Opleiding sociaal werkDovnload 0.52 Mb.
Pagina1/15
Datum25.08.2016
Grootte0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

OPLEIDING SOCIAAL WERK

Sociaal-cultureel werk

Traject Kunst- en cultuurbemiddeling

SOCIAAL-ARTISTIEK WERK
ONDERZOEK NAAR EEN BEGRIP MET VELE INTERPRETATIES

Scriptie van

Marijke LAMBRECHTS

tot het behalen van

het diploma bachelor Sociaal Werk
academiejaar 2008-2009
OPLEIDING SOCIAAL WERK

Sociaal-cultureel werk

Traject Kunst- en cultuurbemiddeling

SOCIAAL-ARTISTIEK WERK
ONDERZOEK NAAR EEN BEGRIP MET VELE INTERPRETATIES

Scriptie van

Marijke LAMBRECHTS

tot het behalen van

het diploma bachelor Sociaal Werk
academiejaar 2008-2009


Voorwoord

Ik wil in dit voorwoord graag mijn dank betuigen aan een aantal mensen.


Aan Roel Verniers, die me aan het denken zette en me zo een interessant pad heeft opgestuurd. Ik ben dikwijls verdwaald, was het spoor vaak bijster, maar doorheen alle vragen die ik mezelf stelde, heb ik uiteindelijk heel veel geleerd.
Ik ben Roel Verniers ook dankbaar dat hij mij via ‘2600 Kleuren’ een grond tot toetsen heeft gegeven. Bedankt ook aan Maaike Buys, die me in dit project als stagiaire aanvaardde en me de praktijk langs de binnenkant liet zien. Dank aan Bram Bernolet voor de ondersteuning tijdens de uitvoering van mijn stagetaken.
Verder een bijzonder woord van dank aan Dominique Willaert en Geert Six. Ik denk dat ik van hen het meeste geleerd heb tijdens dit hele onderzoek. Hun enthousiasme en engagement hebben me geraakt en hebben me nog meer doen beseffen dat sociaal-artistiek werk een parel van een vak is, dat er gewoon moet zijn. Het geeft zo’n enorme meerwaarde aan mens en maatschappij, dat de waarde ervan niet te onderschatten is.
Ik wil eveneens Jan Knops bedanken voor het interessante gesprek. Hij heeft me meer inzicht gegeven in de werking van de beoordelingscommissie sociaal-artistieke werkingen. Dank ook dat hij mijn werk en onderzoekende, vragende houding waardeerde. Dat heeft me een bijzondere stimulans gegeven in een periode dat ik twijfelde aan de waarde en juistheid van mijn onderzoek.
Oprechte dank aan Jan Staes als stage- en scriptiebegeleider. Ik wil hem bedanken voor het geloof in mij en mijn werk en voor zijn grondige coaching tijdens zowel mijn stage als het schrijven van mijn scriptie.
Als laatste wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken voor hun ondersteunende en begripsvolle houding. In het bijzonder bedank ik Christiane Smeulders voor het grondig nalezen van mijn hele werk.

Inhoudopgave
Voorwoord
Inhoudsopgave 5
Inleiding 7
1 Sociaal-cultureel versus sociaal-artistiek werk 9
2 Ontstaan en evolutie van het sociaal-artistieke werk vanuit de creatieve

sector 10


3 Ontstaan en evolutie van het sociaal-artistiek werk vanuit het beleid 12

3.1 Armoedebestrijding als vertrekpunt 12

3.2 Experimenteel reglement 2000-2003 13

3.3 Overgangsreglement 2004-2005 15

3.4 De huidige beleidscontext 16

3.4.1 Het Kunstendecreet 17

3.4.2 Het lokale cultuurbeleid 18

3.4.3 Het Erfgoeddecreet 18

3.4.4 Andere ondersteuningskanalen 18
4 Sociaal-artistiek werk: een containerbegrip 20

4.1 Creatie van een nieuwe werkelijkheid 20

4.2 Denken vanuit goede intenties of vanuit kapitaalsaccumulatie? 21

4.3 Sociaal, artistiek of sociaal-artistiek? 22

4.4 Definitievraagstuk 23

4.5 Project of methode? 25

4.5 Conclusie 26
5 Op zoek naar een referentiekader 27

5.1 Inleiding 27

5.2 Verantwoording van sociaal-artisiek werken 27

5.2.1 Sociale output 27

5.2.2 Hefboom tegen maatschappelijke uitsluiting: het geven van een stem 28

5.2.3 Geëngageerd binnenbrengen van maatschappelijke problematieken 28

5.2.4 Oefening in decmocratie 28

5.2.5 Publieke ruimte teruggeven aan de gebruiker 29

5.3 Praktijkkenmerken 29

5.3.1 Experimentele praktijk: laboruimte en zoekparcours 29

5.3.2 Proces 30

5.3.3 Finaliteit 30

5.3.4 Van klacht naar kracht 31

5.3.5 Spontaan ontstaan en einde, toch duurzaamheid en continuïteit 31

5.3.6 Territoriale verankering 32
6 Onderscheid in de praktijk 33

6.1 Inleiding 33

6.2 Hardcore sociaal-artistiek werk 33

6.2.1 Inleiding 33

6.2.2 De Unie der Zorgelozen 34

A Ontstaan van de Unie der Zorgelozen 34

B Werking van de Unie der Zorgelozen 34

C Hart en Ziel van de Unie der Zorgelozen 36

D Publiek van de Unie der Zorgelozen 38

6.2.3 Vicoria Deluxe 38

A Victoria Deluxe in een notendop 38

B Sociaal-artistiek werk volgens Dominique Willaert 39

C Betekenis van Victoria Deluxe voor de deelnemers 41

D Keuze voor het audiovisuele medium 43

E Victoria Deluxe en publieksbemiddeling 44

6.2.4 Belangrijkste kenmerken 46

6.3 Artistiek-sociaal werk 47

6.3.1 Inleiding 47

6.3.2 Vanuit hoger doel/maatschappelijk relevant 48

A Maaike Buys en ‘2600 Kleuren’ 48

B Belangrijkste kenmerken 53

6.3.3 Vooral gericht op participatie en toeleiding naar de kunsten 54

A Culturele Centra 54

B Belangrijkste kenmerken 57

6.3.4 Dito’ Dito en KVS op de rand tussen hoger maatschappelijk doel en

toeleiding en participatie 58

A Inleiding 58

B Dito’ Dito 58

C KVS 60

6.4 Artistiek werk met een sociale dimensie 60

6.4.1 Inleiding 60

6.4.2 Initia vzw 61

A Ontstaan van Initia vzw 61

B Profiel en werking van Initia vzw 61

C Visie van Jan Knops op het spanningsveld in de sociaal-artistieke

praktijk 63

D Publiek van Initia vzw 64

E Initia vzw in vergelijking met hardcore sociaal-artistiek werk 65

F Initia vzw in vergelijking met artistiek-sociaal werk 66

6.4.3 Belangrijkste kenmerken 68

6.5 Sociaal werk met een artistieke dimensie 68

6.5.1 Inleiding 68

6.5.2 Vzw De Klink 69

6.5.3 Tievo vzw 69

6.5.4 Tentoonstelling ‘Schoon Volk’ 71

6.5.5 Belangrijkste kenmerken 71


Besluit 72
Bronnenlijst 76
Bijlage 1 Definities sociaal-artistieke projecten 79

Bijlage 2 Beoordelingscriteria van de beoordelingscommissie sociaal-

artistieke werkingen 80

Bijlage 3 Interpretatieruimte van de beoordelingscriteria 81

Bijlage 4 Positieve impact van deelname aan cultuur 82

Bijlage 5 Ontstaan van de Unie der Zorgelozen 84

Bijlage 6 Werkproces van het Actuarisproject 86

Bijlage 7 Victoria Deluxe in een notendop 87

Bijlage 8 ‘Een nieuw hoofdstuk’ van Victoria Deluxe 89

Bijlage 9 Over Maaike Buys 90

Bijlage 10 Flyer ‘2600 Kleuren’ 91

Bijlage 11 Cultuurcentrum Berchem 92

Bijlage 12 Participatie via kruisbestuiving bij CC Belgica 95

Bijlage 13 Samensmelting Dito’ Dito en KVS 96

Bijlage 14 Willy Thomas: Brief aan Ciska 97

Bijlage 15 Ontstaan van Initia vzw 99

Bijlage 16 Theaterproject van vzw De Klink: in de eerste plaats een

vormingsproject 100

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina