Ov leden: Berna Kolsteeg, Sandra Koot, Nienke Kooij, Simone van Cooten, Lucy-Anne Rienstra, Jiska Sandbrink mr ledenDovnload 11.35 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte11.35 Kb.

Notulen jaarvergadering 3 november 2015

Aanwezigen:OV leden: Berna Kolsteeg, Sandra Koot, Nienke Kooij, Simone van Cooten, Lucy-Anne Rienstra, Jiska Sandbrink

MR leden: Arjen Vierbergen, Saskia Ekels, Matthijs Bosel, Margriet Asjes, Marian Jalink,

Nieuwe MR leden: Remo Joosse, Anke Kavehercy, Petra Klompalberts

Personeel: Coen Schans, Monique Vietor, Wim Roos

Schoolreiscommisie:Esther Straten

TMO commissie: Fred Vronik en Esther Straten

Belangstellende ouders: Cornelly Beringen, Richard Birusteiner, Carlo Heemskerk, Bea Hessels, Samantha van Pelt, Martine Jeukens, Michel Bouman, Mariska Beets, Barbera Winklaar,

Notuliste: Margriet Asjes

1.

Opening


Wim Roos opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt toegelicht.

2.

Onderwijskundigverslag
Wim spreekt namens het team zijn tevredenheid uit over de leerresultaten. Hij memoreert de viering van het 15 jarig bestaan en kijkt terug op een zeer geslaagde feestweek.

Het leerlingenaantal:

het leerlingen aantal daalt en dat dit in de toekomst gevolgen kan hebben voor de samenstelling van de groepen. ( combinatiegroepen)De toekomst

Ook de toekomst houdt DNW bezig: wat hebben de leerlingen nodig in de 21e eeuw en hoe bereiden we de leerlingen hierop voor. Leerlingen hebben namelijk andere vaardigheden nodig. Zij krijgen nl geen baan, maar creëren een baan. Het stellen van doelen door leerlingen is daarin een logische stap. Ook het reflecteren en leren kritisch te zijn is iets wat de leerlingen aan vaardigheid moeten leren.PO-VO:

Er is een opmerking over hoe de aansluiting PO-VO op elkaar is afgestemd. Dit wordt toegelicht.Speelplein:

Het speelplein heeft een opknapbeurt nodig en school zoekt mensen die geld kunnen generen voor het opknappen van het plein.CAO in het onderwijs:

Als gevolg van de nieuwe CAO in het onderwijs, die uit gaat van een 8 urige werkweek met een surplus van taken en meerwerk in de avond, komen de meerdaagse scholenreizen in het gedrang. De schoolreizen moeten namelijk, omdat het meerwerk is, gecompenseerd worden in vrije dagen. Deze vrije dagen moeten opgelost worden binnen de formatie van de school.

Dat zou kunnen betekenen dat de extra ondersteuning, die er nu is voor diverse kinderen en groepen, komt te vervallen ter compensatie van de in de avond gewerkte uren of dat er groepen opgedeeld moeten worden.

Een aantal ouders spreekt hun teleurstelling uit over het afschaffen van de meerdaagse schoolreizen. Men verzoekt om dit duidelijk uit te leggen aan alle ouders via de nieuwsflits.

De voorzitter van de MR geeft aan dat hij alternatieven gaat onderzoeken voor de meerdaagse schoolreizen.


3. Oudervereniging

Berna Koolsteeg voorzitster van de OV geeft toelichting op het verslag van de OV

4.

MedezeggenschapsraadArjen Vierbergen geeft toelichting op het verslag van de MR

5.

Financiën
Sandra Koot geeft toelichting op het financieel verslag van de OV en geeft toelichting op de overschrijdingen en bespreekt de begroting.

De aanwezigen stemmen in met de begroting en de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-20166.

SchoolreizenEsther Straten doet verslag van de schoolreizen in relatie tot de financiën. Het inkopen van de bussen is goed verlopen.

Nienke Kooij-de Vries en Desiree Gerenstein hebben zich beschikbaar gesteld voor de schoolreiscommissie.7.

KascontroleEr worden nieuwe kandidaten gezocht. Vanessa Sinemus blijft nog een jaar lid van de kascontrolecommissie. Tamara Snijder (moeder van Chimene de Vries) treedt af. Er melden zich deze avond geen nieuwe kandidaten.

8.

TMO


TMO commissie doet verslag:

Er zijn meer regels in verband met de veiligheid.

Het uitbreiden van het speelmateriaal en het aanreiken van spelideeën door leerkrachten aan TMO ouders is zeer gewenst.

Ondanks het dalend leerlingen aantal worden de 4 pauzes zolang mogelijk gehandhaafd in verband met de speelruimte die dan op het plein ontstaat. Het en ander moet natuurlijk organisatorisch haalbaar blijven.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina