Oplage : aantal gedrukte exemplaren Betaalde verspreiding : het aantal verkochte exemplarenDovnload 139.8 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte139.8 Kb.
MEDIALEER
Termen

Oplage : aantal gedrukte exemplaren

Betaalde verspreiding : het aantal verkochte exemplaren

Leescijfers : het aantal gelezen exemplaren (exemplaar/lezer)

Vb. 1 krant gelezen door 3 mensen (3lezers/exemplaar)

CIM : - centrum voor informatie over de media • organisatie die onderzoek doet naar het leesgedrag van alle media( of luister-, kijkgedrag)

 • soort VZW

 • adverteerders zijn vertegenwoordigd in het bedrijf

 • reclamebureaus

 • media, holdings zelf

Veel abonnementen : creëren een vast inkomen, wat positief is voor de kranten

Losse verkoop : kans dat de mens die dag een andere krant gaat kopen. Dus voorpagina zo aantrekkelijk mogelijk maken zodat de lezer uw krant koopt.

Mediaholding : de Persgroep, VUM, …

VVA : Voornaamste Verantwoordelijke voor Aankoop = diegene die de algemene aankopen doet

Interne reclameregie : afdeling van het grote bedrijf

Externe reclameregie : mediaholding huurt een bureau in en houdt zich bezig met de reclame  bij kranten is dit full page of scripta (ze maken samen met de mediaholdings de prijslijsten)DAGBLADEN
Wezenskenmerken van de dagbladen • periodiciteit : dagelijks (wekelijks, …)

 • actualiteit : inhoudelijk en verwijst naar dagelijks

- universeel : verschillende onderwerpen die steeds terugkomen; kijk op de wereld)

 • publiciteit : slaat NIET op reclame, maar maakt dingen openbaar

 • continuïteit : 6x per week, metro= 5x per week)

 PAUPC
Soorten kranten

- VUM : 1. de standaard

2. het volk

3. nieuwsblad/ de Gentenaar

- Persgroep : 1. de morgen

2. laatste nieuws/ nieuwe gazet

- Concentra : 1. gazet van Antwerpen

2. belang van Limburg

3. metro


- Tijd : financieel economische tijd
* nieuwsblad = moederblad

Gentenaar = kopblad

 de centrale thema’s zijn praktisch hetzelfde. Het enigste verschil is op regionaal gebied

* Laatste nieuws

Nieuwe gazet

 ook zo een verhouding, ze delen dus 1 redactie


Kwaliteitskranten

 • de morgen

 • De standaard

(- De tijd)  behoort nog niet helemaal tot de categorie van de algemene dagbladen

 veel minder kuman interest

= moeilijk taalgebruik, strakkere lay –out, …


Populaire kranten


 • Gazet van Antwerpen

 • Laatste nieuws/ Nieuwe gazet

 • Het volk

 • Nieuwsblad/ Gentenaar

 • Belang van Limburg

 proberen dicht bij de mens te komen

= kleur, eenvoudig taalgebruik, meer foto’s, …


Metro

 • aanvaarden wij als een dagblad

 • hoort noch bij populair, noch bij kwaliteit

 • is eigenlijk geen dagblad want komt niet uit in het weekend

 • gratis voor de lezer want worden gefinancierd door reclame

 • hebben een afwijkend distributiekanaal

 • staat in displays

 • worden gemaakt a.d.h.v. persberichten


Politieke gerichtheid (Vlaamse kranten)

- christelijk : * De Standaard (centrum)

* Gazet van Antwerpen (centrum rechts)

* Het Volk (oorspronkelijk opgericht door de christelijke arbeiderspartij)

* Het Nieuwsblad/ De Gentenaar

* Het Belang van Limburg

- links progressief : De Morgen

- liberaal : Laatste nieuws/ Nieuwe gazet (centrum rechts)


 het volk en het nieuwsblad zijn TWEELINGBLADEN = ze gelijken op elkaar maar toch niet alles hetzelfde( worden NIET kopblad – moederblad genoemd)
Politieke gerichtheid (Waalse kranten)

- Le Soir : de enige echte totaal onafhankelijke krant. Vanaf het begin helemaal los van partijen en godsdienst. Eerder humanistisch ingesteld.

- La dernière heure : liberaal

- La libre Belgique : katholiek/ christelijk
Kwaliteitskranten (Waalse)

 • La libre Belgique

 • Le Soir (iets progressiever dan La libre Belgique)

L’ Echo komt ongeveer overeen met De Tijd. Het verschil is dat L’ Echo een andere oprichtingsdatum heeft dan De Tijd  einde 19e eeuw (veel ouder dan De Tijd)


HISTORISCH OVERZICHT VAN DE PERSREGIMES IN BELGIE
De Spaanse Nederlanden (1555-1713)

 • eerste krant in Zuidelijke Nederlanden in Antwerpen : Wekelycke Tydinghe(veel handelsnieuws) van Abraham Verhoeven(1605)

 • monopolie voor de hele Spaanse Nederlanden. Tot 1635.

 • Daarna meerdere kranten o.a. in Brugge en Gent

 • Meestal in het Nederlands = voertaal

 • Geen persvrijheid

 • Pers diende overheid

 • Octrooi(=vergunning,door overheid gegeven) nodig


De Franse overheersing (1792-1814) > politiek nieuws

 • verfransing van de pers

 • geen persvrijheid

 • sterke eigen stempel van Napoleon


Het koninkrijk der Nederlanden (1814-1830)

 • veel oppositiepers(=protest) in Vlaanderen tegen Willem I ( antikatholicisme)

 • veel persprocessen tegen journalisten


1830 : Onafhankelijk België

- 1831 : Belgische grondwet met daarin o.a. artikels ter garantie van de persvrijheid

- verfransing : alleen Franstalige dagbladen want veel analfabetisme

- 1844 : Vlaemsch België : eerste Vlaamse dagblad opgericht door groepje schrijvers o.a. H. Conscience. Maar veel financiële problemen. Na 1 jaar reeds opgedoekt. Gevolgd door “De Vlaemsche Belgen”. Ook na 1 jaar failliet.

- 1848 : veel onrust en armoede

- regering moest toegevingen doen o.a. afschaffing van de zegelbelasting

- krant werd goedkoper maar nog steeds veel ongeletterden in Vlaanderen

- eind 19e eeuw: oprichting van onze eigen kranten : LN/NG, De Gentenaar, Het Volk, GVA, BVL, De Vooruit, Le Soir, La libre Belgique, La Meuse, …

 EIND 19E EEUW IS DE BASISPERIODE VOOR ONZE KRANTEN
Tijdens en onmiddellijk na WO II


 • tijdens WO II was er censuur van de bezetter, dus ‘dag persvrijheid’ waar zo voor geijverd was ….

 • Kranten die tijdens de oorlog bleven verschijnen, werden later als collaborateurs bestempeld

 • Er kwam een publicatieverbod voor collaboratiekranten na WO II

 • Veel repressie, zelfs enkele Franstalige redacteurs kregen de doodstraf


Periode 1950 tot nu

- 1950-1989 : * concentratietendens + overheidssteun : halvering titels en mediagroepen

* losmaken drukkingsgroepen + rijke familie: financiële holdings

- 1990-nu : * 2e concentratiegolf

| * marktleider Vlaanderen : 43% VUM

| * marktleider Wallonië(+ W. Brabant): 55,8% ROSSEL(Le Soir)

| * enig gelukt kranteninitiatief = FET (1968)

|

| doorgedreven diversificatie:

 • Rossel + Persgroep  weekbladsector

 • VUM + Persgroep participeren in lokale radio’s

 • Dagbladpers in VTM (reclame via TV)

 • Uiteindelijk participeren bijna alle uitgevers van dag- en weekbladen in VTM, behalve: VUM, FET, De Morgen

 • VUM participeert later in de VAR (=reclameomroep) (VAR = Vlaamse Audiovisuele Regie  openbare omroep)SAMENVATTING DAGBLADEN

Nederlandse dagbladen
DE PERSGROEP

1.Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe Gazet

- uitgeverij : NV. Aurex

- externe reclameregie : Full Page

- mission statement : wil het verhaal van de Vlaming vertellen, de Vlaming die zowel op de hoogte wil blijven van de (inter -)nationale politiek als van wat er in zijn gemeente gebeurt)

- hoofdredacteur : Paul Daenen

- oplage : 2002: 340.000

- betaalde verspreiding : 2003: 290.000

- leescijfers : 02/03: 985.000 ( 3 lezers/exemplaar)

- verkoop : meer losse verkoop

- Profiel van de lezer :

*geslacht: klassieke verhouding

*Lager sec en lager onderwijs

*35-54j

*Oost-Vlaanderen*Sociale groepen: 3-4
2.De Morgen

- uitgeverij : De Morgen NV.

- externe regie : Full Page

- mission statement : een onafhankelijke, progressieve krant. Ze baseert zich op de beginselen van verdraagzaamheid, democratie en sociale rechtvaardigheid

- hoofdredacteur : Rudy Collier

- oplage : 2002: 68.000

- betaalde verspreiding : 2002: 52.000

- leescijfers : 02/03: 226.000 ( 4 lezers/exemplaar)

- verkoop : evenredige verdeling

- profiel van de lezer :

* meer mannen

* hoger en univ. onderwijs

* 12-54j

* Antwerpen en Oost-Vlaanderen

* sociale groepen: 1-2


VUM MEDIA(= Vlaamse uitgeversmaatschappij)

1.Het Nieuwsblad/ De Gentenaar

- uitgeverij : NV. VUM

- externe regie : Scripta

- mission statement : het blad wil een volledig beeld geven van wat er in de wijk van de lezer en in de wereld gebeurt met tevens veel aandacht voor sportnieuws, interviews, uitslagen in de sportkatern.

- hoofdredacteur : Dirk Remmerie/ Frank Buyse

- oplage : 2002: 241.000

- betaalde verspreiding : 2003: 209.000

- leescijfers : 02/03: 772.000 (4 lezers/exemplaar)

- verkoop : evenredige verdeling

- profiel van de lezer :

*geslacht:klassieke verhouding

*opleidingsniveau:evenredig

*35-55+

*Brabant+West- en Oost-Vlaanderen(vertekend beeld omdat de Gentenaar er ook in zit)*sociale groepen:1-2(maar redelijk evenredig)
2.Het Volk

- uitgeverij : NV. VUM

- externe regie : Scripta

- mission statement : betrouwbare informatie op een toegankelijke en aantrekkelijke wijze brengen, met speciale aandacht voor de mens achter het nieuws. Regionale berichtgeving, sportnieuws en populair cultuurnieuws

- hoofdredacteur : Dirk Remmerie/ Frank Buyse

- oplage : 2002: 112.000

- betaalde verspreiding : 2003: 86.000

- leescijfers : 02/03: 323.000 (4 lezers/exemplaar)

- verkoop : evenredige verhouding

- profiel van de lezer :

*geslacht:klassieke verhouding

*lager sec en lager onderwijs

*leeftijd:evenredig verdeeld

*Oost-Vlaanderen(dit komt omdat deze krant afkomstig is van Gent)

*sociale groepen:5-8

3. De Standaard

- uitgeverij : NV. VUM

- externe regie : Scripta

- mission statement : Op Europees niveau. Wil de nodige kennis aanreiken om de politieke, economische, culturele, sociale, wetenschappelijke en technologische actualiteit te volgen en te begrijpen

- hoofdredacteur : Peter Vandermeersch

- oplage : 2002: 94.000

- betaalde verspreiding : 2003: 78.000

- leescijfers : 02/03: 271.000 (4 lezers/exemplaar)

- verkoop : meer abonnementen

- profiel van de lezer :

* geslacht:klassieke verhouding

* hoge en univ. onderwijs

* 12-34j

* Brabant en Oost-Vlaanderen

* sociale groepen:1-2

CONCENTRA MEDIA

(vroeger was dit de RUG=Regionale UitgeversGroepgewoon van naam veranderd dus niet overgekocht of zo)1. Gazet van Antwerpen

- uitgeverij : NV. De Vlijt

- externe regie : Full Page

- mission statement : veel regionale informatie maar die toch een breed beeld geeft van het binnen– en buitenlandsnieuws

- hoofdredacteur : Luc Van Loon

- oplage : 2002: 140.000

- betaalde verspreiding : 2003: 118.000

- leescijfers : 02/03: 429.000 (4lezers/exemplaar)

- verkoop : meer losse verkoop

- profiel van de lezer :

* geslacht:klassieke verhouding

* lager sec en lager onderwijs

* 55+

* Antwerpen* sociale groepen: gelijk verdeeld

2. Het Belang van Limburg

- uitgeverij : Concentra Uitgeversmaatschappij (CUM)

- externe regie : Full Page

- mission statement : regionaal blad, met dagelijkse echo’s van wat onder hen leeft

- hoofdredacteur : Ivo Van de Kerckhove

- oplage : 2001: 115.000

- betaalde verspreiding : 2003: 101.000

- leescijfers : 02/03: 382.000 (4 lezers/exemplaar)

- verkoop : meer abonnementen

- profiel van de lezer :

* geslacht:klassieke verhouding

* lager sec en lager onderwijs en hoger secundair

* 35-54j

* Limburg

* sociale groepen:evenredig verdeeld maar toch meer de lagere klasse
3. Metro (Nederlandstalige en Franstalige versie)

- uitgeverij : Mass Transit Media (MTM)

- externe reclameregie : Full Page

- mission statement : spreekt mensen aan op het moment dat ze niets te doen hebben(momenten van verveling)

- hoofdredacteur: Luc Rademakers

- oplage : 2003: 260.000

- leescijfers : Ndlstalig: 02/03: 176.000

Franstalig: 02/03: 237.000

(geen betaalde verspreiding want het wordt niet verkocht)

- profiel van de lezer :

* geslacht:klassieke verhouding

* hoger secundair

* 12-34j

* sociale groepen:1-2

* VVA: 40%  wordt hier wel bijgeschreven omdat het VVA hier heel laag ligt OMDAT de Metro door veel jonge mensen wordt gelezen en deze jongeren gaan niet de algemene aankopen doen. De ouders gaan dit doen(meestal de moeder)
UITGEVERSBEDRIJF TIJD NV.

De Tijd

- uitgeverij : NV. Uitgeverbedrijf Tijd

- externe regie : Trustmedia

- mission statement : een complete zakenkrant voor ondernemenden. Lezers niet alleen professioneel informeren, maar ook persoonlijk verrijken.

- hoofdredacteur : Marc Van Cauteren

- oplage : 2002: 59.000

- betaalde verspreiding : 2003: 40.000

- leescijfers : 02/03: 128.000 (3 lezers/exemplaar)

- verkoop : veel abonnementen (wordt veel in bedrijven gelezen dus wordt veel verdeeld)

- profiel van de lezer :

* meer mannen

* hoger en univ. onderwijs

* 35-54j

* Antwerpen, Brabant en Limburg

* sociale groepen:1-2

Franstalige dagbladen
S.A. ROSSEL

(belangrijkste groep bij de Waalse kranten)1. La Meuse, La Capitale,La Nouvelle Gazette, La province,Le Quotidien de Namur

- uitgeverij : Sud Presse

- externe regie : Full Page

- mission statement : kranten maken die dicht bij de lezers staan. Brengen praktische en betrokken informatie

- Hoofdredacteur : Didier Hamann

- oplage : 2002: 160.000

- betaalde verspreiding : 2003: 123.000

- leescijfers : 02/03: 555.000 (5 lezers/exemplaar)

- verkoop : veel losse verkoop

- profiel van de lezer :

* geslacht: klassieke verhouding

* lager en lager sec onderwijs

* leeftijd:gelijk verdeeld

* Henegouwen

* sociale groepen:5-6

2. Le Soir (belangrijke krant)

- uitgeverij : S.A. Rossel & Cie

- externe regie : Full Page

- mission statement : proberen jongeren te overtuigen van de belangrijke rol dat deze krant kan spelen in het leven van de burger die op de hoogte wil blijven van de verschillende aspecten van onze samenleving.  Le Soir junior is al een goede stap

- hoofdredacteur : Béatrice Delvaux

- oplage : 2002: 130.000

- betaalde verspreiding : 2003: 102.000

- leescijfers : 02/03: 486.000 (5 lezers/exemplaar)

- verkoop : evenredig verdeeld

- profiel van de lezer :

* geslacht:klassieke verhouding

* hoger niet - univ. en univ.

* 12- * Brussel

* 1-2
S.A. I.P.M.1. La Dernière Heure/ Les Sports

- uitgeverij : S.A. d’ Info & de Prod. Multimedia (IPM)

- externe regie : Scripta

- mission statement : een blad met een editoriale lijn. Voor 54jverstrooide en enigszins luie lezers die altijd gehaast zijn temidden van het televisietijdperk en waarvan men zegt dat ze niet meer lezen

- hoofdredacteur : Michel Marteau

- oplage : 2002: 112.000

- betaalde verspreiding : 2003: 83.000

- leescijfers : 02/03: 376.000 (5 lezers/exemplaar)

- verkoop : veel losse verkoop

- profiel van de lezer :

* meer mannen

* lager en lager sec onderwijs, hoger sec onderwijs

* 12-54j

* Waals Brabant

* sociale groepen:gelijk verdeeld

2. La Libre Belgique

- uitgeverij : S.A. I.P.M.

- externe regie : Scripta

- mission statement : wil zich profileren als een moderne krant die open staat voor nieuwe ideeën

- hoofdredacteur : Michel Konen

- oplage : 2002: 61.000

- betaalde verspreiding : 2003: 48.000

- leescijfers : 02/03: 186.000 (4 lezers/exemplaar)

- verkoop: veel abonnementen

- profiel van de lezer :

* geslacht:klassieke verhouding

* hoger onderwijs en univ.

* 35-55+

* Waals Brabant

* sociale groepen:1-2
S.A. MEDI@BEL

Vers l’Avenir, L’Avenir du Luxembourg, Le Jour-Le Courrier, Le Courrier de l’Escaut, Vers l’Avenir-Le Rappel, Le Courrier

- uitgeverij : editions de l’Avenir

- externe regie : Scripta

- mission statement : een regionale, familiale en streekgebonden krant. Speelt in op de bekommernissen van de nieuwe generatie lezers. De pers moet een rol spelen in het plaatselijk leven.

- hoofdredacteur : Jean-Claude Fijon

- oplage : 2002: 116.000

- betaalde verspreiding : 2003: 99.000

- leescijfers : 02/03: 369.000 (4 lezers/exemplaar)

- verkoop : veel abonnementen

- profiel van de lezer :

* geslacht:klassieke verhouding

* lager en lager sec onderwijs

* 35-55+

* Namen (en Henegouwen, Luxemburg en Luik)

* sociale groepen : in stijgende lijn naar de laagste klasse toe
GRENZ-ECHO AG.

Grenz-Echo

- uitgeverij : Grenz-Echo AG.

- externe regie : Full Page

- mission statement : lokale informatie brengen in eigen taal. De Duitse cultuur verdedigen binnen een Belgisch kader

- hoofdredacteur : Heinz Warny

- oplage : 2002: 12.000

- betaalde verspreiding : 2003: 10.000

- leescijfers : worden niet opgenomen in de CIM studie,dus geen cijfers beschikbaar

- verkoop : veel abonnementen

- profiel van de lezer : ook niet opgenomen in de CIM studieS.A. EDITECO

L’Echo

- uitgeverij : S.A. Editeco

- reclameregie : Editeco

- mission statement : een zakenkrant op de markt brengen die beantwoordt aan de behoefte van de lezers namelijk laderleden en bedrijfsleiders. De krant is gemaakt voor mensen die weinig tijd hebben om te lezen.

- hoofdredacteur : Yves Cavalier

- oplage : 2002: 29.000

- betaalde verspreiding : 2003: 19.000

- leescijfers : 95/96: 42.000

 L’Echo hecht al een tijdje geen belang meer aan de CIM cijfers en laat zich niet meer controleren

- verkoop : meer abonnementen

- profiel van de lezer :

*meer mannen

*35-54j

*Brabant


Historiek Vlaamse kranten

Persgroep

Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe Gazet

°1888 LN door Hoste

°1897 NG in Antwerpen

NG wordt in 1957 gekocht door Hoste

Jaren 70 : financiële moeilijkheden

1990 : volledige overname door van ThilloDe Morgen

°1978 door Vlaamse socialisten (opvolger van Vooruit)

Direct moeilijkheden met aandeelhouders

Weinig interesse bij adverteerders en grote groep lezers

1986 : failliet; de Morgen spreekt lezers aan maar moeilijkheden blijven

1989 : overname door de Persgroep

Tot 1994 weinig interesse van de groep

Daarna nieuwe hoofdredacteur: Yves Desmedt + grote schoonmaak met succes


VUM

Het Nieuwsblad/ De Gentenaar

°1932 door Albert De Smaele

° 1879 DG in Gent, gekocht door de Smaele in 1962

NB lange tijd meest verkochte krant, nu strijd met NG/LN verloren

2001: nieuwe hoofdredacteur Guido Van Liefferinge om tij te doen keren. Vertrekt terug in 2003.

2003: zondagskrant en betere cijfersHet Volk

°1891 ter verdediging van de katholieke arbeiders en als tegengewicht voor De Vooruit.

1935: gekocht door ACV tot 1994

Vanaf jaren 70: bergaf. Eerste hervormingen zonder veel succes

Begin jaren 90: verdere inspaningen oa verkoop aan VUM en zeer nauwe samenwerking met Nieuwsblad.

Na vertrek van Liefferinge terug meer eigen karakter voor Het Volk.


De Standaard

°1918 door Vlaamse intellectuelen. Direct groot succes.

Jaren 50 kocht A. De Smaele verschillende kranten op maar toch faillissement in 1976

Direct daarna oprichting VUM olv André Leysen

Herstructureringen en afvloeiingen bleven nodig

Hoofdredacteur P. Vandermeersch wil 100.000ex betaalde verspreiding halen


CONCENTRA Media(voorheen RUG)

Gazet Van Antwerpen

°1891 door Antwerpse katholieken olv Van Os

1896 start Gazet Van Mechelen

1996 financieel verlies. Uitgever de Vlijt gaat partnership aan met uitgeverij Concentra (BVL).

Gevolgd door de oprichting van de RUG en opdoeking GVM

Belang Van Limburg

°1879 door fam. Theelen: weekblad Algemeen Belang der Provincie Limburg (Vl. Katholieken)

Na WOI: zoon Theelen geeft 5 regionale weekbladen uit die in 1933 worden samengevoegd tot 1 DAGblad (BVL)

1973: Europese primeur : eerste kleurennummer


Ondanks goede cijfers BVL toch forse besparingen nodig bij toenmalig RUG.

Metro

1995: Oorspronkelijk Zweeds initiatief

2000: in België geïntroduceerd door RUG, Roularta en nationale Portefeuillemaatschappij.

In beginperiode: problemen met advertentieverkoop. Nu op vrijdag regelmatig uitverkocht.

Oorspronkelijk alleen distributie via spoorwegstations. In 2003 uitgebreid: Panos, de Lijn…

2003: voor het eerst winst mede door gedeeltelijke verkoop van aandelen aan RosselUitgeversbedrijf Tijd NV
1968: eerste financiêel-economische krant in Vlaanderen: Financieel Economische Tijd

In jaren 90: zeer sterke stijging van de verkoop

Inhoudelijk en vormelijk geêvolueerd (breder)

2001-2002: slechte cijfers. Aan vernieuwing toe.

2003: naamswijziging in De Tijd

Historiek: Franstalige dagbladen in BelgiëRossel


Sud Presse
1856: Luikse liberalen startten met La Meuse.

Begin 20ste eeuw evolueerde krant naar een boulevardblad.(eerste strips)

Tijden WOII: clandestien.

1944: La Capitale (origineel La Lanterne)

Eerste schaars geklede dames.

1947: overname door La Meuse


1966: overname van beide door Rossel
1878: oprichting van La Nouvelle Gazette, (origineel La Gazette de Charleroi)

1907: oprichting liberale La Province (Bergen)

Reeds geldproblemen van in het begin

WOII: vernietiging drukkerij

1945: overname door La Nouvelle Gazette
1966: overname van beide door Rossel
1999: Sud Press van Rossel

Mei 2002: tabloidLe Soir
1887: oprichting door Emile Rossel (gratis)

1898: kleine bijdrage in distributiekosten

WOI: zoon Rossel leidde de krant tot 1935. (nu wel gewoon verkocht)

Kleindochters nemen de zaak over tot 1987. Daarna neven, zonen en schoonzonen…

Vanaf het begin succesvolle krant tot 1975.

Daarna continue daling.


IPM

La Dernière Heure/ Les Sports

1906: opgericht als radikaal liberale spreekbuis

Na WOII ernorme groei.

1970: samenwerking met LLB

1985: oprichting IPM

1997: tabloid


La Libre Belgique
1884: oprichting van Le Patriote

Tijdens WOI clandestien onder de titel La Libre Belgique.

Behield deze titel.

1970: samenwerking met LDH

1985: oprichting IPM

2002: tabloid


Mediabel

Vers l’Avenir, Avenir du Luxembourg, Le Courrier de l’Escaut…
Na WOI: oprichting Vers l’Avenir door Bisdom van Namen en de familie Thysebaert.

Na WOII sluiten meerdere kleine Waalse kranten aan bij de groep.Grenz-Echo = uitgeverij Grenz-Echo, Duitstalig, regionaal, opgericht in 1927. Verder zelfstudie

L’Echo = uitgeverij S.A. Edico, Franstalig, tegenhanger FET, oorspronkelijk L’Echo de la Bourse (°1881). Verder zelfstudie

MEDIAGROEP

1.Rossel


TITEL

Le Soir


IDEOLOGIE

neutraal


REGIE

Full page*REDACTIE

1


Rossel (Sud Press)

La Meuse en co


liberaal

Full page

1

2.Mediabel

Vers l’Avenir en co

katholiek

Scripta

1

3.IPM

La Libre Belgique

katholiek

Scripta

1
La Dernière Heure

liberaal

Scripta

1

* hebben allemaal 1 redactie voor meerdere titels


2 bedrijven: - scripta= externe regieorganisatie die door de mediaholding

- full page= externe regie blijft bestaan(=mediaregie)


Elke krant werkt met een interne en externe regie

 • intern: houdt zich meestal bezig met advertenties en kleine artikeltjes bezig (niet zo belangrijk)

 • extern: reclame en mediaregie(2bedrijven: zie hierboven)


TIJDSCHRIFTEN
Ik ga van de tijdschriften wel geen samenvatting maken gelijk ik bij elke krant heb gedaan. Alleen de geschiedenis en de hoofdpunten of zo…
Kenmerken

 • periodiciteit: maand/week/trimester/…

 • distributie: huis aan huisbladen/gratis op display/losse verkoop+abo/…

 • doelgroepen: mannenbladen/damesbladen/jongerenmagazines

 • inhoud/thema: tv-blad/sport/wonen/mode/tuin/kunst/…


Indeling

Sanoma

Heeft het monopolie van de vrouwenbladen in België


Think Media

MannenbladenChé en P-magazine


Roularta

Actua en economie/zakelijk


Persgroep

Dag allemaal meest gelezenHISTORISCH OVERZICHT VAN DE TIJDSCHRIFTEN

Persgroep


’59: Zondagsnieuws NV Hoste ( oprichters Laatste Nieuws – pas later Persgroep)

’62: Kwick

’70: groep Van Thillo koopt aandelen in NV Hoste

’89: volledige overname door Van Thillo + oprichting Persgroep en reorganisatie


Van Thillo had reeds:

’33: Femmes d’aujourd’hui ( + Rijk der vrouw)

’49: De Post

’73: Joepie

’84: Dag Allemaal

’89: reorganisatie, verkoop van RDV/Fd’A aan Mediaxis (nu Sanoma)


Periode’90-nu:

olv Guido van Liefheringe : Goed Gevoel, TV Familie, Netwerk/Netcetera, Genieten, Autowereld…


2000: citymagazine 03…09 en 02(=zones)
Roularta
’54: Kleine drukkerij opgericht door Willy De Nolf. Voornamelijk reclamebladen en regionale weekbladen. Werden later Streekkrant en Krant van West-Vlaanderen.
Jaren ’70: olv zoon Rik

 1. Knack naar voorbeeld van Der Siegel, The Observer, Elsevier. Veel discussie met hoofdredacteurs tot Frans Verleyen kwam in 1972. Gebleven tot aan zijn dood in 1997. Nu: Rik Van Cauwelaert.

 2. Trends/Tendances

Jaren ’80: le Vif. Samenwerking met Franse L’Express. In 1989 fusie met Pourquoi pas. (concurrent)
Jaren ’80 en 90:

 1. Onze Tijd. Later Plus Magazine

 2. Bizz

 3. Grande

2003: citymagazine STEPS in Antwerpen en Gent.Sanoma
Na WOII: Nederlandse uitgeverij Spaarnestad start TUM in België
Starten achtereenvolgens:

Libelle, Rosita, Panorama, Story


Jaren ’80: Flair als nieuw soort damesblad. Jongere doelgroep, progressiever.

’88: Overname van RDV/FD’A van Persgroep door TUM

’89: reorganisatie damesbladen. Meer interesse voor TV-bladen via diverse fusies: Humo, TVExpress, Télémoustique, Gael …
1997: omvorming tot MEDIAXIS
2001: VERKOOP van alle tijdschriften aan het Finse SANOMA
Think Media
1997: oprichting DE VRIJE PERS olv Alain Grootaers. Start P-Magazine. P van de Nieuwe Panorama.
2000: Ché net voor Menzo van Mediaxis- later Sanoma.

Verkoop van de Vrije Pers aan firma De Beuckelaer (Maurice De Velder) Oprichting Think Media als tijdschriften-poot.
RADIO EN TELEVISIE

 • directeur-generaals nationale omroep: Cas Goossens

Bert de Graeve

Tony Mary

Opm: - Vlaamse openbare omroep op TV nog steeds geen reclame, wel sponsoring!!


 • Franstalige radio-TV WEL


Kijkcijfers

Kijkcijfers=verantwoordelijkheid van het CIM maar besteedt dat uit aan een firma  audi-metri


Hoe meet men dit????

Men doet een representatieve steekproef bij de bevolking bij 1500 gezinnen(750VL en 750WA). Men plaatst hier een kastje met modem. Deze registreert 24/24u naar welke programma’s en welke zenders worden gekeken voor hoelang (kijkers moeten zich ook identificeren door aan en af te melden). Kastje registreert alles!!! Verandering van post wordt na 15 sec geregistreerd.


POPULARITEIT ZENDERS

 • VTM en TV1 zijn de marktleiders in Vlaanderen(Noord)

 • RTL-TV1 zijn marktleiders in Wallonië(Zuid)

Luistercijfers: radio 2 = marktleider in Noord

BELRTL= marktleider in Zuid
Opm. : Noord: vooral openbare omroep: donna/studio Brussel/radio1 en 2

Zuid: commercieel= BELRTL

Openbaar= La 1,2/ Bruxelle Capitale/Frequence Wallonie
Luistercijfers
Dagboekmethode: De KISH-methode gaat eraan vooraf. (wie is het laatste jarig geweest?) en +12jaarwillekeurig: die persoon moet dagboek maken
9000 dagboeken bruikbaar:

- waar en wanneer werd er naar de radio geluisterd

- gedurende negen dagen(voordien 23dagen= te lang)

100%: alle luisterkwartierentotale markt

tussen 6u en 22u hoogste pieken

meeste radiogebruik in de auto en in de weekTest medialeer november 2004

Noem de mediagroep achter de Gazet van Antwerpen.

Concentra media

Welke kranten geeft deze groep nog uit?

BVL en Metro

Welke kranten worden uitgegeven door de Persgroep?

DM en LN/NG

Het Volk heeft een betaalde verspreiding van bijna 150.000 exemplaren. Goed of fout?

Fout. In 2003: bijna 80.000 a 90.000 ex

Het Nieuwsblad is de meest gelezen krant in Vlaanderen. Goed of fout. Fout: LN/NG

De Morgen kent sinds de jaren ’80 een steeds stijgende betaalde verspreiding. Goed of fout.

Fout. Problemen in verkoop tot 1995 daarna verbetering en stabilisatie. Ook steeds betere leescijfers.

De Morgen wordt net zoals de Standaard eerder door oudere lezers gelezen. Goed of fout. Fout. 80% is jonger dan 55j voor DM en 67% voor DS (37% zelfs 12-34j).

Het Laatste Nieuws heeft een solide basis aan abonnementen. Goed of fout.

Fout 4x zoveel inkomsten uit losse verkoop.50 000 tov 200 000

Welke twee externe mediaregieên zijn actief in de belgische krantensector?

Full page en Scripta.

Wat is de naam van de uitgeverij van De Gazet van Antwerpen,

De Vlijt

Wat is de uitgeverij van de Morgen?

De Morgen NV

Hoe heet de mediaregie van De Tijd?

Trustmedia

Hoe heet de Franstalige tegenhanger van De Tijd?

L’Echo

Hoe heet de Duitstalige krant in Belgiê?Grenz-Echo

Hoe heet de populaire krant van de Rossel mediagroep?

La Meuse.

De Franstalige pers in België doet het beter dan de Nederlandstalige. Goed/fout;

Fout de FR betaalde verspreiding is de laatste 30 tot 40 jaar gehalveerd.

Tot welke mediagroep behoort La Dernière Heure?

IPM

Welke FR-talige krant wordt het meest gelezen?Le Soir (bijna 500.000 lezers) gevolgd door Vers L’Avenir (bijna 400.000 lezers)

Vers l’Avenir is in handen de mediabel groep. Goed of fout?

Goed.

Wanneer werd de persvrijheid wettelijk geregled in België?1830 – grondwet
Wie gaf de eerste krant uit op huidig belgisch grondgebied en wanneer?

1605 Abraham Verhoeven

Na een periode van verfransing van de dagbladpers werd o;l; van een gekend schrijver een Vlamse krant opgericht. Wie was dat en wanneer vond dit plaats.

H. Consience 1944 (midden 19de e.)

Waarom hebben we na de verfransing zo lang op Vlaamse kranten moeten wachten? Geef minimaal 2 redenen.
Wat is een octrooi?

Staatstoestemming om te publiceren


Noem 2 Vlaamse en 2 Franstalige kranten, die nu nog bestaan en die eind van de 19de eeuw zijn ontstaan.

BVL, LN,GVAVolk, LLB, LM, LS…De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina