Opgave 3 – Aardolietransport uit Rusland (naar cito vwo 2006–II) bron 5Dovnload 13.94 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte13.94 Kb.
Opgave 3 – Aardolietransport uit Rusland

(naar CITO VWO 2006–II)


bron 5 Aardolietransport uit Rusland

vrij naar: www.oilandgas.nl
Tot 2001 werd een deel van de Russische aardolie via een pijpleiding naar de havens van de Baltische staten gepompt om vandaar per schip naar klanten elders in de wereld vervoerd te worden. Na de opening van de olieterminal in Primorsk besloot de Russische regering dat de Russische aardolie voortaan via deze haven geëxporteerd moest worden.

2p 8 Geef vanuit zowel de economische als de politieke dimensie een reden voor de Russische regering om de Russische olie niet langer via de Baltische havens, zoals bijvoorbeeld Ventspils, te exporteren, maar via Primorsk.


Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• Vanuit de economische dimensie: bij de export via Primorsk gaan er geen deviezen verloren als gevolg van het gebruik van de haveninstallaties in één van de Baltische havens / het is goed voor de werkgelegenheid in Rusland / Primorsk 1

• Vanuit de politieke dimensie: bij export via Primorsk is Rusland niet langer afhankelijk van de Baltische staten 1
Rusland heeft plannen om ook een oliepijpleiding aan te leggen naar de haven van Murmansk.

1p 9 Welke fysisch-geografische omstandigheid maakt, volgens GB 223A, de haven van Murmansk beter bruikbaar als exporthaven van aardolie dan de haven van Primorsk?


De haven van Murmansk is in tegenstelling tot die van Primorsk het hele jaar ijsvrij.

1p 10 Met behulp van welke atlaskaart kun je dit verschil in fysisch-geografische omstandigheid goed verklaren?


Met atlaskaart 73C / atlaskaart 196.
Met name de olieraffinaderijen aan de Amerikaanse oostkust zijn erg geïnteresseerd in deze nieuwe exportroute voor de Russische olie via Murmansk. Er zou dan ook een transportstroom van aardolie van Murmansk naar de Amerikaanse oostkust op gang kunnen komen. Hierbij spelen ‘tussenliggende mogelijkheden’ geen rol.

2p 11 Geef de verklaring voor deze transportstroom met gebruikmaking van de overige twee begrippen uit de interactietheorie van Ullman.


Uit de verklaring moet blijken dat:

• de VS meer aardolie gebruiken dan ze zelf produceren / een negatieve energiebalans

hebben, terwijl Rusland een positieve energiebalans heeft / minder aardolie gebruikt dan het

zelf produceert, zodat er sprake is van complementariteit (complementarity). 1

• de transporteerbaarheid (transferability) van aardolie uit Murmansk naar de Amerikaanse

oostkust vanwege de relatief korte afstand / vanwege het gebruik van mammoettankers

uitstekend is. 1
bron 6 Russische aardolie en de Rotterdamse haven

In 2004 verwachtte de Rotterdamse haven ruim 40 miljoen ton aardolie en aardolieproducten uit Rusland te ontvangen. Dit is ruim 30 procent van het Rotterdamse totaal voor deze goederen. In 2001 was dit nog 17 procent. In de overslag van aardolie (inclusief aardolieproducten) staat Rusland inmiddels op de eerste plaats. De belangrijkste Russische uitvoerhaven voor Rotterdam is Primorsk,

gelegen aan de Finse Golf bij St. Petersburg. De overslag van de aardolieterminal daar is sinds de opening eind 2001, toegenomen tot 50 miljoen ton ruwe aardolie eind dit jaar. In 2010 moet de capaciteit rond de 100 miljoen ton liggen. Een belangrijk deel van het transport uit Primorsk loopt via Rotterdam. Rotterdam wil zijn aandeel op peil houden en heeft daarvoor een uitbreidingsprogramma gestart. Voorts wordt in de Europoort een installatie gebouwd voor de schip-schip overslag van natte bulk uit de kleinere tankers uit Primorsk naar VLCC's (Very Large Crude Carriers) van 350.000 ton met een diepgang tot 23 meter. Dit soort overslag is relatief voordelig en een goed alternatief voor de overslag op open zee bij Lyme Bay (Verenigd Koninkrijk) en Skaw (Denemarken).

vrij naar: Persbericht Havenbedrijf Rotterdam N.V., 26 oktober 2004
Een pijpleiding naar Murmansk zou gevolgen kunnen hebben voor de positie van Rotterdam als knooppunt in het intercontinentale transport van de Russische aardolie, zoals beschreven in bron 6.

2p 12 Wat zou het gevolg voor Rotterdam kunnen zijn van de aanleg van de pijpleiding naar Murmansk, een toename of een afname van de overslag van aardolie?

Verklaar je antwoord.

• afname van de overslag van aardolie 0

Uit de verklaring moet blijken dat bij de export van aardolie vanuit Murmansk naar bestemmingen buiten Europa:

• grote (mammoet)tankers gebruikt zullen worden 1• waardoor het overladen van aardolie uit de kleinere schepen in Rotterdam niet langer nodig is. 1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina