Orion: Het heilige MeerDovnload 23.86 Kb.
Datum17.04.2018
Grootte23.86 Kb.
Orion: Het heilige Meer (J. Martin) – Opdrachten voor een huiswerk / eindwerk / oefening
(Noot: de meeste informatie vind je tussen bladzijde 6 en 21, en van bladzijde 41 tot einde)
1) Situeer volgende termen bij de juiste stadstaat ( Athene of Sparta) en geef een korte omschrijving:


Term

Stadstaat

Korte omschrijving

PericlesPiraeusOstracismeAutocraatHiloten

(Van Dale: Heloten)

ApellaKalamataPropylaeënAcropolisAspaniaSocratesHippeisPhidiasGerousiaEforen


2) Wat kun je zoal vertellen over bestuur en rechtspraak in : 1. Athene:

Antwoord:

  • Aan het hoofd van Athene stond een autocraat: Pericles.

  • De rechtspraak gebeurde onafhankelijk door drie rechters en door het ostracisme of schervengerecht.

  • Minderjarigen konden niet als getuigen worden opgeroepen.

  • Een verdachte kon gratie verleend worden.

  • Er woedde een verhitte strijd tussen de voorstanders van de oligarchie en die van de democratie.

  • De burgers van de tweede stand heetten hippeis.

 1. Sparta:

Antwoord:

  • Ze hadden een koning. (p. 19)

  • Men beschikte over een apella of volksvergadering.

  • Eforen: 5 overheidspersonen in het oude Sparta, belast met het toezicht op de naleving van de wetten.

  • Er heerste een sterk samenhorigheidsgevoel.

  • Men beschikte over slaven (of hiloten, de hiloot in kwestie zegt immers dat er in Sparta geen wezenlijk onderscheid is tussen slaven en hiloten) waarop men regelmatig klopjachten hield. Om dit aan te kondigen werden er rode vaandels op de kruispunten geplaatst.

  • De gerousia was een vergadering van ouden, de zogenaamde senaat van Sparta.

3) Wat kun je zoal vinden over het militaire: 1. Athene:

Antwoord:

  • De Atheners beschikten over een indrukwekkende vloot.

  • Vooral de bouwmeester Themistocles had hier een groot aandeel in.

  • De Atheense vloot domineerde op zee, wat helaas niet gezegd kon worden van de landtroepen.

  • Men maakte gebruik van grote roeiboten.

  • Er kon in een conflict via de diplomatie naar een uitkomst worden gezocht.

  • De twee lange muren tussen Piraeus en Athene moesten een mogelijke verrassingsaanval verijdelen.

  • Ook de stadsmuren boden de nodige verdediging.

 1. Sparta:

Antwoord:

  • Sparta stond bekend om zijn keihard landleger. Hun soldaten waren geduchte strijders die van kindsbeen af getraind werden om te lijden zonder te klagen. Ze kregen soms walgelijk voedsel te eten en werden regelmatig gegeseld tot bloedens toe. Ze mochten daarbij geen kik geven.

  • Alleen Spartaanse burgers konden in het leger worden opgenomen.

  • Ook zij waren voor diplomatie te vinden maar bleven toch in de eerste plaats een soldatenvolk.

  • Typisch was ook de haardracht van de krijgers, namelijk hun vlechten en hun baard. Deze zouden de Spartaanse krijger als een soort schild beschermen tegen zwaardhouwen.

  • Sparta had geen stadsmuren.

4) Het oude Griekenland stond bekend om z’n kunst, cultuur en wetenschap. Wat kom je hiervan te weten over: 1. Athene:

Antwoord:

  • Onder leiding van de beeldhouwer Phidias en verschillende architecten werden de bouwwerken op de Acropolis gebouwd.

  • Ook de Atheense ambachtslui waren zeer vermaard.

  • De havenstad Piraeus was niet alleen een militaire sterkte, maar fungeerde ook als draaischijf voor allerhande handelsproducten. De havenstad werd door twee lange muren verbonden met Athene.

  • Athene stond bekend om z’n hoge levensstandaard en zijn pracht en praal. Men had badhuizen en at de heerlijkste spijzen.

  • Socrates was een vooraanstaand filosoof die in Athene jongeren onderwees.

 1. Sparta:

Het spreekt voor zich dat dit soldatenvolk heel wat minder verfijnd was dan de Atheners. Bewijs: op een gegeven moment zegt een Spartaan: “De Spartanen rieken vies. Ze zijn er fier op dat ze roekeloze, stinkende krijgers zijn.”

Rudy Masschelein

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina