Op avontuur met je dromen (8) aad van ouwerkerk be­spreek­t dromenDovnload 13.54 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte13.54 Kb.
OP AVONTUUR MET JE DROMEN (8)
AAD VAN OUWERKERK BE­SPREEK­T DROMEN

(niet meer gepubliceerd)


Alan B. Siegel heeft een aantal jaren onderzoek gedaan naar allerlei dromen van levensbelang. Hij ging na, wat voor soort dromen mensen hadden op bepaalde keerpunten van hun leven. Wat droom je als je ontslagen bent? Wat droom je tij­dens en na een scheiding? Wat dromen vrouwen in verwachting? Het resultaat is verwerkt in het boek Dre­ams that can change your life (ook al niet vertaald in het Nederlands). Dit keer bespreken we dromen die ons waarschuwen over onze relaties.
Dromen over relaties: 'Mijn man en ik'
Marjan uit Diever schrijft ons, dat ze al lang voordat het tot een scheiding kwam, al dromen in die richting over haar ex-man kreeg. Zo droomde ze dat haar man op een stoel zit bij een bruine langwerpige tafel. Hij raakt deze niet aan. Zij wel. Dan vraagt ze hem de sleutels van de auto, maar die wil hij haar niet geven. Ze heeft een rode portemonnee in haar hand, maar er zit niets in. Er staat ook harde muziek aan, waardoor we elkaar niet kunnen verstaan. Ze doet de radio uit. Het is donker in de ruimte en er loopt een angstig kind, een meisje, langs. Marjan verandert in haar en loopt langs een muur en een kastje. Waar het meisje loopt is het licht. Ze draagt een witte trui met een konijn er op. Haar man zit nu in het sche­merige gedeelte en ze ziet hem niet meer.
Alan Siegel is ervan overtuigd, dat dromen onze problemen niet voor ons oplossen: dat moeten we zelf doen. Maar dromen kunnen ons wel helpen richting te geven aan het proces van afwegingen en ons tenslotte tot een bepaald besluit brengen. Om een voor­beeld te geven noemt hij een man die droomde dat zijn vrouw op een voetstuk staat en het geheel in gruzelementen valt. Deze man had zijn vrouw inderdaad veel te veel geïdeali­seerd. Door deze droom kwam hij tot de overtuiging dat het beter was om te scheiden, niet op grond van dit ene beeld natuurlijk, maar aangezien het voor hem de climax vormde van een minstens een jaar durend bewustwordingsproces. Dromen kunnen soms dramati­sche vormen aannemen, zoals in het geval van een vrouw die door haar man mishandeld werd, maar de moed niet had om bij hem weg te gaan. Zij werd namelijk noch door haar eigen fami­lie, noch door die van haar man in haar klachten ondersteund.
Uit angst voor een isolement ging zij dan toch maar door met die slechte relatie die natuurlijk alleen maar steeds slech­ter werd.
Op een keer droomt zij echter dat ze een mes uit de keuken pakt en haar man dood steekt.
Zij werd zo geschrokken hiervan wakker, dat ze nog diezelfde dag haar spullen heeft gepakt en vertrokken is. Ook dit gebeurde niet, omdat ze werkelijk bang was, hem te kunnen vermoorden, maar omdat ze inzag, dat de droom de ernst van de situatie op heel overtuigende wijze onderstreepte. Haar emotionaliteit was zo intens, dat ze eigenlijk niets anders meer kon dan weggaan.
Zo lijkt het ook met Mirjam te zijn: in plaat van 'van het kastje naar de muur' te blijven lopen, heeft ze ingezien dat haar relatie inderdaad niet veel meer opleverde en heeft ze scheiding aangevraagd. Inmiddels voelt het wel als een rouwproces, maar zoals ze zelf zegt: "Steeds weer vind ik een stukje van mezelf terug, zoals ik, te lang geleden, was. Ik word er steeds zekerder van, nu de goede beslissing genomen te hebben. Het is heel radicaal om je voor het eerst sinds 41 jaar onafhankelijk te verklaren. Zo radicaal, dat ik soms echt aan mezelf twijfel." Volgens Alan Siegel is het juist deze emotionaliteit, de sterke "geladen­heid" van de beelden, die een belangrijk kenmerk is geworden van dit soort dromen, die in de litera­tuur "turning point dreams" (keerpuntdromen) zijn gaan heten.
Dromen onthouden
Vorige maanden gaf ik als tips om dromen te onthou­den:
1. accep­teer alles wat je onthoudt (ook flarden of alledaag­se

dingen) en schrijf ze op;

2. evalueer voor het slapen gaan je dag en stel vast wat een

een belangrij­ke rol heeft gespeeld;

3. neem 's avonds even tijd voor jezelf;

4. maak voor jezelf een droomomge­ving.

5. sla het droommateriaal goed op
De tip van deze maand is:
6. stem af op de beeldenwereld
Voor het feitelijke inslapen komt het er nu op aan, dat je het besluit om dromen te "vangen", meeneemt in de slaap. Er zijn mensen die zich voor het slapen gaan voornemen om bijvoor­beeld om kwart over zeven wakker te worden. Wekkers schijnen bij dit soort mensen overbodig geworden. Onze herse­nen hebben dus het vermogen om bepaalde voornemens mee te nemen over de drempel van waken naar slapen. Zodra je door ervaring de juiste toets van dit mechanisme hebt leren aanslaan, kun je het ook bij je dromen gebruiken. Je moet als het ware leren de juiste afstem­ming te vinden op de juiste golflengte, zoals bij een radio­zender.
Dit schijnt ten dele te kunnen worden bereikt met een "droommedi­tatie". Hierbij zijn er weer vele mogelijk­heden. Er zijn mensen die zich in bed ontspan­nen door hun gehele lichaam af te gaan en daarbij elk lichaamsdeel in gedach­ten nog wat extra ont­span­ning te geven. Anderen stellen zich een prettige kleur voor die ze in gedach­ten inademen tot hun hele lichaam ervan vervuld is of ze gebruiken een "man­tra" (rituele spreuk) die ze tel­kens herhalen als symbool voor het voornemen "ik ga mijn dromen van­gen". Ook hier is de vorm niet belangrijk, het gaat om de bedoeling. Besef dat je op punt staat over te gaan naar een andere sfeer: naar de wereld van de beelden, waaraan je tijdens het slapen het roer van het bewust­zijn overgeeft.
Misschien wordt de mysterieuze "oude wijze man", symbool voor het Zelf, tijdens de slaap actief en gaat zijn wijze geduldi­ge werk doen door ons dromen van inzicht en inwijding te sturen. Door je open te stellen voor een derge­lijk beeld, kun je langzaam loskomen van de beslommeringen van overdag en onbe­zorgder in slaap vallen. De oude Grieken bereidden zich zo voor in hun tempels van Asklepios, tempels van "incu­batie" (het opwekken van dromen). Zij zagen de droom die ze die nacht kre­gen als "orakel" en dit zou hun door de priesters worden uitge­legd, als leidraad voor hun gezondheid of hun toekomst.
Als het ons lukt om via een "incubatieritueel" dromen te vangen, waarom zou je dit vermogen dan niet ook langzamerhand gebruiken om je onbewuste bepaalde vragen te stellen of bepaalde thema's in je dromen uit te nodigen? Het is mij vele malen gelukt om een deel van de inhoud van dromen van te voren te bepalen aan de hand van meditatieve vragen of voorstellingen. Maar probeer in ieder geval zo open mogelijk te staan voor wat je onbewuste je via je dromen aan komt bieden.

(dit was mijn laatste artikel voor Visioen – de ‘cursus dromen onthouden’ was nog niet af, maar is in mijn boek Droomwerk in zijn geheel verder te volgen)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina