Opgave van vermiste, ontvoerde en/of vermoorde personen in Batavia, oktober-december 1945Dovnload 18.58 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte18.58 Kb.
Opgave van vermiste, ontvoerde en/of vermoorde personen in Batavia, oktober-december 1945 (NA/2.10.14/2988/ en NA/AS/1365)
De data zijn slechts indicatief, want veelal gebaseerd op de datum van eerste melding. Het verschil tussen ´vermist´ en ´ontvoerd´ was, een uitzondering daargelaten, in de praktijk nihil. Vermiste personen bleken vrijwel steeds te zijn ontvoerd.

–/09   Kneefel – Vliegveldlaan – vermoord


04/10  K. Hoekendijk – vermist
04/10  hr. Grootenboer, zoon en schoonzoon – Senen – vermoord
04/10  Reiniersz – Kawiweg – ontvoerd
05/10  Wolter van Buuren -  vermoord
05/10  Kaihatu – vermoord
05/10  Dolf Bekker – vermoord
05/10  P.H.F. Gerrits (opz. SS) – ontvoerd
05/10  Mw. H.A.Rombouts – Sawohlaan 40 – ontvoerd
07/10  Mw. Prins-Paardekooper – vermist
07/10  Mw. Van Buuren + 2 kinderen – vermoord
07/10  Mej. L.M. Prins – vermoord
07/10  V.F. van Katwijk – vermoord
07/10  Mw. Berends – vermoord
07/10  G. Landonck – vermist
07/10  Vam Hsiau Sah – vermoord
07/10  Mw. J.J. Tijssenraad-Portier – vermoord
07/10  Mw. J. den Daas-Vogel – Manggarai – vermoord
07/10  Hr. F.R. Hofland – vermoord
07/10  Hr. De Jong – vermoord
07/10  Hr. Van Gelder – vermoord
07/10  Hr. Witbraat – vermoord
08/10  Hr. J. Hereman – Oude Tamarindelaan 7 – vermist
09/10  Mw Kolster + 5 kinderen – vermist
10/10  hr. Verbaas – Sawah Besar 85 pav. – vermoord
10/10  Hr. Wijnandt – Sawah Besar 71a – vermist
10/10  Hr. Backers – vermist
11/10  Max Snell – vermist
11/10  J. Faber – vermist
11/10  Nooyen – kp. Petodjo Ilir – vermoord
11/10  3 Indo-Europeanen – vermoord
11/10  A. Hendriks – Gg. Arab 39 – vermist
11/10  Nijland – Gg. Arab 39 – vermist
11/10  Mej. H.E.A. de Jonge vd Halen – ontvoerd
12/10  J.Ch. Warnars – Pasar Minggoe – vermist
12/10  R.A. Lammers – Djokjaweg 3 – ontvoerd
12/10  Hr. Heyeman – ontvoerd
13/10  Googd – Tanah Abangheuvel 5 – vermoord
14/10  2 Europeanen – vermoord
16/10  Poiré – Drossaersweg – vermoord
16/10  Swensen – Drossaersweg – vermoord (?)
16/10  Sol + zoon – Drossaersweg – vermoord (?)

graf hr. en mevr. Van Leau

16/10  G. Vermeer – Gg. Djaksa – vermist
16/10  Van Polanen Petel – Gg. PendokRotan – vermist
16/10  Ambonse jongen – vermist
16/10  Fam. Leau (5) – Buitenzorg – vermoord     
16/10  Mej. Broekhof – Belleweg 1 – vermist       
17/10  Jongens Nieuwenboom – Postweg – vermoord
17/10  fam. Bockelaar (5) – Tjawang – vermoord
17/10  Khoe Djong Hoen – Salemba 36 – vermist
17/10  Westerkamp – Kwitang – vermoord
17/10  Mej. Westerkamp – Kwitang – ontvoerd
17/10  2 Europese kinderen – Beritaweg – vermoord
–/10   Eduard Franzen - S.S. Serang – gevangen
20/10  Khoe Djong Hoen – Salemba 16 – ontvoerd

´De heer P.J. Molenaars, wonende in het gebouw tegenover de BPM, deelt mede dat op 17/10 tussen 1 en 3 uur n.m. Hr. Khoe Djong Hoen, op weg naar Salemba is opgepakt, volgens bekomen inlichtingen van zijn familie. Het was van hem bekend, dat hij groenten en fruit leverde aan de NICA.´ (NA/AS/1365)

20/10  J.C. Warnars – Goentoerweg 17  – vermist
02/11  Gebr. Kailola -  Kebon Sirih – vermoord
03/11  Jaarsma – vermoord
03/11  Goudkade – vermist
03/11  P.H. Risakotta – Kwitang Koelon – vermoord
03/11  W.J. Mans – sportclub – vermoord
03/11  Mw. A.C. Kriecken – Struiswijk – vermoord
03/11  W.G. Huber – ontvoerd
03/11  Hr. Goedhart – spoorweglaan – vermoord
03/11  J.P. Mooyman – Gg. Djatibaroe 83c – ontvoerd
03/11  L.J.H. Brand – ontvoerd (Vlgs. OGS vermoord te Kranji, 7 oktober 1945)
03/11  Hr. en mw. Meyer – vermoord
03/11  T. Jut – vermoord
03/11  Mej. C.M. Jut – vermoord
03/11  Mej. S. Salomonson – vermoord
03/11  W. Krijgsman van Spangenberg – vermoord
05/11  Fam. Van Maanen – Struiswijkstraat – vermist
05/11  Fam. Smit – Struiswijkstraat – vermist
05/11  Fam. Wetters – Struiswijkstraat – vermist
10/11  Dr. W.M.F. Mansvelt – Hotel des Indes – vermist
12/11  Mej. E.F. Pijman – Madoeraweg 37 – vermist
12/11  Mw. v.d. Kolk – Gg. Kampong Doeri – vermist

´Wonende Gg. Kampong Doeri Gg IV, no. 12, is op 12/11 van het Xe Bat (waarheen zij is geëvacueerd) naar haar woning teruggekeerd om barang te halen. Sindsdien is niets meer van haar vernomen.´ (NA/AS/1365)graf hr. J. van Harreveld

13/11  Constandsi – vermist
19/11  R.A.Reeb – vermist
19/11  Fam. Parijs + twee kinderen – Molenvliet West – vermist
19/11  Cooke – Gg. Kadji 15 – vermist
20/11  P.G. v.d. Steen, vrouw en kind – Gg. Ketapang 11a – ontvoerd
20/11  Ben Voogdgeest -Riouwstraat 8 – vermist
21/11  Mr. J. van Harreveld + echtgenote – Oude Tamarindelaan 162 – vermoord    
22/11  Hr. Kiepe – Theresiakerkweg 63 – vermist
22/11  Mw. Gerard – Gg. Ketapang 13 B – ontvoerd
22/11  Gezin Ley – Kerkstraat – vermist        
22/11  W.J. Mans – vermist
23/11  Hr. Matthijs + dochter – Tangkoeban Prahoeweg 4 – ontvoerd
23/11  Mw. E. Domburg – ontvoerd   
23/11  Mw. Jansen – Xe Bat. – vermist
23/11  Mw. Wed. Berendsen – vermoord
23/11  Hr. Gerner + dochter – vermoord
23/11  Mw. Fisher + dochter – vermoord
23/11  Dr. O. Posthumus – vermoord
24/11  Tan Seng Whee - Gg. Messigit 38 – ontvoerd
24/11  Ferdinand van Leeuwen – Matraman – ontvoerd
24/11  B. Soearndas (Br.-Ind.) - Sekola Oetara 10 – vermist
25/11  Hr. Monod de Froideville – Oranje Boulevard 60 – ontvoerd
25/11  jongen, 13 jr. – Oranje Boulevard 60 – ontvoerd
25/11  Gebr. Hooper – Xe Bat – ontvoerd
26/11  Mw. L. Muller-Tikoealoe – Tjideng Oost 33 – vermist
26/11  Bob Muller – Tjideng Oost 33 – vermist
26/11  Mieke Muller – Tjideng Oost 33 – vermist
26/11  Waginep – AMS – Xe Bat – vermist
26/11  H.F. Siagar – AMS – Xe Bat – vermist
26/11  Rudi v.d. Kerk –Rivierlaan – vermist
26/11  Pelsmacher –Rivierlaan – vermist
26/11  J. Haagman – Matramanweg 198 – ontvoerd
26/11  Van Reeb – Polonia – ontvoerd
26/11  Hr. De Bosscher – Xe Bat. – ontvoerd
26/11  Fam. Jonathans (18 personen) – Pisangan Baroe – ontvoerd

‘Wij hebben reeds met een enkel woord melding gemaakt van de lugubere vondst van stoffelijke overschotten der leden van de familie Jonathans, die in de bersiapperiode werd uitgemaard, in een put in het Meestersche.


In april 1946 werden op de afdeling van de criminele recherche van de Civiele Politie te Batavia de eerste berichten en aanwijzingen verkregen over de omstreeks november 1945 op de familie Jonathans te Pisangan Baroe gepleegde moord.
Na ruim een jaar van nasporing door de criminele recherche, waarin onder meer kwam vast te staan, dat de zes hoofddaders tijdens gevechten in het Bekasische waren gesneuveld, werd tenslotte 21 maart te Buitenzorg de hand gelegd op een mededader, die alsnog tot twee maal toe pogingen deed tot ontvluchten. Deze, Angka Widjaja genaamd en tijdens de bersiapperiode  mantri van de gevangenis Tjipinang, is in volle confessie.
Volgens zijn verklaringen werd de familie Jonathans, bestaande uit 18 personen, tien mannen, zeven vrouwen en een baby van 8 maanden, door een bende van ruim 20 man uit haar woning ontvoerd en naar de markas vanRawahmangoen (Meester Cornelis) gebracht. Nadat de meisjes gemolesteerd waren, werden alle slachtoffers naar een put op het Engelkse golfterrein gevoerd om vervolgens op weerzinwekkende manier van het leven te worden beroofd. De baby van 8 maanden werd levend in de ongeveer 9 meter diepe put geworpen.
Op 15 april zijn op aanwijzingen van de mededader Angka Widjaja 9 schedels benevens beenderresten opgehaald, waarna de werkzaamheden wegens een te hoge waterstand in de put moesten worden gestaakt.
Nadat op 17 april met behulp van de brandweer de put was leeggepompt, konden nog twee schedels en andere stoffelijke resten van de slachtoffers worden geborgen.’ (krantenartikel 1946, herkomst onbekend)

26/11  Lies Denis + echtgenoot – vermist


27/11  E. de Lizer – ontvoerd       
29/11  Max Roll – Bidara Tjina 26 – ontvoerd
29/11  Mw. F. Alexander – vermist
29/11  Mw. E. Broekman – vermist
29/11  Mej. R. Broekman – vermist
30/11  D. Maurits -  ontvoerd
30/11  Mw. Muller + zoon -  Drossaersweg – ontvoerd
Okt/nov.  Mw. Goossens + 3 kinderen – vermoord
Okt/nov.  I. Kooymans – Tjipinang – ontvoerd
Okt/nov.  Hr. Pieplenbosch – Tjibatoe – vermoord
Okt/nov.  Kwadjoe + vrouw + 4 kinderen - vermoord
Okt/nov.  Hr. David + zoon – vermist
Okt/nov.  Hr. Winter – vermist
Okt/nov.  Hr. Ketting Olivier – vermist
Okt/nov.  Mw. Vlissinger – ontvoerd
Nov.   Hr. Van Osch – vermoord
Nov.   Hr. Loppies – vermoord
Nov.   Hr. Fermin en zoon Erie - vermoord
Nov.   Hr. Nuhoff – vermoord
Nov.   Nuhoff jr. – vermoord
Nov.   Hr. Postma – vermoord
Nov.   Hr. De Flaminck – vermoord
Nov.   Hr. Schmidt – vermoord     
Nov.   Hr. De Vries – vermoord
Nov.   Hr. Maes – vermoord

´Hadji Masoem heeft gedurende de maand november 1945, 15 Europeanen, 10 Ambonezen en 5 Menadonezen ontvoerd en deze daarna vermoord. Plaats van terechtstelling is achter Pasar Tjilintjing, aan de kali Tjilintjing.´


(NA/2.13.132/1102)

02/12  Mw. Karel-Pattinama – ontvoerd
02/12  Mej. O.M. Maagdenburg – Tjikini Ziekenhuis – ontvoerd
04/12  Mw. Martens – Yap Djenedweg – ontvoerd
04/12  J.R. Raake – Timorweg 8 – ontvoerd
04/12  Ch. Haakman -  Timorweg 8 – ontvoerd
04/12  R. Haakman – Timorweg 8 – ontvoerd
04/12  Fam. H.J. Velsing (8 personen) – Petodjo Ilir 28 - ontvoerd
04/12  Mw. Wiegend – Kramatkamp – ontvoerd
05/12  D.J. Postmus – ontvoerd    
08/12  Mej. H. van Loon – Sluisbrugstraat 24 – ontvoerd
09/12  M.A. Kilapang – ontvoerd
11/12   Fam. Van Slooten 4 personen) - Laan Tegallaan – ontvoerd
11/12   H.L. Spier – Chaulanweg 22 – ontvoerd
11/12   kind Duys – Tanah Abang – ontvoerd
12/12  B.Swaab – Grisseeweg 44 – ontvoerd
12/12  Mw. J.C. Hoogbruin – Gg. Locomotief 6 – ontvoerd
12/12  Mw. W. Struyk – Hanweg 16 – ontvoerd

´Gerapporteerd wordt dat mevrouw W.Struyk, wonende aan de Hanweg 16, verdwenen is. De buren hebben in den nacht gegil van een vrouw gehoord, doch durfden i.v.m. de daaraan verbonden gevaren voor zichzelf niet naar buiten komen. Dit feit moet echter ongeveer tien dagen geleden gebeurd zijn. Eerst door de omstandigheid dat haar woning de laatste dagen door rampokkers werd leeggehaald, kwam men van haar verdwijning op de hoogte. Genoemde dame, wier echtgenoot ex-POW in Manilla is, woonde geheel alleen.´ (NA/Nefis/1001.60)

12/12  Mw. Van Waardenburg + zoon  – ontvoerd
12/12  Onbekende Europeaan – Gg. Adjudant – ontvoerd
13/12  Hr. Keiner -Rijnstraat, Mr. Cornelis – vermist
17/12  Gebr. Jansen – vermoord
21/12  C.E. Willemsen – Malabarweg 1 - vermoord
23/12  Lie Wie Heng – Gg. Toapekong – ontvoerd
24/12  Oey Eng Seng – Paal Merah – ontvoerd
24/12  Oey Eng Liong – Paal Merah – ontvoerd

´April 1946. Van Chinese zijde regende het meldingen over het kidnappen van kinderen in de benedenstad en in Mr,. Cornelis. Van deze kinderen zouden het hart en de hersens door de hadji´s worden gebruikt voor het onkwetsbaarheidsritueel, terwijl het vlees zou worden verkocht op de diverse pasars. Een zekere hadji Saleh te Pasargaplok of Kramatpoelo en een hadji Mali van kampong Kaliabang werden genoemd als de hoofddaders van dit gruwelijk en barbaars misdrijf. De geruchten betreffende kannibalisme werden niet bevestigd. In een enkel geval werd verdacht vlees chemisch onderzocht en bleek niet van mensen afkomstig te zijn.´


(NA/2.13.132/1103)

xDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina