Oudervereniging sint-oelbertgymnasium oosterhout secretariaat: Hoefslag 17 5109 ts ’s Gravenmoer Tel. 0162-316808Dovnload 12.22 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte12.22 Kb.


OUDERVERENIGING SINT-OELBERTGYMNASIUM OOSTERHOUT

secretariaat: Hoefslag 17 5109 TS ’s Gravenmoer Tel. 0162-316808


Notulen VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN

19 oktober 2011

1. Opening door de voorzitter

20.00 uur, korte voorstelronde

2. Vaststelling agenda

OK

3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 4 november 2010Geen opmerkingen

4. Jaarverslag van de secretaris

Hoeft niet te worden voorgelezen. Zonder opmerkingen akkoord bevonden.

5. Jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2010/2011

Toelichting gegeven

Balans: educatieve voorzieningen, geen onttrekking, veel gevraagd in de school voorstellen en plannen. Nog geen reactie. Heeft volle aandacht van het bestuur.

Baten en lasten: contributie iets afgenomen. Een klein aantal ouders heeft niet betaald. Geen vragen over de lasten. Genoeg buffer, het bestuur gaat voor een ruimer uitgavenpatroon.

6. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur

De kascommissie heeft gecontroleerd, geen onjuistheden, boekhouding prima op orde, bij eind afrekening vanuit de school graag (kopie) facturen toevoegen.

Dat wordt door de penningmeester bevestigd.

Complimenten voor de penningmeester.

Idee van zoon: koop eens een tap….Wifi?

De penningmeester is gedechargeerd.

7. Begroting voor het verenigingsjaar 2011/2012

De zittende penningmeester licht toe, solidariteitsfonds is intact gehouden. Educatieve voorzieningen toch begroot. Begroting vastgesteld.

8. Verkiezing nieuwe kascommissie

Wil Plomp mogelijk kandidaat Riewing gaat haar benaderen. Terugkoppeling naar OV vergadering uiterlijk december.

Mieneke van Os wordt voorzitter.

9. Bestuursverkiezing:

De navolgende bestuursleden treden af en zijn niet herkiesbaar:

Eric Scholte

Diana Kruit.

Sylvia Houdijk

Van hen wordt deze avond afscheid genomen

Dank voor de inzet.

Nieuwe leden die benoemd zijn:

Andre van der Linden

Han Derkx

Martin Hageman

Monique Kromhout


Ingeborg Dekker en Dhr Schouten zijn kandidaat bestuursleden.
11. Rondvraag

geen


12. Sluiting vergadering

20.30 uur


Oosterhout, 19 oktober 2011
Bestuur van de ouderverenigingDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina