Opening Enkele aanwezigen zijn (nog) geen lid van nvtf, zij zullen zich alsnog aanmelden. Presentielijst, huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukkenDovnload 7.72 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte7.72 Kb.
NVTF Regiogroep West-Nederland

verslag bijeenkomst te Zoetermeer, 25 april 2012


Aanwezig zijn 13 leden, 8 leden hadden zich afgemeld en 4 leden zijn zonder kennisgeving niet gekomen..


  1. Opening

Enkele aanwezigen zijn (nog) geen lid van NVTF, zij zullen zich alsnog aanmelden.

  1. Presentielijst, huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken.

De voorzitter geeft aan dat de NVTF in meerdere regio’s studiegroepen wil opzetten en per regio een startsubsidie geeft van € 100, die alsnog is aangevraagd. Samen met de inleg van de deelnemers van € 15 per persoon is de kas aan het einde van dit seizoen wel leeg (inclusief aanschaf boekjes). Voor volgend jaar zal bij dezelfde grootte van de groep per deelnemer een bijdrage van € 12,50 worden gevraagd. Piet stuurt een betalingsverzoek met de uitnodiging voor september mee.

  1. Eventuele aanpassing van de agenda.

Agenda wordt volgens uitnodiging behandeld.

  1. Het verslag van de bijeenkomst op 22 februari 2012.

Vastgesteld zonder op- of aanmerkingen.

5. Het stuk” Samenwerking binnen de Themagroep” van Andre en Martin Scheer.

Het stuk wordt toegelicht en besproken. De studiegroep Lisse doet feitelijk al wat in dit stuk staat. Van belang is elkaar beter te leren kennen, informeren, zodat je elkaar met informatie (deskundigheid op thematisch of filatelistisch gebied), vragen, tips en dergelijke kunt benaderen. Omdat het stuk al geruime tijd geleden verspreid is, zal het nogmaals rondgemaild worden. Ieder wordt verzocht om conform de bijlage ook zijn eigen gegevens aan te leveren. Patrick Peschke zal de deelnemerslijst actualiseren en voorzien van een tabblad met de gegevens die ieder heeft aangeleverd. Ook plannen voor de verzameling kunnen worden opgenomen. Gesproken wordt om ook manco’s in het plan of de verzameling te vermelden, maar bedacht moet worden dat dergelijke gedetailleerde informatie vaak snel veroudert. Om de wederzijdse samenwerking en kennis te bevorderen zal per keer iemand zich presenteren.  1. Presentatie Jan Vogel van zijn verzameling M.C. Escher

Jan licht toe dat hij na zijn artikel over Escher in Filatelie (1002, nr. 3) het artikel ook vertaald heeft in het Engels en dat dit hem heeft gestimuleerd om toe te werken naar een tentoonstellingsverzameling. Hij is nu ‘halverwege’. In de verzameling wordt werk van Escher gekoppeld aan filatelistisch materiaal, door hem ontworpen of ontworpen in de grafische gedachtengang. De verzameling oogst complimenten en ook enige opbouwende kritieken.

  1. Maximumkaarten

Dit filatelistische element wordt besproken. Het beeld of de gedachte achter de kaart, de zegel en de stempel moeten zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten. Hetzelfde beeld mag wel, maar dan mag het niet zo zijn dat de kaart is uitgegeven ter gelegenheid van de zegel (maar dus al bestond). Arie Haasnoot deelt een kopie uit van een artikel uit het contactblad van de NVPVL (Liechtenstein) uit 1999 waarin de reglementaire eisen worden besproken. Er worden diverse kaarten bekeken en besproken om te bezien of zij aan de (tentoonstelling-)regels voldoen en wat beter zou mogen.

  1. Bespreken meegebracht materiaal

Behoudens de maximumkaarten komen we hier niet aan toe.

  1. Data nieuwe seizoen.

De zaal is gereserveerd op 26/9, 28/11, 27/2 en 24/4. Op 26/9 zal Ben de Deugd iets meebrengen, wordt er mogelijk nader ingegaan op de maximumkaarten. Op 28/11 zullen Andre en Martin Scheer iets vertellen over aantekenstrookjes. Later zal meer worden ingepland.

  1. Rondvraag en sluiting.

Patrick Peschke wijst er op dat op 3/11 een laagdrempelige tentoonstelling in Helmond plaatsvindt, zonder kadergeld in alle categorieën. Er is nog plaats. Voor de Postex moet aangemeld worden vóór 1/5/2012 (alleen categorie 1 en 2).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina