Over deze deelcatalogusDovnload 1.81 Mb.
Pagina30/38
Datum22.07.2016
Grootte1.81 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38

a357292 biog vrou hist - V - 1dc 10:41 m
____________________________Schmelzer, Norbert / Herinneringen van een politiek dier

De oud-staatsecretaris van Binnenlandse Zaken, oud-fractievoorzitter van de KVP en oud-minister van Buitenlandse Zaken, probeert lessen te trekken uit de naar hem genoemde nacht en beschrijft zijn ervaringen in de politiek.
Amsterdam, Balans, 2004
a401458 biog poli - V - 1dc 06:21 m
____________________________Schmidt, Annie M.G. / Wat ik nog weet

Autobiografische herinneringen van de schrijfster aan haar Zeeuwse jeugdjaren.
Amsterdam, Querido, 1992
a140006 biog humo verh - V - 1dc 5:00 v
____________________________Scholte, Lin / Bibi Koetis voor altijd

De dochter van een Europese militair en een Javaanse vrouw vertelt de levensgeschiedenis van een tante die, tegen de tradities in, haar lot in eigen handen durft te nemen.
Amsterdam, Querido, 1974
a111871 biog - V - 1dc 6:00 v
____________________________Schomper, Pans / Indië vaarwel

Beschrijving van het leven van Pans Schomper, een Nederlandse jongen in Nederlands-Indië in de periode 1926-1946. Waarbij met name zijn verblijf in diverse Jappenkampen en de tijd vlak erna een belangrijke rol speelden.
Den Haag, Schomper, 1993
a142754 biog - V - 1dc 9:07 m
____________________________Schooler, Lynn / Het spoor van de zilverbeer

Verslag van een jarenlange tocht over de eilanden voor de kust van Alaska en in de Beringstraat. Een Japanse natuurfotograaf en een Amerikaanse woudloper zijn op zoek naar de zeldzame zilverbeer. Voordat zij hem voor het eerst ontmoeten worden veel andere dieren en planten die in het onbedorven gebied leven, besproken. De natuurfotograaf wordt aangevallen door een grizzlybeer, waarop de woudloper zich afvraagt of zijn vriendschap met de fotograaf eigenlijk niet belangrijker was dan de zoektocht naar de zilverbeer.
Amsterdam, Byblos, 2002
Vert. van: The blue bear, or, The history of a photograph. - 2002
a360377 biog reis buit - V - 1dc 12:10 m
____________________________Schouten, Edith / Als een mus valt

De echtgenote van een destijds bekende ARP-politicus beschrijft haar leven met en het te vroege overlijden van haar man en hoe ze mede door de steun van haar geloof deze gebeurtenis kon verwerken.
Kampen, Kok, 2001
a358854 biog - V - 1dc 3:40 v
____________________________Schouten, Martin / Zelfportret met moeder

Autobiografisch relaas van de Nederlandse schrijver (1938- ) over zijn eigen leven en dat van voor- en nazaten.
Amsterdam, Veen, 2003
a361196 biog - V - 1dc 06:25 m
____________________________*Schouten, Rob / Het krantengevoel van Rob Schouten

Essay van de Nederlandse letterkundige over de rol die de krant in zijn leven speelt.
Amsterdam, Trouw, 1992
a175235 biog - V - 2cc 2:10 m
____________________________*Schouwenaars, Clem / Een morgen in de moeren

Autobiografisch drieluik over schrijvers boerderij in West-Vlaanderen, over zijn literaire loopbaan en over zijn vriend Karl in Antwerpen die aan alcohol en ontreddering te gronde gaat.
Zele, Reinaert, 1980
a122583 biog - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Schouwenaars, Clem / De werken van barmhartigheid, of Zeven luiken uit het leven van Sam Birneman

Het leven van een man vanaf 7-jarige leeftijd tot de tijd dat hij een gevierd dichter is in zeven hoofdstukken die elk een der zeven bijbelse werken van barmhartigheid tot thema hebben.
Zele, Reinaert, 1979
a202345 biog - V - 6cc 7:50 v
____________________________Schreuder, H.M.J. / Dokter in Elspeet

Belevenissen van een huisarts op het platteland.
Wezep, Bredewold, 1996
a178966 biog dokt strk - V - 1dc 9:36 m
____________________________Schreuder, H.M.J. / Toch huisarts!

Autobiografie van een huisarts vanaf zijn vroegste jeugd tot aan zijn vestiging als geneesheer in Elspeet in 1947.
Wezep, Bredewold, 1995
a146038 biog dokt strk - V - 1dc 12:52 m
____________________________*Schuitema, Tine / Het licht van mijn ogen

Door een bromfietsongeluk belandt een 18-jarig meisje met ernstig oogletsel in een ziekenhuis, waar ze afwisselend lief en leed meemaakt.
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1975
a112322 blin lief - V J C - 4cc 5:00 v
____________________________Schuller, Robert H. / De reis van mijn leven

De Amerikaanse dominee, bekend van het televisieprogramma 'Hour of Power' dat wereldwijd in 184 landen bekeken wordt, komt van zijn kansel af en vertelt over de momenten die zijn leven en zijn visie een inspirend karakter geven.

Utrecht, Kosmos-Z&K, 2002


Vert. van: My journey. - 2001
a360055 biog gods - V - 1dc 21:33 m
____________________________Schulz, Mitch A. / Trekt God zich er iets van aan?

De auteur kreeg in korte tijd twee grote klappen te verwerken: zowel bij zijn vrouw als bij zijn twaalfjarige zoon werd een hersentumor geconstateerd. Zijn vrouw blijft na een zware operatie leven, zijn zoon overlijdt. In dit dagboek beschrijft hij hoe door de ingrijpende gebeurtenissen in zijn gezin juist dichter bij God is gekomen.
Heerenveen, Barnabas, 2002
Vert. van: The fires of sorrow: one man's journey on the path of suffering and loss
a358901 biog - V - 1dc 6:30 m
____________________________Schurer, Geneviève / Droomreis naar de Andes

Het leven van een elfjarig jongetje in Parijs wordt voor een groot deel beheerst door modeltreintjes. Al het verjaardagsgeld dat hij krijgt, wordt ingewisseld voor rails, huisjes of lantarenpalen, maar soms is het leven toch moeilijk als je alleen maar zakgeld krijgt, je ouders gescheiden zijn en je moeder weinig tijd voor je heeft. Dan ga je zelf op zoek naar een nieuwe vader. Bevat ruw taalgebruik.
Houten, Van Reemst, 1999
Vert. van: Et si maman se mariait? - 1997
a179486 fami kind buit - V - 1dc 6:07 m
____________________________Schuurman, Gerda / Het begin duurt levenslang

Autobiografisch relaas van een harde jeugd en een moeilijk huwelijksleven, dat in een scheiding eindigt. Toch vindt de schrijfster de kracht om een nieuw leven op te bouwen.
Weert, Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1990
a136918 biog - V - 1dc 10:39 v
____________________________*Schwaiger, Brigitte / Hoe komt de zee zo zout

Met als thema, kontaktarmoede en innerlijke eenzaamheid, vertelt de schrijfster - autobiografisch - over het leven van een jonge vrouw, die probeert zichzelf en de lezer een antwoord te geven op de meest diepgaande èn eenvoudige vragen.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977
a196511 biog - V - 3cc 3:40 v
____________________________Schwegman, Marjan / Maria Montessori, 1870-1952

Biografie van Maria Montessori (1870-1952), grondlegster van de Montessorischolen. In de eerste jaren van de twintigste eeuw was ze actief voor het feminisme en pleitte ze voor alfabetisering van primitieve boeren en goed onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Tevens zette zij zich in voor de religieuze, rooms-katholieke opvoeding. Haar loochening van de erfzonde en ontkenning van het gezag van de paus leidden later tot een breuk met de kerk. Na het inrichten van bewaarplaatsen voor kinderen begon zij met het ontwikkelen van leermiddelen voor het onderwijs en het trainen van Montessorileidsters.
Amsterdam, Amsterdam University Press, 1999
a179499 biog vrou - V - 1dc 13:40 v
____________________________Schweighoffer, Nathalie / Ik was pas twaalf

Autobiografisch relaas van een vrouw die van haar 12e tot haar 18e jaar door haar vader seksueel misbruikt werd.
Weert, M & P, 1992
Vert. van: J'avais douze ans... - 1990
a141370 psyc biog - V - 1dc 8:39 v
____________________________Sebag, Gérard / Soha Arafat

Het levensverhaal van Soha Tawill, een christen-arabische vrouw die trouwt met Yasser Arafat en die de veranderingen voor het Palestijnse volk van nabij meemaakt.
Baarn, De Kern, 1996
Vert. van: Soha Arafat: enfant de Palestine. - 1995
a145111 biog vrou - V - 1dc 6:44 v
____________________________Seghers, Greta / Hoe moordend is mijn school

Derde roman van de triptiek waarvan 'Het blauwe meisje' een zijluik vormt en de familiekroniek 'Ontregeling en misverstand' het middenstuk. Autobiografisch relaas van een Vlaamse vrouw die opgroeide in een behoudend rk-milieu.
Antwerpen, Manteau, 1990
a137936 biog - V - 1dc 6:42 v
____________________________Segre, Dan Vittorio / Herinneringen van een gelukkige jood

Herinneringen van de auteur aan zijn jeugd in een liberaal joods gezin in Italië tijdens het opkomend fascisme, zijn vertrek naar Palestina in 1939 en zijn terugkeer naar Italië met het Britse leger in 1945.
Hilversum, Gooi & Sticht, 1990
Vert. van: Memoirs of a fortunate Jew. - 1987. - Oorspr. uitg.: Storia di un ebreo fortunato. - 1985
a141076 biog jood - V - 1dc 11:56 m
____________________________Semprun, Jorge / Buiten bewustzijn

Na een val uit de trein leidt een man aan geheugenverlies maar met flarden komen de herinneringen terug o.a. aan zijn kinderjaren in Spanje, zijn jeugd in Nederland en Frankrijk, zijn verzetswerk, het concentratiekamp en zijn relaties met vrouwen. Vervolg op: De grote reis, no. a137685
Houten, Agathon, 1991
Vert. van: L'évanouissement. - 1967
a138368 psyc biog - V - 1dc 7:01 v
____________________________Semprun, Jorge / De dode met mijn naam

De auteur beschrijft zijn leven in het concentratiekamp Buchenwald eind 1944, waar hij mogelijk de identiteit van een medegevangene kan aannemen om een bestraffing te ontlopen.
Amsterdam, Meulenhoff, 2003
a400330 biog - V - 1dc 5:11 m
____________________________*Semprun, Jorge / Federico Sánchez groet u

Autobiografisch getint relaas van de ontwikkelingsgang van een man, van ondergronds verzetsstrijder tot minister.
Baarn, Ambo, 1996
Vert. van: Federico Sanchez vous salue bien. - 1993. - (Le livre de poche ; 13686)
a144575 biog - V - 8cc 10:50 m
____________________________Semprun, Jorge / De grote reis

Een Spaanse man kijkt terug op zijn oorlogsverleden en beleeft opnieuw zijn gevoelens tijdens zijn treinreis naar het Duitse concentratiekamp Buchenwald. Hierop volgt: Buiten bewustzijn, no. a138368
Amsterdam, Meulenhoff, 1989
a137685 biog psyc oorl - V - 1dc 8:21 m
____________________________*Senger, Valentin / Met de bijl boven het hoofd

Autobiografisch relaas van de angstige, hem nog steeds achtervolgende herinneringen van de schrijver die met zijn familie dankzij vervalste papieren de Tweede Wereldoorlog weet door te komen.
Bussum, De Kern, 1979
Vert. van: Kaiserhofstrasse 12. - 1978
a119091 biog rass oorl - V - 8cc 10:50 m
____________________________*Servaes, Anke / Kinderen die over zijn

In hun met grote illusies opgezet tehuis voor ouderloze en andere "kinderen die over zijn" beleven een dokter en zijn vrouw veel teleurstellingen, die ondanks hun grote toewijding voor het werk tijdelijk tot conflicten en moeilijkheden leiden.
Baarn, Hollandia, 1940
a106627 kind - V - 5cc 6:30 v
____________________________Servaes, Mary / De zangeres

Autobiografie van de "Zangeres zonder naam" (1919- ).
's-Gravenhage, BZZTôH, 1994
a143412 biog - V - 1dc 17:40 v
____________________________Seton, Anya / Katherine

Historische roman over John of Gaunt, Hertog van Lancaster (1340-1399) en zijn levenslange vriendin, later vrouw, Katherine de Roet.
Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1962
Vert. van: Katherine. - Mass.: Houghton Mifflin
a102465 hist biog - V - 1dc 4:17 v
____________________________Séguy, Philippe / Fabiola, koningin in het wit

Levensbeschrijving van de weduwe van de Belgische koning Boudewijn, gebaseerd op gesprekken met mensen uit haar omgeving.
Antwerpen, Hadewijch, 1996
a146120 biog - V - 1dc 9:20 v
____________________________Shakib, Siba / Naar Afghanistan komt God alleen nog om te huilen

Het leven van een Afghaanse vrouw onder de verschillende regimes aan het eind van de twintigste eeuw.
Antwerpen, Manteau, 2002
Vert. van: Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen. - 2001
a358926 vrou soci biog - V - 1dc 10:50 v
____________________________Shalev, Meir / Mijn Jeruzalem

Herinneringen van de Israëlische schrijver (1948- ) aan zijn jeugd in Jeruzalem.
Amsterdam, Vassallucci, 2003
a361415 biog - V - 1dc 0:24 m
____________________________*Shavelson, Melville / De liefde van Lualda

Roman die zich afspeelt in de filmwereld, waarin de carrière en liefdesverhouding van een filmregisseur/scenarioschrijver en een Italiaanse filmster centraal staan.
Amsterdam, Meulenhoff, 1977
a116480 kuns - V - 9cc 12:10 m
____________________________Shaw, Irwin / Op een zwoele zomerdag

Een joodse Amerikaan kijkt terug op zijn leven dat stormachtig is geweest door liefde, gevaar, oorlog, haat, de barre crisistijd, de kille schittering van de jet- set.
Amsterdam, Elsevier, 1981
Vert. van: Voices of a summer day. - 1965
a206295 biog - V - 1dc 7:42 v
____________________________*Sheehan, Arthur / De vrome kapper van Broadway

Verslag over een negerslaaf, de kapper Pierre Toussaint (1766-1853), die zich in dienst stelde van de katholieke kerk in Amerika en een legendarische rol speelde in het beoefenen van liefdadigheid ten opzichte van de verdrukte negerslaven in het Amerika in de eerste helft van de 19e eeuw.
Utrecht, Het Spectrum, 1956
a110347 biog - V - 5cc 6:30 v
____________________________Sheehy, Gail / Hillary

Respectvol portret van de vrouw van de Amerikaanse president Bill Clinton. Hillary Diane Rodham-Clinton wordt beschreven als een ietwat eenzame, opportunistische en uitermate ambitieuze workahcolic. Ze was het beste meisje uit de klas, die al vroeg zag dat zij met Bill Clinton de hoogste politieke top kon bereiken. Het is ook het verhaal van een vrouw die veel mee heeft gemaakt in haar huwelijk en aan wie de problemen van haar man niet zomaar voorbij zijn gegaan.
Utrecht, Bruna, 1999
Vert. van: Hillary's choice. - 1999
a355311 biog vrou - V - 1dc 20:48 v
____________________________Shen Fu / Verslagen van een vlietend leven

Autobiografische aantekeningen van de Chinese ambtenaar (1763-1809) met als centraal thema zijn liefde voor zijn aantrekkelijke en ontwikkelde vrouw.
Groningen, Chinaboek, 1989
a136548 biog - V - 1dc 2:41 m
____________________________Sheridan, Peter / Dankzij Dublin

Herinneringen van de Ierse toneelschrijver en regisseur (1952- ) aan zijn jeugd in een groot gezin in Noord-Dublin in de jaren zestig.
Amsterdam, Anthos, 1999
Vert. van: 44: a Dublin memoir. - 1999
a148487 biog - V - 1dc 9:35 m
____________________________Sheridan, Peter / Na de dood van mijn vader

Na de dood van zijn vader probeert de Ierse auteur de waarheid over diens buitenechtelijke relatie met een Engelse vriendin te achterhalen.
Amsterdam, Anthos, 2001
Vert. van: Forty-seven roses. - 2001
a358687 biog fami - V - 1dc 7:50 m
____________________________*Sherman, D.R. / De tuinman en de jongen

Wanneer een twaalfjarige jongen van zijn grote vriend de tuinman eindelijk diens geliefde handboog ten geschenke heeft gekregen en voor enkele dagen met hem mee op jacht mag gaan, wordt hij door het tragische ongeval dat de oude man overkomt, mentaal en fysiek op de proef gesteld.
Den Haag, Leopold, 1966
Vert. van: Old Mali and the boy
a103118 kind - V - 3cc 3:40 v
____________________________Sherwood, Frances / Voorspraak

Mary Wollstonecraft (1759-1797) probeert een onafhankelijk bestaan als schrijfster op te bouwen in het 18e eeuwse Engeland.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1994
Vert. van: Vindication. - 1993
a142793 hist biog - V - 1dc 17:18 v
____________________________Shillito, Fiona / Afscheid van Combe Cottage

Een meisje raakt steeds meer gefascineerd door twee buurjongens, tot een dramatische gebeurtenis plaats vindt.
Haarlem, Van Buuren, 2001
Vert. van: Other people's clothes. - 2001
a358704 kind psyc - V - 1dc 12:10 v
____________________________Shirazi, Manny / Mijn steeg in Teheran

Auteur beschrijft de situatie die er in 1953 bij haar thuis in Teheran ontstond toen zich een grote politieke crisis in Iran voltrok.
Amsterdam, Feministische Uitgeverij Sara, 1987
a215599 biog vrou - V - 1dc 9:41 v
____________________________Shulman, Irving / West Side story

Hard, afwisselend episch en lyrisch geschreven verhaal over twee losgeslagen jeugdbenden in New York.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1963
a108589 real jepr - V - 1dc 4:58 m
____________________________Shute, Nevil / Kruistocht der liefde

In de Tweede Wereldoorlog weet een oude vermoeide man een groepje kinderen, dat de ouders is kwijtgeraakt, uit het bezette Frankrijk te brengen naar het vrije Engeland.
Den Haag, Zuid-Hollandse uitgevers maatschappij, 1964
a101737 kind oorl - V - 1dc 9:43 m
____________________________Sideri, Dimitra / Bloesters

Autobiografisch getint relaas van de jeugd van een meisje in een Grieks dorp. Daarnaast wordt een stukje geschiedenis en typisch gebruiken van de arme streek 'de Mani' belicht.
Groningen, STYX, 1996
a226709 lite kind - V - 1dc 4:10 v
____________________________*Sidransky, Ruth / Een wereld van stilte

Herinneringen van de schrijfster aan haar jeugdjaren in New York en haar dove ouders.
Baarn, De Kern, 1992
Vert. van: In silence: growing up hearing in a deaf world. - 1990
a140370 biog - V - 9cc 12:10 v
____________________________Siebelink, Jan / Eerlijke mannen op de fiets

Portretten van (ex-)profwielrenners en andere personen uit de wielerwereld..
Amsterdam, Rap, 2003
a361296 spor verh - V - 1dc 5:16 m
____________________________Siebelink, Jan / Sneller dan het hart

Autobiografisch relaas van een man die het Rheden van zijn jeugd bezoekt maar slechts verloedering en vervuiling terugvindt.
Arnhem, Gelderse Culturele Raad, 1990
a139548 lite biog - V - 1dc 2:46 m
____________________________Signoret, Simone / Nostalgie is ook niet meer wat het was

Autobiografie van de Franse filmactrice (1921-1985), waarin zij, naast de successen en tegenslagen van haar eigen loopbaan en die van haar man Yves Montand, ook ingaat op hun politieke stellingname.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980
Vert. van: La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. - 1975
a119565 biog - V - 1dc 17:55 v
____________________________Signoret, Simone / De volgende morgen lachte ze weer...

De Franse filmactrice (geb. 1921) vertelt hoe zij er, mede door haar ervaringen als actrice, toe is gekomen om te gaan schrijven.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982
a124380 biog - V - 1dc 4:44 v
____________________________Sijie, Dai / Balzac en het Chinese naaistertje

Omdat hun vaders politiek verdacht zijn, worden twee achttienjarige Chinese jongens tijdens de Culturele Revolutie voor heropvoeding naar het platteland gestuurd.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2001
Vert. van: Balzac et la petite tailleuse chinoise. - 2000
a357070 psyc biog soci - V - 1dc 6:30 v
____________________________Simenon, Georges / Brief aan mijn moeder

Aan het ziekbed van zijn moeder overdenkt de schrijver haar leven en gaat haar, die hem altijd een onbekende was gebleven, uiteindelijk begrijpen.
Utrecht, Bruna, 1976
a113166 biog psyc - V - 1dc 1:42 m
____________________________Simenon, Georges / Donkere regen

Verhaal over een eenzelvig jongetje dat zijn rustige leventje verstoord ziet door de komst van een tante die beslag legt op zijn kamertje waardoor tussen beiden een stille haat groeit.
Utrecht, Bruna, 1972
a107619 psyc kind - V - 1dc 3:31 m
____________________________*Simenon, Georges / Pedigree

Autobiografisch geschrift waarbij de auteur zich bij de herschepping van zijn jeugdjaren echter eerder aan de poëtische waarheid heeft gehouden dan aan de waarheid zonder meer.
Utrecht, Bruna Pockethuis, 1983
a131575 biog - V - 18cc 25:10 m
____________________________*Simenon, Georges / Voetsporen

Autobiografische schetsen van de Franse schrijver (geb. 1903) over de periode van 17 september 1973 tot 10 maart 1974.
Utrecht, Bruna, 1979
Vert. van: Des traces de pas. - 1975
a200170 biog - V - 9cc 12:10 m
____________________________Simms, Joanne / Laten we doen alsof...

Een jong meisje groeit in de jaren zestig op in een verwarrende wereld vol liegende volwassenen.
's-Gravenhage, BZZTôH, 2000
Vert. van: Big fibs, little fibs. - 2000
a356825 kind psyc - V - 1dc 7:50 v
____________________________Simon, Peter / De renmens

Rassenwaan en geldingsdrang spelen een storende rol in een groep gerenommeerde sprinters met een joodse coach.
Amsterdam, Veen, 2001
a358594 spor rass thri - V - 1dc 10:50 m
____________________________
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina