. Ons Dorp Marcel Gorissen

13. Ik hou van de Noordzee Shanti Koor

14. Sjoeën Sjenk va Sjang Oranje

15. Calon Lân Oranje
Bijlage 2 Voorjaarsconcert 22 maart
1. Git on board Negro Spiritual/ arr. W. Whalam

2. Ride the Chariot Crnska Duhova/ arr. H.Smith

3. Bill Bailey (door RedRill)

4. Bevor die Sonne sinkt not. A.J. Kropivšek

5. Der Gondelfahrer F. Schubert

6. Can you feel the love tonight Elton John

7. The lion sleeps tonight arr. J.Hondorp

8. Jamaica farewell arr. Gwyn Arch

9. Show me the way to go home not. A.J. Kropivšek
Bijlage 3 Eucharistieviering Abdij Maria Laach 29 maart
1. Intrede Tebe Pojem

2. Kyrie Rheinberger Messe

3. Tussenzang Kodosh

4. Offerande Reich deine Hand

5. Sanctus Rheinberger Messe

6. Agnus Dei Rheinberger Messe

7. Communie Gebed Ouverture 1812

Marija mati Ljublena

8. Slotzang Otsje Nasj
Bijlage 4 Concert Alfter 29 maart
. Tebe Pojem trad.

2. Otsje Nasj trad.

3. Alliluia trad.

4. Kodosh trad.

5. Reich deine Hand R. Strauss

6. Gebed Ouverture 1812 P.I. Tsjaikovski

7. Marija mati Ljublena G. Rihar
PAUZE
8. Ride the Chariot Crnska Duhova/ arr. H.Smith

9. Git on board Negro Spiritual/ arr. W. Whalam

10. Bill Bailey (door RedRill) Hughie Cannon

11. Abendfrieden Desch

12. Bevor die Sonne sinkt not. A.J. Kropivšek ( met Sun Fei)

13. Can you feel the love tonight Elton John

14. The lion sleeps tonight arr. J.Hondorp

15. Žabe V. Vodopivec

16. Sjoen Sjenk va Sjang J. Rade makers/ A. Kropivšek
Toegift: Shenandoah arr. J. Erp

Ayangena trad.
Bijlage 5 Uitvaartdienst Jan Hochstenbach 4 april
1. Intrede Tebe Poem

2. Tussenzang Kodosh

3. Absoute Ecce commodo moritur

Ruhe sanft in Gottes Frieden

Bijlage 6 Mis bij gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Henk van de Burgt 25 april
1. Intrede Tebe Pojem

2. Kyrie Rheinberger Messe

3. Gloria Rheinberger Messe

4. Tussenzang Alliluia

5. Offerande Kodosh

6. Sanctus Rheinberger Messe

7. Onze Vader Otsje Nasj

8. Agnus Dei Rheinberger Messe

7. Communie Reich deine Hand Marija mati Ljublena

8. Slotzang Gebed Ouverture 1812


Bijlage 7 Uitvaartdienst Annie Cremers-Keuzenkamp 20 mei
1. Intrede Tebe Pojem

2. Kyrie Gregoriaans

3. Tussenzang Abendfrieden

4. Offerande Kodosh

5. Sanctus Gregoriaans

6. Agnus Dei Gregoriaans

7. Communie Reich deine Hand

Marija Mati Ljubljena

8. Absoute Ecce quomodo moritur

9. Slot Ruhe sanft
Bijlage 8 Presentatie dubbel-cd 22 mei
1. Marija mati Ljublena G. Rihar

2. Reich deine Hand R. Strauss

3. Canticum Triumphale

laatste deel J. Lambrechts

4. Shenandoah arr. J. Erp

5. Calon Lan E. Walters

6. Bevor die Sonne sinkt not. A.J. Kropivšek ( met Sun Fei)

7. Der Gondelfahrer Fr. Schubert

8. Jamaica farewell arr. Gwyn Arch

Bijlage 9 Mis feestavond 19 september
1. Intrede Tebe Pojem

2. Kyrie Rheinberger Messe

3. Gloria Rheinberger Messe

4. Tussenzang Večerni ave

5. Offerande Nous t’adorons

6. Sanctus Rheinberger Messe

7. Agnus Dei Rheinberger Messe

8. Communie Marija mati Ljublena

Git on board

8. Slotzang Ride the Chariot
Bijlage 10 Uitvaartdienst heer Eggen, Doenrade 23 oktober
1. Intrede Tebe Pojem

2. Kyrie Gregoriaans

3. Tussenzang Het Kapelke (Marcel Gorissen en Ton Kropivšek)

4. Offerande Večerni Ave

5. Sanctus Gregoriaans

6. Agnus Dei Gregoriaans

7. Communie Ave Maria (Martin Hurkens)

Kodosh

Marija mati Ljublena

8. Absoute Ecce

9. Slotzang In Paradisum
Bijlage 11 Eindejaarsconcert 12 december
Vóór de pauze
1. Večerni Ave Foerster

2. Rožmarin traditional

3. Bandoera traditional

4. Ave Maria Biebl
Na de pause
5. Betelehemu arr. W. Whalum

6. Bambino divino arr. A.J. Kropivšek

7. Rajske Strune arr. A.J. Kropivšek (solist Math Schiffelers)

8. The Santa Claus express Silver/Sherman/Lewis arr. Spebsqsa inc.
Samenzang met Pro Musica
9. Lulajze Jezuniu arr. A.J. Kropivšek

10. Stille Nacht F. Gruber
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina