Opgaaf gegevens voor de loonheffingen Naam werkgever : Gebruiksaanwijzing Waarom dit formulier?Dovnload 13.75 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte13.75 Kb.Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Naam werkgever :

Gebruiksaanwijzing
Waarom dit formulier?

Uw werkgever moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moet uw werkgever uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever de loonheffingskorting toepast.Invullen en inleveren

Lever dit formulier na ondertekening in bij uw werkgever. Als u gaat werken, moet u deze opgaaf uiterlijk de dag voor uw eerste werkdag bij uw werkgever inleveren. Als u gaat werken op dezelfde dag waarop uw werkgever u aanneemt, moet u deze opgaaf inleveren vóór u gaat werken. U moet zich bij het inleveren identificeren.Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Velden accountants en belastingadviseurs tel. 033-2535142.


1 Uw persoonlijke gegevens Zijn uw gegevens al vermeld? Controleer deze dan en verbeter ze zo nodig.
Naam en voorletter(s) :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Land en regio Alleen invullen :als u in het buitenland woont.
Geboortedatum :

BSN/sofinummer :2 Loonheffingskorting toepassen

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Kruis “ja”aan als u wilt dat uw werkgever de loonheffingskorting toepast. Als er een wijziging is, moet u uw werkgever schriftelijk verzoeken met de wijziging rekening te houden. Dit kunt u doen door een nieuwe “Opgaaf gegevens voor de loonheffingen” in te vullen en in te leveren.
2a Wilt u dat uw werkgever rekening houdt met de loonheffingskorting?
Ja, vanaf :

Nee, vanaf :
3 Ondertekening Lever dit formulier na ondertekening in bij uw werkgever
Datum :
Handtekening :

Werkgever:

Dit formulier s.v.p. naar De Velden t.a.v. salarisadministratie met een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs.Aandachtspunten

Als u geen opgaaf doet

Als u uw persoonlijke gegevens niet opgeeft, moet uw werkgever 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. Verder moet uw werkgever over uw hele loon de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen. Hetzelfde geldt als u onjuiste persoonlijke gegevens invult, of als u zich niet identificeert.Voorlopige teruggaaf

Als u de algemene heffingskorting maandelijks van de Belastingdienst krijgt in de vorm van een voorlopige teruggaaf (VT), moet u de uitbetaling direct laten herzien of stopzetten wanneer u gaat werken. Anders krijgt u mogelijk te veel heffingskorting, omdat uw werkgever ook (een gedeelte van) de algemene heffingskorting verrekent met uw loon. Het te veel ontvangen bedrag moet u terugbetalen aan de Belastingdienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.Bijstandsuitkering

Als u gaat werken naast uw bijstandsuitkering, moet uw werkgever de loonheffingskorting toepassen. De Sociale Dienst doet dit alleen als uw werkgever de loonheffingskorting niet volledig kan toepassen.AOW-uitkering

Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder een AOW-uitkering ontvangt, heeft u mogelijk recht op de aanvullende ouderenkorting. U kunt de loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale Verzekeringsbank.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina