Opdrachtgever: Veiligheidsregio Brabant-Noord Begeleider opdrachtgever: 1eDovnload 234.56 Kb.
Pagina1/11
Datum20.08.2016
Grootte234.56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zelfredzaamheid van burgers

bij rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begin er (maar) aan!

Studie: Integrale veiligheid, Hogeschool Wageningen

Auteur: Cary Driessen

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleider opdrachtgever:

1e begeleider: K. Boot

2e begeleider: P. Verspeek
Afstudeerbegeleider: W. Evers

Datum: 9 december 2011

Voorwoord


Er wordt al langere tijd onderzoek gedaan naar zelfredzaamheid in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vanuit deze onderzoeken is veel kennis opgedaan. Kennis die in verschillende regio’s in de praktijk wordt uitgeprobeerd. We hebben visiedocumenten die de richting aangeven voor zelfredzaamheid, in samenwerkingsverband, met de focus op de hulpverlener of op de burger of beiden.
Het lijkt een kwestie van: begin er (maar) aan!

Het onderwerp zelfredzaamheid zorgt voor enthousiasme maar toch lijkt vooral terughoudendheid de boventoon te voeren. Terughoudendheid in de zin om er concreet handen en voeten aan te geven.

De mogelijke redenen voor deze terughoudendheid hebben mij steeds meer bezig gehouden naarmate het onderzoek vorderde.

Heeft dat te maken met de diversiteit aan meningen over zelfredzaamheid of met de complexe organisatie van een Veiligheidsregio?
Door de verkregen inzichten stelde ik mezelf ook de vraag; wat kan mijn onderzoek en scriptie nog toevoegen aan alle inmiddels opgedane kennis, inzichten en ervaringen?

Alles lijkt er al te zijn; in mijn beschouwing kom ik nog terug op deze aspecten.


Ik wil een dankwoord uitspreken naar mijn gezin want ik ben de afgelopen tijd thuis niet altijd even gezellig en geduldig geweest.

Ik wil de Veiligheidsregio Brabant-Noord bedanken voor de gastvrijheid.

Nadrukkelijk wil ik Peter Verspeek en Kees Boot danken, voor de gastvrijheid, de mogelijkheid die ze mij hebben gegeven om af te studeren en voor de geboden hulp bij mijn onderzoek en scriptie. Hans en Joke voor hun taalkundige correcties.

Ook wil ik Wout Evers bedanken voor zijn hulp als afstudeerbegeleider van de Hogeschool Wageningen. De Belastingdienst Oost-Brabant wil ik bedanken dat zij mij deze mogelijkheid heeft gegeven om af te studeren bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.


Nieuwkuijk, 1 december 2011, Cary Driessen.

Managementsamenvatting


In het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing krijgt ‘zelfredzaamheid van burgers en bedrijven’ veel aandacht. Burgers en bedrijven moeten in staat zijn zichzelf bij een ramp enige tijd te redden. Zelfredzaamheid van burgers en bedrijven kan worden gezien als een herverdeling van verantwoordelijkheden. Burgers en bedrijven zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. De overheid heeft veiligheid als kerntaak maar kan het niet alleen. De focus ligt terecht op zelfredzaamheid van burgers. Zelfredzaamheid, gericht op helpen van je zelf én anderen, is noodzakelijk.

Bij rampenbestrijding zijn hulpverleners per definitie te laat, stelt I. Helsloot1.

Bij grote rampen zijn zelfredzame burgers een noodzakelijke aanvulling op de capaciteit van de hulpverleningsdiensten. In de samenwerking tussen een zelfredzame burger en professionele hulpverleners is nog een behoorlijke winst te boeken.
Het onderzoek heeft de focus vooral gelegd op de voorbereiding van de burgers, op mogelijke risico’s en incidenten in de leef- of woonomgeving van de burger van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Is de burger bij flitsrampen spontaan en van nature zelfredzaam, in de voorbereiding op mogelijke risico’s en incidenten zien we een andere burger, namelijk iemand die zich moeizaam voorbereidt en een houding heeft van ‘dat overkomt mij niet’. Deels is deze houding van de burger te verklaren. Nederland en specifieker de regio Brabant-Noord is relatief veilig. Toch gebeuren er veel bijna ongelukken. De maatschappij is een complexe risicomaatschappij. De burgers moeten zich bewust worden dat risico’s niet te vermijden zijn, dat hij kwetsbaar is, ook voor niet zichtbare risico’s.


Hoe is de Brabantse burger uit te dagen tot voorbereiding op mogelijke incidenten.

Deze uitdaging gaat niet alleen over bewustwording van de risico’s maar ook over de mogelijkheid tot voorbereiding.

Het bevorderen van zelfredzaamheid vraagt om een lange adem en een gefaseerde aanpak. Zet zelfredzaamheid op de agenda bij de Politie, Gemeenten, GHOR en de Brandweer. Start een projectgroep met als eerste opdracht het schrijven van een Plan van Aanpak en borg zelfredzaamheid in de organisatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
De Veiligheidsregio Brabant-Noord wil zijn burgers prikkelen voor de 18 scenario’s uit het Regionaal Risicoprofiel2. Een complexe organisatie -in opbouw-, met 20 burgemeesters en vele partners. Partners en organisaties die voor wat betreft hun cultuur niet zo goed zijn in samenwerken, vooral niet met hun klanten, de burgers.

De uitdaging voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord is vooral om goed te kijken wat er aan goede producten en bruikbare initiatieven voorhanden is. Daar valt veel winst in te halen, zeker ook in financieel opzicht. De bestaande ‘eigen’ initiatieven kunnen worden uitgebouwd, met andere plaatsen in de regio, met andere doelgroepen zoals studenten, maar ook met andere scenario’s dan de brandscenario’s.

De burgers dienen betrokken te worden vanaf de start en ook worden bezocht.

Er wordt niet gewacht tot de burger belt met ‘112’, maar hulpverleners van GHOR, Brandweer of GGD bellen de burger.

Niet alleen de burger zal zich voor moeten bereiden op zelfredzaamheid. Ook de professionele hulpverleners en de Veiligheidsregio Brabant-Noord als organisatie moeten voorbereid zijn op zelfredzame burgers.
Met ‘begin er (maar) aan’ wil ik zeggen, zet zelfredzaamheid op de agenda, begin er aan. Ik wil ook aangeven dat zelfredzaamheid niet te onderschatten is en een hele klus is om in te passen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina