Opgaven voor Statistiek 1 voor ScheikundeDovnload 11.32 Kb.
Datum06.12.2017
Grootte11.32 Kb.

Opgaven voor Statistiek 1 voor Scheikunde
Week 1
 1. In een laboratorium zijn de volgende zeven bepalingen gedaan aan het zwavelgehalte van steenkool: 3,18 3,20 3,22 3,14 3,09 3,10 3,10

 1. Maak van de data een Box-and-Whisker plot. Controleer de normaliteit met een Normal probability plot.

 2. Bereken een tweezijdig 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de verwachtingswaarde .

 3. Bepaal voor elk van de volgende hypothesentoetsen de P-waarde en de conclusie. Gebruik als criterium  = 0,05:

i) H0:  = 3,05 H1:   3,05

ii) H0:  = 3,17 H1:  < 3,17

iii) H0:  = 3,11 H1:  > 3,11

Is uw conclusie bij i) in overeenstemming met het tweezijdig 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de verwachtingswaarde  berekend onder b) ? 1. Bereken een tweezijdig 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de standaardafwijking en de variantie 2. Gebruik dit 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de variantie s2 om de hypothese H0: 2 = 0,01 tegen H0: 2  0,01 te toetsen.
 1. De snelheid van het licht

Dataset:


In de 19e eeuw hadden de Franse natuurkundigen Fizeau en Foucault onafhankelijk van elkaar methoden bedacht om de snelheid van het licht te meten. De methode van Foucault bleek de nauwkeurigste metingen op te leveren. Deze methode maakt gebruik van een snel ronddraaiende spiegel. De methode van Foucault werd verbeterd door de Amerikanen Michelson en Newcomb. De dataset bevat metingen van Newcomb in 1882. Het betreft metingen over de tijd die licht nodig heeft voor het afleggen van een afstand van 3721 meter en terug. De metingen zijn als volgt gecodeerd: van de oorspronkelijke meetwaarden van Newcomb in microseconden is 24,8 afgetrokken, waarna met 103 vermenigvuldigd is.


 1. Bereken een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde lichtsnelheid.

 2. Op welke veronderstelling is het bovenstaande betrouwbaarheidsinterval gebaseerd? Controleer deze aanname via een geschikte grafiek. Wat is Uw conclusie?

 3. Maak een Box-and-Whisker plot van de data. Wat valt U op?

 4. Zet de metingen uit tegen het waarnemingnummer. Geef aan de hiervan een mogelijke verklaring voor wat U bij c) gezien hebt.

 5. Maak aan de hand van wat U bij c) gezien hebt opnieuw een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde lichtsnelheid.

 6. Zoek via Internet de huidige waarde voor de lichtsnelheid op en toets of deze in overeenstemming is met de data van Newcomb.


3. Regenval en zilvernitraat
D
ataset:
Om regenval te bevorderen, werd een experiment uitgevoerd met 52 wolken. Men onderzocht hierbij of het toevoegen van zilvernitraat aan wolken een gunstig effect heeft op regenval. Hiertoe werden op willekeurige wijze 26 van de 52 wolken uitgekozen en van zilvernitraat voorzien. De andere 26 wolken werden niet van zilvernitraat voorzien. De resultaten in de dataset geeft de regenval in feet/acre weer.


 1. Voer een t-toets uit om te onderzoeken of de gemiddelde regenval toegenomen is. Is hier sprake van gepaarde of ongepaarde waarnemingen?

 2. De t-toets gaat uit van normaal verdeelde data. Controleer zowel grafisch als via toetsen of de data normaal verdeeld zijn. Welke conclusie kunnen we dus trekken uit de bij a) uitgevoerde toets?

 3. Omdat de onderzoekers van mening waren, dat het toevoegen van zilvernitraat een multiplicatief effect heeft, werd besloten de logaritme van de data te analyseren i.p.v. de data zelf. Wat voor effect heeft dit op normaliteit van de data? Voer weer een t-toets uit. Heeft het toevoegen van zilvernitraat effect op de regenval?


4. Vetgehalte van eieren
Dataset:


Het vetgehalte van gedroogde eieren wordt onderzocht. Gedroogde eieren worden verkocht in blikken. Elk blik bevat twee soorten eieren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 6 verschillende laboratoria. Een blik eieren wordt na schudden geopend. Elk laboratorium krijgt hetzelfde aantal eieren van beide soorten om te onderzoeken. De laboratoria krijgen verschillende eieren. Aangezien het onderzoek van de eieren tijdrovend is, wordt binnen elk laboratorium het werk verdeeld over 2 laboranten.
Een statisticus voert een geavanceerde statistische analyse uit en komt tot de conclusie dat er een significant verschil is tussen de gemeten vetgehaltes in de 6 laboratoria. Als chemicus snap je niets van de onbegrijpelijke analyse van de statisticus. Wel vraag je je af hoe het kan dat 6 gerenommeerde laboratoria niet tot dezelfde conclusie kunnen komen.
Opdracht: probeer via geschikte grafische weergaven van de data set tot een verklaring te komen.
5. Emissie van koolmonoxide
Dataset:
Een olieraffinaderij doet op 31 achtereenvolgende dagen metingen van de koolmonoxide-emissie. De raffinaderij wil deze metingen vergelijken met die van de overheid, om aan te tonen dat de raffinaderij beter werkt dan andere raffinaderijen. De raffinaderij baseert haar claim op een analyse van kentallen en een t-toets. Beoordeel de claim van de raffinaderij.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina