Op zaterdag 24 maart 2007 organiseert Welzijnsschakel Tegoare haar tweede sociale wandeling naar aanleiding van 10 jaar Tegoare. Om 14 u komen we samen in de Kersecorf, waar een korte historiekDovnload 9.26 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte9.26 Kb.
Op zaterdag 24 maart 2007 organiseert Welzijnsschakel Tegoare haar tweede sociale wandeling naar aanleiding van 10 jaar Tegoare.

Om 14 u komen we samen in de Kersecorf, waar een korte historiek, de werking en plannen van de Welzijnsschakel geschetst zullen worden. Daarna volgt een wandeling langs de Molenwal, sociale werkplaats ‘de Groene Kans’ , de Spiegel en de Kersecorf. Daar volgt een sobere receptie.
Aanleiding

We hebben moeite om dit samenzijn echt een feest. 10 jaar Tegoare gaat immers in de eerste plaats om mensen die moeten vechten om in moeilijke situaties het hoofd boven water te houden. Het gaat om de vaststelling dat in de 21ste eeuw ook in Ieper mensen in mensonwaardige toestanden wonen. Het gaat er om dat in onze stad nog mensen moeten leven met het gevoel niet mee te tellen, niemand te zijn. Wij zijn er ons dan ook heel goed van bewust dat we na 10 jaar nog maar aan een begin staan en dat nog teveel mensen eenzaam en verborgen vechten voor een menswaardig bestaan.

En toch hebben we vandaag ook heel goede redenen om blij en gelukkig te zijn.

Onze grote vreugde vandaag is zien dat mensen in kansarmoede mede dankzij Tegoare hun eigen kracht terugvinden en opstaan om hun leven in handen te nemen : zichzelf weer verzorgen, naar buiten komen, werk zoeken, keuzes maken in het leven, ook al ben je door een hel gegaan.


Historiek

Dat is pas mogelijk geworden dankzij de enorme motivatie, het doorzettingsvermogen en de onwrikbare inzet van vrijwilligers. Momenteel werken ruim twintig vrijwilligers mee aan de werking van Tegoare. Elk nemen zij een taak ter harte. Het zijn de vele noodzakelijke puzzelstukjes die onze puzzel doen groeien


De eerste jaren waren een zoektocht naar wat er al of niet bestond aan armoedebestrijding in Ieper. Samenwerking met bestaande diensten was voor ons vanaf het begin vanzelfsprekend. We maakten kennis met de werking van CAW, OCMW en de Wervel in Poperinge en met de Spiegel, de Werkgroep Vorming en Actie en de Kersecorf in Ieper en met Begeleid Wonen Westhoek en met het multicultureel praatcafé. We zochten ook contact met de parochiale buurtwerkingen en de parochies. De vluchthuizen werden eveneens aan ons voorgesteld. Het was tegelijk zoeken naar mensen in armoede en naar vrijwilligers om mee te werken. Ons geduld werd behoorlijk op de proef gesteld. Maar een boom heeft tijd nodig om te groeien en te bloeien. Op 8 april 2000 organiseerden we onze eerste sociale wandeling langs OCMW, Stuurkracht 2 en de Kledijdienst. In dat jaar werden ook de lokale politieke partijen aangeschreven naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Ondertussen was al gestart met huisbezoeken.

In mei 2003 had een eerste ontmoetingsmoment met onze gasten plaats in de Kersecorf en hadden we een fietsuitstap naar de Palingbeek. Niet toevallig kreeg onze Welzijnsschakel toen de naam Tegoare mee. Er volgde een Sint-Maartensfeest, dat vanaf dan jaarlijks herhaald zou worden. We gingen deelnemen aan de Kerstmarkt waar we opkwamen voor de politieke actie van Welzijnszorg. In 2004 waren er de volksspelennamiddag, de eerste wandeling aan zee en een barbecue. In de grote vakantie 2005 was er een eerste grote uitstap naar Planckendael.

In september 2005 startten we met een nieuwsbrief voor de mensen van onze groep.

In 2006 begonnen we met het organiseren van een nieuwjaarsfeest met warme maaltijd.

In 2007 konden we onze inspanning om extra vrijwilligers aan te trekken succesvol afronden.

Steeds hielden we er aan om ook facetten van armoede ter sprake te brengen : zo spraken we over energie, verkiezingen en recent het lokaal sociaal beleid.
Werking

Via huisbezoek bouwen onze vrijwilligers aan een relatie van vertrouwen met kansarmen, die in contacten zo vaak kwetsuren hebben opgelopen. Via organisaties als ‘begeleid wonen westhoek’ worden we gevraagd om deze mensen op te zoeken. Naarmate de relatie tussen onze vrijwilligers en de kansarme groeit, komen brokstukjes uit hun levensverhaal naar boven. Dan worden de muren blootgelegd waarop kansarme mensen zo vaak botsen

Via een samenwerking met het Cultureel Centrum in Ieper kunnen mensen in armoede aan haalbaar tarief ook proeven van cultuur,culturele vorming genieten of lid worden van een socio-culturele vereniging. Omdat oorzaken van armoede ook dieper liggen, vragen we ook aan het politieke beleid aandacht voor de mensen in armoede.

Zo stelden we bij de recente gemeenteraadsverkiezingen vragen aan alle betrokken partijen. In Ieper worden we betrokken bij het opstellen van het lokaal sociaal beleidsplan. Via onze welzijnsschakel vinden de plaatselijke verantwoordelijken een klankbord bij kansarmen en vice versa. Zo vertellen de mensen zelf over hun moeilijkheden en wordt op zoek gegaan

naar hefbomen om armoede uit te sluiten. Tegelijk ondervinden mensen dat hun stem beluisterd wordt en dat ze met hun verzuchtingen niet alleen staan;

We proberen ook de bevolking bewust te maken van de problemen waar mensen in armoede mee worstelen door de verspreiding van een nieuwsbrief, de organisatie van debatavonden, een sociale wandeling of onze aanwezigheid op de kerstmarkt in Ieper. Eind december vorig jaar verzamelden we er 800 handtekeningen om de politieke actie van moederorganisatie vzw Welzijnszorg te steunen.


Plannen voor de toekomst

Er liggen nog uitdagingen op ons te wachten : naar binnen toe moeten we ons verder weten te organiseren, vrijwilligers blijven motiveren en vormen en waarderen. Bovendien willen we werken aan een sterkere participatie van onze mensen.

Naar buiten toe willen we verder zoeken om samenwerking aan te gaan met diensten, scholen en parochies. We hopen verder de stem van armen naar beleid en allerlei publieke instanties te kunnen vertolken. We dromen ervan dat in Ieper welzijnsschakel Tegoare geen onbekend begrip blijft, maar de kloof tussen mensen in armoede en mensen daarbuiten verder afgebroken wordt.
Stefaan Borremans, voorzitter

Haiglaan 146 8900 IEPER057/20 00 17

stefaanborremans@telenet.be
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina