Op de vlucht Wat weet je al?Dovnload 180.05 Kb.
Pagina1/9
Datum17.08.2016
Grootte180.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Op de vlucht

Wat weet je al?

 1. Zet het juiste woord bij elke omschrijving.


  • Vluchteling : Iemand die zijn land verlaat omdat hij bang is vervolgd te worden.

  • Ontheemde : Iemand die vlucht maar in zijn eigen land blijft.

  • Mensensmokkelaar : Iemand die tegen betaling mensen stiekem naar een ander land brengt.

  • Mensenhandelaar : Iemand die mensen stiekem naar een ander land brengt en ze daarna geld voor hem laat verdienen.

Helaas. Vluchteling: Iemand die zijn land verlaat omdat hij bang is vervolgd te worden. Ontheemde: Iemand die vlucht maar in het eigen land blijft. Mensensmokkelaar: Iemand die tegen betaling mensen stiekem naar een ander land brengt. Mensenhandelaar: Iemand die mensen stiekem naar een ander land brengt en ze daarna geld voor hem laat verdienen.
 1. Wat geldt voor het leven in een vluchtelingenkamp?


Omdat er hulporganisaties werken, is er altijd genoeg voedsel.

Vluchtelingen leven in grote groepen en met minimale voorzieningen.

Er wonen veel mensen met psychische spanningen.

Iedereen krijgt therapie om de narigheid te vergeten.

In een vluchtelingenkamp voelen de vluchtelingen zich veilig.

Helaas. Het juiste antwoord is: Vluchtelingen leven in grote groepen en met minimale voorzieningen. Er wonen veel mensen met psychische spanningen.
 1. Mensen vluchten voor gevaar. Gevaar kan door mensen veroorzaakt worden. Maar gevaar kan ook veroorzaakt worden door de natuur. Geef van onderstaande situaties aan of deze veroorzaakt worden door de mens of door de natuur.

  Mens

  Natuur

  Tsunami

  Aardverschuiving door ontbossing

  Vulkaanuitbarsting

  Aardbeving

  Milieuvervuiling

  Oorlog

 2. Helaas. De mens is verantwoordelijk voor de aardverschuiving door ontbossing, milieuvervuiling en oorlog. De natuur veroorzaakt de tsunami, vulkaanuitbarsting en aardbeving.
 3. Vluchtelingen die vanuit Noord-Afrika stiekem de overtocht naar Europa proberen te maken, noemen we …….


Vluchtelingen die vanuit Noord-Afrika stiekem de overtocht naar Europa proberen te maken, noemen we bootvluchtelingenAfrika-vluchtelingenwatervluchtelingenverstekelingen

Helaas. We noemen die mensen bootvluchtelingen.
 1. Organisaties zoals het Rode Kruis verlenen aan vluchtelingen humanitaire hulp. Humanitaire hulp is….


Humanitaire hulp is directe hulp voor de bevolking van een rampgebied.Humanitaire hulp is directe hulp voor kinderopvang.Humanitaire hulp is directe hulp die alleen bij natuurrampen wordt gegeven.

Helaas. Organisaties zoals het Rode Kruis verlenen aan vluchtelingen humanitaire hulp. Humanitaire hulp is directe hulp voor de bevolking van een rampgebied.
 1. Waarom kiezen veel vluchtelingen voor Nederland? Kies 2 van de 4 antwoorden.


Omdat ons land bekend staat als een gastvrij, democratisch en tolerant land.

Omdat in ons land al heel veel verschillende culturen bij elkaar wonen.

Omdat het minder geld kost om naar Nederland gebracht te worden dan naar andere landen.

Omdat vluchtelingen weten dat ze bijna nooit worden teruggestuurd als ze eenmaal hier zijn.

Helaas. Ons land staat bekend als een gastvrij, democratisch en tolerant land. Ook wonen bij ons verschillende culturen bij elkaar. Dat zijn twee redenen voor het feit dat vluchtelingen voor ons land kiezen.
 1. Vanaf welk moment ben je een asielzoeker?


Vanaf het moment dat je als vluchteling asiel aanvraagt in een land.

Vanaf het moment dat je de grens van het land overgaat waar je asiel wilt aanvragen.

Vanaf het moment dat je je eigen landsgrens overgaat om te vluchten.

Vanaf het moment dat je asiel hebt gekregen in een ander land.

Helaas. Vanaf het moment dat je als vluchteling asiel aanvraagt in een land, ben je een asielzoeker.
 1. De afkorting amv staat voor…..


De afkorting amv staat voor alleenstaande minderjarige vluchteling.De afkorting amv staat voor alleenstaande meerderjarige vluchteling.De afkorting amv staat voor asielzoeker met a-status.

Helaas. De afkorting amv staat voor alleenstaande minderjarige vluchteling.
 1. Welke stelling(en) is (zijn) juist?


Stelling I : Als een uitgeprocedeerde asielzoeker na 28 dagen nog niet vertrokken is, wordt hij in een vertrekcentrum geplaatst.

Stelling II: De Dienst Terugkeer en Vertrek houdt zich bezig met het vertrek van illegale vreemdelingen die worden gevonden.

Helaas. Beide stellingen zijn juist.
 1. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning?


Je moet een baan hebben.

Je moet kunnen aantonen dat je aan het solliciteren bent.

Je moet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen.

Het moet nog onveilig zijn in je thuisland.

Helaas. Je moet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen en het moet nog onveilig zijn in je thuisland.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina