Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt themDovnload 31.34 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte31.34 Kb.Stichting Tara Bondong (Netherlands)

Beleidsplan

versie 1 July 2015
Inleiding
Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.” 
 Dalai Lama XIV

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Tara Bodong (Netherlands). Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling (zie http://www.anbi.nl/ en http://www.belastingdienst.nl/anbi ) en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Bij het schrijven van dit vierde beleidsplan bestaat Stichting Tara Bodong (Netherlands) vier-en-half jaar. Wat is begonnen als een kleinschalig initiatief heeft zich ontwikkelt in een meer professionele organisatie. We hebben een formele structuur, en een goed uitziend en functioneel website. Daarnaast hebben we ook een nieuwsbrief. Deze ontwikkelingen heeft de stichting te danken aan een enthousiast en hardwerkend team van vrijwilligers en uiteraard ook aan haar donateurs.

In het vierde jaar van bestaan (2014) heeft de stichting een netto opbrengst van E16.202,59 gerealiseerd, zoals verwacht, iets minder dan in 2013. Wij hebben in 2014 weer een overboeking gedaan van E13.000,00 naar ons project, waar nu de bouw begonnen is. Het in Juni 2014 begonnen sponsor programma, voor de scholing en huisvesting van 7 jonge meisjes, verloopt succesvol. De meisjes zitten nu al een jaar op school en ontwikkelen zich allemaal erg goed.
In de eerste helft van 2015 hebben wij, na de grote aardbevingen in Nepal, ons genoodzaakt gevonden om een grote campagne te organiseren om de lokale bevolking in het geraakte gebied te helpen. Onze campagne om geld op te halen voor het aanschaffen van tenten, om families daar een tijdelijk onderdak te verlenen, was erg succesvol. Wij hebben 65 families van het geheel vernietigd klein dorpje Timore een tent kunnen geven. Daarnaast hebben wij ook een aantal grote tenten kunnen geven voor het gebruik als school.

Voor de tweede helft van dit jaar hebben we nog een aantal andere evenementen in de planning, waaronder een 10 daags bezoek van Geshe Pema Dorjee, en weer een groot sociaal liefdadigheids evenement. Wij verwachten dat, ondanks de huidige economische situatie, iets minder evenementen en minder beschikbare tijd van onze vrijwilligers, dat wij dit jaar de netto opbrengst van 2014 gaan overtreffen.


Met het opzetten van Stichting Tara Bodong (Netherlands) zijn het bestuur en onze vrijwilligers in staat om echt te focussen op datgene wat belangrijk is: het helpen van anderen en daardoor een verschil maken in het leven van die anderen. Dit is geheel in lijn met de quote van HH Dalai Lama XIV, bovenaan de pagina.

Deze focus en beleidsplan geven de bestuurders en de vrijwilligers een handvat en zal de leidende draad zijn in al onze activiteiten. Daarnaast is het beleidsplan ook geschreven voor alle geïnteresseerden in de stichting.
Suggesties ter verbetering van dit beleidsplan zijn natuurlijk welkom. Opmerkingen, suggesties, of vragen kan u e-mailen naar info@tarabodong.org.

Namens het bestuur van de Stichting Tara Bodong (Netherlands),


Martin Stuyvenberg,

Oprichter & Voorzitter
1 juli 2015


 1. Profiel van de Stichting Tara Bodong (Netherlands)


Stichting Tara Bodong (Netherlands) heeft de volgende missie vastgelegd in haar statuten:

“ het steunen van kleinschalige humanitaire projecten in India en Nepal, zowel door middel van giften als door het overhevelen van kennis”.

Deze missie is met opzet breed gedefinieerd zodat de steun die wij bieden wijder kan worden toegepast.

Wij werken nauw samen met Stiftelsen Tara Bodong (Norway), die een identieke doelstelling heeft als Stichting Tara Bodong (Netherlands). Ons hoofd project is het steunen van de Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation, een stichting in Lumla, Tawang, Arunachal Pradesh, India die is opgezet met het doel om een kloosterschool voor jonge meisjes te bouwen, onderhouden en beheren in Lumla, Tawang, Arunachal Pradesh, een gebied in het Himalaya gebergte in het noord oosten van India. U kunt meer lezen over onze organisatie, activiteiten en onze projecten op onze website www.tarabondong.org en in de nieuwsbrieven.

Stichting Tara Bodong (Netherlands) werd opgericht en notarieel geregistreerd in februari 2011. Aanleiding voor de oprichting waren de foto’s, de verhalen en de intenties van mevr. Siri Weirum en Geshe Pema Dorjee, waaruit al snel bleek dat er een urgente noodzaak was om wat te doen aan de extreme armoede en het ontbreken van kansen van de mensen in Lumla en de vele dorpjes daar in de buurt, en speciaal die van jonge meisjes. Wij zochten naar een duurzame oplossing en zijn ervan overtuigd dat het geven van onderwijs aan deze jonge meisjes de sleutel is voor het creëren van kansen voor deze meisjes, en hopelijk een betere toekomst.

Ons speerpunt is dus educatie. Kennis creëert mogelijkheden. Maar dan moet je wel de kans krijgen om die kennis op te doen. Stichting Tara Bodong (Netherlands) wil educatie toegankelijk maken voor jonge meisjes in het Himalaya gebergte. Educatie biedt kansen en is cruciaal om te overleven.

Ons hoofd project zal niet alleen het bouwen van de school inhouden maar ook op termijn onderhoud van de school, een volledig student sponsor programma, les materiaal en mogelijk het sponsoren van studenten bij vervolg onderwijs.


Wij hebben wij ook ambities om ook andere projecten te steunen in de Himalaya regio van India en Nepal. Echter, wij zijn ons bewust van onze omvang en mogelijkheden en zullen ons initieel geheel concentreren op ons project in Lumla, Arunachal Pradesh, in het noordoosten van India.

Giften en donaties via Tara Bodong bereiken hun doel. De organisatie is klein, slagvaardig en creatief. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en proberen de algemene kosten zo laag mogelijk te houden. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over de fondsenwerving activiteiten van Tara Bodong en de voortgang van het project.

Stichting Tara Bodong (Netherlands) is een organisatie zonder winstoogmerk.
2. De doelstelling en het actuele beleidDe doelstelling

Stichting Tara Bodong (Netherlands) stelt zich ten doel het steunen van kleinschalige humanitaire projecten in India en Nepal, zowel door middel van giften als door het overhevelen van kennis. Daartoe ondersteunt de stichting de activiteiten van Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation in India. De Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation is een Indiase NGO, geregistreerd in juni 2011 in Tawang, Arunachal Pradesh, India met de doelstelling om een kloosterschool voor jonge meisjes te bouwen, onderhouden en te beheren in Lumla, Arunachal Pradesh.Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
 • Onderwijs verzorgen voor jonge kans-arme meisjes in de Lumla regio in Arunachal Pradesh zodat zij een goed en zelfstandig leven kunnen leiden.

 • Voorbereiden van de meisjes op terugkeer naar hun dorp, in de hoop dat zij de jongere generaties zullen inspireren om ook een opleiding te volgen, en een meedogend leven zullen leiden.

 • Gezondheidszorg verzorgen in de Lumla regio – omdat de dorpjes vaak erg ver weg liggen en ziekenhuizen, en (lokale) huisartsen vaak alleen in de grotere dorpen te vinden zijn, is er een noodzaak voor mobiele gezondheidszorg.

 • Andere projecten die er zijn op gericht om het dagelijkse leven te verbeteren van de minder kansrijke en kans arme mensen in de vele dorpen in de Lumla regio – denk hier aan sanitaire voorzieningen, water voorzieningen, landbouw technieken, ouderen zorg etc.


Organisatie structuur
De Stichting Tara Bodong (Netherlands) is statutair gevestigd in Hilversum. Het vestiging- en correspondentieadres van de stichting is ook in Hilversum en zijn identiek aan die van de oprichters en een van de drie bestuursleden.

De kern groep vrijwilligers van de stichting krijgen geen beloning en/of kostenvergoeding. De kerngroep bestaat vandaag uit 11 vrijwilligers (inclusief bestuur). Tevens zal er regelmatig een beroep gedaan worden op mensen uit het netwerk van deze vrijwilligers om eenmalig hulp te bieden bij een evenement.

Het bestuur is vastgesteld op 3 leden. De bestuurleden zijn benoemt in principe voor 2 jaar.

Martin Stuyvenberg in de functie van voorzitter

Christian Horn in de functie van penningmeester

Debbie Wirtjes-Lewis in de functie van secretaris

Elizabeth Fleming in de functie van secretaris (reserve bestuurlid)
Het doel is dat het bestuur minstens twee keer per jaar bijeenkomt voor vergadering. Van iedere bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt. Daarnaast zal het bestuur nauw betrokken zijn bij de meer frequente kern groep vergaderingen waar de gepasseerde evenementen worden geëvalueerd, nieuwe initiatieven worden besproken, en taakverdeling wordt bepaald.

Bij het schrijven van dit beleidsplan zijn er naast het bestuur 7 vrijwilligers actief voor de stichting:


Deborah Biggs

Tatjana Horn

Anna Joaquim


Margaret Pedra
Eva Persson
Cecilie Weirum Stuyvenberg
Silvia Trevisanato

 1. De werkzaamheden

Omdat het project van de kloosterschool voor meisjes in Lumla, Arunachal Pradesh nog in de bouw fase verkeert, zijn de werkzaamheden van Tara Bodong huidig puur gericht op het werven van fondsen. 1. Werving van fondsen


Werving
Donateurs ondersteunen Stichting Tara Bodong (Netherlands) financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. Daarnaast krijgt de stichting ook goederen en diensten aangeboden (bv kunst, sieraden etc.) De stichting gaat actief op zoek naar donateurs. Dit kan zowel door het bestuur als door de betrokken vrijwilligers of andere sympathisanten worden gedaan. Donateurs kunnen particulieren en niet particulieren (bedrijven, organisaties) zijn. De werving van fondsen gebeurt actief op een kleinschalige manier doormiddel van verschillende initiatieven.

Het actief zoeken naar donateurs word gedaan door:
 • Het benaderen van personen en/of bedrijven via diverse media.

 • Het organiseren van evenementen.

 • Het geven van presentaties bij potentiële donateurs (bv op seminars, beurzen, scholen etc.)

 • Het onderhouden van bestaande contacten / donateurs (privé en zakelijk)


Het organiseren van verschillende evenementen zoals:


 1. Het organiseren van lezingen en meditatie sessies ter gelegenheid van het bezoek van Geshe Pema Dorjee. Geshe Pema Dorjee is onze inspiratie en de initiator van ons kloosterschool project. Hij komt jaarlijks naar Nederland om mensen bewust te maken van ons project en om te helpen met de fondsenwerving inspanningen. In dit kader bezoekt hij bedrijven, universiteiten, scholen, maar doet ook een aantal publieke bijeenkomsten.

 2. Het verkopen van door Tibetaanse vluchtelingen gemaakte merchandise op school markten, lokale markten, internationale beurzen etc. Wij spannen ons in om alleen koopwaar te verkopen die gemaakt zijn door of Tibetaanse vluchtelingen in India en Nepal, of door mensen die in deze gebieden wonen (vaak ook Tibetaans) waar wij proberen te helpen. Hiermee helpen wij ook indirect mensen die minder fortuinlijk zijn dan wij.

 3. Het organiseren van liefdadigheid evenementen zoals (klassieke) concerten, sport evenementen (tennis tournooien) en sociale evenementen.

 4. Het door verkopen van goederen, aan ons beschikbaar gesteld door producenten en/of retailers tegen een vaak sterk gereduceerde prijs. De verkoop van deze producten zijn vaak gekoppeld aan een van onze sociale avonden. (bv. Charity Champagne Event, Charity Pinot Noir Event etc.).

 5. Gesponsorde lopen (Walk-a-Thons), waar wij, of een school met een of meerdere school klassen een lange wandeling maken (12-15km) en waarvoor de deelnemers zich laten sponsoren door familie, kennissen, en buren.

 6. Een jaarlijkse tulpen actie “Buy a Tulip, Help a Girl”, op de Internationale dag van het Meisje op 11 October. Op deze United Nation’s dag organiseren wij dat een aantal internationale en lokale scholen, hun studenten tulpen laten verkopen aan familie, vrienden en kennissen.Naaste deze evenementen zijn wij altijd opzoek naar andere ideeën en mogelijkheden om fondsen te werven. In de tweede helft van 2015 staan er weer een aantal initiatieven op de agenda zoals het bezoek van Geshe Pema Dorjee en een Champagne Party. Verder zijn wij ons nu al aan het voorbereiden op Geshe Pema Dorjee’s bezoek in 2016, maar daar zijn nog geen besluiten over genomen.
Met het lanceren van de website in 2012 hebben wij ook een eenvoudig contact data management systeem in gebruik genomen. Dit systeem wordt gebruikt voor de registratie van gegevens (na toestemming) van relaties (donateurs, vrienden, belangstellende etc.) en voor mailingen en nieuwsbrieven. Dit systeem helpt ons meer gericht te communiceren. Wij zullen deze data nimmer beschikbaar stellen aan derden.

Samenwerking

Stichting Tara Bodong is een onafhankelijke organisatie. Wij werken samen met onze zuster organisatie Stiftelsen Tara Bodong (Norway), voornamelijk op het klooster school voor meisjes project. Zover heeft dat geleid tot het delen van marketing materiaal, het delen van de website, en het delen van sommige overige kosten (voornamelijk reiskosten van Geshe Pema Dorjee).


Daar naast werken wij zoveel mogelijk samen met andere organisaties die Geshe Pema Dorjee ondersteunen in zijn vele projecten. Op onze website kan u een overzicht vinden van zijn netwerk.


 1. Beheer van fondsenDe fondsen van Tara Bodong zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Tara Bodong (Netherlands) (ingeschreven te Hilversum onder KvK nummer 52165043). De Stichting beheert rekening NL23 RABO 0115 1384 47 (Rabobank, op de naam Stichting Tara Bodong (Netherlands) – Hilversum).
Jaarlijks worden enkele tienduizenden euro’s verworven. Deze fondsen worden besteed indien en wanneer het geld nodig is en is op verzoek van Geshe Pema Dorjee, zijnde de voorzitter van de Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation. In 2014 hebben wij ook weer een substantiele overboeking gemaakt ten behoeve van ons meisjes school project.

Inkomsten
De inkomsten van de stichting komt uit verschillende bronnen:


 • Donaties

 • Sposor programma

 • Entreegelden en speelgelden

 • Winstmarge op de verkoop van Tibetaanse koopwaar, boeken en wijnen.

 • Raffle tickets – waar gedoneerde goederen en diensten worden verloot.

 • Veiling opbrengsten, waar men kan bieden op gedoneerde goederen en diensten.


Kosten
Kosten zijn verdeeld over twee groepen – evenementen gerelateerde (directe) kosten en organisatie gerelateerde (indirecte) kosten: • Organisatie gerelateerde (indirecte) kosten zijn minimaal en hebben betrekking op uitgaven zoals bank administratie, storting en overboeking kosten, Paypal kosten, web hosting kosten, kamer van koophandel kosten en de kosten voor marketing materiaal, maar ook de in-koop kosten van de handelswaar die wij in India en Nepal inkopen, en boeken. In 2014 waren deze kosten Euro 655.75 euro (of 3.9% van totale bruto inkomsten), waarvan het grootste gedeelte de koophandel en boeken waren. In 2015 verwachten wij dat deze kosten uitkomen op hetzelfde niveau als in 2014.
 • Evenement gerelateerde kosten zijn niet alleen de kosten die voortvloeien uit het organiseren van evenementen (zoals zaal huur, materiaal huur, ons deel van de reiskosten van Geshe Pema Dorjee, evenement gerelateerde druk kosten etc. maar ook de kosten van handelswaar die wij voor een gereduceerde prijs kunnen inkopen, en waar wij een marge opzetten. Deze directe kosten kunnen, relatief tot de inkomsten die zij genereren, substantieel zijn. Hierbij kan U denken aan de inkoop kosten van bijvoorbeeld de champagne en wijnen.Op onze website communiceren wij transparant naar de buitenwereld over opbrengsten en uitgaven. Iedere Euro die binnen komt en uitgegeven wordt verantwoorden wij. Als tegenprestatie voor bedrijven of organisaties die de stichting steunen met geld of diensten, plaats de stichting (na toestemming) de logo’s op haar website. De namen van particuliere donateurs worden vanuit privacy overwegingen niet vermeld.

6. Besteding van fondsen
De besteding van onze fondsen gebeurt in overleg met Geshe Pema Dorjee, zijnde de voorzitter van de Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation. De besteding van onze fondsen hebben vandaag alleen te maken met de bouw van de kloosterschool voor meisjes in Lumla, Arunachal Pradesh, ons sponsor programma van de 7 meisjes, en, na de aardbevingen in Nepal, nu ook hulp fondsen.
De fondsen zijn gebruikt voor het aanschaffen van materialen aangeschaft (stenen, hout etc.) voor constructie, schoolgeld en ondehoudskosten van de 7 meisjes, en in 2015 ook teneten voor de slachtoffers in Nepal. 

In 2012 hebben wij een eerste overboeking gemaakt ongeveer 3.700 Euro. In 2013 hebben wij 10.000 Euro overgmaakt en in 2014 13.000 Euro. Onze zuster organisatie in Noorwegen heeft ook gelden overgemaakt ten behoeve van het project. In 2015 hebben wij al een aantal overboekingen gemaakt voor de 7 meisjes en de aankoop van tenten voor Nepal.7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, verslagen en contact gegevens.
Tara Bodong is een stichting en is ingeschreven te Hilversum onder KvK nummer 52165043 als de Stichting Tara Bodong (Netherlands), adres Langestraat 32A, 1211GZ te Hilversum.
Het bestuur bestaat uit 3 onafhankelijke leden, ieder met een solide professionele achtergrond (zie website). Het voorzitterschap, is in handen van M. Stuyvenberg, Langestraat 32A, 1211GZ te Hilversum.
Het fiscaal nummer van de stichting is 8503.25.511

Nieuwsbrieven en beknopte financiële informatie (per kwartaal) word gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellende worden bekeken (www.tarabodong.org). Meer gedetailleerde financiële verslagen kunnen worden opgevraagd via info@tarabodong.org.


Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: Cecilie Weirum Stuyvenberg, info@tarabodong.org of Langestraat 32A, 1211GZ te Hilversum.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina