Opgaaf gegevens voor de loonheffingenDovnload 16.04 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte16.04 Kb.
Gebruiksaanwijzing


Waarom dit formulier?

Als werkgever moeten wij (meestal) loonheffingen inhouden op uw loon. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Met dit formulier geeft u aan of u wilt dat wij de loonheffingskorting voor u toepassen.Invullen en inleveren

Lever dit formulier na ondertekening in bij de medewerker personeelsadministratie. Dit doet u uiterlijk de dag voor uw de dag voor uw

eerste werkdag.
Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.belastindienst.nl/loonheffingen.

Of neem contact op met de medewerker personeelsadministratie.

1 Uw persoonlijke gegevens

Naam en voorletters

     

Adres

     

Postcode en woonplaats

     

Land en regio (invullen indien u in het buitenland woont)

     

Geboortedatum

     

BSN/sofinummer

     
2 Loonheffingskorting toepassen

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Als werkgever passen wij de heffingskortingen die voor u gelden, automatisch toe.


De loonheffingskorting mag echter maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Heeft u meerdere werkgevers of ontvangt u naast uw salaris van OGV&O nog een uitkering, dan kunt u de loonheffingskorting het beste laten toepassen door de werkgever of de uitkeringsinstantie waarvan u het hoogste inkomen ontvangt. Kruis “ja” aan als u wilt dat wij de loonheffingskorting toepassen.
Als er een wijziging is, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. U dient dan een nieuw formulier voor “opgaaf gegevens voor de loonheffingen” in te vullen en in te leveren.
Wilt u dat OGV&O de loonheffingskorting voor u toepast?

 Ja, vanaf

     
 Nee, vanaf

     
3 Ondertekening

Lever dit formulier na ondertekening in bij de medewerker personeelsadministratie

Datum

     

HandtekeningAandachtspunten


Als u geen opgaaf doet

Als u uw persoonlijke gegevens niet opgeeft, moeten wij 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. Verder moeten wij over uw hele loon de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen.


Voorlopige teruggaaf

Als u de algemene heffingskorting maandelijks van de Belastingdienst krijgt in de vorm van een voorlopige teruggaaf (VT), moet u de uitbetaling direct laat herzien of stopzetten wanneer u gaat werken. Anders krijgt u mogelijk teveel heffingskorting, omdat wij als werkgever ook (een gedeelte van) de algemene heffingskorting verrekenen met uw loon. Het te veel ontvangen bedrag moet u terugbetalen aan de Belastingdienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Bijstandsuitkering

Als u gaat werken naast uw bijstandsuitkering, moeten wij de loonheffingskorting toepassen. De Sociale Dienst doet dit alleen als de werkgever de loonheffingskorting niet volledig kan toepassen.


AOW-uitkering

Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder een AOW-uitkering ontvangt, heeft u mogelijk recht op de aanvullende ouderenkorting. U kunt de loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale Verzekeringsbank.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina