Opgemaakt: 14/04/2016Dovnload 48.37 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte48.37 Kb.
Verslag werkgroep Fictie

14/04/2016

Voor verslag: Annika Buysse

Opgemaakt: 14/04/2016

De vergadering begint om 10u en eindigt om 12u30.


Verslag vergadering 1

Taken 7


Aanwezigheden 7

Datum volgende vergadering 8

Verslag vergadering


Het is de laatste werkgroep van Griet Baert van bibliotheek Gent. We bedanken Griet voor haar jarenlange inzet in de werkgroepen. David De Baecke volgt haar op in de Werkgroep Fictie

Goedkeuring verslag 13/10/2015


 • Het thema ‘Obsessies’ blijkt toch nog toegekend te worden. BC Gent bekijkt alle records met dit thema en probeert het thema overal te schrappen / te vervangen zodat de verwarring omtrent de term verdwijnt.

 • Lijst van juni: ‘Kommissar Gereon Rath (personage)’ is nog niet aangepast. Brussel kijkt het na.

 • Lijst april: In het verslag staat dat ‘Kanosport’ aangepast wordt naar analogie met de trefwoorden, maar bij de trefwoorden is de verwijzing andersom. De uitgesloten ingang is daar ‘Kanovaren’. BC Gent bekijkt de records met het trefwoord ‘Kanosport’. Bij sportboeken is de term ‘Kanosport’ immers de juiste. ‘Kanovaren’ past als thema beter bij de fictie.

Het verslag wordt goedgekeurd.


BC Gent stelt voor om in de toekomst de verslagen via het forum goed te keuren. De leden van de werkgroep kunnen gedurende de eerste maand na online publicatie feedback en / of goedkeuring geven. Nadien voert BC Gent de nodige aanpassingen uit. Op die manier worden ‘verkeerde’ aanpassingen vermeden.

Nieuwe en gewijzigde ingangen: oktober tot maart 2015

 • Oktober:


  • Abba: Bib Gent vraagt of subgeleding ‘Popgroep’ hier niet toegevoegd moet worden. Bij een aantal popgroepen gebeurt dit wel, b.v. ‘AC/DC’. BC Gent merkt op dat een toevoeging enkel nodig is als er verwarring kan ontstaan. De afspraak is dat naamsvormen in de onderwerpsontsluiting altijd gelijklopen met de auteursnamen.

  • voor de namen van Griekse mythologische figuren waarin een c/k voorkomt wordt nu – conform onze regeleving – gekozen voor de Latijnse schrijfwijze. Gebruikers zoeken echter soms ook op de Griekse schrijfwijze, met ‘k’. Kunnen er uitgesloten termen toegevoegd worden? B.v. Clytaemnestra, Creon, Heracles. BC Gent bekijkt en past aan.
 • November:


  • ‘China, 21e eeuw’: aanpassen naar ‘China, 2000’. BC Gent past aan.

  • ‘ETA’: uitgesloten termen van trefwoorden overnemen. Het thema blijft in 650 staan (en niet in 610) naar analogie met de trefwoorden

  • ‘Economische crisis’: er wordt een zie ook-verwijzing gelegd naar ‘Financiële crisis’. BC Gent bekijkt ook of het nuttig is om bij de beschrijving die het thema ‘Economische crisis’ kreeg een tijdsgeleding toe te voegen.

  • ‘Prokofi/jev, Lina’: is de Angelsaksische omzetting (geliefde van Sergei Prokofjev). Bibliotheek Antwerpen vraagt zich af wat de voorkeursterm moet zijn. Bij de namen is gekozen voor Prokofjev en bijgevolg doen we dit ook best voor de thema’s. Indien er geen voorbeeld is bij de namen, kan er gekeken worden naar de meest voorkomende voorkeursterm in Viaf.
 • December:


  • ‘Arbeidsmigratie’: wordt geschrapt

  • ‘Generatieconflict; migranten’: wordt opgesplitst naar twee thema’s: ‘Generatieconflict’ en ‘Migranten’

  • ‘Verval’: wordt geschrapt omdat dit een onduidelijk thema is

  • ‘West-Azië’: is geen trefwoord, maar ‘Oost-Azië’ en ‘Zuidoost-Azië’ bestaan wel. Vraag is hoe dit komt en of het ok is om West-Azië dan wel als thema te introduceren. BC Gent legt het voor op het trefwoordenforum en kijkt ook na of het een zoekterm is.
 • Januari:


  • ‘Grootouder-kleinkindrelatie’: aangepast naar ‘Grootouders’ (was toegekend n.a.m. de trefwoorden)

  • ‘Samenwonen’: wordt vervangen door de voorkeursterm ‘Cohousing’. BC Gent vervangt en bekijkt ook de trefwoorden i.v.m. de uitgesloten termen.
 • Februari:


  • ‘Maatschappijkritiek; Groot-Brittannië’ (vtr) t.o.v. ‘Groot-Brittannië, maatschappijkritiek’ (vth): de volgorde is anders. BC Gent bekijkt wat er het meeste voorkomt in de verschillende combinaties bij trefwoorden en thema’s en doet voorstel om aan te passen.

  • ‘Kievse Rijk’: hier zou het nuttig zijn om verwijzingen en een public note toe te voegen. BC Gent bekijkt het en doet een voorstel op het forum.
 • Maart:


  • ‘Joden, Groot-Brittannië, 20ste eeuw’: er is een eerdere afspraak om (bij voorkeur) geen drieledige thema’s toe te voegen. Hier is het echter moeilijk om een opsplitsing te maken en bovendien bestaan er al gelijkaardige thema’s. Het thema blijft behouden.

  • ‘Medellinkartel’: bestaat al als trefwoord, maar het zou duidelijker zijn om op te splitsen naar ‘Medellin (drugskartel)’, met ‘Medellinkartel’ als uitgesloten term. BC Gent past aan.

  • ‘Elbe, Lily’: aangepast naar ‘Elbe, Lili’.

Overdracht andere Werkgroepen

Werkgroep Jeugd

 • Historische verhalen:


De werkgroep Jeugd heeft een nieuwe definitie voor het genre ‘Historische verhalen’ in gebruik genomen: “Deze werken handelen over een tijdperk in de geschiedenis, een historische gebeurtenis of een historische persoon. Ook publicaties over reizen in het verleden kunnen het genre ‘Historische verhalen’ krijgen. Oorlogsverhalen die zich afspelen vanaf WOI krijgen het genre ‘Oorlogsverhalen’ en niet het genre ‘Historische verhalen’.”

Bij de jeugd wordt dus geen beperking meer op tijd gemaakt.


De werkgroep Fictie geeft aan dat ‘Historische literatuur’ niet zomaar geldt voor alles wat zich in het verleden afspeelt. Het is belangrijk dat de intentie van de auteur in de definitie terechtkomt. De tijdsbeperking mag wel geschrapt worden in de definitie. BC Gent doet een voorstel.


 • Nota leeftijdsaanduidingen jeugd


De Stuurgroep Collectie heeft de grote lijnen van de nota goedgekeurd. Er is één vraag voor aanpassing:

  • Wijziging van de doelgroep ’15 tot 18 jaar’ naar ‘vanaf 15 jaar’.

  • Ook wordt nagekeken of het mogelijk is om voor deze doelgroep de bibliotheken de keuze te geven om te werken met volwassenen of jeugdetiketten.


Werkgroep Trefwoorden
 • Buitenechtelijke kinderen:


 • De huidige verwijzingsstructuur voor kinderen die niet binnen een ‘officiële relatie’ geboren worden, strookt niet helemaal met hoe een gebruiker zoekt. Juridisch gezien betekenen de drie termen hetzelfde, maar ‘buitenechtelijke kinderen’ lijkt toch de meest gekende term te zijn.

Natuurlijke kinderen

X Buitenechtelijke kinderen

X Onwettige kinderen


 • De werkgroep Trefwoorden heeft beslist om de verwijzingsstructuur om te draaien met ‘Buitenechtelijke kinderen’ als voorkeursterm.

 • De werkgroep Fictie gaat akkoord om de verwijzingsstructuur ook bij het thema om te draaien.Voorstel nieuwe genres


Er worden twee nieuwe genres voorgesteld voor de filmregelgeving. ‘Tragikomedie (film)’ is een voorstel van Muntpunt, ‘Drama (film)’ is een voorstel van BC Gent. Beide genres worden samen besproken omdat documenten waaraan ‘Tragikomedie (film)’ toegekend zou kunnen worden, eventueel ook ontsloten zouden kunnen worden met ‘Drama (film)’ in combinatie met ‘Humoristische films’.

Tragikomedie (film)


Muntpunt is voorstander van het nieuwe genre omdat het genre ‘Humoristische films’ wringt bij dit soort films. Muntpunt stelt de volgende definitie voor:

“Een film met een serieus thema of met een serieuze/ melancholische /gevoelige ondertoon, die verlicht wordt door komische toetsen.”


In IMDB krijgen dit soort films meestal twee keywords : enerzijds drama en anderzijds comedy
Enkele voorbeelden

 • Le hérisson

 • Intouchables

 • Juno

 • Crazy

 • Eternal sunshine of the spotless mind

 • La famille Belier

 • Frances Ha

 • Good bye Lenin

 • Bella Martha

 • Le Havre

 • The kids are all right

 • Local hero

 • La vita è bella

 • Marguerite


Drama (film)


In een drama staan de persoonlijke ontwikkelingen van één of meerdere realistische personages centraal. De personages worstelen vaak met zichzelf, met anderen of met de samenleving. De films behandelen vaak een emotioneel thema, waardoor de kijker of lezer zich in de personages kan inleven en zich met hen kan identificeren.

Enkele voorbeelden: • The pianist / Roman Polanski

 • In the mood for love / Kar-Wai Wong

 • Hable con ella / Pedro Almodovar

 • We need to talk about Kevin / Lynne Ramsay

 • Eternal sunshine of the spotless mind / Michel Gondry

 • Elephant / Gus van Sant

 • Vera Drake / Mike Leigh

 • Brokeback Mountain / Ang Lee

De reden waarom we het genre zouden introduceren:

 • Mensen zoeken hierop

 • Dramafilms worden nu niet gegroepeerd en worden vaak enkel met het genre ‘Speelfilms’ ontsloten

 • Drama is een genre dat in de meeste filmdatabases toegekend wordt

BC Gent heeft nagekeken in welke mate gebruikers zoeken op beide genres: op ‘Drama’ wordt frequent gezocht, op ‘Tragikomedie’ amper. BC Gent merkt wel op dat gebruikers niet noodzakelijk hoeven te zoeken op een genre, het kan ook informatief zijn.


De werkgroepleden vinden dat het ontsluiten van beide filmgenres nuttig kan zijn. Er is wel discussie over hoe dit best gebeurt:

 • AN is voorstander van het combineren van ‘Drama (film)’ en ‘Humoristische films’ om tragikomedies te ontsluiten. Hieronder kunnen dan eventueel ook ‘zwarte komedies’ opgenomen worden.

 • PB Limburg vindt het beter om tragikomedies te ontsluiten met ‘Tragikomedie (film) i.p.v. een combinatie ‘Humoristische films’ en ‘Drama (film)’, Gent beaamt

 • AN: is dan ook voorstander om een genre als ‘Zwarte komedie’ toe te kennen, omdat dat nu ook een hiaat is in de genres.

Opmerkingen i.v.m. de afbakening van het genre ‘Drama (film)’: • GE merkt op dat het genre ‘Drama (film)’ snel een ‘vuilbakgenre’ kan worden. GE stelt voor om in de regelgeving aan te geven dat bepaalde genres niet combineerbaar zijn met het genre ‘Drama (film)’. Het is wel de vraag of dat mogelijk is. ‘Actiefilms’ lijkt op het eerste zicht het enige genre waar een combinatie met ‘Drama (film)’ uitgesloten kan worden.

 • AN: zodra er diepgang zit in de personages (geen karikaturen) dan is het een drama, maar dan wordt het genre wel erg ruim

 • De werkgroepleden besluiten dat de huidige definitie zeker een goed vertrekpunt is, er wordt ook voorgesteld om het genre ‘Drama (film)’ bij voorkeur te combineren met andere genres.

Om een en ander duidelijk te krijgen, wordt het volgende afgesproken: • AN zal turven wanneer ze ‘Drama (film)’ als genre zouden toekennen, en in combinatie met welke andere genres.

 • GE vraagt om de definitie van ‘Humoristische films’ aan te passen, omdat die momenteel niet voldoet voor de films waarbij het genre wordt toegekend. In de beschrijving van de definitie lijkt het vooral over louter ‘komedies’ te gaan, terwijl dit niet zo is.

 • BC Gent onderzoekt verder hoe andere bibliotheken/filmdatabanken omgaan met tragikomedies en dramafilms.Thema’s

Verwijzingsstructuur ‘Soldaten’ vs. ‘Leger’


Het thema ‘Soldaten’ is uitgesloten t.v.v. ‘Leger’. Voor sommige publicaties is dit vreemd, omdat het niet over een ‘Leger’ gaat, maar om enkele (of één) soldaten.

B.v. 9644899. Daarom stelt BC Antwerpen voor om te werken met ‘zie ook’-verwijzingen in plaats van met een ‘zie’-verwijzing. De werkgroep keurt de aanpassing goed. BC Gent past de verwijzingsstructuur aan en bekijkt of er nog beschrijvingen zijn die beter het thema ‘Soldaten’ krijgen.Varia en rondvraag

BC Gent


 • Prentenboeken voor mensen met dementie:

Reeds enige tijd blijken er prentenboeken op de markt te zijn speciaal voor mensen met dementie. In sommige bibliotheken zijn deze prentenboeken al voorhanden. BC Gent stelt voor om hier een vormgenre voor te maken, net zoals momenteel in overweging wordt genomen voor ‘dyslexieboeken’.

De werkgroep beslist om ‘Prentenboeken voor mensen met dementie’ voorlopig op te nemen als annotatie, net zoals wordt gedaan voor ‘Lettertype Dyslexie’. Op termijn kunnen dergelijke annotaties omgezet worden naar een vormgenre.BC Antwerpen


 • BC Antwerpen stelt vast dat het niet duidelijk is wanneer het genre ‘Graphic novels’ toegekend moet worden. In de regelgeving staat dat er ‘niet veel delen in de reeks’ mogen zijn, maar het genre is b.v. wel toegekend aan de ‘Corto Maltese’-reeks (13 volumes).

Hier blijkt het genre verkeerdelijk toegekend te zijn. BC Gent schrapt het genre bij deze reeks. De definitie is op zich duidelijk. Bij probleemgevallen in de toekenning kunnen de catalografen het doorgeven via het forum.

GE


 • Bij het genre ‘Waargebeurd’ lijken fictie en non-fictie soms te veel door elkaar te lopen waardoor de toekenning vaak dubieus is, b.v. ‘Elke dag een uur (9496090)’. Bij twijfel mogen hier steeds vragen over gesteld worden op het forum.

 • GE stelt voor om een nieuw thema ‘Transhumanisme’ in gebruik te nemen. Definitie: gebruik van de technologie om de menselijke conditie te overstijgen. De term bestaat al als trefwoord, b.v. bij ‘Ben’ van Eric Nieuwenhuis. GE doet een voorstel voor de verwijzingsstructuur (met een ‘Zie ook’-verwijzing naar ‘Artificiële intelligentie’?). BC Gent kijkt na op welk van de twee termen ‘Artificiële intelligentie’ of ‘Kunstmatige intelligentie’ gezocht wordt.AN


 • ‘Place la Martine’ van Blockhuis is een fictieve biografie. AN vraagt of hier het genre ‘Biografische literatuur’ mag worden toegekend. De werkgroep beslist dat bij een sterk afwijkende fictieve biografie het genre ‘Biografische literatuur’ niet mag worden toegekend (b.v. een historisch personage komt op een andere manier om het leven dan in de geschiedenis is gebeurd). Bij dit werk wordt ‘Van Gogh, Vincent’ toegevoegd in de 600.

Taken


Wat

Wie

Wanneer

Thema ‘Obsessies’ schrappen / vervangen

BC Gent

20/10/2016

‘Kommissar Gereon Rath (personage)’ aanpassen (zie verslag vorige werkgroep Fictie)

BS

20/10/2016

Nakijken records met ‘Kanosport; vtr’

BC Gent

20/10/2016

Nieuwe en gewijzigde ingangen

BC Gent

20/10/2016

Definitie ‘Historische literatuur’ herwerken

BC Gent

20/10/2016

Verwijzingsstructuur ‘buitenechtelijke kinderen’ omdraaien

BC Gent

20/10/2016

Nieuwe genres:

 • ‘Drama’ turven bij mogelijke toekenning

 • Voorstel aanpassing definitie ‘Humoristische films’

 • Vergelijking databanken i.f.v. ‘Drama (film)’
AN

BC Gent

BC Gent

BC Gent

20/10/2016Verwijzingsstructuur ‘Soldaten’ / ‘Leger’ aanpassen

BC Gent

20/10/2016

Verwijzingsstructuur voorstel ‘Transhumanisme’

GE

20/10/2016

Zoektermanalyse ‘Artificiële’ vs. ‘Kunstmatige’ intelligentie

BC Gent

20/10/2016

Regelgeving updaten + genrelijst aanpassen

BC Gent

20/10/2016Aanwezigheden


Naam

Organisatie

Aanw./
verontsch.

Griet Baert

Bibliotheek Gent

A

David Debaecke

Bibliotheek Gent

A

Vera Springael

Bibliotheek Antwerpen

A

Hilde De Keyser

Bibliotheek Antwerpen

A

Yasmien Puylaert

Bibliotheek Brugge

A

Johan Waumans

Muntpunt

A

Annelies Vranken

PB Limburg

A

Lut De Block

Bibliotheek Leuven

A

Gwenny Vlaemynck

BC Gent

A

Annika Buysse

BC Gent

A

Anne-Sophie Koschak

BC Gent

A


Datum volgende vergadering


De volgende vergadering is gepland op donderdag 20 oktober 2016, om 10u in vergaderzaal A van Cultuurconnect

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina