Open Vragen – VoorbeeldenDovnload 7.66 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte7.66 Kb.
Open Vragen – Voorbeelden .

1). In een apparaat wordt een pal geconstrueerd uit kunststof. De pal kent 2 standen, een uitgangspositie zonder (mechanische) spanning, en een actieve positie waarin het onderdeel een (maximale) rek van 1% ondergaat. De temperatuur mag ondersteld worden constant te zijn.

De relaxatiemodulus van het materiaal wordt gegeven door:

waarin Eo,  en  constanten zijn: resp de ongerelaxeerde modulus, en 2 relaxatietijden met de waarden:; ; .
a). Schets E(t) (of log E(t)) tegen een logarithmische tijdschaal in het interval van 1 sec tot 109 sec ( 35 jaar).
b). Na montage wordt de pal gedurende een dag ( 105 sec) in zijn actieve positie gebracht. Wat is de (maximale) spanning in het onderdeel na die dag? En na een maand in de actieve positie? Geef aan hoe u tot het antwoord komt.
c). Na 1 dag in de actieve positie te hebben gestaan wordt de pal teruggebracht in zijn uitgangspositie. Welke spanning heerst in het onderdeel direct nadat dit gebeurd is? Welke spanning heerst nadat de pal nog een dag in zijn uitgangspositie is gehouden? Geef aan hoe u tot het antwoord komt.

(Alleen WB!)

3). PVC is als regel een atactisch polymeer. Door een bijzondere polymerisatietechniek is het mogelijk syndiotactisch PVC te maken. Welke veranderingen in het materiaal en in zijn eigenschappen verwacht u van dit syndiotactische PVC in vergelijking met het normale atactische PVC?

Antwoord in max. 15 regels.

2). Een installatie moet worden voorzien van een afvoerleiding voor heet water (80 0C). 4 maal per dag wordt gedurende 15 min heet water afgevoerd via een leiding, waarbij de druk in de leiding kan oplopen tot 10 bar (overdruk). De rest van de dag koelt de leiding weer af tot 20 0C; de leiding is dan drukloos.

Overwogen wordt deze leiding uit te voeren in een kunststof; de inwendige diameter zal 20 mm moeten zijn, men overweegt een wanddikte van 2 mm toe te passen. Om breuk te voorkomen wenst men de deformatie te beperken tot 0.5 %; de gewenste levensduur van de installatie is (minimaal) 10 jaar.

V
oldoet de kunststof ? (De figuur geeft de kruipmodulus E(t) = (t) weer als functie van de kruiptijd voor 20 en 80 0C; de kruipmodulus is de reciproke van de kruipcompliantie).Noot:houdt alleen rekening met de diametertoename tgv de omtreksspanning:  = PD/2t, waarin P de overdruk is, D de inwendige diameter en t de wanddikte).

(Alleen WB!)

4). Aan kunststof drukbuizen (voor waterleidingen, gasbuizen, persleidingen) worden hoge mechanische eisen gesteld t.a.v. hun breukgedrag. Een fabrikant maakt drukbuizen van HDPE (Hoge Dichtheid PolyEtheen). Om aan de eisen te kunnen voldoen let hij op de MFI (Melt Flow Index; Ned: Smelt Index) van de grondstof. De MFI moet binnen een nauw gebied liggen en mag niet te hoog en niet te laag zijn.a). Welke problemen kan de fabrikant verwachten indien de MFI te laag is? (max. 10 regels)

b). En welke problemen kan hij verwachten indien de MFI te hoog is? (max. 10 regels)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina