Opening en welkomstwoordDovnload 19.01 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte19.01 Kb.
Notulen 1e algemene ledenvergadering Dorpsraad Veen 18-01-07.
Datum: 18-01-2007

Tijd : 20:00 uur

Plaats : Dorpshuis Veen.


 1. Opening en welkomstwoord.

De voorzitter heet allen een hartelijk welkom op de eerste algemene ledenvergadering van de dorpsraad Veen.

Hij vindt het fijn dat er nog zoveel mensen (ondanks het barre weer) aan onze oproep gehoor hebben gegeven; en zegt het op prijs te stellen dat men mee wil denken over het reilen en zeilen in Veen.Agendapunt 2. Dat gaat over het waarom en het functioneren van de dorpsraad:

In september 2004 kreeg een groep Veeners een brief van het gemeentebestuur of we wilden komen i.v.m. een op te richten Dorpsraad; nadat het ons positief leek hebben toen allen ja gezegd.

In 2005 is de dorpsraad van start gegaan en functioneert als de ogen en oren van het dorp.

We zijn begonnen met het verdelen van de taken binnen het bestuur en het samenstellen van commissies.

De Commissies zijn: Bejaarden/gehandicapten, Jeugd, Ruimtelijke ordening, Verkeer en veiligheid, Leefomgeving, en Recreatie.

Veel dorpsbewoners hebben het idee dat de gemeente niet naar hen luistert, hen regels oplegt en geen belangstelling heeft voor hun problemen.

In Veen leeft er zelfs de gedachte dat Veen wordt achtergesteld bij Wijk.

Hierin ligt er voor de Dorpsraad zowel naar de Gemeente als naar de bevolking een belangrijke taak.


. Wij denken dat we qua samenstelling een goede dorpsraad hebben, een goede afspiegeling van het dorp, alle stromingen, kerk en politiek is aanwezig binnen ons bestuur.
. De dorpsraad voorziet duidelijk in een behoefte, binnen de bevolking is de bekendheid aan het groeien.
. We hebben intussen al verschillende projecten achter de rug en nog lopen, werk genoeg, soms is een project langdurig, soms een utopie, ook halen we niet altijd het gestelde doel. We doen ons best.
Het interactief betrekken van de dorpsraad door het gemeentebestuur komt regelmatig en steeds meer aan de orde.
De dorpsraad bestaat nu uit 9 Veensen en met de wijkagent Jack Mulder en Adri van Damme uit 11 personen.

Het is een enthousiaste groep vrijwilligers die er plezier in heeft dit werk te doen.


Dan iets over onze website:

De website www.dorpsraadveen.nl is van start gegaan; hierop willen we alle activiteiten presenteren.

En omdat we gezien hebben dat er rond de jaarwisseling een enorme toename van websitebezoekers was; willen we de site gaan uitbreiden met direct nieuws uit Veen en Land van Altena.

Om de site betaalbaar te maken zijn er reclame mogelijkheden.


Contacten en Netwerk:

Ieder bestuurslid heeft zo zijn eigen netwerk.

Ook hebben we directe contacten met buurtver, andere verenigingen en clubs, echter nog niet met alle.

Dat willen we wel, dus graag kontact op nemen.

Op deze manier willen we een snel/kontact~netwerk opbouwen zodat we direct en snel kunnen communiceren.
We vergaderen iedere laatste maandag van de maand.

De notulen hiervan worden gemaild naar de Gemeente.


Doelstelling van de Dorpsraad:

 1. Zoals op de uitnodiging staat; kort gezegd: de afstand tussen de politiek uit Aalburg en de burgers van Veen kleiner te maken.

Dat houdt in dat de dorpsraad goed in de gaten houdt wat Aalburg van plan is met Veen en als daar zaken tussen zitten die uitleg of ingrijpen behoeven, dan zijn wij daarvoor.

 1. Ook zijn wij voor het opkomen voor een goede leefbaarheid van het dorp en de gemeente.

Dit in het kort het functioneren van de dorpsraad Veen.


Wat hebben we allemaal tot nog toe gedaan:
Veel resultaten zijn tot stand gekomen in samenwerking met anderen: • De commissie veiligheid en verkeer heeft zich gebogen over de onveilige verkeerssituatie bij de basisschool.

Er is een één richtingweg gekomen, een verkeerssluis met een afhaalruimte bij de uitgang van de school.


 • Ook is er een verbetering gekomen in de verkeerssituatie hoek Smidzstraat/Nieuwstraat.
 • De Website is al aan de orde geweest.
 • Het project “Peuterhofje”.

We hadden een luisterend oor; en deden meewerken aan een actieplan met gratis hulp.


 • Luisterend oor bij problemen “Veense Plassen”.
 • Luisterend oor bij de plannen van een nieuwe kantine en parkeerterrein van voetbalclub “Achilles” en de mogelijke samenwerking met de vereniging “Veense Plassen”.
 • Er zijn convenanten getekend, ingeschreven bij KvK, bankrek. geopend, aangemeld bij kleine kernen en PON. • We hebben meegewerkt aan de herinrichting van het speelveldje op de hoek Groeneweg, Smidzstraat, Bagijnhof.

We hebben hiervoor vergaderd met de verenigingen die het terrein gebruiken, met de buurtbewoners en met de jeugd.

Binnenkort wordt er nog een overkapping geplaatst en een tafeltennis~tafel.

Ook is er een honden uitlaatplaats gekomen.


 • Op initiatief van de dorpsraad is er een commissie gevormd waarin een groep vrijwilligers uit diverse verenigingen waaronder Oranjever., Voetbalclub, Stichting Dorpshuis etc. Deze commissie heeft een wending; een alternatief gegeven aan de nieuwjaarsbranden en de problemen op het kruispunt.

Dan lopen er nog diverse projecten:
 1. Wandelpad langs de Maas en een zwemgelegenheid.
 1. Peuterspeelzaal bouw.

De peuterspeelzaal is in de problemen gekomen door scherpere regels van de arbowetgeving.

Afgelopen dinsdag zijn we nog bij de vergadering van het dorpshuis met de gemeente politiek geweest, waarin diverse scenario’s zijn besproken over de toekomst van het dorpshuis.
 1. Woning tekort in Veen.

Half september 2005 heeft de dorpsraad met diverse andere verenigingen een kerngesprek bijgewoond van woonlinie.

Woonlinie bezit 20% van de woningen van Veen echter hier zat de laatste jaren te weinig dynamiek in. In Genderen en Wijk en Aalburg wordt veel meer gebouwd . Woonlinie geeft aan dat de groeiklassen, contingenten zijn vervallen, dus er mogelijkheden zijn om de achterstand en de woning behoefte weer op pijl te brengen. De wachtlijst voor een huurwoning is voor Veen 4 a 5 jaar. En voor starters om woningen te kopen zijn er ook minimale mogelijkheden. En dat terwijl er juist in Veen heel veel bouw ruimte is. Als inbreidings mogelijkheden worden de Smidz – en de Tjalmastraat genoemd. En als uitbreidings mogelijkheden de Eng. Hiervoor hebben we aandacht gevraagd aan B en W.

Aalburg mag zo’n 500 woningen bouwen, ons verzoek was deze eerlijk te verdelen naar rato bevolking en behoefte.

In het verleden werden ze voornamelijk in Wijk gebouwd en moesten jonge Veeners in Wijk gaan wonen.
 1. Aandacht voor meer Honden uitlaat plaatsen.
 1. De Windmolens.

De dorpsraad heeft tegen gestemd, hierdoor is het plan in de ijskast geplaatst.

Wel zijn wij allemaal voor groene stroom ~ schone energie.

Alleen begrijpen wij niet waarom het op die betreffende locatie vlak voor de ingang van Veen moest.

Uiteraard hebben we alternatieven aangedragen.


Dan zijn er dit jaar 2 projecten bijgekomen, die onze volle aandacht krijgen:
Dat is Molen de Hoop en de herdenking van Veen 900 jaar.
Voor de molen willen we beginnen met het oprichten van een stichting of club ”vrienden van molen de Hoop”.

Met uiteindelijke doel om van de molen een toeristische trekpleister te maken.

Maar ook misschien een sociaal ontmoetingspunt om met een bakkie koffie wat bij te kletsen.
En als laatste, maar zeker niet de onbelangrijkste: Veen bestaat in 2008 900 jaar. De eerste keer dat Veen vernoemd werd was in 1108 onze Veen kenner en historicus Dick Honcoop zal daar volgende keer alles van vertellen.
Al met al heel wat, maar we vinden het prettig en doen het met plezier.

Na de pauze waarin wat te drinken werd aangeboden werd er volop van de gelegenheid gebruik gemaakt van de rondvraag.


Toekomst door samenspel van de Rabo bank kunnen wij er iets mee? € 2500,- x 50% subsidie. Graag minimaal 2 projecten.
Om 21:45 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarop nog een groepje Veensen gezellig blijven napraten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina