Opening: De voorzitter, Fred te Hennepe, opent om 20. 40 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkomDovnload 22.65 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte22.65 Kb.
Notulen ledenvergadering 6 maart 2009: WTC “De Slinge”. 1. Opening:

De voorzitter, Fred te Hennepe, opent om 20.40 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Aanwezig: 46 leden van de 91.

Afwezig met kennisgeving: Ben Peppelman, Kees Wijnberg, Arthur Harmeling, Rob Sturris, Gerhard Wolsink, Constant Nusink, Johan Siemes, Martijn van Dijk en Johan Hiddink 1. Goedkeuring en vaststelling notulen van d.d. 22-02-2008:

De voorzitter vraagt of er op- of aanmerking zijn ten aanzien van de notulen.

Deze zijn er niet. Notulen worden goedgekeurd.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen:

De secretaresse deelt de ingekomen stukken mede:

a. Periodiek post van de NTFU, betreft uitnodigingen voor vergaderingen van de

NTFU en de Unieraad. Besluitenlijsten aangaande verzekeringen en tarieven.

b. Uitnodiging fietstocht in Ravenstein op 20 Juni

Uitnodiging jubileumreceptie “WTC Keitrappers” te Lichtenvoorde op 29 Maart

Tijdstip: 14-17 uur in café/zaal Hogenkamp te Lichtenvoorde. 25 Jarig bestaan.

c. Uitnodiging fietstocht op 12 september 2009 in Aalten in het kader van 30 jarig

bestaan. Vriendelijk verzoek (mei 2008)van dhr. Lubbers (bestuurslid Aalten) of

wij deze dag géén tocht/activiteit willen plannen in Varsseveld.

Officiële uitnodiging volgt.

d. Gestart maart 2006 als secretaresse met een ledenbestand van 64 en nu 91.

e. Alle post ligt ter inzage bij de nieuwe secretaris.


Ingekomen stukken van de voorzitter:

 1. Informatie over de opleiding voor instructeur via de NTFU.

Doel: instructeur begeleidt fietsers (niet leden van de WTC “De Slinge”)

tijdens een tocht.

Doelgroep: fietsers die graag onder begeleiding de mooie plekjes van onze streek willen verkennen.

Informatie ligt ter inzage bij de voorzitter.


Heel belangrijk:

Als clubleden gaan fietsen in bijv. Sauerland, Dolomieten etc., dan moet je dit TIJDIG doorgeven aan de NTFU. Secties D en E zijn hier van toepassing.

Sectie E : Reisverzekering Europa.

Sectie D : Ongevallenverzekering in Europa.


Sectie B: verzekerd in Europa alléén tijdens een NTFU evenement.

Tijdens transfer van huis naar fietsvertrekpunt en terug, is ook de

fietsendrager verzekerd.


 1. Verslag penningmeester en kascommissie:

Bertie Ruesink heeft kasverslag uitgereikt en licht het toe.

Positief saldo €5374,82

Helaas waren er in januari j.l. 20 wanbetalers, met als gevolg dat de balans nog niet officiël opgemaakt kan worden.

Arjan Diepenbroek en Theo ten Brinke hebben de kas gecontroleerd. Theo meldt dat de kas perfect in orde is.

Debby Mateman zal Arjan’s taak overnemen voor de komende twee jaar.

De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun inzet.


5. Voorstel contributieverhoging:

Voorstel van het bestuur: met ingang van het nieuwe fietsseizoen, 1 maart 2010, de contributie met € 5,- te verhogen. De contributie wordt voor 2010 €45,- .

De contributie voor 1 Januari 2010 overmaken ivm aanmelding NTFU.

Reden: Onze afdracht voor de NTFU, per lid is € 4,- verhoogd.

De voorzitter licht het nader toe. Meer fietsers, meer ongevallen waardoor de kosten stijgen en de verzekeringspremie evenredig.Daarom is het bestuur genoodzaakt om de contributie te verhogen.

Reactie van de leden: akkoord.

 1. KNWU:

Onze club telt vijf leden die wedstrijd fietsen.

Voor wedstrijdfietsers geldt dat ze lid moeten zijn van een fietsclub die aangesloten is bij de KNWU (bijv. “De Zwaluwen”). De club betaalt € 300,- contributie aan de KNWU.

Dit bedrag is niet evenredig aan het aantal wedstrijdfietsers die wij hebben, vindt het bestuur.Daarom worden wij géén lid van de KNWU. Bovendien zijn wij een toerclub.

Maar….. het bestuur stelt wel een financiële tegemoetkoming voor, met als doel dat

wedstrijdfietsers lid blijven van onze club.

Reactie van een wedstrijdfietser: financiële tegemoetkoming is niet nodig en hij blijft lid van onze club.

 1. Jubileumdag (15 jarig bestaan) Augustus 2009:

Commissie bestaand uit: Dick Ruyfrok en Martin Maatkamp.

Zij lichten een tipje van de sluier op omtrent de inhoud van dit evenement.Noteren in je agenda: zaterdag 29 augustus 2009 van 14 – 24 uur.

’s Avonds is je partner ook van harte welkom.

Volgens Martin wordt het mooi weer, dus komt allen. 1. Tochten 2009:

Bewust is er gekozen om géén officiële planning te maken omdat er in de praktijk nagenoeg géén gebruik van wordt gemaakt.Reden: weersomstandigheden,????

Voorstel: om tijdens de wekelijkse trainingsavonden met elkaar iets af te spreken waar we het weekend gaan fietsen.Vriendelijk verzoek: noteren op onze website, zodat elk lid op de hoogte wordt gebracht van de afspraken.

Dolomieten: Juni a.s., enkele clubleden gaan hier fietsen, wie mee wil kan zich opgeven, zie onze website.

Twente N.K.: dit jaar in Twente, Fred Heijerman vraagt of het een idee is om dit parcours te gaan fietsen.
Tijdrit: initiatiefnemer én medeorganisator John Verbeek meldt dat op donderdag 18 Juni de tijdrit voor de clubleden gepland is. Nadere informatie volgt t.z.t. 1. Nieuws van de A.T.B. commissie:

Commissie bestaat uit: Henry Wassink, Bert Kreeftenberg, Dick Gesink en Herbert Schuurman (aftredend).

Emiel Leemreize meldt zich aan als nieuw commissielid en trekt zich terug voor de functie van secretaris. Tevens is een vijfde lid gewenst, wie heeft er interesse?

Bert Kreeftenberg doet verslag van de laatste veldtoertocht 23 november 2008.

Ruim vierhonderd deelnemers. Het is onduidelijk waarom de deelname ten opzichte van de vorige jaren zo gering is. Misschien te weinig gepromoot via de regionale kranten en onze website?Tip: tijdig doorgeven aan Wim Legters (websitemaker) zodat ruimschoots van te voren bekendheid aan deze tocht gegeven kan worden. 1. Verkiezing secretaris:

Na een periode van drie jaar heeft de secretaresse besloten haar functie te beëindigen.

Drie kandidaten hebben zich gemeld nl.:

Herman Abbink

Emiel Leemreize, zie agendapunt 8!

Erwin Havekes
De verkiezing vindt plaats en Herman wordt met een meerderheid van stemmen gekozen als secretaris.

De voorzitter bedankt de secretaresse voor haar inzet en overhandigt haar een mooie Parker pen en van de penningmeester een boeket bloemen.

De nieuwe secretaris wordt geïnstalleerd.

Tot zover de notulen uitgewerkt door: Mary van der Kemp- Tersteeg.

Terborg, 8 maart 2009.


 1. Notulen nieuwe secretaris:

Hallo, ik ben Herman Abbink en ben door jullie gekozen als nieuwe secretaris.

Velen van jullie zullen mij wel kennen. Ik woon aan De Egge 6 in Varsseveld en ben getrouwd met José, zij is ook actief lid maar zal dit jaar veelal hardlopen ter voorbereiding op de marathon van New York.

Wij zijn niet zoveel thuis en als er iets is, svp emailen naar heabbink@hetnet.nl


 1. Rondvraag:

Theo Kwerreveld heeft opmerkingen over de kwaliteit van de nieuwe kleding, dit wordt ondersteund door meerdere personen. Oude kleding zou van een betere kwaliteit zijn. Wim Legters neemt kontakt op met Bio-Racer.

Als iemand problemen heeft met de kleding, svp melden bij Wim.

John Verbeek zou graag zien dat er meer gesplitst gaat worden tijdens de trainingsavonden.Dit zou kunnen door dat de A en B groep op een verschillende plek verder uit elkaar gaan staan bij het oude Gemeentehuis.

Vanaf maart op zondag 10.00 uur vertrekken bij het oude Gemeentehuis. Op onze website wordt aangegeven wanneer de vertrektijd verandert.

Arjan ter Maat vraagt sponsors voor zijn Alpe d’HuZes uitdaging. Doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor de KWF-kankerbestrijding. Jullie hebben op 1 maart een email van Arjan gehad met alle uitleg.

Nieuwe leden kunnen bij Wim Legters een setje kleding à €60,- bestellen.


Met vriendelijke groet,
Herman Abbink

Secretaris WTC De Slingeheabbink@hetnet.nl

0315243992
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina