Openbaring van de hemel inleidingDovnload 147.53 Kb.
Pagina1/5
Datum23.08.2016
Grootte147.53 Kb.
  1   2   3   4   5
Kat Kerr kreeg een geweldige rondleiding in de hemel, vele malen, over een periode van circa 10 jaar. Dit verslag zal veel van de vragen beantwoorden, die mensen hebben, en een goed voorbeeld geven van hoe de hemel eruit ziet en hoe het leven in de hemel zijn zal. Een must read voor iedereen, in afwachting van het Koninkrijk van God.
Openbaring van de hemelINLEIDING

Om gewone menselijke woorden te gebruiken om de heerlijkheid van de hemel te beschrijven, is geen gemakkelijke opdracht. Maar sinds ik ben overgehaald door Mijn Heer, zal ik proberen dit te doen. God heeft een tijdslijn door de eeuwigheid heen en Hij heeft deze bepaalde tijd afgesproken om te onthullen, wat Hij heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben en Zijn Zoon Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Ik ben voortdurend overweldigd door de genade en goedheid van onze God, mij toestaand om Zijn hemels Koninkrijk te bezoeken, de afgelopen 10 jaar. Ook al heb ik nooit gevraagd om naar de hemel te gaan, Hij koos mij voor zijn doeleinden. Nooit, gedurende mijn bezoeken aan de hemel, wist ik dat ik een boek zou schrijven. Deze taak kwam, toen Jezus aan mij verscheen in mijn huis en me opdroeg te schrijven over zijn Thuis. Gedurende een aantal jaren werden mij fantastische plaatsen en dingen getoond.


Vaak werd ik meegenomen naar de woningen van de verlosten, die mij vroegen om hun familie te vertellen, hoe God hen had gezegend. Soms liet de Heer mij kinderen zien, die waren heengegaan, en hun familieleden die in de hemel wonen. Geen enkel kind wordt alleen gelaten. Ik kende hen niet en had geen contact met hen, maar mij werd toegestaan om naar hun gesprekken te luisteren. Terug op aarde was ik in staat om met hun geliefden te delen, wat ik had waargenomen, hetgeen de hemel zeer reëel maakte! Het gaf veel hoop en verdreef verdriet, wetende dat hun geliefden meer levend zijn in de hemel, dan ze ooit op aarde waren. Je houdt niet op te bestaan. Hoe is het om naar een fantastische plaats te gaan, waar alles wat je wenste, ontworpen is en op je wacht.
Soms bezocht ik plaatsen, die slechts voor plezier en entertainment waren gemaakt. Geloof me, de hemel is niet saai. Als je denkt dat je dingen moet opgeven, wanneer je naar de hemel gaat, heb je het echt mis. Wat ik zag, bestaat daar werkelijk!
Het meest overweldigende van het zijn in de hemel is in de aanwezigheid van Jezus te zijn. Wanneer Hij je aankijkt, vervaagt alles en word je opgenomen in Zijn heerlijkheid. Wanneer Hij nadert, verklaren legers van engelen Zijn heiligheid, voor Hem uit gaand, en word je overstraald door de glans van Zijn schoonheid. Daar staande, spoelt perfecte vrede over je heen, golf na golf van liefde stroomt door je hele wezen heen en je wordt zoals Jesaja (zie Jesaja 6). Ik heb Jezus verschillende malen gezien voordat ik naar de hemel ging, en Hij heeft zelfs tot mij gesproken, maar telkens ben ik bewogen door de ervaring in Zijn heerlijkheid te zijn. Mijn gebed is dat ook jij eens in Zijn aanwezigheid zult staan.
Dit is niet slechts een ander onderzoek over de hemel, maar een verslag van dingen die God mij liet zien tijdens mijn vele bezoeken.
Weet alsjeblieft dat het niet mijn taak is om iedereen ervan te overtuigen dat die dingen echt bestaan: dat is de taak van mijn beste vriend, de Heilige Geest, die ik liefheb.

Voorafgaand aan de meeste van deze reizen werd ik nooit gewaarschuwd, noch waren zij gemaakt volgens mijn timing. Ik werd gewoon 'meegenomen' op de wil van de Heilige Geest. Wanneer je me vraagt, hoe ik bevoegd was om een ​​ambassadeur van de hemel te worden, ben ik bang dat dit niet een lange lijst van 'religieuze' geloofsbrieven omvat. In plaats daarvan wil ik je vertellen dat ik het heerlijk vind om een ​​dienaar van Gods volk te zijn. Het werd mij ingeprent door mijn aardse vader, vanaf de tijd dat ik een kind was.

Mijn familie (ik ben één van 15 kinderen, 4 zijn nu in de hemel), hoewel niet rijk, heeft altijd de hand gereikt aan de verstotenen en de armen. Vele ochtenden werd ik wakker om mensen te zien slapen op onze verdieping, omdat mijn vader in de nacht naar buiten ging en de dak- en thuislozen mee terugbracht. Hij nam ons voedsel, soms direct van de kachel (wat niet altijd goed zat met mijn moeder), en gaf het aan anderen die niets hadden. Mijn papa had echt hart voor degenen die leden, en mijn moeder leerde hoe een voorbidder te zijn en te bidden voor meer voorzieningen. Nu, vele jaren later, op de leeftijd van 54, houd ik ervan om mensen te helpen en heb ik mijn drie begaafde dochters, Kelly, Kimberly en Kaci, geleerd om hetzelfde te doen.

We hadden ook geleerd trouw te blijven en de gemeente te dienen, waarbij God ons had aangesloten. We hielden daar niet alleen aanbidding en hadden gemeenschap, maar gaven van onszelf en ook onze tienden. Ik houd van mijn kerk, New Life Christian Fellowship, waar ik al meer dan 17 jaar lid van ben. Onze voorganger en zijn vrouw (eigenlijk hun hele dierbare familie is betrokken bij de kerk) houden ook van mensen.


Dat is waarom, toen werd gevraagd om te helpen in gastvrijheid, mijn moeder en ik "Ja" zeiden. Dat betekent dat wij bijna zes jaar als vrijwilliger maaltijden hebben bereid, om hen te dienen en om schoon te maken. Dit gebeurde op normale wekelijkse bijeenkomsten en een aantal speciale evenementen. Sommige van mijn reizen naar de hemel zijn gerelateerd aan een aantal van deze evenementen. Andere gebeurden vanuit mijn huis, geparkeerd in mijn auto, buiten lopend en zelfs tijdens het winkelen. Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar ik ben elke keer overweldigd, elke keer als ik ben meegenomen.

Er is GEEN andere plaats zoals de hemel. Het maakt niet uit hoe je het probeert, je fantasie en creativiteit halen het niet bij die van de Vader. Er zijn plaatsen die lijken op hetgeen op aarde is, maar een deel van de bovennatuurlijke dingen zal je sterfelijke geest overtreffen! Ik weet maar één ding, niemand zal het willen missen! En er is niets op deze planeet dat de moeite waard maakt, deze kans te verliezen. Als je gebonden bent door een zonde, die je ervan zou kunnen weerhouden naar de hemel te gaan, heb berouw en geef je over aan Jezus (1 Johannes 1:9). Hij zal je helpen, want Hij houdt van je! Niets is onmogelijk met Hem, hoe hopeloos het ook lijkt voor jou. Hij schiep je, stierf voor jou en leeft nu voor jou. De Bijbel zegt: "Hij stierf voor ons toen wij nog zondaars waren”. Hij zal je nooit verlaten of teleurstellen! Niet alleen geeft Hij je het eeuwige leven door het aanvaarden van Hem als Redder, maar Hij zal je bekrachtigen met Zijn Heilige Geest, om te overwinnen in je dagelijks leven. Lees de Bijbel en ontdek wat Zijn bloed heeft overwonnen voor jou. We zullen wel verzoekingen hebben terwijl we op deze aarde zijn, maar Hij is bij machte om je uit alle te bevrijden. Hij heeft de overwinning voor ons reeds behaald.

Vele malen, als ik stil ben, komen de muziek, bezienswaardigheden en geuren nog steeds tot me, alsof ik er net vandaan kom. Soms ook, als ik buiten wandel, voel ik de 'wind van de Geest', wervelend om me heen, en dat zelfde 'ontzag' dat ik voel, wanneer ik in de hemel ben, komt over mij. Het is als het krijgen van ‘kussen’ van boven, en het herinnert me er aan dat Hij om mij geeft en weet waar ik ben. Het is moeilijk om een ​​normaal leven hier op aarde te leiden, omdat ik weet wat mij wacht in de hemel. Het is waarschijnlijk een goede zaak dat ze mij nooit vroegen of ik wilde blijven!

Ik wil je laten weten dat ik ben geconfronteerd met vele beproevingen door de jaren heen, maar niet in de mate als het afgelopen jaar. Soms zijn ze bijna ondraaglijk en, zelfs met mijn gave van geloof, vroeg ik me af of ik de aanval zou overleven. Maar altijd zou ik triomferen met de hulp van Gods woord en de stem van de Heilige Geest. Ik heb geleerd dat door dit alles heen Hij je in perfecte vrede zal brengen. Dus in verdrukking, aanbid Hem en verklaar Zijn grootheid, en het kwaad zal vluchten, wanneer je een 'offer van lof' aan God bent. De duivel kan de aanwezigheid van God niet verdragen!


Wees voorbereid, verbaasd, overdonderd en aangemoedigd over wat wacht op hen, die ervoor kiezen om Jezus hun Verlosser te noemen en daarom de hemel als hun toekomstige huis!

Ik dank mijn hemelse Vader, Zijn Zoon Jezus, de Heilige Geest en de Verlosten, die in de hemel wonen, die me toestonden om hun huizen te zien, ook de twee schrijver engelen, mij toegewezen, om me te helpen in dit seizoen van mijn leven. Moge God hen de genade geven te leven met de stervelingen en het geduld hebben om te werken met iemand, die vele malen verdwaalt in haar eigen straat!


GLORIE, EER EN LOF


AAN MIJN HEMELSE VADER,
MIJN HEER JEZUS EN DE HEILIGE GEEST
VOOR ALTIJD EN EEUWIG!

HOOFDSTUK EEN

Gods Ontwerp – De Aarde is een schaduw van de Hemel

Ik wil graag beginnen met uitleggen wat God me vertelde, dat de aarde een kopie is van de hemel. Met andere woorden, het meeste van wat hier op aarde is, bestaat reeds in de hemel. Het is niet een vlakke plaats in de lucht, rondzwevend, bedekt met wolken en met dikke baby engelen en druiven die in onze mond vallen. Het is een letterlijke 'wereld', rond, net als de aarde, alleen enorm in afmeting! Hebreeën 8:5 spreekt over de dingen op aarde, die slechts een schaduw en afbeelding zijn van wat er in de hemel is.

Veel dingen in de hemel zijn er altijd al geweest, maar perfect! Helemaal geen dood, verval, roest of vervuiling! Alles is mooi - bijna niet te beschrijven. God inspireerde ideeën in de geest van de mens en deze werden vervolgens hier op aarde uitgevonden. Alle 'goede' geschapen dingen kwamen van de Vader (Jakobus 1: 17). Het is onze vijand, satan, die de dingen op deze aarde heeft bedorven en bezoedeld, en hij maakt gebruik van mensen om deze slechte dingen te promoten en te begeren. Er is geen kwaad, noch zijn invloed, in de hemel. Er zijn ook veel dingen in de hemel die hier nog niet zijn uitgevonden. Wij gebruiken alleen een klein percentage van onze hersencapaciteit, maar in de hemel zullen we ongehinderd zijn en onze creativiteit zal fantastisch zijn. Er zijn plaatsen in de hemel, waar we eigenlijk leren creëren. Een van dit onderwijs plaatsen wordt: ‘Creatie Laboratorium’ genoemd, die zal worden besproken in hoofdstuk twee.

Aarde en hemel opereren in twee verschillende gebieden. Onze natuurlijke 'fysieke' ogen kunnen niet zien in het 'geestelijk' rijk (tenzij God ze opent), maar het 'geestelijke' rijk kan alles zien in onze 'fysieke' wereld. Deze aarde is actief in een 'fysiek' rijk, want we hebben fysieke lichamen. Echter, in je lichaam is een geest, die actief is in de hemel (wat een 'geestelijk' rijk is), op dezelfde manier als op aarde. Je kunt dingen aanraken, proeven en ruiken, net zoals op aarde, alleen in de hemel worden al je zintuigen versterkt. Het is eigenlijk moeilijk te zeggen of je er in de geest of in je lichaam bent, omdat je nog steeds deze zintuigen en je emoties ervaart; je wordt geen robot! Wanneer je sterft en daar naar toe gaat, word je niet 'onzichtbaar', in staat om dwars door dingen heen te gaan, noch zal je in een engel veranderen.

Gods woord in Hebreeën 11:16 spreekt over de hemel als een stad en een land, net als op aarde. Er is een geweldige stad, waar de rivier stroomt van onder de troon en een ander gebied, zag ik, had kilometers landschap. Veel van de mensen daar noemen dit het 'park'. Het park is waar je elke diersoort kunt zien, die ooit is geschapen, met inbegrip van de dinosauriërs, die over de heuvels (ze eten allemaal gras, of in ieder geval leek het er op) zwerven. Er zijn prachtige weiden, heuvels, kreken, watervallen, bomen en de meest glorieuze bloemen, die je ooit zou kunnen voorstellen. Sommige bloemen kunnen van kleur veranderen en maken zelfs muziek. Veel mensen hebben hun eigen 'geheime' tuinen, die zij ontwerpen en onderhouden, hetzij voor hun eigen plezier of als een verrassing voor een geliefde, wanneer deze naar de hemel gaat.

De stad, waar de troonzaal en de rivier van leven zijn, is prachtig. Alles weerspiegelt de heerlijkheid (licht) van God; dat is de reden waarom de straten van goud 'doorzichtig’ zijn, zodat ze Zijn licht zullen weerspiegelen. Ik heb alleen een klein deel ervan gezien, en er waren mensen die gebouwen en winkels binnengingen. De hemel heeft veel activiteit!

Ik zag verschillende vormen van transportmiddelen, die allemaal op 'licht' draaien - het is de enige bron van brandstof naast de wind, die in de zeilen blaast van de grote schepen op de kristalheldere zee. Mensen reizen door de hemel op veel verschillende manieren - luchtvervoer, op de grond (ja, ze hebben nog steeds strijdwagens en sommige komen zelfs met een hyperdrive) en op zee in alle soorten vaartuigen. Meestal zag ik mensen met behulp van 'openbaar' vervoer in groepen, maar ik zag ook individuen zelf deze voertuigen besturen of bedienen.
Ik heb slechts kort 'gedachten' reizen ervaren, waar je gewoon 'denkt' ergens naartoe te gaan, en ineens ben je er. Ik zag mensen op een 'bewegend' pad, dus dat is een andere manier waarop je je kunt bewegen in de hemel.

Ik zag restaurants, kunstgaleries, sport arena's, bioscopen en zelfs een pretpark. Een van de beste dingen van de hemel is dat je geen geld nodig hebt om dingen te ‘kopen’. Alles is gratis, want het is 'gegeven'. Iedereen heeft 'opdrachten' in plaats van banen en ze zijn altijd verbonden met je specifieke gave, waardoor het een genot is om te doen. Je ontvangt geen 'betaling' voor je inspanningen, want geld zou er zinloos zijn, omdat alles wat je nodig hebt, of wilt, aan je wordt gegeven. Op deze manier worden alle vaardigheden en talenten gebruikt, voor iedereen ten goede!


Het is zinvol te bedenken, dat als we werden gemaakt naar Gods beeld, de aarde werd gemaakt naar het beeld van de hemel. Er zijn echter veel 'bovennatuurlijke' dingen en plaatsen, die een uitdaging zijn voor onze sterfelijke hersenen. Ik was zo overdonderd dat ik er meestal niet aan dacht te vragen, "Wat is dat?" Zowel de Heilige Geest als de engelen vertelden me dat de hemel altijd groeit en nieuwe dingen toevoegt voor ons plezier! God wil Zijn volk zegenen en een van de manieren waarop Hij Zijn liefde toont, is het creëren van dingen die ons zullen verrukken. Zijn Woord verklaart in Psalm 37:4, "Verblijdt u in de Heer, en Hij zal u geven de wensen van uw hart".

Niemand zal het naar de hemel gaan willen missen, en het alternatief, de hel, (die zal worden besproken in hoofdstuk 9) wenst niemand!

God is de Grote Schepper en de hemel is Zijn thuis, dus waarom zou het niet spannend en fascinerend zijn om daar te wonen? Ik bid dat je zult worden aangemoedigd om te weten waar je dierbaren wonen, en sommige van de plaatsen waar ze genieten, dus laten we de reis beginnen!HOOFDSTUK TWEE

Leven na de dood – De Reis Begint

Het Woord van God zegt, "Afwezig te zijn uit het lichaam is om aanwezig te zijn bij de Heer". Dit is een belofte die God geeft aan alle gelovigen (die Christus hebben aanvaard).

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er gebeurt met iemand vanaf het moment dat zij sterven en hun geest het lichaam verlaat en de aarde haar niet meer kan vasthouden.
Eerst zullen we bespreken wat er gebeurt met iemand, die Jezus aanvaardt als zijn Redder en die naar de hemel zal gaan.
Daarna bespreken we wat er gebeurt met iemand die Christus afgewezen heeft en op weg is naar de hel!

Wat hen ook tot dit punt heeft gebracht, een natuurlijke dood op hoge leeftijd, een ziekte, aandoening of een ongeval, het is altijd hetzelfde. Als je je laatste adem uitblaast en je geest je lichaam begint te verlaten, zul je beginnen je gewichtloos te voelen en naar boven drijven. Als je terugkijkt, zie je je levenloze lichaam. Als er andere mensen in de kamer of ruimte zijn, waar je lichaam is, zul je ook in staat zijn om hen te zien en hun opmerkingen te horen. Je kunt niet met hen communiceren, want je hebt je 'fysieke' lichaam verlaten en bent nu een 'geestelijk wezen', die de geestelijke wereld ingaat. Ja, je geeft nog steeds om de mensen die je achterlaat, omdat je van hen houdt, maar je gaat nu de dierbare belofte van God binnen, om bij Hem te zijn. Onpeilbare liefde wist alle angst of angst voor de dood uit, welke je zou hebben kunnen ervaren, zelfs de momenten daarvoor.

Als je ziek, gewond of in pijn was, dan moet je je nu realiseren, dat al die symptomen je volledig hebben verlaten en dat je je geweldig voelt. Ook, als je ouder bent, ben je nu weer jong omdat leeftijd geen invloed heeft op je eeuwige geest. Het leven van God stroomt nu in je wezen. Je hebt geen angst, want de vrede van God zal nu je voortdurende metgezel zijn. Op dit punt beseffen sommige mensen niet dat ze ook gestorven zijn. Omdat zij nog steeds hun zintuigen hebben en zichzelf kunnen aanraken, is het moeilijk voor hen te begrijpen. Ze zullen nog steeds proberen te communiceren met anderen die ze passeren, en vragen zich af waarom ze niet reageren.

Als ze niet al aanwezig zijn, zullen de engelen verschijnen om je te begeleiden op je reis naar de hemel. Het zijn prachtige wezens, nog steeds stralend in de hemelse gewesten. Ze kennen altijd je naam en kunnen je meestal verzekeren dat alles goed zal komen. Niemand wordt overgelaten aan zichzelf om zijn weg te vinden. Als het een kind of baby is, wordt deze gedragen door de engelen; ze ervaren nooit angst of verdriet, alleen een enorme liefde. Er is geen sprake van 'rondhangen' of een strijd om de ‘oversteek te maken’. Niemands geest kan zeer lang op de aarde blijven. Er zijn verschillende manieren om te worden meegenomen naar de hemel, met inbegrip van strijdwagens. Als Jezus komt om individuen te begeleiden, mogen zij in Zijn eigen wagen gaan. Het is zeldzaam, maar soms mogen achtergebleven dierbaren je zien vertrekken of de engelachtige wezens zien, die zijn gekomen om je te begeleiden.

Een van de normale manieren waarop je wordt meegenomen naar de hemel, als je daar blijft, is door een transport. Deze transporten zijn er in veel verschillende modellen. Twee jaar geleden was ik getuige van iemand die er een bestuurde. Niet alleen zag ik het schip van de vrouw, maar ook de twee engelen die het begeleidden. Ze zag er ongelooflijk mooi en jong uit, hoewel ik wist dat ze zeer oud was toen ze overleed. Dit transport zag er ongeveer uit als een kabelauto, maar zonder kabels. Het onderste deel was gemaakt van solide materiaal, dat er uitzag als gepolijst tin. Sierlijke panelen, aan weerszijden van de deuren, met goud. Het licht afkomstig van de zijkanten en van onder het schip was een stralend wit met blauwe highlights. Dit zou het 'heldere licht' zijn, door sommigen genoemd, die 'bijna dood' ervaringen hebben gehad. Het bovenste deel van het transport is als glas - je kunt er eigenlijk doorheen kijken. Kun je je voorstellen hoe opwindend het moet zijn om door het heelal te zweven en alles te zien op je weg naar de hemel?

Meestal ga je naar binnen vanuit de zijkant van het vaartuig, door middel van de treden die uit het niets verschijnen. Hoe bovennatuurlijk is dat! Ik kreeg te horen dat mensen soms ook naar binnengaan door de bodem ingang (die ik niet kon zien).

Soms navigeren engelen deze vaartuigen, maar meestal worden mensen voor deze functie gekozen. Ze worden hemelse piloten genoemd, niet vanwege eerdere vliegervaring, maar omwille van hun hart voor de mensen. Ze hebben een natuurlijk vermogen om mensen op hun gemak te stellen, en om dingen over hun nieuwe huis met hen te delen. Hemelse piloten zijn het eerste contact, welke individuen hebben met de hemel en moeten daarom worden vertrouwd om Gods zorg en liefde uit te beelden. Het is een grote eer om te worden gekozen voor deze opdracht.
Het was echt geweldig om een transport close-up te kunnen zien. De engelen die deze transporten begeleiden, dragen allemaal witte gewaden met paarse sjerpen in de taille, en purper op hun manchetten en zomen. Ze dragen ook smalle paarse banden op hun hoofd. Tenminste een van hen draagt ​​een zwaard. Eenmaal aan boord, gaat het transport verder door de atmosfeer met een snelheid, waar we alleen maar van kunnen dromen, totdat ze aankomen in de derde hemel.

Zodra het transport stopt, zul je er uit worden begeleid en achtergelaten onder de zorg van andere engelen en/of mensen, wier taak het is om je te verwelkomen in de hemel. Vele malen zal Abraham er zijn om je te begroeten. Soms zullen de poorten zichtbaar zijn vanaf je punt van uitstappen, maar soms kunnen ze op enige afstand zijn. Je familie en vrienden, die al in de hemel wonen, zullen naar je toe rennen om je te begroeten. Er is veel vreugde en feestvieren bij je komst. Meestal wordt je door de poort onmiddellijk meegenomen naar je woning, die liefdevol voor je is bereid. Alles wat je ooit gewenst hebt, zit in de architectuur, de stijl of inrichting, naar believen. Zelfs de ligging van je bezit is geheel naar jouw smaak.

Als je enige huisdieren op aarde had, die speciaal voor jou waren, wachten ze ook op jou (opnieuw van een liefdevolle Vader). Tijd wordt daarna gegeven aan begroeten en je met vrienden en familie te verheugen.

Al die tijd word je overweldigd door de aanwezigheid van God en de schoonheid van het gewoon daar zijn en het ervaren van de bezienswaardigheden, geluiden en geuren. Je hebt het gevoel alsof je echt naar huis bent gegaan. Net wanneer je denkt dat het niet beter kan, komt Jezus! Je wordt nu meegenomen naar de troonzaal, waar de verlosten en de engelen tezamen aanbidden en zich verblijden. Aanbidding kan zijn: zingen, dansen en buigen voor de troon. Vele malen zal Jezus dansen met Zijn volk, iedereen wil Hem aanraken. Er zijn momenten van feestvieren en tijden om te knielen voor de Koning der Koningen. Op weg naar de troon word je begroet door al diegenen die voorbij komen. Als je bij de troon van de Vader komt, begint de schittering je te overweldigen.

De gecreëerde wezens, gevuld vol ogen, verkondigen voortdurend Zijn heiligheid (Openbaring 4). Je kunt het bijna niet verdragen om te kijken naar de heerlijkheid van de Vader, zoals Hij Zijn liefde verklaart voor jou. Vuur en bliksem komen voort uit Zijn aanwezigheid en ontzag valt over de troonzaal. Ieder draait zich naar je om, wanneer je thuis verwelkomd wordt.

Net wanneer je denkt dat je zult instorten onder het gewicht van de heerlijkheid, strekt God zich uit en houdt je bij zich. Nooit heb je zulke liefde en acceptatie ervaren! Al je vooropgezette ideeën over wat God is, zijn net weggespoeld in de stroom van liefde, die dwars door je heengaat. Het is onvoorwaardelijke liefde en je kent eindelijk de passie, die in Zijn hart is toen Hij Zijn Zoon zond aan het kruis voor jou! Jullie zijn echt compleet!
Zodra je tijd met de Vader voorbij is, word je meegenomen op een uitgebreide rondleiding door de hemel door je familie en/of vrienden. Je bezoekt alle prachtige plaatsen, die je liefhebbende Vader voor je heeft bereid om van te genieten. Hij verheugt zich echt je plezier te geven.


Nu beschrijven we wat er gebeurt met iemand die sterft zonder Christus als zijn Verlosser te accepteren.
In eerste instantie zullen ze precies dezelfde gevoelens ervaren als de eerste persoon, maar dat begint bijna onmiddellijk te veranderen. Ook zij zullen niet langer ziek, kreupel of verouderd zijn. Zoals eerder gezegd, ieders geest is eeuwig, en zodra je je fysieke lichaam achterlaat (maakt niet uit in welke toestand het is), zal je een perfect gemaakte geest hebben.

Je begint al gauw de sinistere aanwezigheid te bemerken, die komt voor jou, en dan opeens verschijnen er demonen en pakken je met hun klauwachtige handen. Horror vervult je als de stank van de dood de kamer vult. Je bent niet in staat om terug te vechten, omdat satan eigenaar van je is! Het maakt niet uit hoe je vecht of schreeuwt, niemand zal je komen helpen. Je familie en/of vrienden kunnen het niet zien of horen, en zelfs als ze het konden, zouden ze hulpeloos zijn om te voorkomen dat wat er gaat gebeuren. Wanneer je Christus verwerpt, ben je het eigendom van de hel als je sterft. Ze beginnen je naar beneden te trekken tot alles verdwijnt in de duisternis. Je begint de hitte te voelen en het geschreeuw en gekreun van de gepijnigde zielen te horen.

Ook al was je geest heel jong toen je wegging uit je lichaam, het zal niet lang zo blijven. De hel is ook een geestelijke wereld en omdat je nu een geestelijk wezen bent, voel je elke vorm van marteling die ze hebben. Als je in de gapende mond van de onderwereld komt, zullen andere demonen beginnen te schreeuwen van vreugde, wanneer ze je wezen beginnen te verminken. De pijn is echt en angst heerst als je geest begint te beseffen wat er met je is gebeurd. Al die tijd geeft de verzengende hitte je blaren en elke horror, die je je ooit hebt voorgesteld, is echt geworden!

Er zal geen contact zijn met een ander mens, behalve dan de geluiden van schreeuwen en vloeken die door de verdoemden worden voortgebracht. Je zult nooit meer eten of drinken, hoewel je continue honger en uitdroging ervaart. Nooit meer zul je weten wat rust of vrede is, alleen volslagen uitputting en pure terreur. Je geest zal de rand van de waanzin bereiken, maar mag daar nooit helemaal overheen gaan. Er is geen ontkomen aan. Je bent er als gevolg van de keuze die je hebt gemaakt, niet omdat God je verworpen heeft. Je blijft in de hel tot het einde van de duizendjarige regering van Christus op aarde. Dan zal hel de goddelozen geven en ze zullen voor de Grote Witte Troon staan, waar ze hun eeuwige plaats van straf (de tweede dood), dat is het meer van vuur, ontvangen. God is barmhartig, maar de zonde kan niet bestaan in Zijn tegenwoordigheid, noch in de hemel wonen, want Hij is heilig. Als je Christus niet als je Verlosser ontvangt, wordt je naam niet teruggevonden in het Boek des Levens en zal je geworpen worden in de poel van vuur. Zorg ervoor dat je weet waar je lot ligt voor je sterft, omdat het na de dood te laat is!

Weet je waar de jouwe is?  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina